تعبیر خواب زایمان مرد

درباره تعبیر خواب زایمان از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب زایماناگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانة آن است که از درستکاری رو بر می گردانیدتعبیر خواب زایمان و به …

تعبیر خواب سوسک مرده

درباره تعبیر خواب سوسک از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب سوسکسوسك‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاكسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.تعبیر خواب سوسکیعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها …

پرتقال در دوران شیردهی

درباره پرتقال و خواصش بدانید ریشه پرتقال از جنوب شرقی آسیا (چین و هند) می‌باشد و یک میوه پیوندی است که در دوران باستان پرتقالاحتمالاً با پیوند نارنگی و پومیلو پرورش داده …

درباره تعبیر خواب سگ اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب سگسگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود تعبیر خواب سگو سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد،تعبیر خواب سگ دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود

درباره تعبیر خواب سگ اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب کشتن سگ , ‫تعبیر خواب توله سگ , ‫تعبیر خواب سگ مرده , سگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سگ اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب سگسگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمدتعبیر خواب سگ امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند وتعبیر خواب سگ اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

درباره تعبیر خواب سگ اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب کشتن سگ , ‫تعبیر خواب توله سگ , ‫تعبیر خواب سگ مرده , سگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سگ اطلاعات بیشتری داشته باشید

اسماعیل بن اشعث گوید:
تعبیر خواب سگسگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر.تعبیر خواب سگ اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود،تعبیر خواب سگ دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

درباره تعبیر خواب سگ اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب کشتن سگ , ‫تعبیر خواب توله سگ , ‫تعبیر خواب سگ مرده , سگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سگ اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب سگ لازم‌است‌ که‌ به‌ دقت‌ تمام‌ جزییات‌ و حالات‌ را درخوابتان‌ بررسی‌ نماییدتعبیر خواب سگ البته‌ توجه‌ داشته‌ باشید که‌اگر از سگی‌ در خانه‌ نگهداری‌ می‌کنید، خیلی‌طبیعی‌ خواهد بود که‌ خواب‌ آن‌ را ببینید، تعبیر خواب سگچون‌ به‌آن‌ ترتیب‌ از نظر عاطفی‌ به‌ سگ‌ها احساس‌ نزدیکی‌ پیدا می‌کنید.

تعبیر خواب سگ

آخرین بروز رسانی در : شنبه 22 مهر 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.