تعبیر خواب آینه شکسته

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید تعبیر خواب آیینه آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده …

تعبیر خواب رودخانه امام صادق

در مورد تعبیر خواب رودخانه چقدر می دانید تعبیر خواب رودخانهرود بزرگ در خواب، ديدن مردي بزرگوار است. اگر بيند در رود بزرگ صافي شد. دليل كه با مردي با ديانت پيوندد. …

مضرات کلم سفید

درباره کلم سفید و خواصش بدانید کلم سفیدمعالجه زخم معده سطحی: آب کلم برای معالجه زخم معده بسیار موثر است. در مطالعه ای، دانشمندان تاثیر ۱ لیتر آب کلم را در درمان زخم …

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد

تعبير خواب چادراگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد.تعبير خواب چادر به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به تعبير خواب چادرشکل چادر نمایان می گردد. چادر شب زن تعبير خواب چادراست و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر می گردد.

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد

تعبير خواب چادراما اگر ببيند چادر پوشيده چون مرد چادر نمي پوشد و اين يک کار غير طبيعي استتعبير خواب چادر نيکو نيست و در خواب نشان دهنده اين است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خويش را از مردم پنهان نگه مي دارد و اين اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستندتعبير خواب چادر که اگر بر ملا شوند مورد تعبير خواب چادرلعن و نفرين و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار مي گيرد.

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد

تعبير خواب چادربه هر حال هر کسي چيزي پنهان دارد که دوست ندارد ديگران بدانند. کوشش در مسير تعبير خواب چادرحفظ همين پوشيدگي است که در خواب به شکل چادر نمايان مي گردد. چادر شب زن است و تعبير خواب چادرچادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر مي گردد.

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد

محمد بن سیرین گوید: تعبير خواب چادر چادر در خواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، تعبير خواب چادردلیل که در آن کار خیر و شر است، لکن آن کار را از او مکروه دارند. اگر کسى بیند چادر را بدرید یا بسوخت، تعبير خواب چادردلیل که در آن وقت ستروى دریده شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید:تعبير خواب چادر چادر در خواب بر سه وجه است. اول: قدر و جاه. تعبير خواب چادردوم: مرد را زن و زن را شوهر. سوم: کدخداى سراى.

تعبير خواب چادر

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 24 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.