تعبیر خواب جهنم

تعبیر خواب جهنم | تعبیرخواب جهنم | tabire khab

تعبير خواب جهنم,تعبیر خواب جهنم و بهشت,تعبیر خواب جهنم رفتن,تعبیر خواب جهنم دیدن,تعبیر خواب در جهنم بودن,تعبیر خواب آتش جهنم,تعبیر خواب عذاب جهنم,تعبیر خواب رفتن به جهنم,تعبیر خواب دیدن بهشت و جهنم,تعبیر خواب دیدن جهنم در خواب,تعبير خواب آتش جهنم,تعبیر خواب سوختن در اتش جهنم

تعبير خواب جهنم , تعبیر خواب جهنم و بهشت , تعبیر خواب جهنم رفتن

خواب جهنم یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم جهنم در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب جهنم می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب جهنم را مطالعه نمایید و متوجه شوید جهنم چه تعبیری دارد

تعبیر خواب جهنم از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب دیدن جهنم ، آینه آشفته است

تعبیر خواب وارد جهنم شدن و از آتش نسوختن ، نجات یافتن از تنگی و سختی است

تعبیر خواب ناله کردن و فریاد کشیدن در جهنم ، در عذاب بودن و رنج بردن دیگران از زبان شما است

تعبیر خواب جهنم از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب جهنم ، ضرر زیاد و خسارت است

تعبیر خواب وارد جهنم شدن ، شخصی گفته های شما را تکذیب خواهد کرد

تعبیر خواب خود را از جهنم رهانیدن ، نجاتی خواهد رسید

تعبیر خواب جهنم از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب در جهنم بودن ، هوس ها شما را از بین می برند

تعبیر خواب دیدن دوستانتان در جهنم ، نگرانی و پریشان خاطری است

تعبیر خواب فریاد زدن در جهنم ، استفاده دشمنان از عدم توانایی دوستان برای نابودی شما است

تعبیر خواب جهنم | جهنم در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 42 عدد

 • کلیه معبران دیدن جهنم در خواب را بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدی کردار و آینده ای نامیمون سخن گفته اند ولی جهنم را در خواب بدون مقدمه ذهنی و روحی نمی بینیم.

 • موقعی جهنم را می بینیم که روحی ناآرام و مشوش و وجدانی اسیر و گرفتار دغدغه و تشویش داشته باشیم.

 • یک انسان با تقوی و نیکوکار هرگز صاحب وجدان نا آرام نمی شود و طبعا خواب جهنم نمی بیند و چون خواب جهنم دیدیم قبل از هر چیز باید بدانیم که ضمیر ناخود آگاه ما مشوش است و وجدانی زخم خورده داریم که ما را تحت فشار قرار داده است

 • پس اگر جهنم را در خواب ببینیم آینده ای آشفته داریم و چنانچه وارد جهنم شویم و بیرون نیائیم پایان زندگی ما نزدیک است

 • اگر بیننده خواب ببیند که وارد جهنم شد و از آتش نسوخت و آسیب ندید نشان آن است که گرفتار خذلان می شود و به تنگی و سختی می افتد ولی در پایان نجات می یابد

 • اگر دیگری را در جهنم ببینیم که در آتش می سوزد در واقع خودمان هستیم که می سوزیم و دیگران شاهد سوختن ما خواهند بود.

 • اگر بیننده خواب ببند که در جهنم است و آنجا ناله می کند و فریاد می کشد موقعیتی دارد که مردم از زبانش در عذابند و از شنیدن سخنانش رنج می برند

 • به هر حال دیدن جهنم در خواب در هیچ وضع و شرایطی خوب نیست و چنانچه چنین خوابی دیدیم خوب است روی خود مطالعه کنیم و تا فرصت در دست هست تغییر راه بدهیم.

 • آتش‌ در خواب‌ نمادی‌ بسیار پیچیده‌ محسوب‌می‌شود که‌ می‌تواند معنی‌ مثبت‌ یا منفی‌ داشته‌باشد. در هنگام‌ تعبیر چنین‌ خوابی‌، لازم‌ است‌ که‌تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ و واکنش‌ احساسی‌ تان‌ درخواب‌ را بررسی‌ نمایید. آتش‌ می‌تواند یک‌ سمبل‌خیلی‌ معنوی‌ باشد که‌ نمایانگر دگرگونی‌، روشنگری‌،روشنفکری‌ و روشن‌ بینی‌ است‌. از سوی‌ دیگر، آتش‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌،دلبستگی‌، غضب‌، هیجان‌، شور و شوق‌، رنج‌ وعذاب‌ یا ترس‌ و وحشت‌ باشد. آیا آتش‌ در خوابتان‌چیزی‌ را نابود می‌کرد یا صرفا وسیله‌ برای‌ گرم‌ کردن‌شما بود؟ آیا اخیرا درگیر اعمال‌ و رفتار منفی‌شده‌اید یا آگاهانه‌ دست‌ به‌ انتخابهایی‌ اشتباه‌ یامخرب‌ می‌زنید؟ ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاه‌ شمادر حال‌ هشدار دادن‌ باشد و در عین‌ حال‌ شما راتشویق‌ می‌کند تا مسایل‌ مضر و خطرناک‌ را درزندگی‌ تان‌ تغییر دهید.

 • کليه معبران ديدن جهنم در خواب را بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدي کردار و آينده اي ناميمون سخن گفته اند ولي جهنم را در خواب بدون مقدمه ذهني و روحي نمي بينيم. موقعي جهنم را مي بينيم که روحي ناآرام و مشوش و وجداني اسير و گرفتار دغدغه و تشويش داشته باشيم. با اين وصف ديدن جهنم نمي تواند مبارک و ميمون باشد. يک انسان با تقوي و نيکوکار هرگز صاحب وجدان نا آرام نمي شود و طبعا خواب جهنم نمي بيند و چون خواب جهنم ديديم قبل از هر چيز بايد بدانيم که ضمير ناخود آگاه ما مشوش است و وجداني زخم خورده داريم

 • پس اگر جهنم را در خواب ببينيم آينده اي آشفته داريم و چنانچه وارد جهنم شويم و بيرون نيائيم پايان زندگي ما نزديک است. اگر بيننده خواب ببيند که وارد جهنم شد و از آتش نسوخت و آسيب نديد نشان آن است که گرفتار خذلان مي شود و به تنگي و سختي مي افتد ولي در پايان نجات مي يابد. اگر ديگري را در جهنم ببينيم که در آتش مي سوزد در واقع خودمان هستيم که مي سوزيم و ديگران شاهد سوختن ما خواهند بود. اگر بيننده خواب ببند که در جهنم است و آنجا ناله مي کند و فرياد مي کشد موقعيتي دارد که مردم از زبانش در عذابند و از شنيدن سخنانش رنج مي برند. به هر حال ديدن جهنم در خواب در هيچ وضع و شرايطي خوب نيست و چنانچه چنين خوابي ديديم خوب است روي خود مطالعه کنيم و تا فرصت در دست هست تغيير راه بدهيم.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرشته موی پیشانی‌ات را گرفته و تو را به جهنم انداخته است، نشانۀ بدبختی می‌باشد

 • مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تو را کشان‌کشان وارد جهنم می‌کنند تعبیرش این است که عاقبت، کار تو به کفر می‌کشد.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از روی پل صراط به جهنم افتاده‌ای، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی،

 • اگر ببینی نتوانستی از پل صراط بگذری، تعبیرش این است که در راه و مسیر خطائی قرار داری و باید توبه نمائی.

 • اگر ببینی خودت وارد جهنم شده‌ای، یـعـنـی در حال انجام گناه خواهی مرد.

 • اگر ببینی شمشیر کشیده‌ای و وارد جهنم شده‌ای، یـعـنـی فحش و ناسزا و حرف‌های زشت خواهی گفت .

 • یک شب خواب دیدم با دوستانم موقتا وارد جهنم شدیم و آنجا ورزش میکردیم و بعد از جهنم بیرون می آمدیم و به دنیا باز می گشتیم و ساعت هیچ تغییری نمی کرد و سه یا چهار بار وارد جهنم می شدیم و بعد بیرون می آمدیم و بعد آخر سر من داد کشیدم چرا من را این جا آورده اید هیچ جوابی نداده اند و من بیدار شدم.
  خواهش می کنم تعبیرش کنید؟

 • از دوستان نااهل و نادرست دوری کنید. همچنین این خواب ممکن است بشارت رهایی از ناراحتی باشد

 • اگر کسی در خواب دید که او را به دوزخ بردند، گنهکار است و باید توبه کند

 • ولی اگر دید در کنار دوزخ ایستاده و دوزخیان را تماشا می کند، تعبیر آن است که او را از گناه حذر می دهند

 • اگر دید او را به سوی دوزخ بردند و رنج و آسیبی به او نرسید، دلیل بر اینکه از گناهان بازگشت و توبه می کند.

 • اگر دید وارد دوزخ شده و ندانست که چه زمانی او را به آنجا برده اند، آدمی سرگردان و حیران است که خوب و بد اعمال خود را تشخیص نمی دهد

 • نوشیدن و خوردن آب و غذای دوزخی و بدطعم نشانه گناه کار بودن و بدکرداری است و باید آن شخص توبه کند.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند در دوزخ شد و بیرون نیامد، دلیل کند که عاصی و بدکار است و توبه باید کند و به سوی حق تعالی بازگردد، زیرا اجلش نزدیک است. اگر توبه نکند، بیم آن باشد که به کافری بمیرد.

 • اگر ببیند دوزخ را و از آن رنجی و گزندی به تن او نرسید، دلیل که در رنج و غم دنیا گرفتار شود وبه آخر سلامتی یابد.

 • اگر ببیند در دوزخ رفت و ندانست کِی بدانجا رفت، پیوسته در جهان به تنگ روزی گرفتار باشد

 • اگر ببیند که طعام و شراب آنجا می خورد و در آتش می سوخت، دلیل که در جهان کردار بد می کند و در آخرت بلای او خواهد بود

 • اگر ببیند از غذای دورخ چیزی بخورد، مانند زقوم، دلیل است که به علم باطل و مجهول مشغول شود، که آن علم وبال او خواهد بود، یا خون ناحق کند.

 • اگر ببیند شمشیر کشید و به دوزخ رفت، دلیل که سخن فحش و منکر گوید

 • اگر ببیند آتش دوزخ می خورد، دلیل است که مال یتیمان خورد

 • اگر ببیند که آتش نزدیک دوزخ می افروخت، دلیل که او را کاری صعب از جهت پادشاه یا حاکم پیش آید.

 • جابر مغربی می گوید: اگر ببیند او را کشان کشان به دوزخ بردند، دلیل که عاقبت او به کفر کشد

 • اگر ببیند بانگ آتش دوزخ می شنید، دلیل که هیبت و سیاست پادشاه به او رسد

 • اگر ببیند که در نزدیک دوزخ قرار گرفت، دلیل که جهان بر وی دشوار شود.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن دوزخ به خواب شش وجه است:
  خشم گرفتن خدای تعالی بر وی،
  مبتلا شدن به گناه،
  جور سلطان ستمگر،
  رنج و مصیبت،
  خذلان،
  مال یتیمان و ربا خوردن.

 • سلام لطفا خوابمو تعبیر کنید.خواب دیدم روی یک سکوی بلند به شکل قلعه همراه با لباس سفید با چندنفردیگه با لباس کاملا سفید ایستادم وهوای خنکی می وزید پاین قلعه به شکل بیابان بود چندنفر از اقوام برهنه درونش بودن که بادی سوزان بهشون میخورد وکل بدنشون تاول میزد و فقط سرجاشون میلرزیدن.خواهش میکنم تعبیرش چی میشه؟

 • خواب دیدم که جان دادم وجان میدادم که بدنم بیحس شد وجانم در امد واین دنیا کاملا تیره شد ویک بار دنیای دیگری ظاهر شد واتش جهنم را میدیدم وبعد دوتا فرشته از اسمان امدن ومرا با پا از روی اتش رد کردن ومن هم التماس میکردم که این بار نه واز خواب پریدم تورو خدا زود تابیر خواب مرا بگویید

 • سلم دوستم خواب دیده که میخواد وارد جهنم بشه وتو موقع وارد شدن دوست دیکری را دیده که او وا می بیند خواهشن تعبیرش جیه

 • سلم دوستم خواب دیده که میخواد وارد جهنم بشه وتو موقع وارد شدن دوست دیکری را دیده که او وا می بیند خواهشن تعبیرش جیه

 • سلام خواب دیدم که می خواهم وارد جهنم بشم ولی مرا راه ندادند

 • سلام
  من ساعت ٧/٣٠صبح خواب دیدم که یه گودال عمیقی بود که مانند دره بود و فاظلاب مثل رودخانه از بالا به پایین اون گودال سرازیر میشد و جریان داشت تو خوابم همه اونجارو جهنم خطاب میکردن و همه داشتن هیزم جمع میکردن تا خودشونو با هیزمشون بندازن تو اون گودال من هم تو خواب شروع کردم به هیزم جمع کردن و اول هیزم رو انداختم داخل گودال بعد خودم رو پرت کردم تو گودال بین هوا و زمین در حال سقوط بودم که مادرم و خواهر از بالای گودال با نگرانی میگفتن تو که مجبور نبودی چرا خودتو پرت کردی بعد شنیدن صدای اونا افتادم داخل اون فاظلاب و داشتم غرق میشدم تو خواب وقتی داخل فاظلاب اون گودال أفتاکم کمی گرمم شد و داغ نبود و منم تو خواب هم زمان که تعجب کردم از داغ نبودن جهنم در حالی که اروم أروم میرفتم پایین گفتم خدایا منو ببخش و یهو از خواب پریدم
  لطفا بگین تعبیر خوابم چیه از صبح همش به فکر خواببم که چرا چنین خوابی دیدم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.