تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز | تعبیرخواب آواز | tabire khab تعبیر خواب آواز,تعبیر خواب آواز خواندن,تعبیر خواب آواز خواندن زن,تعبیر خواب آواز خواندن همسر,تعبير خواب آواز خواندن مرده,تعبیر خواب آواز خواندن مرده,تعبیر خواب …

تعبیر خواب بغل کردن

تعبیر خواب بغل کردن

تعبیر خواب بغل کردن | تعبیرخواب بغل کردن | tabire khab تعبیر خواب آغوش,تعبیر خواب بغل گرفتن,تعبیر خواب بغل گرفتن معشوق,تعبیر خواب بغل گرفتن مرده,تعبیر خواب بغل گرفتن مرد نامحرم,تعبیر خواب بغل …

تعبیر خواب برليان

تعبیر خواب برليان

تعبیر خواب برليان | تعبیرخواب برليان | tabire khab تعبير خواب برليان,تعبير خواب انگشتر برليان,تعبیر خواب برلیان ابن سیرین,تعبير خواب گردنبند برليان,تعبیر خواب برلیان,تعبیر خواب گوشواره برلیان,تعبیر خواب انگشتر برلیان,تعبیر خواب گردنبند …

تعبیر خواب پول | تعبیرخواب پول | tabire khab

تعبیر خواب پول,تعبیر خواب پول گرفتن از مرده,تعبیر خواب پول خارجی,تعبیر خواب پولدار شدن,تعبیر خواب پول هدیه گرفتن,تعبیر خواب پول کاغذی,تعبیر خواب پول قرض دادن,تعبیر خواب پول دادن به مرده,تعبیر خواب پول یافتن,تعبیر خواب پول خرد یا سکه,تعبير خواب پول گرفتن از مرده,تعبیر خواب پول گرفتن از مرده ابن سیرین,تعبیر خواب پول گرفتن از دست مرده,تعبیر خواب پول گرفتن از مرده در خواب,تعبیر خواب پول دادن مرده به زنده,تعبیر دیدن پول گرفتن از مرده در خواب,تعبیر خواب پول گرفتن مرده از زنده,تعبیر خواب پول قرض گرفتن از مرده,تعبیر خواب اسکناس خارجی,تعبير خواب پول خارجي,تعبير خواب ثروتمند شدن,تعبير خواب پول هديه گرفتن,تعبیر خواب کیف پول هدیه گرفتن,تعبیر خواب گرفتن پول به عنوان هدیه,تعبير خواب پول كاغذي,تعبیر پول کاغذی در خواب,تعبير خواب پول قرض دادن به مرده,تعبیر خواب پول قرض دادن به مرده,تعبير خواب پول قرض گرفتن,تعبير خواب پول قرض كردن,تعبیر خواب چیزی دادن به مرده,تعبیر پول دادن به مرده در خواب,تعبیر دیدن چیزی به مرده در خواب,تعبیر پول دادن مرده به زنده در خواب,تعبیر خواب پول دادن مرده به ادم,تعبیر خواب پول دادن به فرد مرده,تعبير خواب پول يافتن,تعبیر خواب پول خورد یا سکه

تعبیر خواب پول,تعبیر خواب پول گرفتن از مرده,تعبیر خواب پول خارجی,تعبیر خواب پول دادن به مرده,تعبیر خواب پول هدیه گرفتن

خواب پول یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پول در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پول می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پول را مطالعه نمایید و متوجه شوید پول چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پول از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است

تعبیر خواب پول به طور کلی ناراحتی است

تعبیر خواب پول جلو خود ریختن و شماردن این است که در آینده برای شما گرفتاری پیش می آید

تعبیر خواب پول گرفتن از کسی،ایجاد دردسر توسط همان شخص است

تعبیر خواب پول دادن به کسی ایجاد ناراحتی برای اوست

تعبیر خواب پول,تعبیر خواب پول گرفتن از مرده,تعبیر خواب پول خارجی,تعبیر خواب پول دادن به مرده,تعبیر خواب پول هدیه گرفتن

تعبیر خواب پول از دید لیلا برایت

تعبیر خواب پول این است که مجبور به پول خرج کردن می شوید

تعبیر خواب پول خارجی موفقیت در کارهای ریسکی است

تعبیر خواب پیدا کردن پول مقاومت در مقابل مشکلات است

تعبیر خواب پول گم کردن بدشانسی در انجام کارهاست

تعبیر خواب پول از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب پول پیدا کردن این است که در مقابل نگرانی کم، شادی فراوان خواهید داشت

تعبیر خواب پول دادن به کسی بدبختی است

تعبیر خواب پول گم کردن اوضاع بد خانوادگی است

تعبیر خواب پول شماردن و کم بودن پولتان این است که قسطهایتان عقب میفتد

تعبیر خواب پول دزدیدن این است که در شرایط بدی قرار میگیرید

تعبیر خواب پول پس انداز کردن از دست دادن ثروت و آرامش است

تعبیر خواب پول خوردن،پول پرست بودن است

تعبیر خواب دنبال پول بودن شادمانی است

تعبیر خواب پول پیدا کردن و زن جوانی که خود را مالک ان می نامئد زیان مالی است

تعبیر خواب پول,تعبیر خواب پول گرفتن از مرده,تعبیر خواب پول خارجی,تعبیر خواب پول دادن به مرده,تعبیر خواب پول هدیه گرفتن

اگر در خواب پول دیدید تعبیرش غم است صدقه بدهید ولی اگر درخواب کسی به شما پول داد، تعبیر ش رسیدن خبر تولد پسری به شماست. اگر پول طلا در خواب دیدید تعبیر ش گران شدن اجناس است.

پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید. …
اینجا فقط سکه های رایج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول می شناسیم. چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و اگر در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه است. چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند. برای مثال این خواب را نقل می کنم که نمونه خوبی برای اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قدیمی یک ملک مشاع داشتند. این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار کرج متصل می شد.

تعبیر خواب پول,تعبیر خواب پول گرفتن از مرده,تعبیر خواب پول خارجی,تعبیر خواب پول دادن به مرده,تعبیر خواب پول هدیه گرفتن

موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی که خویشاوندی هم داشتند تصمصم گرفت سهم خودش را بفروشد. خریدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت. قرار شد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگی رسید. شبی یکی از آن ها در خواب دید که دوست و شریکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و یک صندوق پول آورده که فلانی بیا این پول را بگیر و سهم خودت را به من بده. صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانم آتیانوس تعریف کرد و تعبیر خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت می زند و گرفتاری بزرگی برای تو به وجود می آورد) سه روز بعد اتومبیل مسروقه را در مدخل باغی متعلق به همان مرد بیننده خواب یافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبیل و همه چیزهائی که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشید تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبیل نیست و اصلا دزد نمی تواند باشد. در این فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شریکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خواب ید و موضوع تقریبا فراموش شده بود آشکار شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده و به وسیله پسرش اتومبیلی را دزدیده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل این ماجرا این است که بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری است و تعبیری که خانم آتیانوس یونانی کرد چه قدر درست و دقیق بود. 

تعبیر خواب پول | پول در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396

134 دیدگاه

 • پارسا ژانویه 2017 در 14:29

  پول در خواب خوب نيست همان قدر که به چشم عده اي در بيداري خوب است

  • حوريه نوامبر 2017 در 13:44

   خواهر در خواب از من پول خواست چی تعبیری دارد تشکر

   • Omid نوامبر 2018 در 11:27

    اگر پول غمه پس اگه قراره از جیبت ب هر عنوان پول کم بشه پس تعبیرش نیکو و پسندیده اس

  • ناشناس فوریه 2018 در 12:20

   سلام بابای من خواب دیده همسر مرحومش خواسته۲۰۰ تومان به مادرزنش که فوت شده بده تعبیرش چیه

  • سعید هستم09195115901 فوریه 2018 در 12:24

   سلام بابای من خواب دیده همسر مرحومش خواسته۲۰۰ تومان به مادرزنش که فوت شده بده تعبیرش چیه

 • لیلا ژانویه 2017 در 14:29

  در بيداري داشتن پول زياد هم موجب رفاه است و هم علتي براي نشان دادن تشخص و بزرگي اما در خواب درست عکس اين است

  • مریم آگوست 2017 در 09:34

   کلا تعبییر خواب مزخرف .همه چی تعببیرش بد

   • ناشناس سپتامبر 2017 در 08:50

    دقیقااا..نشد من یه خواب ببینم بگه تعبیرش خوبه..

  • ناشناس نوامبر 2017 در 00:39

   من کسی برام دیده نتیجه اش کدوم میشه؟

  • ناشناس نوامبر 2017 در 14:04

   صدقه بدید

  • سعید هستم09195115901 فوریه 2018 در 12:22

   سلام بابای من خواب دیده همسر مرحومش خواسته۲۰۰ تومان به مادرزنش که فوت شده بده تعبیرش چیه

 • سام ژانویه 2017 در 14:29

  داشتن پول چه اندک و چه بسيار نشان ابتلا و گرفتاري از نوع کثيف آن است.

 • سیمین ژانویه 2017 در 14:30

  پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه براي ما پيش مي آيد و چه بسا شب هنگام فراموش مي کنيم ولي پول به طور کلي نشان دهنده ناراحتي هائي است که پيش مي آيد و زندگي انسان را زشت و نامطلوب مي کند.

  • مکمد آوریل 2017 در 07:32

   دختری رو که واسه ازدواج انتخاب کردم خواب دیدم ب بهم پول خورد داد؟ ؟؟ نوشته پول خورد یعنی غمو غصه کوچک؟ ؟ یعنی چی؟؟
   ؟

 • یکتا ژانویه 2017 در 14:32

  پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه براي ما پيش مي آيد و چه بسا شب هنگام فراموش مي کنيم ولي پول به طور کلي نشان دهنده ناراحتي هائي است که پيش مي آيد و زندگي انسان را زشت و نامطلوب مي کند.

 • پریسا ژانویه 2017 در 14:33

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت می‌باشد.

  • ناشناس آوریل 2017 در 13:51

   لایک

 • افسر ژانویه 2017 در 14:33

  اينجا فقط سکه هاي رايج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول مي شناسيم. چنان چه در خواب ببينيد که مقدار زيادي پول مقابل خود ريخته ايد و سرگرم شمارش آن هستيد خواب شما مي گويد که در آينده گرفتاري هائي براي شما پيش مي آيد. چنان چه از کسي پولي گرفتيد آن شخص براي شما دردسر درست مي کند و اگر خودتان به کسي پول داديد شما براي او ناراحتي هائي را به وجود مي آوريد که شايد خودتان هم نمي خواستيد. روي هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختي است و اگر در کتاب هاي تعبير چيز ديگري جز اين نوشته شده باشد به نظر من درست نيست چون آن چه در اين کتاب آمده غير از نقل قول ها همه مبتني بر تجربه است. چه شخصي و چه تجربيات ديگران که موثق و معتمد هستند و بودند. براي مثال اين خواب را نقل مي کنم که نمونه خوبي براي اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قديمي يک ملک مشاع داشتند. اين باغ بزرگي بود که از يک ضلع به مزارع شهريار کرج متصل مي شد. موردي پيش آمد که يکي از دو رفيق قديمي و شريک ملکي که خويشاوندي هم داشتند تصمصم گرفت سهم خودش را بفروشد. خريدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکيک هم مشکلات ثبتي وجود داشت. قرار شد يکي از دو دوست صميمي سهم دوست ديگر را بخرد و بعد يک جا به خريدار سوم بفروشد. بر سر همين بين دو دوست و دو شريک و دو خويشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگي رسيد. شبي يکي از آن ها در خواب ديد که دوست و شريکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و يک صندوق پول آورده که فلاني بيا اين پول را بگير و سهم خودت را به من بده. صبح کسي که خواب ديده بود خواب خود را براي خانم آتيانوس تعريف کرد و تعبير خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت مي زند و گرفتاري بزرگي براي تو به وجود مي آورد) سه روز بعد اتومبيل مسروقه را در مدخل باغي متعلق به همان مرد بيننده خواب يافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبيل و همه چيزهائي که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشيد تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبيل نيست و اصلا دزد نمي تواند باشد. در اين فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شريکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خوابيد و موضوع تقريبا فراموش شده بود آشکار شد که شريکش اين توطئه را ترتيب داده و به وسيله پسرش اتومبيلي را دزديده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل اين ماجرا اين است که بدانيم پول نشان ابتلا و گرفتاري است و تعبيري که خانم آتيانوس يوناني کرد چه قدر درست و دقيق بود.

 • قادر ژانویه 2017 در 14:33

  سلام.خواب دیدم پدرم که تازه فوت شدن از ما میخواستند مجلس قران برایش بگیریم ولی این بار به او پول بدهیم.برادرم گفت من 30تومن میدهم.من هم گفتم 2تومان.البته پولی درمیان نبود ولی قول دادیم.تعبیرش چیست.ممنونم

 • شکوه ژانویه 2017 در 14:33

  خواب دیدم که عشقم واسم عروسک فرستاده،تو یه جا مدادی که فرستاده بود تعداد زیادی تراول پنجاه تومنی و صد تومنی بود با یه دفترچه خاطرات….تعبیرش چی میتونه باشه؟لطفا بگید

  • امید نوامبر 2018 در 11:26

   اگه خاطرات دوستتو در آینده بررسی کنی میبینی بهت غصه میده
   برای مثال عرض میکنم ک بعدا میفهمی قبلا دوس پسر داشته

  • Omid نوامبر 2018 در 11:30

   در خاطرات بچگی عشقت چیزهایی هست ک اگه بدونی نارحت میشی

 • شیدا ژانویه 2017 در 14:33

  باسلام.خواب دیدم مادرم مقدار زیادی تراول چک بمن داد ولی من قهر کرده و پولارو همونجا رها کردم.لطفا تعبیرش را برایم ایمیل کنید.با تشکر.

 • رضوان ژانویه 2017 در 14:34

  خواب دیدم خالم پول اندکی بدون آنکه بخواهم در لباسم گذاشت و من از دیدن مقدار کمش تعجب کردم

  • ناشناس آگوست 2017 در 21:26

   خخخ.اون مگه خواب ببینی

   • شیدا آوریل 2018 در 08:55

    چرا انقدر حرف می زنی احمق نا شناس کم دیگران را مسخره کن

  • ناشناس نوامبر 2017 در 12:37

   خواب دیدم پولم امواج دریا برد

 • لعیا ژانویه 2017 در 14:34

  خخخخخخخخخ

  • امیر آوریل 2018 در 01:16

   به نظرم تعبیرش اینه غم غصه هات به اندازه همون پول ازسرت ردمیشه

 • حسن ژانویه 2017 در 14:34

  خواب دیدم صندق صدقه رو خالی کردم همشم واسه خودم برداشتم

  • ناشناس دسامبر 2017 در 14:46

   خواب دیدم مقدارزیادی پول داشتم ولی گم شدتعبیرش چیه

 • بهمن ژانویه 2017 در 14:34

  خواب دیدم شخصی به خانه ما امده و بابته طلبی که از اشناهای ما داشته چند تراول 50 تومانی از صندوق صدقات خانه ما یرداشت ولی من ان ها را پس گرفتم و دباره داخل صندوق صدقات انداختم تعبیر این خواب چبست

 • زیور ژانویه 2017 در 14:35

  من خواب دیدم کسی میخواد پول به من بده ولی قبول نمیکردم تعبیرش چیه؟

  • ناشناس سپتامبر 2017 در 08:42

   نميدونم

 • برنا ژانویه 2017 در 14:35

  خواب ديدم يه چوب جادويي دارم كه هر چى ميخوام با اون چوب بدست ميارم كه اون چوب و زدم به لبه قفسه كمد واون جا پر شد از اسكناسهاى نو بعد زدم يه ماشين خوشگل اومد تعبيرش چيه

  • تعبیرگر مارس 2018 در 12:45

   تعبیرش اینه که خیلی فیلم هری پاترو دیدی

  • ناشناس آوریل 2018 در 11:56

   خخخخخخ

 • یاور ژانویه 2017 در 14:35

  خواب دیدم سکه های 100و200 را از روی سر عروس وداماد جمع کرده ام.تعبیرش چی میشه؟

  • ناشناس آگوست 2017 در 10:45

   منم همين خواب و ديدم دقيقا .نميدونم تعبيرش چي ميشه

 • پارسا ژانویه 2017 در 14:35

  پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید. اینجا فقط سکه های رایج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول می شناسیم. چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و اگر در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه است. چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند. برای مثال این خواب را نقل می کنم که نمونه خوبی برای اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قدیمی یک ملک مشاع داشتند. این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار کرج متصل می شد. موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی که خویشاوندی هم داشتند تصمیم گرفت سهم خودش را بفروشد. خریدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت. قرار شد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگی رسید. شبی یکی از آن ها در خواب دید که دوست و شریکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و یک صندوق پول آورده که فلانی بیا این پول را بگیر و سهم خودت را به من بده. صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانم آتیانوس تعریف کرد و تعبیر خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت می زند و گرفتاری بزرگی برای تو به وجود می آورد) سه روز بعد اتومبیل مسروقه را در مدخل باغی متعلق به همان مرد بیننده خواب یافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبیل و همه چیزهائی که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشید تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبیل نیست و اصلا دزد نمی تواند باشد. در این فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شریکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خوابید و موضوع تقریبا فراموش شده بود آشکار شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده و به وسیله پسرش اتومبیلی را دزدیده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل این ماجرا این است که بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری است و تعبیری که خانم آتیانوس یونانی کرد چه قدر درست و دقیق بود.

 • ایمان ژانویه 2017 در 14:36

  دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می‏شوید. دیدن پول خارجی در خواب، نشانه‏ی موفقیت در کارهای خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب، نشان‏دهنده‏ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‏کنید. گم کردن پول در خواب، نشانه‏ی بدشانسی در انجام یکی از کارهایتان است. اگر خواب ببینید کسی برای شما حواله‏ای پولی فرستاده، یعنی هدیه‏ای دریافت خواهید کرد.

 • رویا ژانویه 2017 در 14:36

  اگر در خواب پول پیدا کنید ، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک ، شادمانی فراوانی خواهید داشت

 • شهاب ژانویه 2017 در 14:36

  اگر خواب ببینید به کسی پول می پردازید ، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد .

 • سهیلا ژانویه 2017 در 14:36

  اگر خواب ببینید سکه های طلا از کسیب می گیرید ، علامت آن است که به خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری از زندگی خود خواهید برد .

 • سارا ژانویه 2017 در 14:36

  اگر در خواب پول گم کنید ، نشانة آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد

  • مریم آگوست 2017 در 09:36

   کلا تعبییر خواب مزخرف .همه چی تعببیرش بد

 • سینا ژانویه 2017 در 14:37

  اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است ، علامت آن است که در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد .

 • شیدا ژانویه 2017 در 14:37

  اگر خواب ببینید از جایی پول می دزدید ، نشانة آن است که در آستانة وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید . باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید .

 • زهرا ژانویه 2017 در 14:37

  اگر خواب ببینید پول پس انداز می کنید ، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

 • خلیل ژانویه 2017 در 14:38

  اگر خواب ببینید پول می خورید ، نشانة آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد .

 • لعیا ژانویه 2017 در 14:38

  اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید ، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد .

 • مائده ژانویه 2017 در 14:38

  اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می کند ، نشانة آن است که در اثر مداخلة یکی از دوستان در کارهای شما ، زیان سختی خواهید دید .

 • سعیده ژانویه 2017 در 14:38

  جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی درهم به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بی‌آوری، ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درهم ممکن است، به دست آوردن درهم باشد.

 • پوریا ژانویه 2017 در 14:38

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دست خودت درهم داری، یـعـنـی سخن خوب و نیکو میشنوی.

 • نادر ژانویه 2017 در 14:39

  باعرض سلام وخسته نباشیدخدمت شما،من توخاب دیدم اولی پول داخل گاوصندوق میزاشتم حدودپانزده میلیون میچیدم،دومی که شب قبل درگاوصندق بازگردم پرطلابودکه میخاستم بدم مشتری که سفارش مشتری نبودگفتم بعدامیارم،درهردوخاب درعالم خاب ازدیدن پولهاوطلاهاحیرت میکردم،

  • سمیه ژانویه 2017 در 10:01

   باسلام خواب دیدم پدر عشق قدیمی من ک حدود ۹ ماهه کلا باهم قهریم ۲۰۰هزارتومن پول شمرد خواست بمن بده اما پشیمان شد رفت بجا بمن پارچه بده من قبول نکردم گفتم پول میخوام اما اون پولو بمن نداد ممنون میشم تعبیرش کنید

 • مانی ژانویه 2017 در 14:39

  در خواب دیدم عروسی کسی هست انگار ولی در خانه ی من همسرم و پسرمم نیستن رفتن بیرون.رفتم طبقه ی آخر دیدم عده ای که همه رو هم میشناسم بالای پشت بام نشستن و فکر کنم مشغول خوردن مشروبات الکلی هستن که یک دفعه صدای هواپیماهای جنگی اومد که از زیر آنها دیدم دارن پول به بیرون میریزن

 • ناشناس ژانویه 2017 در 14:39

  در خواب دیدم یک گاری پر از اسکناس امد و شخصی انها را شمرد و همکارم یک بسته برداشته بود که 37 هزار تومان بود که ان بسته از پول دو هزار تومانی بود. ولی داخل گاری انواع پول کاغذی بود همکارم ان بسته را پس داد شخصی همه پولها را برد و 4 عدد چک پول 50 هزار تومانی گذاشت به عنوان هدیه و همکارم برداشت و من برنداشتم. – تعبیرش چیست

 • نجمه ژانویه 2017 در 14:40

  اگر در خواب پول دیدید تعبیر ش غم است صدقه بدهید ولی اگر درخواب کسی به شما پول داد، تعبیر ش رسیدن خبر تولد پسری به شماست. اگر پول طلا در خواب دیدید تعبیر ش گران شدن اجناس است.

  • ناشناس نوامبر 2017 در 15:55

   سلام میشع بگدیید که در خواب پدل دادن به دختر چه میشع پسزی تولد میشه که نو زایده میشه پسری

  • عایشه نوامبر 2017 در 15:56

   سلام میشع بگدیید که در خواب پدل دادن به دختر چه میشع پسزی تولد میشه که نو زایده میشه پسری

 • لعیا ژانویه 2017 در 14:41

  دیدن خواب پول این است که مجبور به پول خرج کردن می شوید

  دیدن خواب پول خارجی موفقیت در کارهای ریسکی است

  دیدن خواب پیدا کردن پول مقاومت در مقابل مشکلات است

  دیدن خواب پول گم کردن بدشانسی در انجام کارهاست

 • چلچله ژانویه 2017 در 14:41

  تعبیر خواب پول پیدا کردن این است که در مقابل نگرانی کم، شادی فراوان خواهید داشت

  دیدن خواب پول دادن به کسی بدبختی است

  دیدن خواب پول گم کردن اوضاع بد خانوادگی است

  دیدن خواب پول شماردن و کم بودن پولتان این است که قسطهایتان عقب میفتد

  دیدن خواب پول دزدیدن این است که در شرایط بدی قرار میگیرید

  دیدن خواب پول پس انداز کردن از دست دادن ثروت و آرامش است

  دیدن خواب پول خوردن،پول پرست بودن است

  دیدن خواب دنبال پول بودن شادمانی است

  دیدن خواب پول پیدا کردن و زن جوانی که خود را مالک ان می نامئد زیان مالی است

 • سارا ژانویه 2017 در 14:41

  خوب بود

 • یاور ژانویه 2017 در 14:42

  آنلی بیتون می‌گوید: دیدن صندوقی پر از پول در خواب، دلالت بر آن دارد که آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت

  • ناشناس صدیقه دسامبر 2017 در 14:52

   خواب دیدم مقداری پول دارم ولی گم شدندتعبیرش چیه

 • رحیم ژانویه 2017 در 16:15

  پول حلال دیدن در خواب حاجت است

 • حدیث ژانویه 2017 در 22:08

  من دربیداری هم ازپدرم پول نمیگیرم گاهی بهم تعارف میزنه اونم چون میدونه من سختمه یواشکی برام میذاره توکیفی جیبی..خلاصه چندروزپیش خواب دیدم پندتاپول کاغذی ک نمیدونم چندتومن بودگذاشت روبروم زمانی ک من خواب بودم ولی داشتم میدیدم حتی میخواستم تشکرکنم خیلی تقلامیکردم ولی دهنم بازنمیشد ینی این خواب بده؟

 • مهدی ژانویه 2017 در 18:57

  سلام من مادرم بیس روزه فوت شده خاب میدیدم پول بمن داد گفت دوتا نون بخر میخاستم برم بگیرم بیدار شدم تعبیرش رو میخاستم بدونم مرسی

  • ناشناس آوریل 2017 در 03:51

   سلام خواب ديدم با پدرم قهرم ميرم خونه شون با دخترم به خاطر تولد دخترم يك تراول٥٠ توماني به اون داد ويك ونيم ميليون تراول رو سرم ريخت ومن جمع كردم وبا هم أشتي كرديم

   • ناشناس مارس 2018 در 20:42

    نمی دونم

 • حمید جبارخیل فوریه 2017 در 09:31

  سلام
  از دوست من پدرش فوت کرند چند ماه پیشتر و خدم امشب خواب دیدم که همرا با جمع از دوستان شیشتیم و مرحوم پدر دروستم نیز با ما میباشد، و همرا خدم انار میباشد که به مرحوم انار میدهم و او نیز برم در بدل انار پول میدهد.
  میخاستم تعبیر شه بفهمم

 • دیمین فوریه 2017 در 10:43

  سلام ، خواب دیدم (رفتم که به یکی از اشناهام که کار میکنه، تو محل کارش سر بزنم کار او این بود که اشغال های توی جیب لباس ها را تمیز کند منم به انجا رفتم و به او کمک کردم. یک کیف جیبی در ان پیدا کردم داخل ان پول بود و همچنان سکه ولی من تا حالا اینگونه پول را ندیده بودم بعد همون اشنای من سعی داشت یکمی از اون پول رو از من دزدی کنه
  و موفق هم شد و من دیدم. از او خواستم که پول را پس بدهد او با حیله گری کمی از پولی که دزدیده بود را پس داد و من متوجه شدم اما بقیه ی پول را به او بخشیدم.) لطف کنید تعبیرش کنید خیلی ممنون

 • ناشناس فوریه 2017 در 12:13

  تعبییر خواب پول پیدا کردن یعنی شادی و یک معجزه در زندگی شما در حال رخ دادن است . یعنی به رویای خود خواهید رسید . من تمام تعبیرهای منفی را مردود میدانم . مرسی

 • tom فوریه 2017 در 12:14

  تعبییر خواب پول پیدا کردن یعنی شادی و یک معجزه در زندگی شما در حال رخ دادن است . یعنی به رویای خود خواهید رسید . من تمام تعبیرهای منفی را مردود میدانم .آنلی بیتون می‌گوید: دیدن صندوقی پر از پول در خواب، دلالت بر آن دارد که آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت.مرسی

 • بهمن فوریه 2017 در 12:23

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت می‌باشد.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی درهم به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بی‌آوری، ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درهم ممکن است، به دست آوردن درهم باشد.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دست خودت درهم داری، یـعـنـی سخن خوب و نیکو میشنوی.

 • لاله فوریه 2017 در 12:24

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب درهم‌های فراوان، مال و اموال می‌باشد. اگر در خواب ببینی کیسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که مال و نعمت حلال جمع می‌کنی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر درهم‌های فراوانی که در کیف می‌باشند، حرف‌ها و سخن‌ها می‌باشد.

 • بابک فوریه 2017 در 12:24

  ابن سیرین می‌گوید: هر کس در خواب درهم کم و اندک ببیند، یـعـنـی حرف خوب و خوش میشنود یا اینکه از توحید و خداشناسی صحبت می‌کند، مخصوصاً اگر درهم سفید باشد.
  اگر ببینی یک درهم یا یک دینار یا… داری، تعبیرش خوبی و نیکی است، زیرا اصل اعداد از یک می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد… (انعام-160). جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی یک درهم نقره داری، یـعـنـی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی درهم کوچکی به دست آورده‌ای، تعبیرش فرزند و نوزاد می‌باشد، و اگر ببینی آن را از دست داده‌ای یا کسی آن را دزدیده است، یـعـنـی برای فرزندت دچار رنج و اندوه می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی یک درهم سفید در کف دست خودت داری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن درهم را گم کردی، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

 • غزل فوریه 2017 در 12:24

  اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر خواب درهم خوب و نیک، روشنی و صفا و پاکی در دین و دنیای تو می‌باشد.
  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درهم سالم و درست، چیز سالم و درست می‌باشد، ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیرش حرف درست و از روی عقل و حکمت است (تعبیرهای مختلف).
  اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر درهم پست و بی‌ارزش و بی‌مقدار، تیرگی و کدورت و ناپاکی در دین و دنیای تو می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درهم شکسته، حرف دروغ می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش حرف‌های پراکنده و آشفته است، ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای درهم شکسته عبارتند از: 1- حرف زشت 2- جنگ و دعوا 3- زندان و بند 4- بحث و جدل و بگومگو (دفع بلا و گرفتاری).

 • لیلی فوریه 2017 در 12:24

  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رنگ درهم سیاه است و رویش عکس صورت می‌باشد، تعبیرش جنگ و دشمنی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب درهم سیاه ببینی، یـعـنـی درهم سفید به دست می‌آوری، و اگر درهم سفید ببینی، یـعـنـی درهم سیاه به دست می‌آوری، و یا ممکن است همان چیزی که دیده‌ای همان را به دست بی‌آوری. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر درهم سیاه بهتر از درهم سفید می‌باشد.
  تعبیر درهم نقره، مال و اموال است.

 • یاور فوریه 2017 در 12:24

  اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی «پادشاه» به تو درهم می‌بخشد، تعبیرش این است که تو را دچار غم و اندوه می‌کند، مخصوصاً اگر درهم سالم و درست نباشد.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مشغول قسمت کردن درهم‌هایی با زن خودت می‌باشی، یـعـنـی بین شما داوری و قضاوت بوجود می‌آید.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درهم در ترازو داری، یـعـنـی به اندازه آن دشمنانی خواهی داشت.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای درهم عبارتند از: 1- حرف‌های درست 2- برآورده کردن حاجت و خواسته 3- حکومت 4- مال جمع آوری شده 5- دوست 6- فرزند 7- یار و رفیق8- رزق و روزی فراخ و گسترده 9- ایمنی 10- «کنیزک» 11- به دست آوردن جا و مقام12- منزلت و احترام، مخصوصاًً اگر عفیف و پاکدامن باشی (تعبیرهای مختلف).

 • رحمان فوریه 2017 در 12:24

  بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب دینار، امانت‌داری و به جا آوردن امانت می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَمِنْهُم مَّنْ اِن تَاْمَنْهُ بِدِینَارٍ لاَّ یُؤَدِّهِ اِلَیْكَ… _ … و بعضی از آنان کسانی‌اند که اگر دیناری به آنان امانت دهی به تو بر نمی‌گردانند… (آل عمران، 75)، ‌‌‌‌‌ بعضی دیگر از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زن و «کنیزک» و فرزند می‌باشد.
  اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر دینار خوب و نیک، دینداری و راه راست می‌باشد، مخصوصاًً اگر روی آن شکل صورت وجود نداشته باشد.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: در بسیار از موارد اگر در خواب ببینی که دینار به دست آورده‌ای، یـعـنـی در بیداری نیز همان دینار را به دست می‌آوری.
  اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر شخصی در خواب ببیند دیناری دارد که یک طرف آن شکل صورت بت و در طرف دیگر نام خداوند متعال وجود دارد، تعبیرش این است که اگر آن شخص کافر باشد مسلمان می‌شود، ولی اگر مسلمان باشد و این خواب را ببیند تعبیرش این است که «مرتد» می‌شود .

 • توتیا فوریه 2017 در 12:25

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی یک دینار به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اینکه به خاطر امانتی که پیش تو می‌سپارند، قباله و نوشته‌ای بین شما تنظیم خواهد شد، ولی اگر ببینی آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی از جهت فرزندت دچار مصیبت می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر فقط یک دینار داری (نه بیشتر و نه کمتر)، یـعـنـی خانه‌ای نو و کوچک به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر شخص آشنایی آن دینار را به تو داده باشد .
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی یک الی چهار دینار گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی عزت و جاه و مقام تو به خاطر زن‌ها افزایش می‌یابد.

 • ایمان فوریه 2017 در 12:25

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب بیشتر از چهار عدد دینار ببینی، یـعـنـی به اندازه دینارهایی که دیده‌ای مسئلۀ ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آید، یا حرف تلخ و سنگینی میشنوی،‌‌‌‌‌ و اگر تعداد دینار معلوم و مشخص باشد چیزی که گفته شد آسانتر و کمتر می‌باشد.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب پنج عدد دینار ببینی، یـعـنـی کار خوب و پسندیده‌ای انجام می‌دهی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در دست خودت پنج عدد دینار ببینی، یـعـنـی نمازهای پنجگانه را به جا می‌آوری، ولی اگر ببینی تعدادی از آن‌ها را از دست داده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها در به جا آوردن نمازهای پنجگانه کوتاهی می‌کنی، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر پنج عدد دینار، نمازهای پنج‌گانه می‌باشد.

 • اصغر فوریه 2017 در 12:25

  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی صد یا هزار دینار در اختیار داری (عدد آن حتماً باید زوج باشد)، یـعـنـی به دنبال کسب علم و دانشی می‌روی و سرانجام آن را یاد می‌گیری، ولی اگر ببینی آن‌ها را از دست داده‌ای یا به کسی داده‌ای، به اندازه آن علم خود را از دست می‌دهی، امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی تعداد دینارها عدد زوج می‌باشند، تعبیرش دین پاک و علم با سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر تعداد دینارها عدد فرد باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر ببینی دینارها را از دست داده‌ای یا آن‌ها را دزیده‌اند و یا به کسی داده‌ای، یـعـنـی غم و غصه تو از بین می‌رود.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کیسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و نعمت حلال جمع می‌کنی.
  اگر ببینی دینارهای زیادی به دست آورده‌ای و آن‌ها را در جای محکم و مطمئنی قرار داده‌ای، یـعـنـی امانت مسلمانان را حفظ می‌کنی، مخصوصاً اینکه نمازها را به جا می‌آوری. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر دینارهای بسیار، مال و اموالی است که با رنج و سختی و درگیری و دشمنی به دست می‌آوری.

 • رویا فوریه 2017 در 12:25

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ضرابی می‌کنی، تعبیرش این است که حرف‌های خودت را آراسته و زینت می‌دهی و با فخر و غرور بازگو می‌کنی .

 • ارمان فوریه 2017 در 12:25

  جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی درهمِ خوب و بی‌عیب ضرب می‌کنی، تعبیرش این است که حرف‌هایی بی‌اصل و اساس را طوری زینت می‌دهی که لطیف و شیرین می‌شوند، ولی اگر ببینی درهم کم ارزش ضرب می‌کنی، یـعـنـی حرف‌های ناخوشایند می‌زنی.

 • مائده فوریه 2017 در 12:26

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دینار می‌سازی و ضرب می‌کنی، تعبیرش این است که مردم را امر به معروف کرده و به انجام خوبی سفارش می‌کنی و ارشاد می‌نمائی و امانت‌دار خواهی بود.

 • مریم فوریه 2017 در 12:26

  مادرم خواب دیده که مادر بزرگم که فوت شده به من و مادرم پول میدهد به مادرم پنجاه هزار تومان و به من دو هزار تومان تعبیرش چیست

 • کیوان فوریه 2017 در 12:26

  سلام.خواب دیدم پدرم که تازه فوت شدن از ما میخواستند مجلس قران برایش بگیریم ولی این بار به او پول بدهیم.برادرم گفت من 30تومن میدهم.من هم گفتم 2تومان.البته پولی درمیان نبود ولی قول دادیم.تعبیرش چیست.ممنونم

 • مهدیس فوریه 2017 در 12:27

  خواب دیدم که عشقم واسم عروسک فرستاده،تو یه جا مدادی که فرستاده بود تعداد زیادی تراول پنجاه تومنی و صد تومنی بود با یه دفترچه خاطرات….تعبیرش چی میتونه باشه؟لطفا بگید

 • ناتاشا فوریه 2017 در 12:27

  باسلام.خواب دیدم مادرم مقدار زیادی تراول چک بمن داد ولی من قهر کرده و پولارو همونجا رها کردم.لطفا تعبیرش را برایم ایمیل کنید.با تشکر.

  • فاطمه آوریل 2018 در 12:48

   خواب دیدم مادر شوهرم به من اسکناس داد ولی من نگرفتم

 • گلی فوریه 2017 در 12:29

  خواب دیدم خالم پول اندکی بدون آنکه بخواهم در لباسم گذاشت و من از دیدن مقدار کمش تعجب کردم

 • فرشاد مارس 2017 در 11:07

  خواب دید یم رفتیم عروسی وقتی که عروس و داماد اومدند سروشون پول ریختند من یکدفعه تصمیم گرفتم پول بردارم پولاش 2000 تومانی بودند دوتا برداشتم می خواستم بشینم که چشمم به تراول 500000 تومانی خورد نمی خواستم بردارم گفتم شاید مال کسی بالاخره برداشتم ولی سه بود می خواسنم سوال کنم گفتم اینا پول دادن مال شاباش میشه تعیبرشو زود بیگید ممنون

 • سحر آوریل 2017 در 03:57

  خواب ديدم با دخترم رفتيم خونه پدرم درحالي كه قهر بودم براي تولد دخترم يك تراول به أو داد ومبلغ يك ونيم ميليون تراول رو سر من ريخت من جمع كردم وبا هم آشتي كرديم ومن پدرم رو بوسيدم

 • امیر محمد آوریل 2017 در 23:11

  خواب دیدم که از کسی که فوت شده پول اسکناس گرفتم این خواب قبل اذان صبح بوده

 • Ati آوریل 2017 در 08:46

  خواب دیدم در سفرم و میان سفر پول خارجی بهم دادند و من خیلی مراقب بودم که دزدان پولم را ندزدند
  تعبیرش چی میشه ؟’

 • سپهر می 2017 در 00:32

  کس دیگه ای (خواهرم )خواب دیده که من مقدارزیادی پول دارم (تراول )تعبیرش چیه

 • Behrooz می 2017 در 09:31

  خاب دیدم ک نصف شب با ی صدایی بیدار میشم تو خونم.بعد دنبال صدا میرم میبینم مادر زنم داره از کشوی من یه مشت پول خورد میدزده و تا منو میبینه دست پاچه میشه.کسی میتونه تعبیرشو بگه؟مغزم خیلی مشغوله

 • نیما می 2017 در 13:29

  سلام..دیشب خواب دیدم دایی بزرگم دو بسته اسکناس پول بهم داد..اما این دایی ام وضع مالی خیلی خوبه شرکت داره چون بیشتر تو سفر خارج هست شهر دیگه زندگی میکنه زیاد باهاش در رابطه نیستم .کاری زیاد باهام نداریم آدم خوبی هست..اما این تعبیر که خوندم بالا یعنی چه نگران شدم

 • فاطمه می 2017 در 18:37

  من خواب دیدم که پدرم مقداری پول بهم داده بودبه کسی بدم ۱۰تومن به اون طرف دادم ولی بقیشوواسه خودم نگه داشتم تعبیرش چیه

 • ناشناس ژوئن 2017 در 18:48

  سلام من خواب دیدم دامادمان که مرده پول به من داد100کاغذی سیگاربگیرم رفتم 4تامیخواست 3تاداشت گرفتم وگفتم 4تانه 3تا ولی به اوندادم وازخواب بیدارشدم لطفا نظرتان رابگوید منتظرجواب

 • مختار15خرداد96 ژوئن 2017 در 18:49

  سلام من خواب دیدم دامادمان که مرده پول به من داد100کاغذی سیگاربگیرم رفتم 4تامیخواست 3تاداشت گرفتم وگفتم 4تانه 3تا ولی به اوندادم وازخواب بیدارشدم لطفا نظرتان رابگوید منتظرجواب

 • مختار15خرداد96 ژوئن 2017 در 19:06

  اگرازمرده پول بگیری که چیزی برایش بخری خریدی ولی به اوندهیدفقط به مرده گفتم ولی چیزی ندادم

 • اعظم جولای 2017 در 15:12

  سلام در خواب دیدم که با همسرم برای خرید ئسیله خانه به در مغازه رفته بودیم در حالیکه همسرم داخل مغازه بود من بیرون امدم ودیدم در مغازه یک پلاستیک افتاده که داخل ان تعدادی کاغذ ویک عدد دو هزار تومانی. دو عدد هزار تومانی و تعداد زیادی تراول 50هزار تومانی صورتی که چند ردیف دور هم پیچیده شده بود ومن انها را برداشتم وقایم کردم وداخل کمد گذاشتم وبه هیچکس حتی همسرم هم نگفتم. با تشکر

 • ناشناس آگوست 2017 در 10:50

  من خواب ديدم دارم سكه هاي 500 ك سر عروس و داماد ريختن و دارم بر ميدارم كسي تعبيرشو نميدونه

 • ارمینا سپتامبر 2017 در 13:43

  خواب دیدم توی قبرستان مقدار خیلی زیادی تراول بود ولی ما گذاشتیم خلوت بشه تا برداریم ولی بهش دست نزدیم زیر خاک بالای سر یه قبر دفن شده بودن

 • زهرا نوامبر 2017 در 10:08

  سلام من خواب دیدم تو حرم امام رضام با دوستام مسعول جم کردن پولا از ضریح هاییم چنتا ضریح بزرگ و کوچیک منو میفرسن ک پولاش جم کنم بدم تحویلشون ولی من به نسبت بقبه کم جم کردم کفتم شما اونجاها ک کم بود منو فرستادید تعبیر خوابم چی میشه؟

 • سعید نوامبر 2017 در 13:43

  من تو خاب دیدم ..تو توالت خانه روی محل شستن دست 4 هزار تومن هست.وصاحبش هم مشخص نیست و برداشتم ..تعبیرشو لطف کنین ممنون میشم

 • رویا دسامبر 2017 در 08:44

  سلام من تو خواب دیدم وارد بانکی بزرگ شدیم و
  ریس بانگ گفت اومدین برداشت امانت که یک ساک بود ماچند پله پایین رفتیم همه جا اب بوئ وسخره سر پوشیده اولین چیزی که وست اب دیدم بالای سنگی صندلی بود که میگفتن مال پادشاهه وبالاش نور خورشید میتابید از یه سوراخی بعد کنارش دیدم ی تخت بزرگ که چمدان پر پول دلار ما رو اون بود یکی از کار کنانش رفت بیار من با برادرم ایستاد بودم ودایی وپدرم داشتن حرف میزدن کنارمون پول اوردن درشو باز کردم دیدم به داداش گفتم بردار بریم به بابا اشاره کردم با دایی گم حرف بزنه لج لجبازی کنه تو دلم میگفتم این پولا مال ما نیس الان دایی لو میده همه چیرو

 • جاوید دسامبر 2017 در 12:08

  خواب دیدم در خواب از پدرم پول خواستم و پدرم به پول کاغذی داد تعبیرش چی است تشکر

 • جاوید دسامبر 2017 در 12:11

  خواب دیدم از پدرم پول خواستم پدرم به من پول کاغذی داد تعبیرش چی است ممنون میشم اگه بگین

 • حمید دسامبر 2017 در 02:30

  تعبیر خواب فرار ا،ز امام حسین وگرفتن بسته از دسته من بعد از گریه وزاری بسته بزرگتر به من داد

 • زینب س دسامبر 2017 در 03:26

  امروز صبح خواب دیدم که شوهرم سه عدد اسکناس پنج هزار تومانی در دستش , و با انگشتاش گرفته و پولها رو خواست به من بدهد, شوهرم در خواب چهره مظلومی داشت و من در خواب دلم به حالش سوخت, و گفت که پولها رو ازش بگیرم, و من هم از این کارش( که اصرار میکنه پولها رو ازش ببرم تعجب کردم ) , ( ولی نمیدونم پولها رو ازش گرفتم یا نه, چون بیدار شدم ) ,
  در ظمن من در خواب اون پولها رو در دست شوهرم دیدم و آنها را نگاه کردم,
  لطفا مرا راهنمایی کنید, با تشکر

 • زهرا ژانویه 2018 در 19:11

  سلام خواب دیدم هواپیما در حال سقوط بود اما به خیر گذشت. من از هواپیما که میخواستم پیاده شم داشتم پول میشمردم تا کرایه پرواز رو بدم. کلی اسکناس ده هزار تومنی دستم بود. تعبیرش چیه. ممنون میشم

 • شیوا ژانویه 2018 در 12:32

  ینی آرزو ب دل موندم ی خواب ببینم بگن خیره. والا. همش قراره ی بلایی سرم بیاد. انگار خدا منو کرده جلسه کنکور. چون از همه امتحان میگیره از منه بیچاره کنکور. اه

 • علی ژانویه 2018 در 10:18

  من خواب دیدم از تو یه مزرعه سکه ۵۰۰ تومنی جمع میکنم اصلا تمومی نداشت

 • فائزه فوریه 2018 در 07:38

  سلام من خواب دیدم که یه نفری که اصلا به صورتش نگاه نکردم به من سی هزار تومان پول داد و بعد دوباره ده تومنش گرفت.
  تعبیرش چیه؟؟؟

 • ناشناس فوریه 2018 در 13:34

  سلام
  مرده در خواب از من طلب پول کرد و وقتی رفتم بهش بدم رفته بود

 • معصومه فوریه 2018 در 13:34

  سلام
  مرده در خواب از من طلب پول کرد و وقتی رفتم بهش بدم رفته بود

 • رسول مارس 2018 در 05:41

  سلام من خواهرم خواب دیده که من یک بسته اسکناس به پدرم که مرده دادم تعبیرش راکسی میدونه بگه لطفآ

 • رسول مارس 2018 در 05:43

  سلام من خواهرم خواب دیده که یک بسته اسکناس دادم به پدرم که مرده تعبیرش راکسی اگه میدونه لطفا بگه

 • رسول مارس 2018 در 05:45

  سلام خواهرم درخواب دیده که من یک بسته اسکناس به پدرم که مرده دادم تعبیرش رالطفا بگید

 • افشین مارس 2018 در 17:15

  دوستم خواب دیده پول دارم میخوام طلا بخرم بهم پیشنهاد میده ی گردنبند بگیرم پلاک با اسمم بگیرم

 • Hwni.sh مارس 2018 در 10:24

  بابا چی میشه تعبیر یه چیز تو خواب خوب باشه هرچی خواب میبینم میام تعبیرشو ببینم کلا از زندگی ساقط میشم?

 • آلفرد مارس 2018 در 09:45

  باسلام و تبرک سال تومن خواب دیدم که برای کسی که کار کردم وقتی میخواستم که مزد کارم رو بگیرم اون بهم تهمت زدتاجایکه حتی با یک چوب مرا زد ولی چوب شکست بعد یک تراول 50هزار داد چون ما75طی کرده بودیم من تراول رو پاره کردم ولی اون از زمینبرداشت ومن گفتم که این چیه مگه 75طی نکرده بودیم فکر میکنی من گداهستم چون میخواستم که امروز برای گرفتن پول از صاحبکارم بم نگران شدم ممنون میشم تعبیرش بدونم با سپاس فراوان

 • آلفرد مارس 2018 در 09:49

  باسلام و تبرک سال تومن خواب دیدم که برای کسی که کار کردم وقتی میخواستم که مزد کارم رو بگیرم اون بهم تهمت زدتاجایکه حتی با یک چوب مرا زد ولی چوب شکست بعد یک تراول 50هزار داد چون ما75طی کرده بودیم من تراول رو پاره کردم ولی اون از زمینبرداشت البته روبه پسرش کرد گفت که بره واسم واریز کنه ومن گفتم که این چیه مگه 75طی نکرده بودیم فکر میکنی من گداهستم چون میخواستم که امروز برای گرفتن پول از صاحبکارم بم نگران شدم ممنون میشم تعبیرش بدونم با سپاس فراوان

 • علی مارس 2018 در 19:01

  خواب دیدم دوستم بهم یه 100 تومانی داد و خودم هم پول داشتم توی یه کاسه گذاشته بودم بعد یه مدت کوتاهی نگاه کردم دیدم پولها شبیه تلت آبگوشت شدند لطفا تعبیرش کنید

 • مینا مارس 2018 در 13:17

  برعکس میگه. من خواب دیدم دوستم کلی پول چیده رو زمین داره میشماره. دو روز بعدش خواهرش براشون کلی یورو فرستاد..

 • فاطمه آوریل 2018 در 12:45

  خواب دیدم مادر شوهرم به من اسکناس داد ولی من نگرفتم

 • امین آوریل 2018 در 14:58

  باسلام تعببر اینکه در خواب ببینیم در یک مراسم شلوغ هستیم ک انگار جشنی با هر چیزی هست ودر انجا رو سر همه پول شباش بریرن و بعد بببنیم ک خودمون داریم مثل بقیه پولهای شباش را با خوشحالی جمع میکردم.اگ تعبیرش بگید ممنون میشم

 • ف می 2018 در 19:43

  با سلام خدمت دوستان عزیز هر خوابی تعبیر نمی خواهد بعد من شنیدم و در یک جایی خواندم در ماه رجب و شعبان و رمضان و ذی الحجه به دلیل اینکه این ماها ماهای پر از خیر برکت هستن و در های رحمت در این ماها بر روی بندگان باز است خواب بد تعبیر نمی شود و خوابهای خوب تعبیر میشود حتی اگرشخصی در یکی ازاین ماه ها خواب بد ببیند به خیر و خوبی تبدیل میشود

  • مظفر سپتامبر 2018 در 12:34

   سلام مادر زنم در خواب دیده من به پدرزنم پول دادم درضمن پدرزنم سه ماه هست فوت شده لطفاتعبیرخواب چیست منتظرپاسخ هستم

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.