تعبیر خواب جغد قهوه ای

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب جغداگر در خواب ديديد که جغدی بر ديوار يا بام خانه نشسته يا روي تير چراغ نشسته تعبیر خواب جغدو به پنجره …

تاثیر مشت و مال بر روی سلامتی

تاثیر مشت و مال بر روی سلامتی عده‌ای چنین می‌پندارند که فقط به کمک دانش و فنون امروزی است که بشر به بسیاری از دشمنان دیرینه خود و میکروب‌ها و بیماری‌ها غلبه …

تعبیر خواب کشتن مار

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید اول: تعبیر خواب ماردشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری.تعبیر خواب مار ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. …

در مورد تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید

تعبیر خواب پیازپیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیمتعبیر خواب پیاز درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند. برخی از معبران نوشته اند پیاز از تعبیر خواب پیازیک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام.

در مورد تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز خوردن , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

در مورد تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید

تعبیر خواب پیازپياز در خواب خوردن بر سه وجه است.

تعبیر خواب پیازاول: مال حرام، دوم: غيبت و سخن زشت. سوم: پشيماني در كارها.

در مورد تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز خوردن , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

در مورد تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب پیاز پياز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بيننده خواب مصلح و مستور است،تعبیر خواب پیاز به جهد خود را از خوردن حرام رفع كند. اگر بيننده خواب مصلح نباشد، دليل كه مال حرام جمع كندتعبیر خواب پیاز و پيوسته در وي سخنان زشت گويند، خاصه چون پياز سرخ است.

در مورد تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز خوردن , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

در مورد تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید

تعبیر خواب پیاز  اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت تعبیر خواب پیازکه بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریمتعبیر خواب پیاز که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که تعبیر خواب پیازخوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن تعبیر خواب پیاززشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

تعبیر خواب پیاز

آخرین بروز رسانی در : شنبه 4 دی 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.