اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

اگر خودتان را به آن راه زده اید،

مواظب باشید گم نشوید.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

شاید فکاهی

همان فکر کاهی باشد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

آن قدر دوست داشتنی بود

که ایستاده هم به دل می نشست

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

وقتی به «گذشته» بر می گردم

از «حال» می روم

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

برای آن که «آینده»اش را خراب کنند

«حال»ش را گرفتند

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

اون هایی که شما را آدم حساب نمی کنند

ریاضی بلد نیستند

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

وقتی کاسه سرم داغ می شود

افکارم را فوت می کنم.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

سایه ها در هوای ابری

خستگی در می کنند

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

امید بخشیدن بی هدف به مردم

مثل آب دادن به گلهای کاغذی است.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

برای آنکه از خاطرات دوران مجردی لذت ببرد

ازدواج کرد

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.