گلچین زیباترین شعر در مورد بددهنی

گلچین زیباترین شعر در مورد بددهنی

شعر در مورد بددهنی شعر در مورد بددهنی ,شعر درباره بددهنی,شعر برای بددهنی,شعر در باره بددهنی,شعر با بددهنی,شعر درمورد بددهنی,شعر با کلمه بددهنی,شعر با کلمه ی بددهنی,شعری در مورد بددهنی,شعری درباره بددهنی,شعر …

شعر پنجره | 74 شعر در مورد پنجره قدیم و گلدان

شعر پنجره | 74 شعر در مورد پنجره قدیم و گلدان

شعر در مورد پنجره در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد پنجره برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

گلچین زیباترین شعر در مورد جشن مهرگان

گلچین زیباترین شعر در مورد جشن مهرگان

شعر در مورد جشن مهرگان شعر در مورد جشن مهرگان ,شعری درباره جشن مهرگان,شعر درباره جشن مهرگان,شعری در مورد جشن مهرگان,شعر جشن مهرگان,اشعار جشن مهرگان,سرود جشن مهرگان,شعر برای جشن مهرگان,شعر درباره جشن …

شعر در مورد تاریکی شب

شعر در مورد تاریکی شب ،شعر درباره تاریکی شب،شعر در مورد شب تاریک،شعر نو در مورد تاریکی شب،شعر در مورد تاریکی و شب،شعری درباره ی تاریکی شب،شعر درباره ی تاریکی شب،شعر در مورد شب و تاریکی،شعر تاریکی شب،شعر شب تاریک،شعر شب تاریک و بیم موج،شعر درباره تاریکی شب،شعر در مورد تاریکی شب،شعر در وصف تاریکی شب،شعر ناشناسی که به تاریکی شب،شعر شبی تاریک از شبهای تهران،شعر شبم تاریک،شعر شب تاریک وسنگستان ومن مست،شعر شب تاریکی،شعر شب های تاریک،شعر گرچه شب تاریک است،شعری درباره ی تاریکی شب،شعر درباره ی تاریکی شب،شعر در مورد شب تاریک،شعر نو در مورد تاریکی شب،شعر در مورد تاریکی و شب

شعر در مورد تاریکی شب

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تاریکی شب برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

هنوز از شب دمی باقی است، می خواند در او شبگیر

و شب تاب، از نهانجایش، به ساحل می زند سوسو.

به مانند چراغ من که سوسو می زند در پنجره ی من

به مانند دل من که هنوز از حوصله وز صبر من باقی است در او

به مانند خیال عشق تلخ من که می خواند

و مانند چراغ من که سوسو می زند در پنجره ی من

نگاه چشم سوزانش ـــ امیدانگیزـــ با من

در این تاریک منزل می زند سوسو.

شعر اسم دریا , شعر در مورد اسم دریا , شعر درباره اسم دریا , شعر در وصف اسم دریا

شعر در مورد تاریکی شب

شعر ایل بختیاری , شعر در مورد ایل بختیاری , شعر درباره ایل بختیاری , شعر در وصف ایل بختیاری

میان تاریکی

ترا صدا کردم

سکوت بود و نسیم

که پرده را می برد

در آسمان ملول

ستاره ای می سوخت

ستاره ای می رفت

ستاره ای می مرد

ترا صدا کردم

ترا صدا کردم

تمام هستی من

چو یک پیالهء شیر

میان دستم بود

نگاه آبی ماه

به شیشه ها می خورد

ترانه ای غمناک

چو دود بر می خاست

ز شهر زنجره ها

چون دود می لغزید

به روی پنجره ها

تمام شب آنجا

میان سینهء من

کسی ز نومیدی

نفس نفس می زد

کسی به پا می خاست

کسی ترا می خاست

دو دست سرد او را

دوباره پس می زد

تمام شب آنجا

ز شاخه های سیاه

غمی فرو می ریخت

کسی ز خود می ماند

کسی ترا می خواند

هوا چو آواری

به روی او می ریخت

درخت کوچک من

به باد عاشق بود

به باد بی سامان

کجاست خانهء باد؟

کجاست خانهء باد؟

شعر با ب , مشاعره با ب , شعر با حرف ب , شعر با ب شروع شه

شعر درباره تاریکی شب

شعر هفت سین , شعر در مورد هفت سین , شعر درباره هفت سین , شعر در وصف هفت سین

دگر باره چون شد به خواب اندرون

ز تاریکی آن اژدها شد برونشعر با پ , مشاعره با پ , شعر با حرف پ , شعر با پ شروع شه

شعر در مورد شب تاریک

شعر با ا , مشاعره با ا , شعر با حرف الف , شعر با الف شروع شه

بیابان همه سر به سر بنگرید

بجز تیرگی شب به دیده ندید

شعر افتادگی , شعر در مورد افتادگی , شعر درباره افتادگی , شعر در وصف افتادگی

شعر نو در مورد تاریکی شب

شعر اسم سحر , شعر در مورد اسم سحر , شعر درباره اسم سحر , شعر در وصف اسم سحر

بدان مهربان رخش بیدار گفت

که تاریکی شب بخواهی نهفت

شعر اسم سوگند , شعر در مورد اسم سوگند , شعر درباره اسم سوگند , شعر در وصف اسم سوگند

شعر در مورد تاریکی و شب

شعر اسم شیدا , شعر در مورد اسم شیدا , شعر درباره اسم شیدا , شعر در وصف اسم شیدا

روز قرب آمد و دوری شب تار

روز چون نیست به شب گیر قرار

شعر اسم شیرین , شعر در مورد اسم شیرین , شعر درباره اسم شیرین , شعر در وصف اسم شیرین

شعری درباره ی تاریکی شب

شعر اسم شبنم , شعر در مورد اسم شبنم , شعر درباره اسم شبنم , شعر در وصف اسم شبنم

دور ازین روز شب تاریکی

چند چون صبحدم از نزدیکی

شعر اسم زینب , شعر در مورد اسم زینب , شعر درباره اسم زینب , شعر در وصف اسم زینب

شعر در مورد تاریکی شب

شعر اسم سایه , شعر در مورد اسم سایه , شعر درباره اسم سایه , شعر در وصف اسم سایه

همی بینید کامد شب به نزدیک

جهان گردد هم اکنون تنگ و تاریکشعر اسم زهره , شعر در مورد اسم زهره , شعر درباره اسم زهره , شعر در وصف اسم زهره

شعر در مورد شب و تاریکی

شعر اسم ریحانه , شعر در مورد اسم ریحانه , شعر درباره اسم ریحانه , شعر در وصف اسم ریحانه

یکی تاریکی از گیتی برآمد

که پیش از شب رسیدن شب در آمد

شعر اسم ستاره , شعر در مورد اسم ستاره , شعر درباره اسم ستاره , شعر در وصف اسم ستاره

شعر تاریکی شب

شعر اسم سیما , شعر در مورد اسم سیما , شعر درباره اسم سیما , شعر در وصف اسم سیما

شب سیاه به تاریکی ار نشینم به

که از چراغ لئیمان به من رسد تابش

شعر اردبیل , شعر در مورد اردبیل , شعر درباره اردبیل , شعر در وصف اردبیل

شعر شب تاریک

شعر اسم سعید , شعر در مورد اسم سعید , شعر درباره اسم سعید , شعر در وصف اسم سعید

دریغا تو ای منصور حلاج

که در تاریکی پندار رفتی

به حق باید که میگفتی نانلعبد

اناالحق گفتی و بردار رفتی

شعر اسم زهرا , شعر در مورد اسم زهرا , شعر درباره اسم زهرا , شعر در وصف اسم زهرا

شعر شب تاریک و بیم موج

شعر اسم رها , شعر در مورد اسم رها , شعر درباره اسم رها , شعر در وصف اسم رها

شب همه شب شکسته خواب به چشمم

گوش بر زنگ کاروانستم

با صداهای نیم زنده ز دور

هم عنان گشته هم زبان هستم.

جاده اما ز همه کس خالی است

ریخته بر سر آوار آوار

این منم مانده به زندان شب تیره که باز

شب همه شب

گوش بر زنگ کاروانستم

شعر اسم رعنا , شعر در مورد اسم رعنا , شعر درباره اسم رعنا , شعر در وصف اسم رعنا

شعر در مورد تاریکی شب

شعر اسم زری , شعر در مورد اسم زری , شعر درباره اسم زری , شعر در وصف اسم زری

سرشکم صد سحر خندید و پیدا نیست تأثیری

کنون از ناله در تاریکی شب افگنم تیریشعر اسم رضا , شعر در مورد اسم رضا , شعر درباره اسم رضا , شعر در وصف اسم رضا

شعر در مورد تاریکی شب

شعر هفته بسیج , شعر در مورد هفته بسیج , شعر درباره هفته بسیج , شعر در وصف هفته بسیج

نشستند یک روز و یک شب بهم

همی رای زد خسرو از بیش و کم

شعر اجل , شعر در مورد اجل , شعر درباره اجل , شعر در وصف اجل

شعر در وصف تاریکی شب

شعر اسم رامین , شعر در مورد اسم رامین , شعر درباره اسم رامین , شعر در وصف اسم رامین

خور و خواب و آرامشان بر ستور

چه تاریکی شب چه تابنده هور

شعر ایمان , شعر در مورد ایمان , شعر درباره ایمان , شعر در وصف ایمان

شعر ناشناسی که به تاریکی شب

شعر اسم رضوان , شعر در مورد اسم رضوان , شعر درباره اسم رضوان , شعر در وصف اسم رضوان

چو شب تیره شد روشنایی بکشت

لب شوی بگرفت ناگه بمشت

شعر اسم ژاله , شعر در مورد اسم ژاله , شعر درباره اسم ژاله , شعر در وصف اسم ژاله

شعر در مورد تاریکی شب

حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ , اشعار عاشقانه حافظ , اشعار دیوان حافظ شیرازی

سپهبد به تاریکی اندر بمرد

شب و روز روشن به خسرو سپرد

نیما یوشیج , شعر نیما یوشیج , اشعار نیما یوشیج , شعر نو نیما یوشیج

شعر شبم تاریک

سهراب سپهری , اشعار سهراب سپهری , شعر سهراب سپهری , شعر نو سهراب سپهری

شب تیره ایرانیان رابخواند

سخنهای آن کشته چندی براند

اشعار عاشقانه شاملو , شعر شاملو , شعر عاشقانه شاملو , شعر های عاشقانه شاملو

شعر شب تاریک وسنگستان ومن مست

جملات عاشقانه برای همسر , جملات عاشقانه به همسر , جملات عاشقانه برای همسرم , جملات عاشقانه به همسرم

غریبه ای می خواهم!

که بنوشد قفل لبانم را

بزیر سایه تاریکی

تا کس نبیند

که خزیده گونه های ترم را

قطرات نهیف تنهایی

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

شعر شب تاریکی

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

هست شب یک شبِ دم کرده و خاک

رنگِ رخ باخته است.

باد، نو باوه ی ابر، از بر کوه

سوی من تاخته است.

هست شب، همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا،

هم ازین روست نمی بیند اگر گمشده ای راهش را.

با تنش گرم، بیابان دراز

مرده را ماند در گورش تنگ

با دل سوخته ی من ماند

به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب!

هست شب. آری، شب

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد تاریکی شب

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

به فال سعد روی شاه دیدند

در آن تاریکی شب ماه دیدندشعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر گرچه شب تاریک است

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

به شب مهراب رفت از پیش جمشید

شب مهتاب شد جویای خورشید

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعری درباره ی تاریکی شب

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

سواری دید بر شبرنگی از دور

چو در تاریکی شب شعله نور

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعر درباره ی تاریکی شب

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

روشنانی که به تاریکی شب گردانند

شمع در پرده و پروانه سر گردانند

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر در مورد شب تاریک

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

ز تاریکی زلفش روز شب کن

ز خطش چشمه حیوان طلب کن

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر در مورد تاریکی شب

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

صدای اذان مرگ می آید

الله اکبر اللــــــــه اکبــــــــــــــــــــر

و این چنین در سکوت

به آیه های تاریکی شب قامت بستم

و من باز لب می جنبانم

و بر این رنگین کمان از رخ افتاده

حزین نماز می خوانم

رکعتی به اتمام می برم بر رکوع

بر خاک زانو می زنم در سجود

پر می کشم از وجود

و در پهنای این هستی بی هست

کمی به دنبال ردپایی از خودم

در میان باتلاقهای به گل نشسته می گردم

قد می کشم به حول الله

می ایستم

و باز هم لبی است که می جنبد

و این بار دستهایم را می گشایم

شاید شمیمی از خدا در آغوش گیرم

ربنا …

حرفهایم را به او می زنم

و باز هم سجوی در پس رکوع

سر بر خاک می نهم

و می نشینم

و باز همان لب ترک خورده

و سلامی از سر پایان

از سر شوق در خزان من و باران

و آن نور خورشید

سر بر بالین می گذارم

چشم می بندم و باز خموشی

و در این آخرین دم

لبی از جنبش می ایستد

صدایی از گلوی لرزان رادیوی پدر بزرگ

در گوشم و در عمق وجودم می پیچد:

مرغ سحر ناله سر کن …

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر در مورد تاریکی و شب

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

هان ای شب شوم وحشت انگیز

تا چند زنی به جانم آتش؟

یا چشم مرا زجای برکن

یا پرده ز روی خود فروکش

یا باز گذار تا بمیرم

کز دیدن روزگار سیرم

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر در مورد تاریکی شب

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

شد ترس من از نامه اعمال فزون تر

تاریکی شب بیش کند بی جگری را

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر درباره تاریکی شب

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

ای خضر چند تیر به تاریکی افکنی؟

سرچشمه حیات نهان در دل شب است

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعر در مورد شب تاریک

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

نگردد دزد را تاریکی شب مانع دزدی

همان دل می برد درپرده خط خال هندویش

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعر نو در مورد تاریکی شب

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

تا بکی از خام بودن سوز کو

چند از تاریکی شب روز کو

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر در مورد تاریکی و شب

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

افتاب نیزه ی نور

می پراکند

و

من

هنوز در تاریکی خود

گم می شوم .

نمی دانم

ـ هنوزم ـ

نمی دانم

در این تاریکی

منتظر کدام

نورم ؟!

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعری درباره ی تاریکی شب

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

دیری ست که در زمانه ی دون

از دیده همیشه اشکبارم

عمری به کدورت و الم رفت

تا باقی عمر چون سپارم؟

نه بختِ بدِ مراست سامان

وای شب،نه تُراست هیچ پایان

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

شعر درباره ی تاریکی شب

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

نمودش تیره شب راه رهایی

ز تاریکی بد او را روشنایی

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر در مورد تاریکی شب

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

چو هر کس را برآید روز روشن

ز تاریکی پدید آمد شب من

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر تاریکی شب

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

در تاریکی ز بس که می بنشینم

در روز چو شب پرک همی بد بینم

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر شب تاریک

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

در شب بدرنگ بس نیکی بود

آب حیوان جفت تاریکی بودشعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر شب تاریک و بیم موج

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

سایه ای در تاریکی

برای گیتار ِشاهین میرمُغتدائی

سایه ای در تاریکی ام، شاید که بی معنی باشه

یا شایَدَم که موندَنَم، بیخود و طولانی باشه

برای مَن وقتی بهار، به شکل ِ پائیز در می آد

این دل ِ سرگردون ِ مَن، یه عشق ِ تازه رُ میخواد

یه عمره بی وفاییُ، تو چشم ِ زیبات میبینَم

از سردی ِ زندگی باز، گوله های برف میچینم

لحظهء ما که میرسه، سایهء تاریکی میشم

چشات منُ نمیبینَن، با تنهایی یکی میشم

مَن و تو رو به روی ِ هَم، نمیبینیم که با هَمیم

آخه تو وقت ِ ما شُدن، تنها ترین ِ عالَمیم

عاشق دیگه معنیشُ داد، به چشمای چشم انتظار

اونا که اهل ِ دل بودن، پائیزشون نَشُد بهار

وجود ِ مَن برای تو، سایه ای در تاریکیه!

باور کن این ترانه رُ، نپرس که شاعرش کیه!

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر در مورد تاریکی شب

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

تو چیستی ای شب غم انگیز

در جست و جوی چه کاری آخر؟

بس وقت گذشت و تو همانطور

استاده به شکل خوف آور

تاریخچۀ گذشتگانی

یا راز گشایِ مردگانی

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر در مورد تاریکی شب

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

در سه تاریکی شناسی باد خر

چون ندانی مر مرا ای خیره سر

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعر در وصف تاریکی شب

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

هم شب و هم ابر و هم باران ژرف

این سه تاریکی غلط آرد شگرف

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعر ناشناسی که به تاریکی شب

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

هم شب و هم ابر و هم موج عظیم

این سه تاریکی و از غرقاب بیمشعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر شبی تاریک از شبهای تهران

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

بانگ شیر و بانگ سگ در شب رسید

صورت هر دو ز تاریکی ندید

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

شعر شبم تاریک

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

آب حیوان نه که در تاریکی است

بطلب در شب و مشتاب مرو

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر شب تاریک وسنگستان ومن مست

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

چقدر خسته اند لحظه ها

ثانیه ها تکراری

و افتاب خیال باریدن دارد

و من هنوز در غبار مبهم زندگی در پی

اشنایی به جاده خیره مانده ام…

تا به کی باید به شانه های باد تکیه دهم

نمیدانم.

زندگی مرا به تاریکی شب سپرده است.

سهم من از زندگی همین است…

تاریکی!

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر در مورد تاریکی شب

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

چو آمد زلف شب در عطر رسائی

به تاریکی فرو شد روشنائی

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر شب های تاریک

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

نبض من می زند و

قلب در اعماق گلو در تپش است

روح پاکم شده پرپر

پر کشد از بر جان تا به فلک

من شنیدم، دیدم

می کشند عصمت گلها را از ساقه اشان

می برند دختر معصوم سحر را تا فاحشه ی ناله ی شب

بغض من در هیجانی است عظیم

قدرتم نیست شوم مانع این تاریکی

تاریکی همه جا سیطره خواهد آورد

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعر گرچه شب تاریک است

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

به تاریکی شب چنان شد نهان

که نشناختن هیچکس در جهان

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعری درباره ی تاریکی شب

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

ز بس تاریکی شب نور انجم

به سوی عالم گل کرده ره گم

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر درباره ی تاریکی شب

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

همه شب زار می سوزم به تاریکی و تنهایی

که با من هیچ دلسوزی درین مسکن نمی سوزد

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر در مورد شب تاریک

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

لب تو آب حیات ست و خطت ظلمت شب

جز همه تنگی و تاریکی ازو حاصل من

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر در مورد تاریکی شب

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شب از سکوت
و سکوت از شب پدید می آید
آب در بئر…
و نور از مهر…
تاریکی را
به دروازه ی هدایت راهی نیست
و دل را جز ایمان سپاهی…
هوای سرد را
هرگز سر ِ بالا رفتن نسیت
و نفس خودبین را
هرگز هوای از خود جدا گشتن…

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر در مورد تاریکی و شب

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

جان و دل را بوی وصل آن دل و جان کی رسد؟

وین شب تنهای تاریکی به پایان کی رسد؟

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر در مورد تاریکی شب

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی

شب هجرم چه می پرسی که روز وصل حیرانم

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر درباره تاریکی شب

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شبی خوش هر که می خواهد که با جانان به روز آرد

بسی شب روز گرداند به تاریکی و تنهایی

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر در مورد شب تاریک

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

دل ز تاریکی نگردد اشک ریزان را سیاه

ماهیان را در دل شب آب دریا آتش است

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر نو در مورد تاریکی شب

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

آخرین دفتر من تاریکیست

شعرهایم همه با معنی غم

سوخته آن حس درونم انگار

شعر با واژه ی عشق هست مبهم

آخرین صفحه ی این تاریکی

دوری از فاصله های دور است

در کنار صفحه ی تاریکی

عکس لبخند تو همچون نور است

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر در مورد تاریکی و شب

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

روز شب گردد ز تاریکی اگر بیند به خواب

آن چه بی خورشید روی او ز غم بر ما گذشت

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعری درباره ی تاریکی شب

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

در آن تاریکی شب از فروغ ماه روی او

ز روزن رفته بیرون شعله مهتاب می دیدم

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر در مورد تاریکی شب

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

یک حمله و یک حمله کآمد شب و تاریکی

چستی کن و ترکی کن نی نرمی و تاجیکی

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر در مورد شب و تاریکی

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

نباید کز چنین تدبیر بسیار

ز تاریکی به تاریکی درافتی

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر تاریکی شب

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

تاریکی لمس توست

لمس حرفهای گفته وناگفته شبانه ات

لمس عطر نجواهای عاشقانه ات

لمس غرق شدن در بوسه ی ترانه ات

لمس آغوش پر از بهانه ات

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر شب تاریک

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

به تاریکی چو درماند روان اوحدی تنها

روان او را برون آور ز تاریکی و تنهایی

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر شب تاریک و بیم موج

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

در تاریکی زلف تو فانی گشت

کز تاریکی چشمه حیوان می جست

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر در مورد تاریکی شب

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

علم نورست و جهل تاریکی

علم راهت برد به باریکی

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر در مورد تاریکی شب

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

صبح رحمت نگشاید همه تاریکی
یوسف مصر نگردد همه زندانی
راه پر خار مغیلان وتو بی موزه

سفره بی توشه و شب تیره و بارانی

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر در وصف تاریکی شب

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

روزهایم خاموش است

همچو ماه

شاید که در تاریکی روزهایم

ماهی باشد

‍‍بس امید دارم به شب

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر ناشناسی که به تاریکی شب

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

من ز تاریکی شب می دیدم

دست حسرت زده ی باران را

تو ز تنهایی شب میگفتی

من ز باران غم خود را دیدم

من ز چشمان غم آلوده ی تو

اشک باران دلم را دیدم

تو مرا در ته شب می دیدی

من تو را روز خوش خوشبختی

من تو را سایه ی عشقی دیدم

از درختی که خودش دنیا بود

من ز تاریکی شب می دیدم

من و تو بی کس و تنها بودیم

تو مرا دیدی و من با حسرت

از دل شب خیس و بی کس بودم

از دل این شب باران رفتی

من ز تاریکی شب می دیدم

دست امید مرا می بردی

چشم رویای مرا می بردی

تو ز تاریکی شبها رفتی

من ز تاریکی شب می دیدم

رفتنت آتش دنیایم بود…

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر شبی تاریک از شبهای تهران

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

به تاریکی پناه برده بودم

زمانی که کسی برای بودن…

نبود…

چشم انتظار مادری ست

… کودکی شبیه مرگ

که در چشمانم به خواب است…

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعر شبم تاریک

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

روز را در قلعه تاریکی شب

زندانی کردند

ای تو که روز منی

در کدامین قلعه زندانی شده ای

کدامین عفریت ماه من را برای خود خواست؟

من منتظر طلوع فردایم..

بیا….

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعر در مورد تاریکی شب

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

در این هنگام شب

نزاع بدی در گرفته میان تاریکی و من

نمیدانم حق با تاریکیست یا من..

خوب که نگاه کنیم میبینم

حرف دلمان یکیست

اما نمیدانم دلیل این خصومت چیست؟؟؟؟

حق با تاریکیست یا….

اما چه کنم؟

من که شب را دوست میدارم

مثل همیشه مجبورم بگویم

حق با تاریکیست…

شعر در مورد تنهایی و غم

و بعد از تو دلم از عطش عشق طغیان کرد

گاه از دو روزنه ی رخسارم

گاه در نگاهی پوچ در تاریکی شب هایم

گاه در باز دمی اندوهناک که با زحمت

از قفس آزاد شده و پایانش خدا را شکر می گویند

و گاه در وجودم که به هیچ پایانی نمی رسید مگر تنهایی

شعر غمگین در مورد تنهایی

شب من پنجره ای بی فردا

روز من قصه ی تنهایی ما

مانده بر خاک و اسیر ساحل

ماهی ام ، ماهی دور از دریا

شعر در مورد تولد دوست

امشب

شعری نخواهم نوشت

شمع را….

برای تولدت روشن میکنم

و پرهایم را طواف میدهم

بر گرد آتشی که تــــو در جانم روشن کرده یی

تکه خاکستر کوچک کافی است

تا پر سوخته حرمت پیدا کند.

جشن تولد توست

و من…

بار به دنیا می آیم و خاکستر می شوم

تا راز حضور تو را بدانم.

ققنوسم من امشب!

“ تولــ ــ ـ ـــدت مبارک بهترینم “

شعر درباره ماه محرم و امام حسین

عشقی به حسین عشق زینب نشود

این عشق جدا ز شیعه یارب نشود

در روز و شبی که من نگریم ز غمش

آن شام سحر و آن سحرم شب نشود

شعر در مورد تاریکی شب

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : شنبه 8 اردیبهشت 1397
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.