تعبیر خواب تبر

تعبیر خواب تبر | تعبیرخواب تبر | tabire khab

تعبیر خواب تبر,تعبیر خواب دیدن تبر,تعبیر خواب تبر زدن,تعبیر خواب گردن زدن با تبر,تعبیر خواب شکستن چوب تبر,تعبیر خواب تبر دو دم,تعبیر خواب قطع کردن درخت با تبر,تعبیر خواب خراب کردن با تبر,تعبیر خواب تبر تیز,تعبیر تبر در خواب

تعبیر خواب تبر , تعبیر خواب دیدن تبر , تعبیر خواب تبر زدن

خواب تبر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تبر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب تبر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب تبر را مطالعه نمایید و متوجه شوید تبر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب تبر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب تبر ، خدمتکار است

تعبیر خواب تبر از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب دیدن تبر دو دم ، انسانی دو رو و ریاکار است

تعبیر خواب دادن تبر به کسی ، از دست دادن حمایت است

تعبیر خواب گرفتن تبر از کسی ، مورد حمایت قرار گرفتن است

تعبیر خواب خراب کردن جایی با تبر ، آبادانی و ساختن است

تعبیر خواب تبر از دید لیلا برایت

تعبیر خواب استفاده از تبر ، پیشرفت در کارها است

تعبیر خواب خراب کردن چیزی با تبر ، دچار اشتباه شدن است

تعبیر خواب تبر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن تبر ، دست یافتن به خوشی با تلاش است

تعبیر خواب دیگران از تبر استفاده می کنند ، زندگی خوب در کنار دوستان توانا است

تعبیر خواب دختری که تبر ببیند ، همسری وفادار است

تعبیر خواب تبر شکسته ، بیماری یا از دست دادن ثروت است

تعبیر خواب تبر | تبر در خواب دیدن | تعبیر خواب

29 comments

 1. محمد بن سيرين گويد: تبر درخواب، خدمتكاري است كه بخواهد كاري كند و اگر او را كاري فرمايد، خواهد كه آن را گسسته گرداند، تا ديگر كارش نفرمايند.

 2. جابرمغربي گويد: تبر در خواب مردي است ترسنده. اگر ياري خواهد از مرد منافق است و در ميان مردم جنگ و جدائي افكند…

 3. اگر بيند تبري داشت يا كسي بدو داد، دليل كه او را با مردي بدان صفت دوستي افتد.

 4. اگر بيند تبر او بشكست يا ضايع شد، دليل كه آن مرد را اجل فرا رسد.

 5. معبران کهن تمام ابزار از نوع بیل و پارو و تبر را خادم تعبیر کرده اند یا کسی که در انجام کارهای دستی و بدنی به شما کمک می کند

 6. اگر در خواب تبر دو دم ببینید یعنی تبری که بتوانید از دو طرف آن استفاده کنید معرف انسانی است منافق که دل و زبانش یکی نیست و با شما و دشمن شما یکسان رفتار می کند و طبعا به چنین انسانی نباید اعتماد داشت.

 7. اگر تبر را کسی به شما داد از جانب دوستی مورد حمایت واقع می شوید ولی اگر شما در خواب تبر را به کسی دادید برندگی و قاطعیت و حمایت رااز دست می دهید.

 8. اگر دیدید که با تبر درختی را قطع می کنید با قاطعیت و سرعت عملی انجام می دهید که خیر در آن نیست و حتی ممکن است جان کسی را به مخاطره بیاندازید و اگر دیدید با تبر جائی را ویران می کنید با همان قاطعیت به آبادانی و ساختن می پردازید.

 9. محمد بن سیرین گوید: تبر درخواب ، خدمتکاری است که بخواهد کاری کند و اگر او را کاری فرماید، خواهد که آن را گسسته گرداند، تا دیگر کارش نفرمایند

 10. جابرمغربی گوید: تبر در خواب مردی است ترسنده. اگر یاری خواهد از مرد منافق است و در میان مردم جنگ و جدائی افکند

 11. اگر بیند تبری داشت یا کسی بدو داد، دلیل که او را با مردی بدان صفت دوستی افتد. اگر بیند تبر او بشکست یا ضایع شد، دلیل که آن مرد را اجل فرا رسد.

 12. محمد بن سيرين گويد: تبر درخواب، خدمتكاري است كه بخواهد كاري كند و اگر او را كاري فرمايد، خواهد كه آن را گسسته گرداند، تا ديگر كارش نفرمايند.

 13. جابرمغربي گويد: تبر در خواب مردي است ترسنده. اگر ياري خواهد از مرد منافق است و در ميان مردم جنگ و جدائي افكند. اگر بيند تبري داشت يا كسي بدو داد، دليل كه او را با مردي بدان صفت دوستي افتد. اگر بيند تبر او بشكست يا ضايع شد، دليل كه آن مرد را اجل فرا رسد.

 14. منوچهر مطيعي تهراني گويد: معبران کهن تمام ابزار از نوع بيل و پارو و تبر را خادم تعبير کرده اند يا کسي که در انجام کارهاي دستي و بدني به شما کمک مي کند. اگر در خواب تبر دو دم ببينيد يعني تبري که بتوانيد از دو طرف آن استفاده کنيد معرف انساني است منافق که دل و زبانش يکي نيست و با شما و دشمن شما يکسان رفتار مي کند و طبعا به چنين انساني نبايد اعتماد داشت. اين خواب به شما مي گويد که با مردي منافق برخورد خواهيد داشت. اگر تبر را کسي به شما داد از جانب دوستي مورد حمايت واقع مي شويد ولي اگر شما در خواب تبر را به کسي داديد برندگي و قاطعيت و حمايت رااز دست مي دهيد. اگر ديديد که با تبر درختي را قطع مي کنيد با قاطعيت و سرعت عملي انجام مي دهيد که خير در آن نيست و حتي ممکن است جان کسي را به مخاطره بياندازيد و اگر ديديد با تبر جائي را ويران مي کنيد با همان قاطعيت به آباداني و ساختن مي پردازيد.

 15. ديدن تبر در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با تلاش و توانايي خود فقط مي توانيد به لذت و خوشي دست يابيد

 16. اگر خواب ببينيد ديگران از تبر استفاده مي كنند ، نشانة آن است كه در كنار دوستاني سرخوش و توانا ، زندگي اي بسيار خوش خواهيد داشت .

 17. اگر دختري در خواب تبر ببيند ، دلالت بر آن دارد كه همسر وفادار پيدا خواهد كرد كه چندان ثروتي ندارد

 18. خواب تبر شكسته ، نشانة بيماري و از دست دادن پول و ثروت است .

 19. man mar khab detam ba chi mahnast

 20. تبر در خواب مردي است ترسنده

 21. . اگر ياري خواهد از مرد منافق است و در ميان مردم جنگ و جدائي افكند.

 22. اگر بيند تبري داشت يا كسي بدو داد، دليل كه او را با مردي بدان صفت دوستي افتد.

 23. اگر بيند تبر او بشكست يا ضايع شد، دليل كه آن مرد را اجل فرا رسد.

 24. با سلام خواب دیدم از کوچه ای می گذرم و قفس شکسته ای در انجا بود برداشته و قناریهایی زرد در ان خیابان نشسته بود دنبالشان کردم پریده و رفتند از خیابان رد شده و دباره برگشتم که با تبر به ماشینم زدند و بعد داستان رو برای شخصی که قناری ها برایش بود تعریف کردم و بعد با لای خانه اش چندین قناری بود .از خواب پریدم

 25. با سلام و وقت بخیر
  در خواب دیدم که تبری در دست دارم و خواستم درخت چنار رو باهاش قطع کنم اما تا خواستم ضربه بزنم تبر از دستم پرت شد و دیگر به درخت هیچ آسیبی نرسید،و وقتی از خواب پریدم اذان صبح میدادند، مچکرم اگر بفرمایید تعبیرش چی است

  • ناشناس

   شماراخطری درپیش بوده که بخاطرصدقه یانیت خیر رفع شده

 26. سلام خواب دیدم تو جمع خانوادگی تویه جای از طبیعت نشسته بودیم یه تبرم داشتیم که چندتا دسته دیگم داشت که دسته هاش خیلی تمیز ونو بودن که میخواستیم تبرو به دامادمون قرض بدیم این دامادمونم تو واقعیت با خواهرم میخواد جدا بشه

 27. زینب فتحی پور

  باسلام مادرم خواب دیده یه تبر کوچیک توخیابون پیداکرده من ازش خاستم بهم بدش اونم اصرارکرده به کسی ندمش یادگاری برش دارم تعبیرش چی میشه

 28. سلام ببخشید بنده دیشب خواب دیدم با تبری بزرگ (تقریبا همانی بود که در خانه روستایی مان داریم و گاهی باهاش کنده ها را میشکنم) در حال شکستن کنده چوبی به قطر تقریبی 30 سانتیمتر و طولی حدودا یک و نیم متری بودم وقتی از قسمت باریک که کمی تر بود ضربه زدم نمی شکست ولی زمانی که به سراغ قسمت ضخیم تر که حدود 40 سانت میشد رفتم بواسطه خشکتر بودنش کنده چوب را نصف کرده مشغول شکستن دیگر قسمت ها شدم. ممنون میشم تعبیرش را بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.