اس ام اس کاریکلماتور جدید

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

آن هایی که بلند فکر می کنند

هیچ وقت کوتاه نمی آیند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بعضی ها با نردبان قدرت،

از دیوار حاشا بالا می روند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

قیافه ام پاییزی است،

اما دلم بهاری

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

همه انسان ها شاعرند،

چرا كه روزی غزل خداحافظی را می خوانند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

در محضر عشق، شش دانگ دلش را

به نام معشوق سند زد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بارش باران،

رنگ سیاه شب را برد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

آن قدر به زندگی لبخند زدم

که مرا دیوانه پنداشت و ترکم کرد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

از هم آغوشی آب و آتش،

فرزندی به نام خاکستر متولد شد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

برای اینکه احساس خود بزرگی کند،

از کوه غرور بالا رفت!

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

گاهی احساس دل

بالاتر از منطق است.

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.