تعبیر خواب تنور

تعبیر خواب تنور

تعبیر خواب تنور | تعبیرخواب تنور | tabire khab تعبیر خواب تنور نان,تعبیر خواب تنور نانوایی,تعبیر خواب نان تنوری,تعبير خواب نان تنوري,تعبیر خواب تنور و نان,تعبیر خواب نان در تنور,تعبیر خواب نان …

تعبیر خواب پهلو

تعبیر خواب پهلو

تعبیر خواب پهلو | تعبیرخواب پهلو | tabire khab تعبیر خواب پهلو,تعبیر خواب پهلو درد,تعبیر خواب بریدن پهلو,تعبیر خواب زخم پهلو,تعبیر خواب کبودی پهلو,تعبیر خواب شکستن پهلو,تعبير خواب ديدن پهلو,تعبیر خواب زخمی …

همه چیز درباره تعبیر خواب “برنج” پختن

همه چیز درباره تعبیر خواب “برنج” پختن

تعبیر خواب برنج | تعبیرخواب برنج | tabire khab تعبیر خواب برنج,تعبیر خواب برنج پختن,تعبیر خواب برنج نذری,تعبیر خواب برنج خیس شده,تعبیر خواب برنج و مرغ,تعبیر خواب برنج خشک,تعبیر خواب برنج زعفرانی,تعبیر …

تعبیر خواب ریش

تعبیر خواب ریش , تعبیر خواب ریش درآوردن زن , تعبیر خواب ریش و سبیل , تعبیر خواب تراشیدن ریش

خواب ریش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ریش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ریش می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب ریش را مطالعه نمایید و متوجه شوید ریش چه تعبیری دارد.

ممکن است برای اینکه معنی خواب خود را بدانید نیاز به این داشته باشید که تعبیر خواب مو را مطالعه نمایید ، کافی است که بر روی لینک آبی رنگ کلیک نمایید تا به صورت خودکار به صفحه مورد نظر منتقل شوید.

تعبیر خواب ریش از دید حضرت امام جعفر صادق ع

ریش در خواب دیدن نشان دهنده ده چیز است

تبعیت – مقام – مرتبه – هیئت – منزلت – نیکویی – ازدواج – مال – فرزند – گرامی شدن

تعبیر خواب ریش از دید حضرت یوسف ع

ریش در خواب دیدن ، مال است

تعبیر خواب ریش از دید حضرت دانیال ع

ریش کوناه و کوچک در خواب دیدن ، پرداخت وام است

ریش کوناه و کوچک در خواب ، اگر غمگین باشد خوشحال می شود

ریش تراشیده شده در خواب دیدن ، برای کسب روزی ذلیل می شود

ریش بر زمین افتاده در خواب دیدن ، هلاکت زودهنگام است

کنده شدن ریش در خواب دیدن ، خواری است

سر و ریش را زدن در خواب ، رفتن حرمت و آبرو است

موی سفید از ریش کندن در خواب ، مخالفت با سنت پیامبر است

محمد بن سیرین

ریش در خواب دیدن ، آرایش مردان و کدخدائی آنان است

ریش های بلند در خواب دیدن ، کار و کدخدائی است

ریش های بلندتر از ناف در خواب دیدن ، غم و اندوه است

رنگ کردن ریش طوری که ریش رنگ نگیرد ، دلیل که حال خویش را به مردمان نپوشد

ریش خود را بر زمین کشیدن در خواب دیدن ، نزدیک بودن مرگ است

بریدن تمام ریش در خواب دیدن ، زیان مالی است

ریش خود را کوسه دیدن ، احترام و مال کم شدن است

ابراهیم کرمانی

ریش سیاه و سرخ در خواب دیدن ، کد خدا شدن است

سفید شدن ریش در خواب دیدن ، بردباری زیاد می شود

ریش به دندان بریدن در خواب دیدن ، زیان رسیدن به اهل بیت است

ریختن ریش ناشی از بیماری در خواب دیدن ، مال و آبرویش می رود

شانه کردن ریش و گلاب زدن در خواب دیدن ، احترام و عزت بین مردم است

جابر مغربی

دراز شدن ریش تا زیر ناف ، غم و غصه و قرض است

ریش خود را اندازه ریش پدر دیدن ، میراث است

دست در ریش کردن و کندن بخشی از آن ، خسارت مالی است

اسماعیل بن اشعث

ریش تمام سفید در خواب دیدن ، حرمتش کم می شود

تراشیدن تمام ریش ، کم شدن احترام و مالش است

زنی که خود را ریش دار ببیند ، غمگین و فقیر شدن و رسوایی است

مردی که زنش را با ریش ببیند ، مقطوع النسل بودن زن است

کودکی که خود را با ریش ببیند ، غم و غصه است

ریشت را گرفتن و کشیدن ، گرفتن مالت به میراث است

منوچهر مطیعی

ریش خوب است به شرطی که به اندازه باشد

ریش حرمت و آبروی مرد است

ریش غیرعادی خوب نیست

قسمت کردن ریش و دور انداختن ، از دست دادن بخشی از مالتان است

لوک اویتنهاو

ریش بلند ، ناراحتی است

ریش کوتاه ، شکست است

ریش تراشیده شده ، ضرر است

ریش برای دختر مجرد ، ازدواج است

ریش برای زن متاهل ، امکان زایمان یک فرزند پسر است

ریش خاکستری ، تمسخر و استهزا است

ریش قرمز ، شرمساری است

ریش کوسه ، تمسخر و استهزا است

آنلی بیتون

ریش ، جنگ و دعوا و مشاجره است

تعبیر خواب زنی که خود را ریش دار ببیند معاشرت بیهوده و بیماری بلند مدت است

تعبیر خواب کشیدن ریش شما ، از دست دادن ثروت است

تعبیر خواب شانه زدن ریش ، غرور و خودخواهی است

تعبیر خواب زنی که ریش مرد را تحسین می کند ، طلاق گرفتن و ازدواج دوم ناموفق است

خواب های متداول به همراه تعابیر ما

خانم من خواب دیده پدرش که مرده است ریش بسیار زیبایی داشته ولی با دست کنده میشده و تمام ریش مثل روز اولش ریخته همان شب خودم هم خواب دیدم تسبیح که پدرش یادگاری داده بود بهم توی سطل زباله پیداش کردم و وقتی سوار ماشینم شدم متوجه شدم تسبیح من شکسته و پاره شده جلو آینه ماشین آویزون است.

کنده شدن ریش در خواب نشان از خواری و ناراحتی دارد و خواب خودتان هم چنین معنی دارد برای شادی روح آن عزیز از دست رفته خیرات دهید و دعا کنید که مورد مغفرت قرار گیرد.

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 22 مرداد 1398
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.