همه چیز درباره حروف الفبا فارسی و قدیمی

همه چیز درباره حروف الفبا فارسی و قدیمی الفبای پارسی حروف الفبا گروه سی‌ودوگانهٔ حروف (اَشکال نوشتاری) در خط فارسی است که نمایندهٔ نگاشتن (همخوان‌ها یا صامت‌ها) در زبان فارسی است و حروف …

تعبیر خواب پول تقلبی

آیا درباره تعبیر خواب پول می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید  تعبیر خواب پول پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است.  تعبیر خواب …

آلبالو در دوران بارداری

درباره آلبالو و خواصش بدانید مصرف آلبالوبرای افرادی که خارش پوستی دارند، موثر است . * آلبالوخواص گیلاس را دارد و مصرف آن باعث آرامش اعصاب می شود ، ولی در هر …

درباره تعبیر خواب مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب مرغ اگر بيند مرغ با او سخن گفت، دليل كه كارش بلند شود.تعبیر خواب مرغ اگر بيند مرغ پاره اي گوشت از اندام او در ربود، دليل كه مال از وي به زور بستاند.

درباره تعبیر خواب مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مرغ , تعبیر خواب مرغ مرده , تعبیر خواب مرغ و جوجه , تعبیر خواب مرغ خانگی

درباره تعبیر خواب مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب مرغديدن مرغ آبي در خواب بر چهاروجه است.تعبیر خواب مرغ اول:مال. دوم: بزرگي. سوم: رياست. چهارم: فرمانروائي يافتن.

درباره تعبیر خواب مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مرغ , تعبیر خواب مرغ مرده , تعبیر خواب مرغ و جوجه , تعبیر خواب مرغ خانگی

درباره تعبیر خواب مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب مرغ هرچند درخواب مرغ را بزرگ بيند همت بيننده خواب در آن چه طلبد عظيم تر است.تعبیر خواب مرغ اگر بيند مرغان بسيار در جائي بانگ كردند، دليل كه مصيبتي پيدا شود. تعبیر خواب مرغاگر بيند خايه مرغ داشت، دليل فرزند بود

درباره تعبیر خواب مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مرغ , تعبیر خواب مرغ مرده , تعبیر خواب مرغ و جوجه , تعبیر خواب مرغ خانگی

درباره تعبیر خواب مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مرغ گر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود.تعبیر خواب مرغ اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل تعبیر خواب مرغاست که مضرت به کسی رساند.

تعبیر خواب مرغ

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 24 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.