تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی | تعبیرخواب تاریکی | tabire khab

تعبیر خواب تاریکی,تعبیر خواب تاریکی شب,تعبیر خواب تاریکی آسمان,تعبیر خواب تاریکی خانه,تعبیر خواب تاریکی مطلق,تعبیر خواب تاریکی در روز,تعبیر خواب تاریکی روز,تعبیر خواب تاریک شدن هوا,تعبیر خواب تاریک,تعبیر خواب تاریک شدن اسمان,تعبیر خواب شب تاریک,تعبیر خواب شب و تاریکی,تعبیر خواب اسمان تاریک,تعبیر خواب خانه تاریک,تعبير خواب خانه تاريك,تعبیر خواب تاریک بودن خانه,تعبیر خواب تاریک شدن روز,تعبیر خواب روز تاریک

تعبیر خواب تاریکی , تعبیر خواب تاریکی شب , تعبیر خواب تاریکی آسمان

خواب تاریکی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تاریکی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب تاریکی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب تاریکی را مطالعه نمایید و متوجه شوید تاریکی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب تاریکی از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب تاریکی ، پنج چیز است

کفر – تحیر و سرگردانی – فروبستن کارها – بدعت – در ضلالت و گمراهی افتادن

تعبیر خواب تاریکی از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب تبدیل شدن تاریکی به روشنی ، توبه است

تعبیر خواب تاریکی از دید اسماعیل بن اشعث

تعبیر خواب آمدن از تاریکی به روشنایی ، رهایی یافتن از غم و شادی است

تعبیر خواب تاریکی از دید جابر مغربی

تعبیر خواب تاریکی ، غم و اندوه است

تعبیر خواب تاریکی از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب دیدن تاریکی ، گمراهی و غفلت است

تعبیر خواب از جائی روشن به جائی تاریک برسیم ، روبرو شدن با ابهام و نادانی است

تعبیر خواب ابری بیاید و همه جا را تاریک کند ، غم و غصه ای عمومی است

تعبیر خواب شنیدن صدای زن از تاریکی ، صدای شیطان است

تعبیر خواب در تاریکی بودن اما روشنایی را از دور تشخیص دادن ، امید است

تعبیر خواب تاریکی از دید لیلا برایت

تعبیر خواب خود را در زیرزمین تاریک دیدن ، توطئه دشمنان است

تعبیر خواب تاریکی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب در حین مسافرت با تاریکی مواجه می شوید ، بد آوردن است

تعبیر خواب تاریکی | تاریکی در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 39 عدد

 • ما نمي دانيم درون تاريکي چيست به همين علت گاه اشخاص از تاريکي مي ترسند و به جائي که تاريک است قدم نمي نهند.

 • در خواب نيز جهل و گمراهي و غفلت و اعمال ناشي از ناداني ما به صورت تاريکي شکل مي گيرد.

 • اگر در خواب ديديم که از جائي روشن به محل تاريک رسيديم در کارهايمان با ابهام رو به رو مي گرديم و عملي ناشي از ناداني مرتکب مي شويم ولي اگر از تاريکي بيرون آمديم تعبير نيکو دارد

 • اگر ديديد که از محل تاريک بيرون آمديد و به روشنائي رسيديد وضع شما بهبود کلي مي يابد و ظلمت غفلت و بي خردي را پشت سر مي نهيد و آگاهانه پیش می روید.

 • اگر بيننده خواب ببيند که ابري آسمان را فراگرفت و همه جا را تاريک کرد غم و غصه اي عمومي پيش مي آيد و گرفتاري همگاني عارض مي گردد مثل يک بيماري همه گير.

 • معبران اسلامي نوشته اند تاريکي کفر است و ضلالت و بهترين حالت اين است که در خواب خود از تاريکي بيرون مي آئيم و به روشنائي برسيم.

 • اگر کسي در تاريکي قرار داشت و شما او را نمي ديديد ولي صدايش را مي شنيديد گمراهي که در بلا گرفتار شده از شما ياري و مدد مي طلبد

 • اگر از تاريکي صداي زن به گوش شما رسيد آواي شيطان است.

 • اگر خودتان در تاريکي بوديد اما روشنائي را از دور تشخيص مي داديد اميد هست که خود را نجات دهيد و به يقين دستي براي کمک به سوي شما دراز مي شود که بايد آن را بگيريد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی محیط تاریکی که در آن قرار داشته‌ای روشن شده است، تعبیرش این است که توبه می‌کنی و به راه راست هدایت می‌شوی.

 • اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از تاریکی وارد روشنایی شده‌ای، یـعـنـی از فقر به ثروت می‌رسی، و غم و ناراحتی تو از بین می‌رود و در کار تو گشایش به وجود می‌آید و از گمراهی دور می‌شوی

 • کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی از تاریکی به روشنائی می‌روی، تعبیرش این است که از رنج و تنگنا به نعمت و گشایش و فراخی خواهی رفت .

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روشنی به سینۀ تو افتاده و روشن شده است، یـعـنـی پرهیزکار و پاکدامن خواهی بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ… _ آیا کسی که خدا سینه‌اش را پذیرای اسلام کرد و در نتیجه همواره با نور الهی قدم برمی‌دارد…(زمر، 22) و همچنین عاقبت به خیر می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …یَسْعَى نُورُهُم بَیْنَ اَیْدِیهِمْ وَبِاَیْمَانِهِم… _ …نورشان از پیش رو و از دست راستشان در حرکت است… (حدید، 12).

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای روشنائی عبارتند از: 1- دین هدایت 2- علم 3- راه پاک 4- اعتقاد پاک.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر تاریکی، گمراهی در دین می‌باشد. ‌‌‌‌‌اگر در خواب ببینی تاریکی فراگرفته‌ای و به دست آورده‌ای یا کسی به تو تاریکی داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن تاریکی دچار گمراهی می‌شوی،

 • جابر مغربی می‌گوید: تعبیر تاریکی غم و اندوه است، ‌‌‌‌‌اگر ببینی هوا خیلی تاریک شده است، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه می‌شوند و کارشان متوقف شده و بسته می‌شود

 • تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی شب تاریک می‌باشد، تعبیرش غم و اندوه است، ‌‌‌‌‌ ولی اگر شب روشن و مهتابی می‌باشد، تعبیرش شادمانی و نشاط است.

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی جائی تاریک شده است، یـعـنـی در آنجا فتنه بوجود می‌آید.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی هوا روشن است، ولی ناگهان ابرها هوا را تیره و تار کردند، یـعـنـی در آن سرزمین مرگ ناگهانی گسترش پیدا می‌کند.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جای تاریکی که در آن قرار داشته‌ای روشن شد، ولی دوباره تاریک گردید، یـعـنـی منافق می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … كُلَّمَا اَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِیهِ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَامُواْ… _ … هر گاه روشن شود [در اثر نور رعد و برق] راه روند و چون تاریک شود باز ایستند… (بقره-20)، ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی از تاریکی بیرون آمده‌ای، ولی دوباره وارد آن شدی یـعـنـی گمراه می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَامُواْ… _ .

 • اگر ببینی در شب تاریکی راه می‌روی، تعبیرش استقامت تو می‌باشد.

 • اگر ببینی در شب تاریکی در جاده‌ای می‌روی و راه رفتن مشکل شده است، یـعـنـی استقامت به دست می‌آوری و راه راست را پیدا خواهی کرد.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در تاریکی نماز می‌خوانی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در تاریکی دعا می‌کنی، یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می‌کنی.

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تاریکی عبارتند از: 1- کفر 2- حیرت و سرگردانی 3- گره خوردن و متوقف شدن کارها 4- «بدعت» 5- گرفتار ضلالت و گمراهی شدن.

 • در خواب دیدم که هوا تاریک بود و من و برادرم در خانه بودیم ولی من ساعت رو نگاه کردم و ظهر بود ولی بیرون رو میدیدم که کاملا تاریک و شب بودو من بشدت از این موضوع تعجب کرده بودم و از خانه بیرون آمدم و اتومبیل های زیادی را می دیدم که قسمت جلوی آنها به هوا بلندشده بود و بی حرکت ایستاده بودند و همه چیز خیلی عجیب بود در ضمن من حدود 36 سال دارم

 • سلام خواب دیدم عروسی کردم و دست عروس تودستمه ازسر پل میایم و هوا تاریک است البته میشه اطراف ببینم .البته بادختره دعوایی شدم احتمال رسیدنم کمه.

 • سلام،خانمم خاب دیده که توباغ خودمون هستیم ولی تاریک بوده اون دوستمم بوده خانمم میخاسته اونجاوایسته من نزاشتم گفتم بیا بریم دوستم میخاد وایسته سوارماشین شدیم بیاییم بیرون ولی یادش نیست که آمدیم بیرون ولی قستمون بوده بییاییم بیرون

 • سلام. خواب دیدم اسبی مشکی بر ابرها در حرکت بود و صدای سم های آن به من می رسید.فاصله ابر تا زمین کم بود.بعد از گذشت اسب،نوری بسیار زیاد از آسمان تابید که فقط بر محدوده صورت من بود.لطفا تعبیر آن را بفرمایید

 • با سلام دوستم خواب دیده چهره من بسیار زیبا و نورانی شده.لطفا تعبیر کنید

 • دیدن تاریکی در خواب، غفلت و کجروی در راه دین و دیانت است

 • اگر شخصی خود را در تاریکی مطلق دید، در جهالت و ظلمت و بی دینی گرفتار آمده، مگر اینکه با توبه، هدایت یابد.

 • بنا به تعبیری دیگر، اگر در خواب دیدیم که از جابی روشن به محل تاریک رسیدیم، در کارهایمان با ابهام رو به رو شده و عملی ناشی از نادانی مرتکب می شویم

 • اگر از تاریکی بیرون آمدیم، قبول شدن توبه و یا هدایت به سوی اعمال درست است و وضع شما بهبود کلی می یابد.

 • اگر بیننده خواب ببیند که ابری آسمان را فرا گرفت و همه جا را تاریک کرد، غم و غصه ای عمومی پیش می آید.

 • اگر کسی در تاریکی قرار داشت و شما او را نمی دیدید ولی صدایش را می شنیدید، گمراهی که در بلا گرفتار شده از شما یاری و مدد می طلبد.

 • اگر از تاریکی صدای زن به گوش شما رسید، آوای شیطان است. اگر خودتان در تاریکی بودید اما روشنایی را از دور تشخیص می دادید، امید هست که خود را نجات دهید و به یقین دستی برای کمک به سوی شما دراز می شود که باید آن را بگیرید.

 • سلام سحر هنگام خواب دیدن که از تاریکی به شدت ترسیده ام تعبیر دقیقش چی

 • خواب دیدم درتاریکی مطلق هستم در بلوار نزدیک سرکارم و صدای موتوری میشنوم میخواهم که به من نزند و میخوام فریاد بزنم ولی صدام در نمیاد گویی لال شدهام که همین وقت همسرم بیدارم کرد که گفت داری در خواب ناله میکنی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.