تعبیر خواب گردو با پوست سبز

درباره تعبیر خواب گردو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب گردوتعبیر خواب گردوی با پوست (پوست سبز ) و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است تعبیر خواب گردوو این …

همه چیز در مورد سوپ گوشت و رشته درجه یک

همه چیز در مورد سوپ گوشت و رشته درجه یک همه چیز در مورد سوپ گوشت و رشته درجه یک سایت جسارت  سوپ را می‌توان با جوی معمولی هم پخت. اما باید …

تعبیر خواب لاک پشت دو سر

از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید اگر درخواب لاک پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فائده به مردم رسد. محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب لاک …

درباره تعبیر خواب زایمان بدانید

تعبیر خواب زایمانتعبیر خواب زایمان کردن: بر آورده شدن آرزو.

تعبیر خواب دیدن زنی که زایمان می کند: تعبیر خواب زایمانعزاداری و یا از دست دادن چیزی گران بها.

درباره تعبیر خواب زایمان بدانید

‫تعبیر خواب زایمان طبیعی , ‫تعبیر خواب زایمان , ‫تعبیر خواب زایمان پسر , ‫تعبیر خواب زایمان دختر

درباره تعبیر خواب زایمان بدانید

 
1- خواب زایمان کردن در خواب، نشانه ی به دنیا آوردن کودکی سالم است.

2- تعبیر خواب زایماناگر دختری خواب ببیند که زایمان می کند، نشانه ی آن است که از درست کاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید.

درباره تعبیر خواب زایمان بدانید

3- اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد،تعبیر خواب زایمان نشانه ی آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.

درباره تعبیر خواب زایمان بدانید

‫تعبیر خواب زایمان طبیعی , ‫تعبیر خواب زایمان , ‫تعبیر خواب زایمان پسر , ‫تعبیر خواب زایمان دختر

درباره تعبیر خواب زایمان بدانید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زایماناگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشدتعبیر خواب زایمان تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود .

درباره تعبیر خواب زایمان بدانید

‫تعبیر خواب زایمان طبیعی , ‫تعبیر خواب زایمان , ‫تعبیر خواب زایمان پسر , ‫تعبیر خواب زایمان دختر

درباره تعبیر خواب زایمان بدانید

لوک اویتنهاو می گوید : تعبیر خواب زایمان زایمان زایمان کردن بر آورده شدن آرزو دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها حضرت صادق علیه السلام می فرماید: اگر زنی در خواب ببیند کهتعبیر خواب زایمان بسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است

تعبیر خواب زایمان

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 27 مهر 1395

1 دیدگاه

  • اعظم بهشتی راد ژوئن 2019 در 00:44

    سلام خواب دیدم نوزادی بدنیا اورده ام ولی نمیتونم بندناف رو از جفت جدا کنم هرقدر داد میزدم که یکی بیاد این بند ناف رو جدا کنه کسی به فریادم نمیرسی

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.