مضرات سویا برای مردان

درباره دانه سویا چقدر می دانید دانه سویاسویا نه تنها از لحاظ آهن، ویتامین های گروه B، کلسیم و روی غنی است، بلکه تنها پروتئین گیاهی است که همچون پروتئین های حیوانی …

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم تعبیر خواب زعفران محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند زعفران با خود داشت، دلیل که مردمان به …

خیار چنبر برای نوزاد

درباره خیار چنبر و خواصش بدانید خیار چنبر یا خیار زه،نوع دیگری از خیار است.آن خیاری است دراز و باریک که در برخی مناطق طول آن به حدود یک متر می رسد …

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کرماگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که بهتعبیر خواب کرم دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

  تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کرم زدن بدن , تعبیر خواب کرم سیاه , تعبیر خواب کرم سفید در مدفوع

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کرم اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان آرام زیان می رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان های اندکتعبیر خواب کرم پس از تعبیر خواب کرمچندی شما را از پای در می آورند

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

  تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کرم زدن بدن , تعبیر خواب کرم سیاه , تعبیر خواب کرم سفید در مدفوع

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کرماگر ببينيد کرم در لباس شماست هر کس هستيد زن يا مرد بين شما و همسرتان اختلاف به وجود مي آيد و از يکديگر دل چرکين مي شويدتعبیر خواب کرم. اگر ببينيد کرمي بزرگ شده که مثل مار مي ماند اما شما در خواب مي دانيد تعبیر خواب کرمکه آن يک کرم است شخصي شما را مي ترساند.

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

  تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کرم زدن بدن , تعبیر خواب کرم سیاه , تعبیر خواب کرم سفید در مدفوع

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن كرم در خواب تعبیر خواب کرم، نشانة آن است كه با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت .

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

۲ـ اگر دختری خواب ببیندتعبیر خواب کرم  كه كرم ها روی تن او می خزند ، علامت آن است كه خواهان زندگیِ پر تجمل و مادی است .تعبیر خواب کرم اگر در خواب موفق شود كرمها را بكشد ، علامت آن است كه خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد وتعبیر خواب کرم در پی كسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت .

تعبیر خواب کرم

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 24 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.