تعبیر خواب چای

تعبیر خواب چای | تعبیرخواب چای | tabire khab

تعبیر خواب چای,تعبیر خواب چای خوردن,تعبیر خواب چای ریختن,تعبیر خواب چایی ریختن,تعبیر خواب چای سبز,تعبیر خواب چای دادن به مرده,تعبیر خواب چای نبات,تعبیر خواب چای نوشیدن,تعبیر خواب چای داغ,تعبیر خواب چای خوردن مرده,تعبیر خواب چای خوردن با قند,تعبیر خواب چای خوردن با مرده,تعبیر خواب خوردن چای شیرین,تعبیر خواب نوشيدن چای,تعبیر چای خوردن در خواب,تعبیر خواب خوردن چای سبز,تعبیر خواب خوردن چای دم کرده,تعبير خواب چاي ريختن,تعبير خواب چايي ريختن,تعبیر چای ریختن در خواب,تعبیر خواب چای ریختن در استکان,تعبیر چایی ریختن در خواب,تعبیر خواب برگ چای سبز,تعبیر چای سبز در خواب,تعبیر دیدن چای سبز در خواب,تعبیر خواب چیدن چای سبز,تعبیر خواب دیدن چای سبز,تعبیر خواب خریدن چای سبز,تعبير خواب چاي نبات,تعبیر خواب چای و نبات,تعبیر خواب چایی نبات,تعبیر خواب چای نوشیدنی,تعبیر چای نوشیدن در خواب,تعبیر چای خوردن مرده در خواب

تعبیر خواب چای , تعبیر خواب چای خوردن , تعبیر خواب چای ریختن , تعبیر خواب چای دادن به مرده

خواب چای یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم چای در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب چای می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب چای را مطالعه نمایید و متوجه شوید چای چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چای از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب چای خشک غم و غصه است

تعبیر خواب خریدن چای خشک به مقدار کم غم و اندوهی کوچک است

تعبیر خواب چای فروشی بزرگ کوهی از مصائب است

تعبیر خواب هدیه دادن چای ، به وجود اوردن غم و اندوه از سمت ما برای گیرنده هدیه است

تعبیر خواب هدیه گرفتن چای ، به وجود اوردن غم و اندوه از سمت کسی که هدیه داده به ماست

تعبیر خواب چای خشک به خانه بردن شریک کردن اهل خانه در غم است

تعبیر خواب چای خشک از  خانه بردن ، اندوه اهل خانه را برطرف کردن است

تعبیر خواب چای دم کرده مهر و محبت است

تعبیر خواب کسی به ما استکان چای دهد ، مورد محبت او قرار می گیریم

تعبیر خواب ما به کسی چای دهیم ، ما به او محبت می کنیم

تعبیر خواب با چای بسوزیم آرامش و راحتی است

تعبیر خواب چای از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب چای درست کردن این است که مرتکب گناهی می شوید که به شدت پشیمان می شوید

تعبیر خواب چای نوشیدن دوستان خسته شدن از تفریحات دسته جمعی است

تعبیر خواب تفاله چای ، مشکل در امور اجتماعی و عاشقانه است

تعبیر خواب چای ریختن ، اختلال در امور خانوادگی است

تعبیر خواب قوطی خالی چای اخبار ناراحت کننده است

تعبیر خواب هوس چای کردن ، غافلگیری از سمت مهمانان ناخوانده است

تعبیر خواب چای | چای در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 54 عدد

 • چاي خشک غم و غصه . اندوه و گرفتاري است

 • مقدار اين غم و غصه بستگي دارد به مقدار چاي خشک که در خواب مي بينيم

 • اگر ببينيم که يک يا چند قوطي چاي از مغازه خريده ايم غم و غصه ايي براي ما پيش مي آيد

 • اگر مانند چاي فروشي هاي شمال انبوهي چاي خشک مشاهده کنيم با کوهي از مصائب و مشکلات رو به رو خواهيم شد

 • اگر کسي چاي خشک به ما هديه کند يا ما به کسي بدهيم که در صورت اول غم و غصه اي براي ما مي آفريند و در شکل دوم ما سبب ناراحتي او مي شويم

 • اگر چند بسته يا مقداري چاي خشک خريديم و به خانه برديم خانواده را نيز در ناراحتي هاي خود شريک مي کنيم اما بر عکس اگر چاي خشک را از خانه بيرون ببريم اندوه را از دل ايشان بر مي داريم و سبب تسکين و آرامش اهل خانه مي شويم.

 • اما چاي دم کرده محبت و دوستي است و باز هم مقدار آن بستگي دارد به موقعيت و وضعيتي که مشاهده مي کنيم و در عالم خواب مي بينيم

 • اگر سفره اي گسترده و بساط چاي را آماده کرده بوديم نشان آن است که محيطي گرم خواهيم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستيم.

 • اگر کسي استکان چاي به ما تعارف کرد، مورد محبت قرار مي گيريم و چنانچه ما به کسي چاي تعارف کرديم اين اوست که از جانب ما محبت مي بيند

 • . اگر استکان چاي از دستمان بيافتد و چاي بريزد او ناسپاسي مي کند ولي بستگي دارد که چاي را از چه کسي گرفته باشد

 • اگر چاي روي دست و پاي ما بريزد و بسوزد آرامش و راحت مي يابيم ولي اگر چاي بريزد و در خواب احساس سوزش نکنيم و هيج آسيبي به ما وارد نيايد موردي پيش مي آيد که به قدر همان سوختگي که بايد باشد ناراحت مي شويم و رنج و غصه مي خوريم

 • اگر چايي که مي نوشيم رنگ نداشته باشد نشان بي حقيقتي و فريب و نيرنگ است و چنانچه کسي به ما چنين چاي بي رنگي تعارف کند از جانب او بي حقيقتي مشاهده مي کنيم.

 • اگر چاي زياد پر رنگ باشد مبالغه است و زياده روي در ابرازمحبت که خود رنج دهنده است. اگر چاي تلخ باشد محبت نا بجاست.

 • اگر خواب ببينيد چاي درست مي كنيد ، نشانة آن است كه مرتكب خطايي خواهيد شد و شديداً احساس پشيماني خواهيد كرد .

 • اگر خواب ببينيد دوستانتان چاي مي نوشند ، نشانة آن است كه از تفريحات دست جمعي خسته مي شويد ، و سعي مي كنيد با كمك به ديگران و كاستن از غم و غصه هاي آنها تغييري مطلوب در احساسات خود ايجاد كنيد .

 • ديدن تفالة چاي در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاشقانه و اجتماعي با مشكلي روبرو خواهيد شد

 • چاي ريختن در خواب ، نشانة ايجاد اختلال در امور خانوادگي است

 • اگر قوطي چاي را خالي بيابيد ، نشانة آن است كه از بدگويي ها و اخبار نامطلوب باخبر خواهيد شد .

 • اگر خواب ببينيد هوس يك فنجان چاي كرده ايد ، نشانة آن است كه ميهمانان ناخوانده شما را غافلگير خواهند كرد .

 • عالی بود

 • مممممممنننوتتتت تتتتووون هستم خیلی واضح بود

 • لطفا تعبیر خوابی که پنج شاخه گل سرخ که قنچه بودن از لابلای گلهای پرپرسرخ وچای خشک جداکردم خواست م در گلدان روی میز بگذارم رابرایم ایمیل کنید سریع

 • با سلام من خواب دیدم که تو صحرا نشستیم و برادرم برای پدر بزرگ من که به رحمت خدا رفته چای میریزه و پدر بزرگم هم چای را تو نعلبکی خوردو رفت

 • متشكرم

 • چاي خشک غم و غصه . اندوه و گرفتاري است و مقدار اين غم و غصه بستگي دارد به مقدار چاي خشک که در خواب مي بينيم اگر ببينيم که يک يا چند قوطي چاي از مغازه خريده ايم غم و غصه ايي براي ما پيش مي آيد ولي اگر مانند چاي فروشي هاي شمال انبوهي چاي خشک مشاهده کنيم با کوهي از مصائب و مشکلات رو به رو خواهيم شد. همين طور است اگر کسي چاي خشک به ما هديه کند يا ما به کسي بدهيم که در صورت اول غم و غصه اي براي ما مي آفريند و در شکل دوم ما سبب ناراحتي او مي شويم. اگر چند بسته يا مقداري چاي خشک خريديم و به خانه برديم …

 • اما چاي دم کرده محبت و دوستي است و باز هم مقدار آن بستگي دارد به موقعيت و وضعيتي که مشاهده مي کنيم و در عالم خواب مي بينيم. اگر سفره اي گسترده و بساط چاي را آماده کرده بوديم نشان آن است که محيطي گرم خواهيم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستيم. اگر کسي استکان چاي به ما تعارف کرد، مورد محبت قرار مي گيريم و چنانچه ما به کسي چاي تعارف کرديم اين اوست که از جانب ما محبت مي بيند. اگر استکان چاي از دستمان بيافتد و چاي بريزد او ناسپاسي مي کند ولي بستگي دارد که چاي را از چه کسي گرفته باشد. اگر چاي روي دست و پاي ما بريزد و بسوزد آرامش و راحت مي يابيم ولي اگر چاي بريزد و در خواب احساس سوزش نکنيم و هيج آسيبي به ما وارد نيايد موردي پيش مي آيد که به قدر همان سوختگي که بايد باشد ناراحت مي شويم و رنج و غصه مي خوريم. اگر چايي که مي نوشيم رنگ نداشته باشد نشان بي حقيقتي و فريب و نيرنگ است و چنانچه کسي به ما چنين چاي بي رنگي تعارف کند از جانب او بي حقيقتي مشاهده مي کنيم. همين طور است اگر ما به کسي چاي بي رنگ بدهيم. اگر چاي زياد پر رنگ باشد مبالغه است و زياده روي در ابرازمحبت که خود رنج دهنده است. اگر چاي تلخ باشد محبت نا بجاست.

 • آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ اگر خواب ببینید چای درست می کنید ، نشانة آن است که مرتکب خطایی خواهید شد و شدیداً احساس پشیمانی خواهید کرد .

  ۲ـ اگر خواب ببینید دوستانتان چای می نوشند ، نشانة آن است که از تفریحات دست جمعی خسته می شوید ، و سعی می کنید با کمک به دیگران و کاستن از غم و غصه های آنها تغییری مطلوب در احساسات خود ایجاد کنید .

  ۳ـ دیدن تفالة چای در خواب ، نشانة آن است که در امور عاشقانه و اجتماعی با مشکلی روبرو خواهید شد .

  ۴ـ چای ریختن در خواب ، نشانة ایجاد اختلال در امور خانوادگی است .

  ۵ـ اگر قوطی چای را خالی بیابید ، نشانة آن است که از بدگویی ها و اخبار نامطلوب باخبر خواهید شد .

  ۶ـ اگر خواب ببینید هوس یک فنجان چای کرده اید ، نشانة آن است که میهمانان ناخوانده شما را غافلگیر خواهند کرد .

 • اگر چای روی دست و پای ما بریزد و بسوزد آرامش و راحت می یابیم ولی اگر چای بریزد و در خواب احساس سوزش نکنیم و هیج آسیبی به ما وارد نیاید موردی پیش می آید که به قدر همان سوختگی که باید باشد ناراحت می شویم و رنج و غصه می خوریم.

 • ممنونم

 • خوب بود مرسی

 • دیدن چای دم کرده در خواب محبت و دوستی است ولی چای خشک در خواب گرفتاری و اندوه برای بیننده خواب است.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چای خشک غم و غصه. اندوه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد به مقدار چای خشک که در خواب می‌بینیم اگر ببینیم که یک یا چند قوطی چای از مغازه خریده‌ایم غم و غصه ای‌ای برای ما پیش می‌آید ولی اگر مانند چای فروشی‌های شمال انبوهی چای خشک مشاهده کنیم با کوهی از مصائب و مشکلات رو به رو خواهیم شد. همین طور است اگر کسی چای خشک به ما هدیه کند یا ما به کسی بدهیم که در صورت اول غم و غصه ای برای ما می‌آفریند و در شکل دوم ما سبب ناراحتی او می‌شویم. اگر چند بسته یا مقداری چای خشک خریدیم و به خانه بردیم خانواده را نیز در ناراحتی‌های خود شریک می‌کنیم اما بر عکس اگر چای خشک را از خانه بیرون ببریم اندوه را از دل ایشان بر می‌داریم و سبب تسکین و آرامش اهل خانه می‌شویم.

 • آنلی بیتون: دیدن تفاله چای در خواب، نشانه آن است که در امور عاشقانه و اجتماعی با مشکلی روبرو خواهید شد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چای دم کرده محبت و دوستی است و باز هم مقدار آن بستگی دارد به موقعیت و وضعیتی که مشاهده می‌کنیم و در عالم خواب می‌بینیم. اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده کرده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستیم.

 • آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید چای درست می‌کنید، نشانه آن است که مرتکب خطایی خواهید شد و شدیداً احساس پشیمانی خواهید کرد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی استکان چای به ما تعارف کرد، مورد محبت قرار می‌گیریم و چنانچه ما به کسی چای تعارف کردیم این اوست که از جانب ما محبت می‌بیند. اگر استکان چای از دستمان بیافتد و چای بریزد او ناسپاسی می‌کند ولی بستگی دارد که چای را از چه کسی گرفته باشد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر چای روی دست و پای ما بریزد و بسوزد آرامش و راحت می‌یابیم ولی اگر چای بریزد و در خواب احساس سوزش نکنیم و هیج آسیبی به ما وارد نیاید موردی پیش می‌آید که به قدر همان سوختگی که باید باشد ناراحت می‌شویم و رنج و غصه می‌خوریم.

 • آنلی بیتون می‌گوید: چای ریختن در خواب، نشانه ایجاد اختلال در امور خانوادگی است.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر چایی که می‌نوشیم رنگ نداشته باشد نشان بی حقیقتی و فریب و نیرنگ است و چنانچه کسی به ما چنین چای بی رنگی تعارف کند از جانب او بی حقیقتی مشاهده می‌کنیم. همین طور است اگر ما به کسی چای بی رنگ بدهیم. اگر چای زیاد پر رنگ باشد مبالغه است و زیاده روی در ابراز محبت که خود رنج دهنده است.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر چای تلخ باشد محبت نابجاست.

 • آنلی بیتون می‌گوید:

  اگر خواب ببینید دوستانتان چای می‌نوشند، نشانه آن است که از تفریحات دست جمعی خسته می‌شوید، و سعی می‌کنید با کمک به دیگران و کاستن از غم و غصه‌های آن‌ها تغییری مطلوب در احساسات خود ایجاد کنید.
  اگر خواب ببینید هوس یک فنجان چای کرده‌اید، نشانه آن است که میهمانان ناخوانده شما را غافلگیر خواهند کرد.

 • باسلام.خواب دیدم کسی آشنا استکان چای به طرف سر وگردنم باناراحتی ریخت ومن کمی احساس سوزش کردم

 • خواب دیدم چای نذری خوردم

 • خواب دیدم چای نذری خوردم تعبیرش میخواستم

 • سلام من خواب دیدم یه اقایی تو خونه ما قوری گذاشته رو اجاق که چایی دم کنه دستش به قوری میخوره ولی قوری اب نداشت که بریزه زمین بعد بهم میگفت نگران نباش و پا میشد از اب لوله کشی گرم قوری رو پر میکرد و میذاشت رو اجاق بعدش هم برای خونمون انگور سفید اورده بود و از همه پذیرایی میکرد تعبیر این خوابم چیه

 • سلام من خواب دیدم یه اقایی تو خونه ما قوری گذاشته رو اجاق که چایی دم کنه دستش به قوری میخوره ولی قوری اب نداشت که بریزه زمین بعد بهم میگفت نگران نباش و پا میشد از اب لوله کشی گرم قوری رو پر میکرد و میذاشت رو اجاق بعدش هم برای خونمون انگور سفید اورده بود و از همه پذیرایی میکرد تعبیر این خوابم چیه

 • سلام تو خواب دیدم یه نفر تو خونمون قوری رو گذاشته رو اجاق که چایی دم کنه ولی دستش میخورد و قوری می افتاد ولی اب توش نبود بعد بهم میگفت نگران نباش و قوری رو برمیداشت و از اب گرم لوله کشی شده شیر اب قوری رو پر نیکرد و میذاشت رو اجاق و بعدش هم با انگور سفیدی که خودش اورده بود از همه پذیرایی میکرد.تعبیرش چیه ؟!

 • سلامم خواب دیدم

 • سلام خواب دیدم یک قوری چای از دستم افتاد تو خونه همکارم و فرش انها خیس شد .تعبیرش چیه؟

  • خواب دیدم که دختر فامیل یک استکان چای به من داد

 • سلام یک قوری چای از دستم افتاد ریخت رو فرش همکارم و فرششان خیس شد تعبیرش چیست؟

 • سلام…اگر خواب ببینیم کسی که ب رحمت خدا رفته.رفته یک فلاکس چایی بگیره ولی برگشته وچایی پیدانکرده تعبیرش چیه.

 • سلام‏ ‏من‏ ‏خواب‏ ‏‏ ‏دیدم‏ ‏که‏ ‏‏ ‏با‏ ‏دوستم‏ ‏چای‏ ‏میخورم

 • سلام

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.