تعبیر خواب چادر خاکی

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد

تعبير خواب چادراگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد.تعبير خواب چادر به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به تعبير خواب چادرشکل چادر نمایان می گردد. چادر شب زن تعبير خواب چادراست و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر می گردد.

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد

تعبير خواب چادراما اگر ببيند چادر پوشيده چون مرد چادر نمي پوشد و اين يک کار غير طبيعي استتعبير خواب چادر نيکو نيست و در خواب نشان دهنده اين است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خويش را از مردم پنهان نگه مي دارد و اين اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستندتعبير خواب چادر که اگر بر ملا شوند مورد تعبير خواب چادرلعن و نفرين و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار مي گيرد.

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد

تعبير خواب چادربه هر حال هر کسي چيزي پنهان دارد که دوست ندارد ديگران بدانند. کوشش در مسير تعبير خواب چادرحفظ همين پوشيدگي است که در خواب به شکل چادر نمايان مي گردد. چادر شب زن است و تعبير خواب چادرچادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر مي گردد.

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد

محمد بن سیرین گوید: تعبير خواب چادر چادر در خواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، تعبير خواب چادردلیل که در آن کار خیر و شر است، لکن آن کار را از او مکروه دارند. اگر کسى بیند چادر را بدرید یا بسوخت، تعبير خواب چادردلیل که در آن وقت ستروى دریده شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید:تعبير خواب چادر چادر در خواب بر سه وجه است. اول: قدر و جاه. تعبير خواب چادردوم: مرد را زن و زن را شوهر. سوم: کدخداى سراى.

تعبير خواب چادر

کامنت های تایید شده : 2 عدد

 • سلام من خواب دیدم چادر پوشیدم
  چادرم هی می رفت عقب
  آخرش افتاد رو زمین
  دفعه ی دوم که افتاد رو زمین خاکی شد
  یه پسر جوونی هم بهم می گفت چادر نذار لطفا.من تاحالا پسره رو تو بیداری ندیده بودم
  جنس چادر هم خیلی خوب بود و چادر مشکی بود ولی زیرش روسری نارنجی داشتم
  باتوجه به اینکه من کلا چادری نیستم تعبیر خواب چی می شه؟
  ممنون میشم اگر جوابم رو بدید

 • چادر عزت وابرو هستش واز نظر من آن جوان می تواند ابلیس باشد و کسی هست که می خواهد شما رابه گمراهی سوق دهد و تا حدودی موفق می شود خواست زرهی اطرافیانش باشد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.