گلچین زیباترین شعر در مورد دکترا

گلچین زیباترین شعر در مورد دکترا

شعر در مورد دکترا شعر در مورد دکترا ,شعر درباره دکترا,شعر برای دکترا,شعر در باره دکترا,شعر با دکترا,شعر درمورد دکترا,شعر با کلمه دکترا,شعر با کلمه ی دکترا,شعری در مورد دکترا,شعری درباره دکترا,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم حمید

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم حمید

شعر در مورد اسم حمید شعر در مورد اسم حمید ,شعر درباره اسم حمید,شعر با اسم حمید,شعر در مورد اسم حمید,شعر برای اسم حمید,شعری درباره اسم حمید,شعری با اسم حمید,شعری در مورد …

گلچین زیباترین شعر در مورد پرنده

گلچین زیباترین شعر در مورد پرنده

شعر در مورد پرنده شعر در مورد پرنده تنها,شعر در مورد پرنده,شعر در مورد پرنده و قفس,شعر در مورد پرنده ها,شعر در مورد پرنده شاهین,شعر در مورد پرنده مهاجر,شعر در مورد پرنده …

اشعار عاشقانه حافظ

اشعار عاشقانه حافظ

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

شبی مجنون به لیلی گفت : کای محبوب بی همتا

ترا عاشق شود پیدا ، ولی مجنون نخواهد شد

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

الا ای آهوی وحشی کجایی

مرا با توست چندین آشنایی

دو تنها و دو سرگردان دو بیکس

دد و دامت کمین از پیش و از پس

بیا تا حال یکدیگر بدانیم

مراد هم بجوییم ار توانیم

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود

مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق

ببست گردن صبرم به ریسمان فراق

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

جز نقش تو در نظر نیامد ما را

جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت

حقا که به چشم در نیامد ما را

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

در محفلی که خورشید اندر شمار ذره ست

خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

گفتم : غم تودارم

چیزی نگفت وبگذشت

حافظ خوشابه حالت

یارم گذشت و یارت

گفتا غمت سرآید

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد من

از من ایشان را هزاران یاد باد

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

جهان پیر است و بی بنیاد

ازین فرهاد کش فریاد

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

به قصد جان من زار ناتوان انداخت

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود

زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

دوستان جان داده‌ام بهر دهانش بنگرید

کو به چیزی مختصر چون باز می‌ماند ز من

صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم

عشق در هر گوشه‌ای افسانه‌ای خواند ز من

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

رفتم به در میکده با طنازی

دنبال ولنگاری و دختر بازی

ناگاه مرا گرفت با غمازی

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

سحرم دولت بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت

کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم

سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

من که از آتش دل چون خم می در جوشم

مهر بر لب زده خون می‌خورم و خاموشم

قصد جان است طمع در لب جانان کردن

تو مرا بین که در این کار به جان می‌کوشم

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

در اندرون من خسته دل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید

که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید

از غم هجر مکن ناله و فریاد که من

زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید

اس ام اس خیانت

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

آنکه تاج سر من خاک کف پایش بود

از خدا می طلبم تا به سرم باز آید

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بیمار شد

عاقبت با اشک و غم کوه امیدم کاه شد؟

گفته بودی یوسف گمگشته بازاید ولی

یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

من از بازوی خود دارم بسی شکر

که زور مردم آزاری ندارم

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

ای گدایان خرابات خدا یار شماست

چشم انعام مدارید ز انعامی چند

پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش

که مگو حال دل سوخته با خامی چند

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

یا رب اندر دل آن خسرو شیرین انداز

که به رحمت گذری بر سر فرهاد کند

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

بر سر آنم که گر ز دست برآید

دست به کاری زنم که غصه سر آید

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد

دیو چو بیرون رود فرشته درآید

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

حافظ در فال هایش هنوز اصرار دارد که خبر خوشی در راه است

تو کجای دنیای منی که هنوز در راهی

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

شعر

سال وفال ومال وحال واصل ونسل وتخت وبخت

بادت اندر شهریاری برقرار وبردوام

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش

اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس

در بند ان نباش که نشنید یا شنید

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند

پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

ز تاب آتش سودای عشقش

به سان دیگ دایم میزنم جوش

چو پیراهن شوم آسوده خاطر

گرش همچون قبا گیرم در آغوش

اگر پوسیده گردد استخوانم

نگردد مهرت از جانم فراموش

دل و دینم دل و دینم ببردست

برو دوشش بر و دوشش بر و دوش

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح

صلاح ما همان است کان تو راست صلاح

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

اگر آنکه میرفت خاطره اش را میبرد

فرهاد سنگ نمی سفت

مجنون اشفته نمی خفت

حافظ شعر نمیگفت

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس

که چنان زو شده ام بی سرو سامان که مپرس

کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد

که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس

گلچین شعرهای عاشقانه حافظ

sms sher

اشعار عاشقانه حافظ

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 3 مرداد 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.