تعبیر خواب فرار از زندان

درباره تعبیر خواب زندان بدانید تعبیر خواب زنداناگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این …

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن لوک اويتنهاو مي گويد : بيمارستان تعبیر خواب بیمارستان : شما دوستان خود را نيازمند خواهيد يافت …

آیا تخم شربتی درمان کننده درد های عصبی معده هست یا نه

آیا تخم شربتی درمان کننده درد های عصبی معده هست یا نه آیا تخم شربتی درمان کننده درد های عصبی معده هست یا نه تخم‌ شربتی در حقیقت دانه‌های گیاه ریحان کوهی …

درباره تعبیر خواب زلزله از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زلزلهزلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما تعبیر خواب زلزلهقائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما تعبیر خواب زلزلهشما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود

درباره تعبیر خواب زلزله از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب فرار از زلزله , زلزله در خواب دیدن , تعبیر خواب زلزله شدید

درباره تعبیر خواب زلزله از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زلزلهاگر بيند زمين آهسته بجنبيد و يك جانب فرو رفت و يك جانب به حال خود باقي بماند، تعبیر خواب زلزلهدليل كه پادشاهي به آن زمين آيد و اهل آن تعبیر خواب زلزلهديار را عذاب كند و مال ايشان را به تاراج برد.

درباره تعبیر خواب زلزله از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب فرار از زلزله , زلزله در خواب دیدن , تعبیر خواب زلزله شدید

درباره تعبیر خواب زلزله از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زلزلهمعبران نوشته اند اگر ديديد زلزله شد و زمين لرزيد دليلي آن است که به مردم آفت مي رسد تعبیر خواب زلزلهو در آن ديار بيماري اتفاق مي افتد. چنانچه در خواب ديديد که زلزله شد و فقط خانه شما لرزيد خواب شما مي گويد که آن بي ثباتي خانوادگي است تعبیر خواب زلزلهو در محيط خانواده شما اتفاقي مي افتد که سبب نگراني و تشويش مي شود.

درباره تعبیر خواب زلزله از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب فرار از زلزله , زلزله در خواب دیدن , تعبیر خواب زلزله شدید

درباره تعبیر خواب زلزله از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زلزله زلزله و حنف و زمين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلائي عظيم بود از قبل پادشاه يا قحط و بيماري بود. تعبیر خواب زلزلهبه همه حال زمين لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن ديار.

تعبیر خواب زلزله

آخرین بروز رسانی در : شنبه 22 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.