همه چیز در مورد “تعبیر خواب کله پاچه” خام و پخته

تعبیر خواب کله پاچه | تعبیرخواب کله پاچه | tabire khab

تعبیر خواب کله پاچه,تعبیر خواب کله پاچه دیدن,تعبیر خواب کله پاچه خام,تعبیر خواب کله پاچه گاو,تعبیر خواب کله پاچه خریدن,تعبير خواب كله پاچه پخته,تعبیر خواب کله پاچه انسان,تعبیر خواب کله پاچه چیست,تعبير خواب كله پاچه پختن,تعبیر خواب کله پاچه نذری,تعبیر خواب دیدن کله پاچه در خواب,تعبیر خواب دیدن کله پاچه پخته,تعبیر خواب دیدن کله و پاچه,تعبیر دیدن کله پاچه خوردن در خواب,تعبیر دیدن پختن کله پاچه در خواب,تعبیر خواب کله پاچه گوساله,تعبیر خواب خوردن کله پاچه گاو,تعبیر خواب کله و پاچه خریدن,تعبیر خواب کله پاچه پخته شده,تعبیر خواب کله پاچه پخته در خواب,تعبیر خواب کله پاچه خوردن چیست,تعبیر خوردن کله پاچه در خواب چیست,تعبیر خواب کله پاچه پخته,تعبیر پختن کله پاچه در خواب,تعبیرخواب کله پاچه پختن,تعبیر خواب پختن کله و پاچه

تعبیر خواب کله پاچه , تعبیرخواب کله پاچه , دیدن کله پاچه در خواب

تعبیر خواب کله پاچه

خواب کله پاچه يکي از خواب هاي معمول است.اگر شما هم کله پاچه در خواب ديده ايد و دنبال تعبير خواب کله پاچه مي گرديد مي توانيد در اين مطلب براحتي تعبيرخواب کله پاچه را مطالعه نماييد و متوجه شويد کله پاچه چه تعبيري دارد

تعبیر خواب کله پاچه از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب خوردن کله پاچه  گوسفند سودی است که جنبه مالی دارد جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد

تعبیر خواب کله پاچه گاو  باز شدن روزی و امرار معاش است

تعبیر خواب کله پاچه گاو برای فرد فقیر، ثروت است

تعبیر خواب خوردن کله پاچه گاو خیلی خوب است

تعبیر خواب کله پاچه , تعبیرخواب کله پاچه , دیدن کله پاچه در خواب

تعبیر خواب کله پاچه دیدن

تعبیر خواب خوردن کله پاچه شتر مسافرتی سودبخش است و جایی میرود که جیبش پرپول می شود

تعبیر خواب خوردن کله پاچه خیلی خوب است

تعبیر خواب خوردن کله پاچه نپخته و خام خوب نیست و تجاوز به مال دیگران است

تعبیر خواب کله پاچه خام خوردن ، خوردن مال یتیم هم تعبیر شده است.

تعبیر خواب کله پاچه از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خوردن کله پاچه گوسفند نعمت است.

تعبیر خواب خوردن کله پاچه گاو گستردگی نعمت و روزی است

تعبیر خواب کله پاچه , تعبیرخواب کله پاچه , دیدن کله پاچه در خواب

تعبیر خواب کله پاچه خام

تعبیر خواب کله پاچه از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خوردن کله پاچه خوردن مال یتیم است به خصوص که کله پاچه خام باشد

هستند کساني که اصلا پاچه نمي خورند و دوست نمي دارند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن ديگران را مي پسندند و تحمل مي کنند…

تعبیر خواب کله پاچه , تعبیرخواب کله پاچه , دیدن کله پاچه در خواب

تعبیر خواب کله پاچه گاو

اين ها اگر پاچه در خواب ببينند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن ديگران باشند خواب مي گويد که حادثه اي ناخوشايند پيش مي آيد ولي چندان زيان بخش و آزار رساننده نيست ولي آن ها که به خوردن پاچه عادت دارند تعبير خواب کراهت و حادثه ناخوشايند نيست و بستگي به نوع پاچه و نحوه آن تعابير مختلف دارد. اگر کسي در خواب ببيند که پاچه گوسفند مي خورد از چيزي متمتع مي شود که جنبه مالي دارد و نعمتي به او مي رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده يا پيش روي دارد. اگر کسي ببيند که پاچه گاو مي خورد فراخي معاش و روزي براي او پيش مي آيد و به پول و ثروتي که دارد افزوده مي شود. چنانچه تهي دست است پولدار مي شود و به رفاه و نعمت مي رسد و اگر مالدار است مال او افزوني مي يابد. خوردن پاچه گاو خيلي خوب است و خوردن پاچه شتر نشانه اي است از اين که بيننده خواب به مسافرتي سود بخش مي رود و جايي مي رود که با پول بر مي گردد. خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبي است و جنبه بد آن اين است که بيننده خواب ببيند که پاچه نپخته و خام مي خورد. اين نشانه تجاوز به مال ديگران است و بهره مندي از چيزي که به شما تعلق ندارد و خودتان به نادرستي کاري که مي کنيد آگاهي داريد. معبران اسلامي نوشته اند که خوردن پاچه خام خوردن مال يتيم است.

تعبیر خواب کله پاچه | کله پاچه در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 78 عدد

 • علی

 • هستند کساني که اصلا پاچه نمي خورند و دوست نمي دارند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن ديگران را مي پسندند و تحمل مي کنند…

  اين ها اگر پاچه در خواب ببينند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن ديگران باشند خواب مي گويد که حادثه اي ناخوشايند پيش مي آيد ولي چندان زيان بخش و آزار رساننده نيست ولي آن ها که به خوردن پاچه عادت دارند تعبير خواب کراهت و حادثه ناخوشايند نيست و بستگي به نوع پاچه و نحوه آن تعابير مختلف دارد.

 • اگر کسي در خواب ببيند که پاچه گوسفند مي خورد از چيزي متمتع مي شود که جنبه مالي دارد و نعمتي به او مي رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده يا پيش روي دارد.

  • خواب دیدم که در جمعی از همکاران که چند تا از آنها سید هستند دوستم کله پاچه و سوپ پخته بود به دستور معاون اداره و با اینکه کله پاچه دوست دارم نتوانستم از اون کله پاچه بخورم تعبیرش چیست

   • درخواب دیدم همسرم کله پاچه خوردپخته بودواومدکنارمن وگفت اون روزکه توکله پاچه درست کرده بودی خیلی خوب بودواین مثل اون نبود

  • برای خرید کلپاچه رفتن

 • اگر کسي ببيند که پاچه گاو مي خورد فراخي معاش و روزي براي او پيش مي آيد و به پول و ثروتي که دارد افزوده مي شود.

 • چنانچه تهي دست است پولدار مي شود و به رفاه و نعمت مي رسد و اگر مالدار است مال او افزوني مي يابد

 • خوردن پاچه گاو خيلي خوب است و خوردن پاچه شتر نشانه اي است از اين که بيننده خواب به مسافرتي سود بخش مي رود و جايي مي رود که با پول بر مي گردد.

 • خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبي است و جنبه بد آن اين است که بيننده خواب ببيند که پاچه نپخته و خام مي خورد.

 • اين نشانه تجاوز به مال ديگران است و بهره مندي از چيزي که به شما تعلق ندارد و خودتان به نادرستي کاري که مي کنيد آگاهي داريد. معبران اسلامي نوشته اند که خوردن پاچه خام خوردن مال يتيم است.

 • خواب دیدم که با خانمم داخل طباخی که خیلی بزرگ و اتفاقا اون روز برای بیرون خیلی کله پاچه درست کرده بودن رفتیم و من دوتا چشم و زبان و.. سفارش دادم .

 • من خواب دیدم خونه عمم بودم بعد خالم واسم کله پاچه گوسفند خام اورد مو هم داشت .دقیقا تو خواب گفتم کله پاچه واسه گوسفند کوچیکه اما چاق

 • خواب دیدم داماد و پسر عمه ام نصف کله گوسفند در دست داشتند.معنی اون چیه

 • تعبیر خواب کله پاچه پاک کردن در شب عاشورا چیست؟

 • ومن هم اصلا به هیچوجه کله پاچه دوست ندارم ونمیخورم

 • سلام،من درخواب دیدم که درهمین زمان محرم بصورت اتفاقی دم خانه یکی از اشنایان ظرف نذرکسی رو که نمیدونم کی بود هم میزدم یه دفعه نگاه کردم سه چهارتا کله پاچه تو دیگ بود یه زنی اومد همه رو یکباره بردبایه ملاقه این تعبیرش چی هست!

 • خواب دیدم خالم کله پاچه درست کرده ب همه میده ب من نداد.این یعنی چی ؟

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  هستند کسانی که اصلا پاچه نمی خورند و دوست نمی دارند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن دیگران را می پسندند و تحمل می کنند. این ها اگر پاچه در خواب ببینند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب می گوید که حادثه ای ناخوشایند پیش می آید ولی چندان زیان بخش و آزار رساننده نیست ولی آن ها که به خوردن پاچه عادت دارند تعبیر خواب کراهت و حادثه ناخوشایند نیست و بستگی به نوع پاچه و نحوه آن تعابیر مختلف دارد. اگر کسی در خواب ببیند که پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شود که جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد. اگر کسی ببیند که پاچه گاو می خورد فراخی معاش و روزی برای او پیش می آید و به پول و ثروتی که دارد افزوده می شود. چنانچه تهی دست است پولدار می شود و به رفاه و نعمت می رسد و اگر مالدار است مال او افزونی می یابد. خوردن پاچه گاو خیلی خوب است و خوردن پاچه شتر نشانه ای است از این که بیننده خواب به مسافرتی سود بخش می رود و جایی می رود که با پول بر می گردد. خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبی است و جنبه بد آن این است که بیننده خواب ببیند که پاچه نپخته و خام می خورد. این نشانه تجاوز به مال دیگران است و بهره مندی از چیزی که به شما تعلق ندارد و خودتان به نادرستی کاری که می کنید آگاهی دارید. معبران اسلامی نوشته اند که خوردن پاچه خام خوردن مال یتیم است.

 • خوردن گوشت جانوران درخواب بر چهار وجه است.
  اول: مال.
  دوم: میراث.
  سوم: توانگری.
  چهارم: مصیبت دیدن.

  گوشت هر جانوری كه حلال بود، دلیل بر مال حلال است و آن چه گوشت آن حرام بود. مال حرام است.

 • گر کسی در خواب ببیند که پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شود که جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد.
  خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبی است.

 • اگر بیند سر مجهول خورد، دلیل كه سرمایه كسی را بخورد. اگر بیند سر مرغی می خورد، دلیل كه مال پادشاه خورد. اگر بیند سر مرده پیش او آوردند باسرهای دیگر، دلیل كه سركرده آن گروه پیش او آیند و از ایشان خیر ونیكی بیند، خاصه كه از گوشت سرها بخورد. اگر زنی در خواب بیند، دلیل بود كه از توانگر خیر و نیكی بیند.

 • اگر بیند سر گوسفند میخورد، دلیل كه عمرش دراز بود و مال حلال یابد. اگر بیند سرگاو میخورد، دلیل است در آن سال مال و نعمت فراوان یابد. اگر بیند سر بزی می خورد، دلیل است از مهتری سخی و جوانمرد او را مال حاصل شود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر كسی سر خود را بزرگ بیند، دلیل كه از مهتری جاه و بزرگی یابد. اگر خود را دو سر بیند، دلیل كه كارش قوی شود و عمرش دراز شود و بعضی ازمعبران گویند كاری بزرگ پیش گیرد، لكن در آن كار منفعت نباشد.

 • اگر بیند سر او چون سر خرس شد، دلیل است از بخت كامكاری یابد. اگر بیند سر او چون سر گوسفند شد، دلیل است كه جهل بر وی غلبه كند. اگر بیند سر او چون سر شتر شد، دلیل است فرمانروائی یابد و دشمن را قهر كند. اگر دید چون سر خرس شد و به كافران میل نمود، دلیل است كه میل به كفر دارد. اگر بیند سر وی از آبگینه بود، دلیل است بر هلاك او.

 • اگر دید سر او سیمین بود یا زرین، دلیل است مال یابد. اگر دید سر او برنجین بود، دلیل است بر خطر و هلاك او. اگر بیند سر او آهنین یا سنگی بود، دلیل است خدمت مردی لاف زن كند. اگر بیند از سر او آتش می افروخت، دلیل كه كارش بالا گیرد. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند سر او چون سر چهارپایانی شد، دلیل بر غم و اندوه او كند.

 • اگر بیند سر او چون سر ددان شد، دلیل است ولایتی از گزاف بگیرد و دشمن را قهر كند. اگر بیند سر او چون سر مرغان شد، دلیل كه به سفر رود. اگر بیند سر او پخته بود و می خورد، دلیل است كه سرمایه خود را بخورد. اگر دید كسی سرش از تن جدا شد و بعد از آن باز به جای خود نهاد و درست شد، دلیل است كه سرانجام درجه شهیدان یابد.

  • در خواب دیدم مادرم ک مرده توی سینی بزرگ کله چند تا گوسفند و پخته گذاشته منم فقط نگاه میکردم مادرم برای من اورده بود

 • اگر بیند سری دركنار داشت و زنش آبستن بود، دلیل است پسری آورد. اگر كسی سر خود را تراشیده بیند، دلیل كه شوهرش بمیرد. اگر بیند كه سربریان می خورد، دلیل كند كه مال یابد. جابرمغربی گوید: اگر دید سر بریان می خورد، به تاویل رئیس باشد. اگر بیند سر بریان می خرید یا كسی بدو داد، دلیل است از كسی فائده بدو رسد.

 • اگر بیند سرهای بریده در پیش داشت و رقص می كرد، دلیل كه مهتر آن دیار را غم و اندوه و مصیبت رسد. اگر سر پادشاهی بر دوش خود بیند، دلیل كه دو هزار درم بیابد به رنج و سختی بسیار. حضرت امام جعفر صادق فرماید: سر مردم به خواب دیدن یازده وجه است. اول: رئیس. دوم: مهتر. سوم: پدر. چهارم: مادر. پنجم: امیر. ششم: عالم.

 • هستند کساني که اصلا پاچه نمي خورند و دوست نمي دارند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن ديگران را مي پسندند و تحمل مي کنند…

  اين ها اگر پاچه در خواب ببينند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن ديگران باشند خواب مي گويد که حادثه اي ناخوشايند پيش مي آيد ولي چندان زيان بخش و آزار رساننده نيست ولي آن ها که به خوردن پاچه عادت دارند تعبير خواب کراهت و حادثه ناخوشايند نيست و بستگي به نوع پاچه و نحوه آن تعابير مختلف دارد. اگر کسي در خواب ببيند که پاچه گوسفند مي خورد از چيزي متمتع مي شود که جنبه مالي دارد و نعمتي به او مي رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده يا پيش روي دارد. اگر کسي ببيند که پاچه گاو مي خورد فراخي معاش و روزي براي او پيش مي آيد و به پول و ثروتي که دارد افزوده مي شود. چنانچه تهي دست است پولدار مي شود و به رفاه و نعمت مي رسد و اگر مالدار است مال او افزوني مي يابد. خوردن پاچه گاو خيلي خوب است و خوردن پاچه شتر نشانه اي است از اين که بيننده خواب به مسافرتي سود بخش مي رود و جايي مي رود که با پول بر مي گردد. خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبي است و جنبه بد آن اين است که بيننده خواب ببيند که پاچه نپخته و خام مي خورد. اين نشانه تجاوز به مال ديگران است و بهره مندي از چيزي که به شما تعلق ندارد و خودتان به نادرستي کاري که مي کنيد آگاهي داريد. معبران اسلامي نوشته اند که خوردن پاچه خام خوردن مال يتيم است.

 • خواب دیدم که با خانمم داخل طباخی که خیلی بزرگ و اتفاقا اون روز برای بیرون خیلی کله پاچه درست کرده بودن رفتیم و من دوتا چشم و زبان و.. سفارش دادم .

 • من خواب دیدم خونه عمم بودم بعد خالم واسم کله پاچه گوسفند خام اورد مو هم داشت .دقیقا تو خواب گفتم کله پاچه واسه گوسفند کوچیکه اما چاق

 • خواب دیدم داماد و پسر عمه ام نصف کله گوسفند در دست داشتند.معنی اون چیه

 • تعبیر خواب کله پاچه پاک کردن در شب عاشورا چیست؟

 • سلام،من درخواب دیدم که درهمین زمان محرم بصورت اتفاقی دم خانه یکی از اشنایان ظرف نذرکسی رو که نمیدونم کی بود هم میزدم یه دفعه نگاه کردم سه چهارتا کله پاچه تو دیگ بود یه زنی اومد همه رو یکباره بردبایه ملاقه این تعبیرش چی هست!

 • خواب دیدم خالم کله پاچه درست کرده ب همه میده ب من نداد.این یعنی چی ؟

 • حضرت دانيال گويد: سر در خواب ديدن مهتر گروه باشد. اگر بيند سر بريده فرا گرفت، دليل كه كسي دوست و مهتر وي گردد و او را خواستگار بود و از او خير و منفعت يابد. اگر بيند كه بي زخم سر از تن او جدا گرديد، اگر توانگر است درويش شود، اگر وام دارد وامش گذارده گردد و از غم فرج يابد، اگر بنده است آزاد شود، اگر بيمار است شفا يابد، اگر در علتي بي درمان گرفتار است زود بميرد. اگر مهتري سر بريده بيند ولايت يابد. اگر غلام اين خواب بيند، دليل كه زني توانگر بخواهد.

 • محمدبن سيرين گويد: اگر كسي سر بريده را به جائي افكنده بيند، دليل است جمعي مهتران در آنجا جمع شوند. اگر بيند پوست سرچارپائي يا ددي مي خورد، دليل است بر يافتن مال. اگر بيند پوست سر مردم را خام همي خورد، دليل كه مال و نعمت يابد. اگر بيند سر مجهول خورد، دليل كه سرمايه كسي را بخورد. اگر بيند سر مرغي مي خورد، دليل كه مال پادشاه خورد. اگر بيند سر مرده پيش او آوردند باسرهاي ديگر، دليل كه سركرده آن گروه پيش او آيند و از ايشان خير ونيكي بيند، خاصه كه از گوشت سرها بخورد. اگر زني در خواب بيند، دليل بود كه از توانگر خير و نيكي بيند. اگر بيند سر گوسفند ميخورد، دليل كه عمرش دراز بود و مال حلال يابد. اگر بيند سرگاو ميخورد، دليل است در آن سال مال و نعمت فراوان يابد. اگر بيند سر بزي مي خورد، دليل است از مهتري سخي و جوانمرد او را مال حاصل شود.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي سر خود را بزرگ بيند، دليل كه از مهتري جاه و بزرگي يابد. اگر خود را دو سر بيند، دليل كه كارش قوي شود و عمرش دراز شود و بعضي ازمعبران گويند كاري بزرگ پيش گيرد، لكن در آن كار منفعت نباشد. اگر سر خويش را برهنه بيند، دليل است در شغلي كه بود معزول شود و غمگين و مستمند شود. اگر بيند كه از سر او مغز بيرون آمد و بر زمين افتاد، دليل كه سرمايه از دست او برود. اگر بيند مغز را باز جاي نهاد، دليل كه سرمايه او بازآيد. و اگر سر خويش را چرب بيند. دليل است توفيق كارهاي خير يابد. اگر بيند سر بريده در دست داشت و ندانست از كيست، دليل كه ده هزار درم سيم بيابد. اگر بيند سر را بر زمين افكند، دليل است مال را به خير هزينه كند، يامال از او ضايع شود و اگر سر بريده بيند كه در دست داشت، دليل كه مال بسيار يابد. اگر بيند كه سر با وي سخن نيكو گفت، دليل كه داد و انصاف دهد. اگر بيند سر با وي سخن زشت گفت، دليل كه انصاف ندارد. اگر بيند كه سر او دو نيمه بود، چنانكه نيمه اي در دست راست و نيمه اي دردست چپ بود، دليل كه مادر و پدرش بميرد. اگر سر خويش را در دست بيند، دليل است از مهتري خير و بركت يابد. اگر سر دو نيمه بود و درست شد، دليل كه پدر و مادرش بيمار شوند و عاقبت شفا يابند.

 • جابر مغربي گويد: اگر ديد سر او چون سر فيل بود، دليل است مال و ولايت يابد. اگر ديد سر او چون سر شير شد، دليل كه به فساد و حرام گرايد. اگر ديد كه سر او چون سر اسب شد، دليل كه از پادشاه مال و نعمت يابد. اگر بيند سر او چون سر خرس شد، دليل است از بخت كامكاري يابد. اگر بيند سر او چون سر گوسفند شد، دليل است كه جهل بر وي غلبه كند. اگر بيند سر او چون سر شتر شد، دليل است فرمانروائي يابد و دشمن را قهر كند. اگر ديد چون سر خرس شد و به كافران ميل نمود، دليل است كه ميل به كفر دارد. اگر بيند سر وي از آبگينه بود، دليل است بر هلاك او. اگر ديد سر او سيمين بود يا زرين، دليل است مال يابد. اگر ديد سر او برنجين بود، دليل است بر خطر و هلاك او. اگر بيند سر او آهنين يا سنگي بود، دليل است خدمت مردي لاف زن كند. اگر بيند از سر او آتش مي افروخت، دليل كه كارش بالا گيرد.

 • اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند سر او چون سر چهارپاياني شد، دليل بر غم و اندوه او كند. اگر بيند سر او چون سر ددان شد، دليل است ولايتي از گزاف بگيرد و دشمن را قهر كند. اگر بيند سر او چون سر مرغان شد، دليل كه به سفر رود. اگر بيند سر او پخته بود و مي خورد، دليل است كه سرمايه خود را بخورد. اگر ديد كسي سرش از تن جدا شد و بعد از آن باز به جاي خود نهاد و درست شد، دليل است كه سرانجام درجه شهيدان يابد. اگر بيند سري دركنار داشت و زنش آبستن بود، دليل است پسري آورد. اگر كسي سر خود را تراشيده بيند، دليل كه شوهرش بميرد. اگر بيند كه سربريان مي خورد، دليل كند كه مال يابد.

 • جابرمغربي گويد: اگر ديد سر بريان مي خورد، به تاويل رئيس باشد. اگر بيند سر بريان مي خريد يا كسي بدو داد، دليل است از كسي فائده بدو رسد. اگر ديد سر خام مي خورد، مهتري غيبت كند و سر پخته بهتر از خام باشد.

 • اصفهاني گويد: سرِ مردم به خواب، پدر بود يا مهتر يا پسر. اگر سرِ خويش را بريده بيند، دليل كه از پدر يا مادر جدا شود. اگر سرِ خود بر دست خود ديد، دليل كه با ايشان پيوندد. اگر ديد سرِ خود را به گردن باز بست، دليل كه از كسي بضاعت ستاند يا وام كند. اگر بيند سرهاي بريده در پيش داشت و رقص مي كرد، دليل كه مهتر آن ديار را غم و اندوه و مصيبت رسد. اگر سر پادشاهي بر دوش خود بيند، دليل كه دو هزار درم بيابد به رنج و سختي بسيار.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: سر مردم به خواب ديدن يازده وجه است. اول: رئيس. دوم: مهتر. سوم: پدر. چهارم: مادر. پنجم: امير. ششم: عالم. هفتم: ده هزار درم. هشتم: پسر. نهم: غلام يا كنيز. دهم: زن. يازدهم: توانگري. اگر كسي بيند سر او درد مي كرد و جامه پاك پوشيده بود، دليل كه او را با مهتران صحبت افتد و كار او نيكو شود و دولت يابد. اگر چركين پوشيده بود چنانكه قصابان پوشند، دليل كه او را به سبب مهتري غم و اندوه رسد.

 • 1ـ ديدن سَرِ آدمي مشهور در خواب ، علامت آن است كه با افراد بسيار پرنفوذ و قدرتمندي آشنا مي شويد و آنها شما را در انجام كارهايي مهم ياري مي كنند .

  2ـ اگر سر خودتان را در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه به بيماري مغز و اعصاب دچار مي شويد .

  3ـ ديدن سر خون آلود و جداشده از تن در خواب ، نشانة آن است كه عزيزترين اميدهاي شما با نوميدي از بين مي رود .

  4ـ اگر خواب ببينيد دو يا چند سر داريد ، نشانة آن است كه در زندگي به سرعت ارتقاء مي يابيد .

  5ـ اگر در خواب احساس كنيد سردرد داريد ، علامت آن است كه تشويشِ خاطر ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .

  6ـ ديدن سرِ ورم كرده در خواب ، علامت آن است كه در زندگي بيشتر خير مي بينيد ،تا بدي .

  7ـ ديدن سر كودك در خواب ، نشانة آن است كه در آينده به ثروت و لذتهاي بسيار دست خواهيد يافت .

  8ـ ديدن سر يك حيوان در خواب ، علامت آن است كه خواسته هاي شما حول محورهاي مادي و لذتهاي دنيوي مي گردد .

  9ـ اگر در خواب سر خود را بشوييد ، نشانة آن است كه بخاطر نظرات منصفانه ، ديگران به دنبال شما خواهند آمد .

 • من خواب دیدم روی سر همسرم پر از سنگ های ریز و درشت است, وقتی سنگهای قسمت پشت سر را برداشتم دیدم داخل سرش خالی هستش و فقط یک صفحه الکتریکی که دو تا میله بهش وصل هست توی سرش وجود داره, در عین اینکه خیلی واقعی به نظر می رسید یعنی گویی تازه از خواب بیدار شدیم ولی باز هم من تکرار می کردم نترسین این همش یه خوابه

 • من خواب دیدم کله یک بره (بدون شاخ) را با آب جوش تمیز میکنم و برای درست کردن کله پاچه پوست میکنم . البته مقداری بوی تعفن میداد و همسرم نیز متوجه بوی بد کله شد . بعد برای اینکه بینی آنرا تمیز کنم به طرف حیاط رفتم که بیدار شدم

 • من خواب دیدم یک حیوانی زنده که سرش شبیه جوجه تیغی و بدنش دارای موهایی مثل بز را در آب داغ انداخته و مو هایش را می کندن.میشه بگین تعبیرش چیه؟

 • من شب گذشته خواب دیدم دوتا کله گوسفند توی آب گذاشتیم که کله پاچه درست کنیم و یک گوسفند زنده هم در کنارمون بود-لطف کنید تعبیرش رو برام بفرستید ممنون میشم

 • کله پاچه گوسفند و ماهی و خوک با هم تعبیرش چی ميشه
  نخوردم. فقط خریدم

 • من خواب دیدم مادر بزرگ خواهر زادم که زنی سیده هست کله گوسفندی که برای خواهر زادم قربانی کرده بودیم پخت و آبش رو تیلیت کرد و به خواهر زادم داد که بخوره.خواهر زادم بیماری لاعلاجی داره. تعبیرش چیه

 • در خواب من کله گوسفند رو خریده بودم آماده و پاک شده تا بپزمش در همین حد

  • با سلام
   خواب دیدم رفتم برا خرید میوه تو بازار،یه دست کله پاچه هم خریدم ولی فروشنده اشتباهی سه دست گذاشت تو پلاستیک. یه چند قدم از در مغازه رفتم و عذاب وجدان گرفتم برگشتم گفتم آقا این کله بزرگه مال من نیست اونم با یه کوچیکتر عوض کرد ولی بقیه رو پس ندادم.

 • مادرم خواب دیده که پدرش که فوت شده با ناراحتی کله پاچه خام بهش داده تعبیرش چیست

 • مادرم خواب دیده که پدرش که فوت شده با ناراحتی کله پاچه خام بهش داده تعبیرش چیست

 • مادرم خواب دیده پدرش که فوت شده آمده خانه با ناراحتی کله پاچه خام به مامانم از تو یخچال بهش می دهد تعبیرش چیست

 • مادرم خواب دیده که پدرش که فوت شده آمده خانه اما ناراحت بوده در یخچال باز کرده کله پاچه خام بهش داده تعبیرش چیست

 • مادرم خواب دیده که پدرش که فوت شده آمده خانه اما ناراحت بوده در یخچال باز کرده کله پاچه خام بهش داده تعبیرش چیست جواب

 • جواب تعبیر خوابی که نوشتم چی شد

 • سلام. من خوابیدم رفتم بیرون روی چندتا میز سینی های بزرگی هست که روی هر سینی یک دست کامل کله پاچه پخته شده بود ومن فقط نگاه کردم و رد شدم. تعبیرش چیه؟؟؟

 • سلام خواهرم خواب دیده که همسرم کله پاچه بورده واسش که بخوره درقابلمه باز کرده دیده کله یک گوربه سیاه همسرم بهش میگه بیا بخور از گوشته گردن گوربه خورده ممنون میشم بگید معنیش چیه

 • سلام خواب دیدم پدر و مادر همسرم یک مغازخ کله پاچه فروشی زدن و سینی ها پر است از کله که قیمت بسیار ارزانی واشتند و بعضی از آنها به هم چسیده بودند و پدر و مادر همسرم هم از انها میخوردند تعبیرش چیست

  • نمیدونم

  • خواهرت اگه مجرد ازدواج می کنه

 • سلام خواب دیدم پدر و مادر همسرم یک مغازخ کله پاچه فروشی زدن و سینی ها پر است از کله که قیمت بسیار ارزانی واشتند و بعضی از آنها به هم چسیده بودند و پدر و مادر همسرم هم از انها میخوردند تعبیرش چیست

 • خواب دیدم که در جمعی از همکاران که چند تا از آنها سید هستند دوستم کله پاچه و سوپ پخته بود به دستور معاون اداره و با اینکه کله پاچه دوست دارم نتوانستم از اون کله پاچه بخورم تعبیرش چیست

 • سلام خواب دیدم چند کله پاچه را در پلاستیک زباله کردم بریزم دور یکی از کله پاچه ها کوچک بود درون چاه افتاده بود اب رد نمیشد اون راهم برداشتم درون پلاستیک گذاشتم بعد مادر شوهرم امد بزرگترین کله گوسفند را از توی پلاستیک در اورد برد خانه بقیه کله ها رو من ریختم تعبیر چیست

 • سلام خواب دیدم پدرم که در قید حیات نمی باشد کله پاچه پخته و مهمان دعوت کرده و کله پاچه به آنها میدهد و به خود من هم داد و خوردم.خواستم بدونم تعبیرش چیست.

 • با سلام
  خواب دیدم رفتم برا خرید میوه تو بازار،یه دست کله پاچه هم خریدم ولی فروشنده اشتباهی سه دست گذاشت تو پلاستیک. یه چند قدم از در مغازه رفتم و عذاب وجدان گرفتم برگشتم گفتم آقا این کله بزرگه مال من نیست اونم با یه کوچیکتر عوض کرد ولی بقیه رو پس ندادم.

 • سلام خواب دیدم دو تا پای شتر و یک کله گوسفند توی یک بقچه لای لباسها گذاشته شده بود زن برادرم لباسها رو مرتب میکرد اونا رو پیدا کردیم و گفت اینها رو چند وقت پیش داده بودم به مامانت اینا پای شتر دریاییه ولی انگار سالم بود و میشد پخت و خورد لطفا تعبیر این خواب عجیب رو برام بفرستید

 • سلام .خواب دیدم تو یک کافی شاپی یا رستورانی بودم .دقیقا نمیدونم با کیا بودم .چندنفربودن تو عالمه خواب باهاشون اشنا بودم .کله پخته گوسفند میخوردم .بعد دوباره کیک خامه میخوردم .تعبیرش چیه کسی میدونه .ازدیشب خیلی درگیرم .وقتی هم ازخواب بلندشدم .معده ام خیلی سنگینی میکرد .تشنه ام شده بود .همچین حالم خوب نبود

 • خواب دیدم پدر مرحومم ی دست کله پاچه گوسفندی خام و تمیز نشده با همون موهای روی کله پاچه خریده اورده خونه

 • سلام خواب دیدم پسر عمه ام که سی سال پیش جوانمرگ شده اومد خونمون دودست کله ما چه خام اورده بود مادرم کهاد هم۲۸سال میش به رحمت خدا رفته انها را تمیز کرد سوزاند و شست و اماده پخت تحویلم داد من کله پاچه خیلی دوست دارم

 • با سلام
  خواب دیدم در یه خانه ای کارگری میکردیم یه فرد فلج که روی ویلچیر بود آمد سر کوچه که بن بست هم بود یه گونی خونی دستش بود و برای دختر همسایه که مجرد هم هست خالیش کرد دیدیم درونش کله و پاچه گوسفند هست

 • با سلام
  خواب دیدم در یه خانه ای کارگری میکردیم یه فرد فلج که روی ویلچیر بود آمد سر کوچه که بن بست هم بود یه گونی خونی دستش بود و برای دختر همسایه که مجرد هم هست خالیش کرد دیدیم درونش کله و پاچه گوسفند هست

 • سلام . درخواب دیدم من و تنها برادرم با دوتن دایی بزرگم نشسته ایم ، برادرم به دایی بزرگم گفت کله وپاچه را بدهید محسن یعنی من . حال بفرمائید تعبیر این خواب چیست . ارادتمندشما

 • خواب دیدم پاچه گوسفند میفروشن،ولی من نخریدم،لطفا تعبیرش رو بگید

 • سلام
  من در خواب دیدم دو تا کله گوسفند بود که فروشنده گفت پنجاه هزار و من گفتم چهل هزار و به مادرش گفت میتونی اینها رو پاک کنی و هنگام جابه جا خون یکی از کله ها به ساق پای چپ من برخورد کرد و روی شلوار من کمی خون ریخت تعبیرش چی هست ممنون

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.