گلچین زیباترین شعر در مورد اسم دریا

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم دریا

شعر در مورد اسم دریا شعر در مورد اسم دریا ,شعر درباره اسم دریا,شعر برای اسم دریا,شعر درباره اسم دریا,شعر با اسم دریا,شعر درمورد اسم دریا,شعر در مورد اسم دریا,شعر با کلمه …

گلچین زیباترین شعر در مورد خاله

گلچین زیباترین شعر در مورد خاله

شعر در مورد خاله شعر در مورد خاله ،شعر در مورد خاله ها،شعر در مورد خاله بازی،شعری در مورد خاله،شعر در مورد دختر خاله،شعر زیبا در مورد خاله،شعر در مورد مرگ خاله،شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم پرستو

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم پرستو

شعر در مورد اسم پرستو شعر در مورد اسم پرستو,شعر درباره اسم پرستو,شعر درباره اسم پرستو,شعر در مورد اسم پرستو,شعر با اسم پرستو,شعر با نام پرستو,شعری با اسم پرستو,شعر با کلمه پرستو …

شعر در مورد تکبر

شعر در مورد تکبر ،شعری در مورد تکبر،شعر در مورد تکبر،شعر در مورد غرور و تکبر،شعر درباره تکبر،شعر حافظ در مورد تکبر،شعری درباره تکبر،شعر درباره تکبر،شعر درباره غرور و تکبر،شعر درباره تکبر و غرور،شعر درباره ی تکبر،شعر تکبر،شعر تکبر،شعر تکبر وغرور عراقی،شعر تکبر قصیره،شعر تکبر النساء،شعر تکبر وعزه نفس،شعر تکبر عراقی قصیر،شعر تکبر البنات،شعر تکبر محمود درویش ،شعر درباره تکبر،شعر تکبر الحبیب،شعر تکبر تویتر،شعر شعر درباره تکبر و غرور،شعری درباره تکبر،شعر در مورد تکبر،شعری در مورد تکبر،شعر درباره ی تکبر

شعر در مورد تکبر

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تکبر برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ز خاک آفریـــــــدت خداوند پاک                                                        پس ای بنده افتادگی کن چو خاک

تواضع سر رفعـــــــــت افرازدت                                                         تکـــــــــــــــبر به خاک اندر اندازدت

به عزت هر آنکو فروتر نشست                                                        به خواری نیــــــفتد ز بالا به پســت

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر در مورد تکبر

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

 چند غرور ای دغل خاکدان

چند منی ای دو سه من استخوان

پیشتر از ما دگران بوده اند

کز طلب جاه نیاسوده اند

حاصل آن جاه ببین تا چه بود

سود بد اما بزیان شد چه سود

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعری در مورد تکبر

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

زمین له شده زیر گام های تکبر

مشامش ز بوی تعفن پر

سینه ای لبریز بغض

به آستانه یک فوران بزرگ رسید

باز از زمین پرسیدم:

زمین منتظر کدامین گام تکبر هستی؟

منتظر کدامین جرقه هستی؟

پاره کن پوستین صبر را

به کام فرو بر دیو خونین لب را

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر در مورد تکبر

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

تواضع سر رفعت افرازدت

تکبر به خاک اندر اندازدت

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر در مورد غرور و تکبر

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

تو نیز ار تکبر کنی همچنان

نمایی، که پیشت تکبر کنان

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر درباره تکبر

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

آمده بودم که نشینی دمی

چون ز تکبر ننشستی، برو

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر حافظ در مورد تکبر

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

به دولت کسانی سر افراختند

که تاج تکبر بینداختند

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعری درباره تکبر

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

تکبر کند مرد حشمت پرست

نداند که حشمت به حلم اندرست

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر درباره تکبر

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

تکبر مکن بر ره راستی

که دستت گرفتند و برخاستی

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر درباره غرور و تکبر

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

چند خرامی و تکبر کنی؟

دولت پارینه تصور کنی؟

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر درباره تکبر و غرور

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

بر مال و جمال خویشتن غره مشو کان را به شبی برند و این را به تبی

بسا نام نیکوی پنجاه سال که یک نام زشتش کند پایمال

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر درباره ی تکبر

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

گرچــه ای دوســــت غرور دلــــــت احســــاس مـــرا درک نکـــرد…

آفریــــن برغـــم عشــــقـــت کــه مرا ترکـــ نکرد

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر تکبر

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

بی تکبر دستانم

در انتظار هیچ ند

در پوچی

احساس خشک

دستانی

که بی رقص هم

شادند

دستانت را می فشارم

بی تکبر

در انتظار

لبخند مهر …

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر تکبر وغرور عراقی

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

هم صورت آهویی به دیده

زنیست تکبر پلنگت

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر تکبر قصیره

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

این تواضع نمای پر تلبیس

وآن تکبر فزای چون ابلیس

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر تکبر النساء

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

برعنایی و سالوس و تکبر

نگردد کیسه مقصود تو پر

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر تکبر وعزه نفس

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

تکبر میکنی و می ندانی

که هستی گلخنی اما روانی

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر تکبر عراقی قصیر

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

تو خون تکبر ار نریزی

خون جوش کند خناق خیزد

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر تکبر البنات

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

پنهان گشتند این رسولان

از ننگ و تکبر ملولان

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر تکبر محمود درویش

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

تواضع بیجا

 آخرین حد تکبر است

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر درباره تکبر 

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

ما بدهکاریم به یکدیگر

و به تمام ” دوستت دارم” های ناگفته ای

که پشت دیوار غرورمان ماند

و آنها را بلعیدیم

تا نشان دهیم که منطقی هستیم

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر تکبر الحبیب

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

عجب دارم ز آنکس در فضا هست

تکبر در وجودش چو هوا هست

ز نطفه پا به دنیا باز کرده

که آخر هم بگندد مبتلا هست

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر تکبر تویتر

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

به تبختر قدمی برمی داشت

وز تکبر علمی می افراشت

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر شعر درباره تکبر و غرور

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

جمله خشم از کبر خیزد از تکبر پاک شو

گر نخواهی کبر را رو بی تکبر خاک شو

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعری درباره تکبر

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

از سادگی و سلیمی و مسکینی

وز سرکشی و تکبر و خود بینی

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر در مورد تکبر

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

از چشم راست بین همه را، کز کژی بود

کردن به مردمان ز تکبر نگاه کج

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعری در مورد تکبر

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

چشم یارم دوش بی هنگام خواب آورده بود

وز تکبر غمزه شوخش عتاب آورده بود

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر درباره ی تکبر

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

با دگران سرکشی نمود و تکبر

سرکش و بیدادگر به طالع ما شد

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر در مورد تکبر

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

اینقدر خودت رو نگیر !

اینقدر با تکبر و غرور با آدم حرف نزن !

وقتی کسی به تو ابراز علاقه کرد

فکر نکن که فوق العاده ای !

شاید اون کم توقعه

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعری در مورد تکبر

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

برای بودنِ با تو غرورم پایمال شد

تو هم اندکی احساس بگذار

مساوی که نمی شویم

حداقل به من نزدیک شو

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر در مورد تکبر

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

با چشمهای تو

دنیای خویش را نگریستم.

دیدم که چشمهای متکبرت

تنها دنیای ترا مبیند و بس.

با چشمهای خویش

برایت گریستم.

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد غرور و تکبر

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

به تکبر برین زمین نرود

بر در خلق جز به دین نرود

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره تکبر

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

به تکبر مریز بر کس زهر

گر امام دهی شوی، یا شهر

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر حافظ در مورد تکبر

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

مکن تکبر و بهر خدای راست بگوی

که تا حدیث منت هیچ بر زبان آمد

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعری درباره تکبر

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

آزادگان روی زمینش رهی شوند

گر راه سرکشی و تکبر رها کند

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر درباره تکبر

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

بر چیست این تکبر وین را همی چه خوانند

آخر دلت نگیرد زین خویشتن ستودن

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درباره غرور و تکبر

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

جهان به تیغ درآورده جمله زیر نگین

پس از تکبر دامن بدو نیالوده

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر درباره تکبر و غرور

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

برخیزم و بنگرم که حالش

در حبس تکبر از چه سانست

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر درباره ی تکبر

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد،

شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش دوست می دارد،

حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد،

چه قدر دوســتت دارد !

و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر تکبر

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

با تکبر ز سر کوچه گذشتی به نماز

در بهایش نتوان حور بهشتی بخری

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر تکبر وغرور عراقی

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شاد باش ای مصطفی سیرت که خلق شاملت

بی تکلف بر تکبر داغ بیزاری نهاد

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر تکبر قصیره

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

نه آن دامن کشیدست از تکبر

که گردون گرد منت برفشاند

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر تکبر النساء

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

گفتم که گهی چند نپرسم خبرش

تا بوک برون شد تکبر ز سرش

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر تکبر وعزه نفس

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

از اهل تکبر مطلب ساز شگفتن

چین بر رخ این شعله مزاجان رگ سنگیست

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر تکبر عراقی قصیر

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

از شکست است رگ گردن امواج بلند

عاجزی هم چقدر ناز و تکبر دارد

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر تکبر البنات

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

آن که پیشش بنهد تاج تکبر خورشید

کبریاییست که در حشمت درویشان است

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر تکبر محمود درویش

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

عقل باور نکند کان شه خوبان خواجو

از تکبر نفسی پیش گدا بنشیند

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر درباره تکبر

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

بگذرد هر نفس آن عمر گرامی از من

وز تکبر نکند در من بیچاره نگاه

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر تکبر الحبیب

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

گاهی دلم می خواهد

وحشــیانه غرورت را

پاره کنم!

قلب ترا

در مشتم بگیرم

و بفـشارم

تا حال مرا لحظه ایی بفهمی…!

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر تکبر تویتر

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

ناگهانی حضورت را جشن می گیرم

در درونم عبورت را جشن می گیرم

بی تکبر با خدا آمدی این بار

من شکست غرورت را جشن می گیرم

حیف وقتی آمدی که رفتنم قطعیست

خانه راه دورت را جشن می گیرم

می روم ولی در دلم امید است

بازهم حضورت را جشن می گیرم

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر شعر درباره تکبر و غرور

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

تکبر آفت اهل توکل بود، چون زاهد،

که نور حق ورا زین خود نمای از جبین افتد.

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعری درباره تکبر

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

ز جادوی فلک، تزویر و نیرنگ

تکبر از پلنگ آهنین چنگ

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر در مورد تکبر

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

کلاه ناز و تکبر بنه کمر بگشای

که چون تو سرو ندیدم که در قبا گنجد

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعری در مورد تکبر

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

تا تطاول نپسندی و تکبر نکنی

که خدا را چو تو در ملک بسی جانورند

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر درباره ی تکبر

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

این پنجروزه مهلت ایام، آدمی

بر خاک دیگران به تکبر چرا رود؟

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر در مورد تکبر

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

عاشقی راست نیاید به تکبر سعدی

چون سعادت نبود کوشش بسیار چه سود؟

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعری در مورد تکبر

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

با دوستان خویش نگه می کند چنانک

سلطان نگه کند به تکبر سپاه را

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر در مورد تکبر

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

به دولت کسانی سر افراختند

که تاج تکبر بینداختند

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر در مورد غرور و تکبر

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

یکی در نجوم اندکی دست داشت

ولی از تکبر سری مست داشت

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعر درباره تکبر

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شکر عاقل از دست آن کس نخورد

که روی از تکبر بر او سر که کرد

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر حافظ در مورد تکبر

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

تکبر مکن چون به نعمت دری

که محرومی آید ز مستکبری

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعری درباره تکبر

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

فصل مشترک من و تو

عشقی است

که به پای غرور

قربانی می شود…!

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر درباره تکبر

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

حضور حریری تو

بر ساقه ی زمخت تکبر

یادآوری خاطره ی کوه است

در زیر شال برف

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر درباره غرور و تکبر

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

همیشه عاشق آدمای مغرور بودم

چون گفتن دوستت دارم خیلی واسشون سخته

ولی وقتی میگن عجیب به دلت میشینه

میدونی چرا..؟!!

چون مطمئنے از سر عادت نگفته

چون مطمئنے تیکه کلامش نیست

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر درباره تکبر و غرور

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

آماده می شوم که از تو شکایت کنم:

تا کی تکبر و خودخوا… نیلوفری شده

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر درباره ی تکبر

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

هر شبانگاه

ان موسم

که لشکر ستارگان

فلک را به زنجیر می کشند

وشب با تکبر

سرود تاریکی میخواند

چشمهایم را

زخم میزنم

تا ترنم مهتاب را

به نظاره بنشینم

دوباره لالائی بخوان

مادر

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر تکبر

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

چون که میدانی خریداری کنم ناز تو را

تکیه بر تخت تکبر همچو شاهان میکنی

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر تکبر وغرور عراقی

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

روزی برای خویش کسی بودم

موجی پُر از تکبر و ویرانگر

اما به جای اوج تنی سنگی

در هم شکست قلب مرا،آخر

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعر تکبر قصیره

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

نگاهت همه تکبر

و خنده هایت

همه تمسخر

من ندیدمت.

غرور من خسته است،

برای این بار سنگین

کتف من شکسته است.

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر تکبر النساء

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

معذرت خواهی

شکستن غرور نیست

نمایش شعوره !

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر تکبر وعزه نفس

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

گفت خورشید خرامان دیدم و ماه سما

کز تکبر دوش او ابر بر زهره زهرا گذشت

شعر در مورد تکبر

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 27 دی 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.