کشمش پلویی

درباره کشمش و خواصش بدانید کشمش انگور خشک شده است. کشمش سرشار از آهن، پتاسیم، کلسیم و ویتامین‌های گروه b است از طرفی کشمش دارای خواص آنتی اکسیدانی است کشمشو از تخریب …

راه حل سلامت مدل موی خامه ای

راه حل سلامت مدل موی خامه ای به گزارش سلامت نیوز به نقل از مجله مدل موی خامه ای سیب سبز، موهای ما بعد از دوره طولانی استفاده از انواع و اقسام مواد …

تعبیر خواب تمساح ابن سیرین

درباره تعبیر خواب تمساح اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب تمساحديدن تمساح در خواب ، علامت آن است كه صميمي ترين دوستان ، شما را فريب مي دهند و دشمنان به شما …

در مورد تعبیر خواب فیروزه چقدر می دانید

تعبیر خواب فیروزهفیروزه در خواب قدرت روانی و روحی است و نشان تسلط بر اعصاب و خویشتن داری. در این سنگ چیزی هستتعبیر خواب فیروزهکه در هیچ یک از سنگ های بهادار نیست. فیروزه سنگی است بسیار خوش رنگ و زیبا و ارزنده اما اگر کسی با دست چرب آن را لمس کند فاسد وتعبیر خواب فیروزه خراب می شود و ارزش خود را به طور کلی از دست می دهد به طوری که جواهر سازان آنتعبیر خواب فیروزه را از حلقه انگشتری جدا می کنند و دور می افکنند و در سطل زباله می اندازند

در مورد تعبیر خواب فیروزه چقدر می دانید

تعبیر خواب فیروزه , تعبیر خواب فیروزه گردنبند , تعبیر خواب گوشواره فیروزه , تعبیر خواب انگشترفیروزه

در مورد تعبیر خواب فیروزه چقدر می دانید

تعبیر خواب فیروزهديدن فيروزه درخواب بر چهار وجه است.

اول: تعبیر خواب فیروزهظفر و نصرت. دوم: حاجت روائي. سوم: قدرت و قوت. چهارم: ولايت.

ابن سیرین نوشته:تعبیر خواب فیروزه اگر کسی در خواب ببیند که فیروزه ای از او ضایع شد مرادش بر نیاید

در مورد تعبیر خواب فیروزه چقدر می دانید

تعبیر خواب فیروزه , تعبیر خواب فیروزه گردنبند , تعبیر خواب گوشواره فیروزه , تعبیر خواب انگشترفیروزه

در مورد تعبیر خواب فیروزه چقدر می دانید

محمدبن سیرین گویدتعبیر خواب فیروزه فیروزه درخواب دیدن، ظفر و قوت حال روانی است. اگر بیند فیروزه از وی ضایع گرددتعبیر خواب فیروزه، دلیل که مرادش برنیابد. جابرمغربی گوید: تعبیر خواب فیروزهاگر بیند فیروزه به خروار داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد.

در مورد تعبیر خواب فیروزه چقدر می دانید

تعبیر خواب فیروزه , تعبیر خواب فیروزه گردنبند , تعبیر خواب گوشواره فیروزه , تعبیر خواب انگشترفیروزه

در مورد تعبیر خواب فیروزه چقدر می دانید

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن فیروزه در خواب ،تعبیر خواب فیروزه  نشانة آن است كه به خواسته ای دست می یابید كه اقوام و خویشانتان را بسیار خشنود می سازد .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند فیروزه اش را ربوده اند ، نشانة آن است كه با كج خلقی دوستان خود روبرو خواهد شد تعبیر خواب فیروزه. اگر خواب ببینید از طریق نادرستی فیروزه ای به چنگ آورده است ، تعبیر خواب فیروزهعلامت آن است كه تسلیم احساسات شتابزده خود می شود دور از این بابت عذاب می كشد .

تعبیر خواب فیروزه

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 6 دی 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.