خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب خرگوش
3t21
تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1396 - 16:46

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش | تعبیرخواب خرگوش | tabire khab

تعبیر خواب خرگوش,تعبیر خواب خرگوش سفید بزرگ,تعبیر خواب خرگوش قهوه ای,تعبیر خواب خرگوش خاکستری,تعبیر خواب خرگوش در آب,تعبیر خواب خرگوش سفید,تعبیر خواب خرگوش سیاه,تعبیر خواب خرگوش مرده,تعبیر خواب خرگوش مرده,تعبیر خواب خرگوش سفید,تعبیر خواب خرگوش سفید,تعبیر خواب خرگوش سفید مرده,تعبیر خواب خرگوش سفید و سیاه,تعبیر خواب دیدن خرگوش سفید,تعبیر خواب بچه خرگوش سفید,تعبیر خواب خرگوش سفید کوچک,تعبیر خواب خرگوش سفید امام صادق,تعبیر خواب خرگوش سیاه,تعبیر خواب خرگوش مشکی,تعبیر خرگوش سیاه در خواب,تعبیر دیدن خرگوش سیاه در خواب,تعبیر خواب دیدن خرگوش سیاه,تعبیر خواب خرگوش سیاه و سفید,تعبیر خواب خرگوش سیاه بزرگ,تعبیر خواب خرگوش سیاه سفید,تعبیر خرگوش مرده در خواب,تعبیر خواب خرگوش سفید چیست,تعبیر خواب خرگوش سفید سیاه

تعبیر خواب خرگوش,تعبیر خواب خرگوش سفید بزرگ,تعبیر خواب خرگوش قهوه ای,تعبیر خواب خرگوش خاکستری,تعبیر خواب خرگوش در آب

خواب خرگوش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خرگوش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب خرگوش می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب خرگوش را مطالعه نمایید و متوجه شوید خرگوش چه تعبیری دارد

تعبیر خواب خرگوش از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خرگوش بد است

تعبیر خواب خرگوش خریدن یا گرفتن زن بد یا کنیز بد است

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش مال کمی است که از زن به تو رسد

تعبیر خواب داشتن بچه خرگوش رنج و اندوه است

تعبیر خواب خرگوش از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خرگوش زنی پارسا و خاموش است

تعبیر خواب خرگوش در خانه داشتن خواستن زن پارسا است

تعبیر خواب پوست و استخوان خرگوش مال اندک است

تعبیر خواب کشتن خرگوش مصیبتی از سمت زنش است

تعبیر خواب گردن خرگوش را پیچاندن مجامعت بازن از راه دیگر است

تعبیر خواب خرگوش از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب خرگوش اعمال گمراهانه است

تعبیر خواب خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود

تعبیر خواب دنبال خرگوش دویدن سردرگم شدن است

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش مال حرام است

تعبیر خواب خرگوش از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب خرگوش بهره بردن از زنان است

تعبیر دیدن خرگوش در خواب فرزند دار شدن یا خبر خوب است

تعبیر خواب خرگوش از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب خرگوش به دست آوردن سود بیشتر است

تعبیر خواب دیدن خرگوش سفید وفاداری در امور عاشقانه است

تعبیر خواب خرگوش جست و خیز زن این است که بچه هایتان شما را خوشحال می کنند

تعبیر خواب خرگوش | خرگوش در خواب دیدن | تعبیر خواب خرگوش

تاکنون 34 نظر ثبت شده است.

 1. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دیدن خرگوش بد می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: تعبیرش زنی پارسا و کم‌حرف است (تعبیرهای مختلف).

 2. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانه تو خرگوش وجود دارد، تعبیرش این است که با زن پارسا و کم‌حرفی ازدواج می‌کنی.

 3. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خرگوشی را گرفته‌ای یا کسی آن را به تو بخشیده است، یـعـنـی با زن بدی ازدواج می‌کنی یا «کنیزک» بدی به دست می‌آوری.

  • چرا ابن سیرین مثل خامنه ای صیغه نمیکنه؟ تازه بهترم هست. چون هر روز میتونه عوضشون کنه. ولی اول کشور رو باید به روسیه بفروشه تا کشور چپاول بشود و مردم هر روز فقیر تر بشوند و سپس به این کارها دست بزند

 4. اگر ببینی بچۀ خرگوش داری، یـعـنـی به حال و روزی دچار می‌شوی که در آن فقط رنج و اندوه قرار دارد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: رنج و اندوه تو به خاطر فرزندانت خواهد بود (دفع بلا و گرفتاری).

 5. جابر مغربی می‌گوید: اگر پوست و استخوان خرگوش را ببینی، تعبیرش مقداری مال و منفعت اندک می‌باشد.

 6. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباسی از پوست خرگوش پوشیده‌ای، تعبیرش این است که مقداری چیز اندک از زن به تو می‌رسد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که با زنی بدکار ازدواج می‌کند.

 7. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت خرگوش می‌خوری، تعبیرش این است که از زن‌ها به تو ارث و میراث می‌رسد،‌‌‌‌‌ و یا اینکه نعمت فراوانی به دست می‌آوری، ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که مقداری چیز اندک از زن به تو می‌رسد.

 8. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر تتماج (آش سماق) با گوشت خرگوش یا چیزی ترش، غم و اندوه است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آش سماق را با گوشت خرگوش و کشک و ماست ترش می‌خوری، یـعـنـی از مردم پست و فرومایه مقداری سود و منفعت اندک به دست می‌آوری.

 9. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خرگوش را کشته‌ای، تعبیرش این است که به خاطر زنت دچار مصیبتی می‌شوی.

 10. اگر ببینی گردن خرگوش را به سمت پشت سرش پیچانده‌ای، طوریکه خفه شده است، یـعـنـی با زن خودت از راه دیگری آمیزش می‌کنی .

 11. دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش در خواب های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می دهیم و…

  آن کارها به ما لذت می بخشند. در نفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود ابن سیرین معتقد است خرگوش زنی است بد و بد خو یا کنیزی نا فرمان اما زیبا و تعریفی در همین حدود. اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه تان مقیم می شود و می ماند و ریشه می دواند. اگر به دنبال خرگوش در خواب دویدید سر در گم کاری ناخوشایند می شوید. خوردن گوشت خرگوش مال حرام است. پوست خرگوش بد است و میمنت ندارد.

 12. تو خاب خرگوش تو رو گاز بگیره به چه معنز هستش

 13. تعبیر خواب ک ساعت2.30شب دیدم ک یکی شبیه خرگوش شد را توی پلاستیک گذاشتم ک دیگران متوجه نشن بعد توی تاریکی شب یواشکی از پلاستیک درش اوردم ع باترس فرار کردخرگوشم سریع فرار کرد

 14. دیدن خرگوش در خواب ، نشانه تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل .

 15. دیدن خرگوشهای سفید در خواب ، علامت وفاداری در امور عاشقانه است .

 16. دیدن خرگوشها در حال جست و خیز ، علامت آن است که بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد .

 17. گرفتن خرگوش قهوه ای از دست کسی نشانه چیست

 18. دردست گرفتن خرگوش سفید چیست؟

 19. عوض کردن گربه سفیدباخرگوش سفیدچه تعبیری داره ?

 20. هیچی تو خواب کلاه رفته سرت

 21. خواب خرگوش سفید که تو یه جمعی هر حرکتی بهش نشون میدم دقیقاً همونو انجام میده که همه ی جمع تعجب می کنن 😀

 22. تعبیر دیدن خرگوش خاکستری چیه که پیداش کنی و ازش مراقبت کنی و خیلی هم دوستش داشته باشی لطفا زود جواب بدید خیلی نگرانم :cry:: :-?:

 23. خواب دیدم یعالمه خرگوش سفید و خوشکل دارم

 24. گرفتن خرگوش خون آلود در دست چه معنایی دارد؟ :confused:

 25. خواب دیدم خرگوش سفیدی به دنبالم می آید

 26. سلام خواب دیدم ی خرگوش سفید حمله میکنه بهم بعدچندبارهی میندازمش کناردوباره میادولی آخر سر زدمش پرتش کردم بیرون

 27. سلام من در خواب دیدم که بچه خرگوشی را از روی اشتباه جلوی دو مار انداختم که مارها ان را خوردند لطفا ان را تعبیر کنید با تشکر

 28. خرگوش گرفتن بعد رهاش کردن نشانه چیست؟خرگوش به سختی گرفت

 29. همشون دروغ‌میگن‌والکی‌این‌یچیزمیگه‌اون‌یچیزمیگه‌بنظرمن‌خواب‌گذارهای‌معبدآمون‌بااینکه‌نتونستن‌خواب‌پادشاه‌رودرست‌وکامل‌بگن‌ولی‌همشون‌همون‌مقدارروباهم‌‌یکی‌گفتن‌هرچنداونم‌دروغی‌بیش‌نیست‌ولی‌برامثال‌خوب‌بود،،

 30. سلام خسته نباشید پدرم خواب دیده که خرگوش از دمپای شلوارش خاسته بره بال بعد از خواب که بیدار میشه یهو دختری که برا داداشم خاستیم خاستگاری کنیم میاد جلونظرش

 31. خب الان من دقیقا از کجا باید بفهمم که تعبیر خوابم با کدوم نظریه هم خونی داره؟ یکی گفته خوبه یکی گفته بد..یکی تکلیف منو مشخص کنه.واقعا سواله واسم

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ