اس ام اس کاریکلماتور بامعنا - جسارت

اس ام اس کاریکلماتور بامعنا

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

به دنبال شادی باشید

غم ها خودشان ما را پیدا می کنند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

ازدواج بد وجود ندارد،

این زن و شوهرها هستند که بد می شوند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

این اولین و آخرین زندگی شماست،

اعتیاد چرا؟

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

قلم کم حرف

عمرش طولانی است.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

واژه سکوت،

نیازی به مترجم ندارد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

ذهنم کلمات را به بازی گرفته و

رفتارم زندگی را.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

قلمی که مغز ندارد

حتما آبرویت را خواهد برد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بعضی از خیابان ها دو طرفه اند

و بعضی یک طرفه اما خیابان بی طرف نداریم.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

خدایا, یارانه را از ما بگیر

اما یار را نه.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

شاید با «ارز» معذرت

مشکل تورم حل شود.

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.