خرفه چیست

درباره خرفه و خواصش بدانید تخم خرفه تصفیه کننده خون و تسکین دهنده‌ی تشنگی است و برای رفع سرفه می‌تواند مفید باشد. در طب سنتی به عنوان تب‌بر، ضدعفونی کننده، ضداسکوربوت خرفه(بیماری‌های …

خواص حنا بی رنگ

از خواص حنا بیشتر بدانید حنا گیاهی درختچه‌ای و با ارتفاع تا 7 متری می‌باشد. برگ‌های این درختچه، ساده، بیضی، نوک تیز و به طول تا 3 و به عرض تا 1 …

مسکن رماتیسم

می دانید رماتیسم چیست رماتیسم رماتیسم بیماری است که استخوان ها و مفاصل و بافت همبند را درگیر می کنند به کار می رود. رماتیسم  روماتیسم مفصلی به آرتریت روماتوئید و روماتیسم قلبی …

تعبیر خواب یخ و یخبندان های سیبری

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن , تعبیر خواب یخ خوردن , تعبیر خواب یخ زدگی

تعبیر خواب یخ و یخبندان های سیبری

1تعبیر خواب یخ ـ ديدن يخ در خواب ، نشانة آن است كه افراد بي ارزش سعي مي كنند تا بهترين ثمرة فعاليت شما را نابود بسازند . 2ـ اگر خواب ببينيد قطعه اي يخ روي رود خانه شناور است ، نشانة تعبیر خواب یخآن است كه دوستان به شادماني زندگي شما حسادت مي ورزند . 3ـ اگر در خواب روي يخ راه برويد ، نشانة آن است كه براي به دست آوردن آسودگي در زندگي ، خود را به دردسر مي اندازيد . 4ـ اگر دختري خواب ببيند روي يخ راه مي رود ، علامت آن است كه تنها يك راه براي گريز از شرمساري پيش پاي اوست . 5ـ ديدن قنديلهاي يخ كه از لبة پشت بامِ خانه ها آويخته است ،تعبیر خواب یخ علامت آن است كه به بيماري دچار خواهيد شد يا در اثر بدبختي به آسايش و آرامش نيازمند خواهيد گرديد .

تعبیر خواب یخ و یخبندان های سیبری

6ـ اگر در خواب قنديلهاي يخ را از ديواري آويخته ببينيد ، نشانة آن است كه درد جسمي و روحي خواهيد كشيد . 7ـ ديدن قنديلهاي آويخته از درختان در خواب ، نشانة‌ آن است كه اميدها به يأس مبدل مي شود . 8ـ اگر خواب ببينيد قنديلهاي يخ از درختان سبز آويخته اند ، علامت آن است كه آينده اي درخشان بر ترديتعبیر خواب یخدهاي شما سايه مي افكند . 9ـ اگر خواب ببينيد آب در يخچال مي گذاريد تا يخ ببندد ، نشانة آن است كه به خاطر خودخواهي در زندگي شكست مي خوريد . 10ـ اگر خواب ببينيد يخ مي خوريد ، نشانة آن است تعبیر خواب یخكه بيمار خواهيد شد . 11ـ نوشيدن آب يخ در خواب ، علامت آن است كه در اثر عياشي به ضعف جسماني دچار خواهيد شد . 12ـ اگر خواب ببينيد در آب و يخ حمام مي كنيد ، نشانة آن است كه در شاديهاي زندگي شما وقفه اي غيرقابل باور رخ مي دهد .

تعبیر خواب یخ و یخبندان های سیبری

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن , تعبیر خواب یخ خوردن , تعبیر خواب یخ زدگی

تعبیر خواب یخ و یخبندان های سیبری

یخ ، در خواب غتعبیر خواب یخم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست. اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلتعبیر خواب یخی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داتعبیر خواب یخشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید. آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد

تعبیر خواب یخ و یخبندان های سیبری

يختعبیر خواب یخ
محمدبن سيرين گويد:
يخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

جابر تعبیر خواب یخمغربي گويد:
يخ فراخي است اگر در تابستان يخ جمع نمود مال جمع كند.

تعبیر خواب یخ و یخبندان های سیبری

ابراهيم كرماني گويد:
اگر در زمستان بيند عيش خوش بود.

تعبیر خواب یخ و یخبندان های سیبری

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
يخ ، در خواب غم و غصه است تعبیر خواب یخمخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست. اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد ، از غم و رنج رهايي خواتعبیر خواب یخهيد يافت. ممکن است فصلي که در خواب مي بينيد زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشيد. احساسي که در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد. آب شدن يخ به معني حل شتعبیر خواب یخدن مشکلات هم مي تواند باشد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

تعبیر خواب یخ و یخبندان های سیبری

يخ : ناراحتي
شکستنتعبیر خواب یخ آن : ترس بيمورد
روي آن سر خوردن : تصادف

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن , تعبیر خواب یخ خوردن , تعبیر خواب یخ زدگی

تعبیر خواب یخ و یخبندان های سیبری

هانستعبیر خواب یخ كورت مى‏گويد:
اگر در خواب يخ ببينيد، بيانگر آن است كه عده‏اى قصد دارند به شما آسيب وارد كنند. راه رفتن بر روى يخ در خواب، بيانگر دردسر و گرفتارى است.ديدن قنديل‏هاى يخ در خواب، بيانگر بيمارى تعبیر خواب یخاست.

تعبیر خواب یخ و یخبندان های سیبری

ليلا برايت مى‏گويد:
خوردن يخ در خواب، علامت آن تعبیر خواب یخ است كه سلامتى شما در خطر است. اگر شخصى را در خواب ببينيد كه يخ بسته است، نشانه‏ى آن است كه بايد مراقب خود باشيد

تعبیر خواب یخ

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 28 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.