خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب چادر
تاریخ انتشار : 3 مه 2017 - 17:37

تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر | تعبیرخواب چادر | tabire khab

تعبیر خواب چادر,تعبیر خواب چادر مشکی,تعبیر خواب چادر نماز,تعبیر خواب چادر رنگی,تعبیر خواب چادر سفید گلدار,تعبیر خواب چادر سیاه,تعبیر خواب چادر سبز,تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن,تعبیر خواب چادر سفید هدیه گرفتن,تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن,تعبیر خواب چادر مشکی زنانه,تعبیر خواب چادر مشکی خریدن,تعبیر خواب چادر مشکی هدیه گرفتن,تعبیر خواب چادر مشکی نو,تعبیر خواب چادر مشکی چیست,تعبیر خواب چادر مشکی سوخته,تعبیر خواب چادر مشکی گم شده,تعبیر خواب چادر مشکی پاره,تعبیر خواب چادر نماز گلدار,تعبير خواب چادر نماز سفيد,تعبیر خواب چادر نماز سفید گلدار,تعبیر خواب چادر نماز سبز,تعبیر خواب چادر نماز هدیه گرفتن,تعبیر خواب چادر نماز گل گلی,تعبیر خواب چادر نماز و سجاده,تعبیر خواب چادر نمازی,تعبیر خواب چادر نماز رنگی,تعبیر خواب چادر رنگی پوشیدن,تعبیر خواب چادر رنگی گلدار,تعبیر خواب چادر رنگی هدیه گرفتن,تعبیر خواب چادر رنگی زیبا,تعبیر چادر رنگی در خواب,تعبیر خواب خرید چادر رنگی,تعبیر خواب دوختن چادر رنگی,تعبیر خواب دیدن چادر رنگی,تعبير خواب چادر سفيد گلدار,تعبیر خواب چادر سفید گلدار پوشیدن,تعبیر چادر سفید گلدار در خواب,تعبیر خواب دیدن چادر سفید گلدار,تعبير خواب چادر سیاه,تعبیر خواب چادر سیاه گلدار,تعبیر خواب چادر سیاه پوشیدن,تعبیر خواب چادر سیاه خریدن,تعبیر خواب چادر سیاه پاره,تعبیر خواب چادر سیاه سوخته,تعبير خواب چادر سياه سر كردن,تعبیر خواب چادر سياه,تعبير خواب چادر سبز,تعبیر خواب چادر سبز رنگ,تعبیر خواب پارچه سبز,تعبير خواب پارچه سبز,تعبیر خواب پارچه سبز رنگ,تعبیر خواب دیدن پارچه سبز,تعبیر خواب پارچه مخمل سبز,تعبیر چادر سبز در خواب

تعبیر خواب چادر,تعبیر خواب چادر مشکی,تعبیر خواب چادر نماز,تعبیر خواب چادر رنگی,تعبیر خواب چادر سفید گلدار

خواب چادر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم چادر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب چادر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب چادر را مطالعه نمایید و متوجه شوید چادر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چادر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب چادر سه چیز است

مقام و منزلت- همسر-سرپرست و مرد خانه

تعبیر خواب چادر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب چادر سترپوش زن است

تعبیر خواب چادر پوشیدن این است که کاری می کند که در ان خیر و شر است و آن کار مکروه است

تعبیر خواب چادر از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب چادر، زن است

تعبیر خواب چادر شب گرفتن یا کسی به او بدهد این است که زن جدید بخواهد

تعبیر خواب چادر نو خریدن این است که کنیز بخرد و بچه دار شود و برای زن هم شوهر می شود

تعبیر خواب سوختن چادر شب این است که شوهرش بمیرد یا او را طلاق دهد

تعبیر خواب چادر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب چادر ستر است و رازهای او را می پوشاند

تعبیر خواب مردی که چادر دارد این است که او راز دار است اما چادر به سر داشتن خوب نیست

تعبیر خواب چادر هدیه دادن به دیگران ، درخواست برای برملا نکردن رازش است

تعبیر خواب زنی که چادر نو پوشیده است این است که عزت و احترامش بالا می رود و برای شوهرش عزیز می شود

تعبیر خواب پاره شدن چادر،فاش شدن راز است و یا به خطر افتادن  آبرو است

تعبیر خواب چادر مسافرتی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب در چادر بودن ،دگرگونی در زندگی است

تعبیر خواب دیدن چند چادر این است که با دوستان به چند سفر می روید

تعبیر خواب چادر پاره مشکلی جدی در زندگی است

تعبیر خواب چادر در جایی برافراشتن این است که دوستان از شما می خواهند سوء استفاده کنند

تعبیر خواب چادر | چادر در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 149 نظر ثبت شده است.

 1. سلام تعبیر خواب چادرنماز گلدار سفید میخواسم

 2. سلام من خواب دیدم تو جایی هستم که پر آقاست خیلیاشون هم رو حانی بودن یک آقا اومد و سر من چادر به رنگ آبی کرد وگفت بیا با من برییم و تا بخ حال به نامحرم نگاه نکردی دیگه هم نکن تو را خدا جواب بدید

  • یعنی ممکنه گناه و شیطاتی بیاد دوربرت
   هوای خودتو داشته باش تا وسوست چه از نظر فرهتگی اجتماعی یا هررجور دیگه آزارت نکنن
   برای اینکاررو جلوگیری لزراین کار قرآن بخون

 3. سلام من خواب ديدم يه چادر مشكي پوشيدم ولي چون دوست ندارم بپوشم دور كمرم جمع كردم بعد هركي منو مي بينه ميگه چادر چه قدر بهت مياد كار خوبي كردي كه چادري شدي

 4. سلام من خواب ديدم يه چادر مشكي پوشيدم ولي چون دوست ندارم بپوشم دور كمرم جمع كردم بعد هركي منو مي بينه ميگه چادر چه قدر بهت مياد كار خوبي كردي كه چادري شدي لطفا به من بگيد تعبير خوابم چي ميشه

 5. سلام من خواب دیدم یک زن با چادر مشکی که صورتشم گرفته بود بالا سرم واستاده خیلی ترسیدم تعبیرش چیه هنگام اذان صبح بود تا بلند شدم اذان میگفت

 6. ممنون میشم ج بدید

 7. سلام من خواب دیدم که شوهرم همرا بامن زیر چادر مشکی راه میره.تعبیرش چی میشه؟

 8. دیدن چادر در خواب ، برای زن یا دختر مجرد به ازدواج و برای زن متاهل، به عزت و بزرگی تعبیر شده است

 9. اگر مردی ببیند که چادر دارد، رازی را از دیگران پنهان می کند.

 10. اگر کسی ببیند برای زنی چادر خریده، نیز تعبیرش مانند آنچه در بالا گفته شد، بخت یا عفاف است و اگر ببیند برای مردی چادر خریده، رازی را با او در میان می گذارد که می خواهد او آن راز را به کسی نگوید.

 11. اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد.

 12. تعبیر داشتن چادر شب، زن گرفتن یا ازدواج است.

 13. محمد ابن سیرین می گوید: دیدن چادر در خواب، ستر و پوشش برای زن است.

 14. اگر مردی ببیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است.

 15. اگر کسی ببیند چادر را پاره کرد یا چادرش بسوخت، دلیل که رازش فاش شود.

 16. ابراهیم کرمانی می گوید: چادر شب در خواب زن است، اگر ببیند چادر نو بخرید، دلیل که زن می گیرد و از او فرزند آید، اگر این خواب را زنی ببیند، دلیل که او را شوهر آید.

 17. اگر زنی ببیند که چادر شب او بسوخت، دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد.

 18. امام صادق (ع) می فرماید: چادر درخواب بر سه وجه است:
  قدر وجاه،
  مرد را زن و زن را شوهر،
  بزرگ و فرمانروای خانه.

 19. محمدبن سيرين گويد: چادر درخواب ديدن، سترپوش زن است. اگر بيند چون زنان چادر پوشيده است، دليل كه در آن كار خير و شر است. لكن آن كار را از او مكروه دارند. اگر كسي بيند چادر را بدريد يا بسوخت، دليل كه در آن وقت ستروي درديه شود.

 20. ابراهيم كرماني گويد: چادر شب در خواب زن است، اگر بيند چادر شب فرا گرفت، يا كسي بدو داد، دليل كه زن نو خواهد. اگر بيند چادر نو بخريد، دليل كه كنيزكي بخرد و از او فرزند آيد، اگر اين خواب زني بيند، دليل كه او را شوهر آيد. اگر زني بيند كه چادر شب او بسوخت، دليل كه شوهرش بميرد، يا او را طلاق دهد.

 21. منوچهر مطيعي تهراني گويد : چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهاي بيننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردي ببيند که چادر دارد رازداري مي کند و اين راز ممکن است مال خودش باشد يا متعلق به ديگران اما اگر ببيند چادر پوشيده چون مرد چادر نمي پوشد و اين يک کار غير طبيعي است نيکو نيست و در خواب نشان دهنده اين است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خويش را از مردم پنهان نگه مي دارد و اين اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرين و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار مي گيرد. اگر بيننده خواب ببيند که چادري براي ديگري خريده يا چادر به کسي هديه مي دهد آن چادر رازي است که مي خواهد ديگران پوشيده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرويش را نبرند. براي زنان ديدن چادر در خواب طبيعي است اما اگر زني در خواب ببيند که چادر نو پوشيده در محيط خانواده عزت و احترامش بالا ميرود و نزد شوهر عزيز مي شود. اگر ببيند که چادرش پاره است يا رازش فاش مي شود و يا اين که آبرويش در مخاطره قرار مي گيرد. به هر حال هر کسي چيزي پنهان دارد که دوست ندارد ديگران بدانند. کوشش در مسير حفظ همين پوشيدگي است که در خواب به شکل چادر نمايان مي گردد. چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر مي گردد.

 22. اگر خواب ببينيد در چادري به سر مي بريد ، نشانة آن است كه در زندگي شما دگرگوني و تحولاتي روي خواهد داد .

 23. ديدن تعدادي چادر در خواب ، نشانة آن است كه به اتفاق دوستاني وفادار و صميمي به چند سفر خواهيد رفت .

 24. اگر خواب ببينيد چادري كه قصد نصب آن را داريد پاره و غيرقابل استفاده است ، نشانة آن است كه با مشكلي جدي روبرو خواهيد شد .

 25. اگر خواب ببينيد جايي چادري افراشته اند ، علامت آن است كه دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند وشما با دقت و تفكر نقشه هاي آنان را نقش بر آب مي كنيد .

 26. سلام.خواب دیدم دختری روکه دوست دارم باپدرومادرش آمده اند خونمون.دیدم دخترموردعلاقم وپدرش خوابیده بودند.وروی صورتشون چادرسفید انداخته بودند ولی زنه نشسته بود وچادرسیاه سرش بود

 27. زنی دیدم در خواب باچادر سفید به سر در صف نماز

 28. گر خواب ببینی چادرش وصله داره تعبیرش چیه؟

 29. درخواب ديدم 2 تا مرغ عشق تو قفس دارم يكيشون آزاد كردم بعدش دلم براي اونيكه توقفس بودش سوخت گفتم از دوري اونيكي ميميره اونيكي مرغ عشقم اومدم آزادش كنم گفتم كاش باهم آزادشون ميكردم كه الآن تنها نباشه همينكه اومدم آزادش كنم ديدم اونيكي بيرون منتظر جفتشه بعدمنم آزادش كردم باتشكر فراوان تعبيير خوابمو ميخواستم

 30. خواب دیده که تعدادی زیاد با چاذر های مشکی او را به جایی میبرند

 31. اگر در خواب ببينم كه شوهرم دارد لباس من را مي پوشد و در آخر چادر را مي پوشد ، تعبير چيست

 32. سلام من خواب دیدم ک بدون حجاب وبالباس مردانه بادوستم ک چادر عربی داشت وارد زیارتگاه شدیم تعبیرش چیست؟

 33. اگه خواب ببینیم چادر مشکی کهنه میزاره تعبیرش چیه؟؟؟

  • خواب دیدم چادرم گم شده یه چادرونگین دارسیاه ب سرکردم ک روسرم سنگینی می کردب سختی میتونستم راه برم

 34. چادر هدیه گرفتم

 35. خواب دیدم چادرمشکی به سردارم ولی یک نفرابی به سرم ریخت وچادرم سفیدشد

 36. خواب دیدم دختر بچه ای که چادر سیاه عربی به سر داشت به من گفت دوست دارم به تو آب بدم . من گفتم نمی خوام ولی اون یه استکان آب بهم داد و من هم خوردم ممکنه بگین تعبیرش چیه

 37. خواب دیدم چادرمشکی ام راسرم کرده ام ولی یک نفری ابی به چادرم پاشیدوسفیدشد

 38. سلام.من خواب دیدم با چادر سفید بر سرم قران میخوانم

 39. خواب دیدم چادر سفید بر سرم بود

 40. در خواب دیدم که پدر شوهرم دو چادر نماز به من هدیه داده است لطفا تعبیرش را بگویید.

 41. خواب دیدم دنبال دختر مورد علاقم میدوم که چادر سیاه سرش کرده (البته با هم 3 ماهی رابطه داشتیم اما به هم زدیم اما هنوز دوسش دارم)

 42. دختر مورد علاقت داره ازدواج میکنه

 43. من خواب دیدم مادر بزرگم در حالی که بیماری اش خوب شده چادر مشکی رنگی هم سرش کرده بود

 44. چادر خیلی خوب اونم تو حرم بزودی ازدواج میکنی و به ارزوهات میرسی

 45. سلام خواب دیدم سه تا چادرنماز رنگی داشتم نمیدونستم برانماز کدوم بپوشم اگه تعبیری داره لطفا بهم بگید.

 46. خواب دیدم کنج خونه چادر سفید نمازی افتاده بود و من برداشتم رو دستم گذاشتم تعبیرش چیه لطفا

 47. سلام من خواب دیدم به همراه مادرم که فوت کرده درقبرستان چادرمشکی سرمون کردیمو حسابی باحجابیم داریم میریم وسوره قدرو هردومون میخونیم مامانم میگفت بخون که ثواب داره گناهان میره توروخدازودجواب بدید

 48. اگر کسی خواب ببینه که رو سر دختر جوانی چادر میاندازد تعبیرش چیست ؟
  اگر ممکنه برام ایمیل کنید

 49. دیدن اینکه به یک زن متاهل چادربه عنوان خواستگاری به اومی دهند به چه معناست

 50. من خواب دیدم میرم زیارت و یه چادر نماز
  میخرم وقتی سرم میکنم چادر نادوخته هست

 51. خواب دیدم کسی چادربراقی بهم داد ک سرم کنه

 52. خواب دیدم چادر زرد پوشیدم؛ اگه کسی تعبیر درستشو میدونه لطفا برام ایمیل کنه

 53. خواب دیدم رفتم خونه پسری که دوسش دارم بعد از اینکه حرف زدیم سرم چادر مشکی کرد

 54. خواب زنی رودیدم که بدون چادروبامانتوبیرون ازخانه اومده آخه اون خیلی مومن وباحجابه تعبیرش چیه ؟

 55. خواب زن مومنی رودیدم که درخیابان بدون چادروبامانتوراه میرفت تعبیرش چیه ؟

 56. سلام …خواب دیدم یکی از همکارانم که با من مشکل داره باخانمش منزل ماست و یکباره دیدم خانمش یه چلدر خوشرنگ گل گلی سرش کرد و رفت جلوی درحیاط ایستاد گفت حوصله ام سررفته یکو بیرون و نگاه کنم …. ومن درخواب بشدت از شوهرش ناراحت بودم و باخشم نگاهش میکردم

 57. خواب زنی که باشوهرش مشکل دارم ودیدم که درمنزل ماست وچادرزیبایی به سرداره ورفت جلوی درحیاط گفت حوصله ام سررفته

 58. سلام من خواب دیدم چادر سفید رنگ سرم کردم.تعبیرش چیه؟

 59. سلام من خواب دیدم چادر سفید سرم کردم تعبیرش چیه؟

 60. سلام من امروز خواب دیدم که از یک زن که نامرئی بود پرسیدم تو چطور نامرئی هستی و اوهم چادر مشگی اش را بمن نشان داد و من از او برای امتحان قرض گرفتم وسرم انداختم که کلا مرا نامرئی کرد و هیچ کس نمیتونست منو ببینه و ….

 61. خواب دیدم دوست پسرم که حاضر نیست باهام ازدواج کن چادر مشکی ام بهش دادم گرفت و سرش نکرد ودور گردنش انداخت و سوار ماشین سفیدی شدیم که در را برام باز کرد و رفتیم

 62. من همیشه خواب میبینم یا کفشام گم میشه یا چادرم یا ردسریم کتبوس شده برام لطفا راهنماییم کن

 63. من همیشه خواب میبینم یا کفشام گم میشه یا چادرم یا ردسریم کتبوس شده برام لطفا راهنماییم کن

 64. من همیشه خاب میبینم یا کفشام گم میشه یا چادرم یا روسریم کابوس شده برام لطفا راهنماییم کن

 65. سلام من خواب دیدم یه جای سر سبزیمو به چادر مقنعه بلند. سفید سرم کردم تعبیرش چی میشه لطفا

 66. من خواب عجیبی دیدم.ًتو … تو خوابم خواهر مردی که دوستش دارم اومده بود و چادر مشکی مادرشون رو که فوت کرده جلوی در خونمون آویزون کرد…. کسی میدونه تعبیرس چیه.. ؟؟؟؟

 67. من یه خواب عجیب دیدم که نمیدونم تعبیرش چیه…… خواب دیدم خواهر مردی که بهش علاقمند هستم چادر مشکی مادرشون رو که فوت کرده اومده و جلوی در خونمون آویزون کرد…. اینجا کسی هست تعبیر خواب منو بدونه؟؟؟؟

 68. سلام من خواب دیدم یکی از اقوام برای من چادر سفید گل دار هدیه آورده تعبیرش چیه

 69. چندروز پيش به مشهد رفته بودم…بعد که با مادرم صحبت کردم..گفت که خواب ديدم با يه چادر مشکى و مقنعه وحجاب کامل از زيارت برگشتم خواهش ميکنم بگين تعبيرش چيه..

 70. سلام خواب ديدم چادر مشكي خريده بودم و سر كرده بودم نشون ميدادم تعبيرش چيه؟؟؟؟ ممنونم

 71. چادر مشکی سر بود و جای میرفتم و خیلی تمیز چادر سر کرده بودم

 72. سلام پدرم خواب دید که زیاد. شمال میباشه چادر را میگره سر من و. مادرم میندازه چی تعبیر. داره لطفا سریع جوابم را ارسال کنی

 73. چادرخودراگذاشتن .وچادردیگری.بهسرکردن

 74. من تو خواب ديدم يه مغازه گل فروشي با گل هاي زيبا يه دفعه ديدم شد مغازه چادر فروشي با چادر هاي زياد ورنگارنگ تعبيرش چيه؟

 75. دیشب خواب دیدم که چادر سفید نماز مادرم ک از مشهد براش گرفتم پوشیدم و ی کاسه توت سفید و رسیده دستمه

 76. من در خواب دیدم یک زن از وابستگانم چادر رنگی عقد وچادر مشکی ام را برداشته.و من از این موضوع بسیار ناراحتم.تعبیرش چیست؟

 77. خواب دیدم رفتم خونه پسری که دوسش دارم بعد از اینکه حرف زدیم سرم چادر مشکی کرد

 78. خواب دیدم چادر زرد پوشیدم؛ اگه کسی تعبیر درستشو میدونه لطفا برام ایمیل کنه

 79. خواب دیدم کسی چادربراقی بهم داد ک سرم کنه

 80. اگر کسی خواب ببینه که رو سر دختر جوانی چادر میاندازد تعبیرش چیست ؟

 81. من خواب دیدم که یک پیرزن با بسیار مهربانی با من احوال پرسی میکند و بعد هم یک چادر سفید را به گونه هدیه بر سرم میاندازد و من دست های ایشان را میبوسم و خوش حال میشوم

 82. اگر کسی ببیند که در خواب به او می گویند پنج چتدر مشکی را پاره کن وروی در آویزان کن

 83. با سلام، در خواب دیدم که چادر به سر دارم و باران پاک و زلالی به شدت میبارید و پیاده در حال راه رفتن بودم و چادرم خیس شد، میشه تعبیرش رو بگید

 84. با سلام، در خواب دیدم که چادر به سر دارم و باران پاک و زلالی به شدت میبارید و پیاده در حال راه رفتن بودم و چادرم خیس شد، میشه تعبیرش رو بگید

 85. خواب دیدم چادرم را اسرم در اوردم وبه مادر بزرگم گفتم نمی خواهمش لطفا بگویید تعبیرش چیسا درضمن چادرم سفید ونقشدار بود

 86. سلام خواب دیدمادرم رادزدیدهاندوچادرکهنه ووصله وپینه شده جای آن گذاشته اند

 87. چادری که لکه داشته باشه تعبیرش چیه

 88. خواب دیئم چادرم لکه داره و کثیف تعبیرش چیه؟

 89. سلام من خواب دیدم چادر نمازم داشت می سوخت روش آب ریختم خاموش شد اما دیگه چیزی ازش نمونده بود لطفا بگید تعبیرش چیه

 90. مطالب برای تعبیر چادر خیلی کم بود

 91. من خواب دیدم دو پیرزن با لباس های سفید و چادر سفید میان وارد آرایشگاه میشن وزن یک دفعه صدام قد میشه می خواهم هر چه صحبت کنم نمی توانم وان دو خانم با عصبانیت از آرایشگاه بیرون میرن

 92. سلام

  من قرآن بسر بودم بغل دست شهیئ گمنام نشسته بودم دقایقی بعد خانمی محجبه دختری چادری اومد کنار قبر شهدا نشست
  هردو بغل دست شهید گمنام نشستیم من سمت چپ بنده خدا دختری چادری سمت راست
  قرآن بسرمون تموم شد .
  شب خواب میبینیم همون دختر با چادر سفید مبارکشون کنار من نشسته داره قرآن میخونه

 93. لطفا” بگین تععبیر این خواب

  ممنون میشم اگر زودی زود جوابم بدین

  چون دارم اشک میریزم که این اشک دست خودم نیست

 94. سلام

  من قرآن بسر بودم بغل دست شهید گمنام نشسته بودم دقایقی بعد خانمی محجبه دختری چادری اومد کنار قبر شهدا نشست
  هردو بغل دست شهید گمنام نشستیم من سمت چپ بنده خدا دختری چادری سمت راست
  قرآن بسرمون تموم شد .
  شب خواب میبینیم همون دختر با چادر سفید مبارکشون کنار من نشسته داره قرآن میخونه

 95. سلام ببخشید من خواب دیدم خواهرشوهرم که فوت کرده بود چادر سفید گلدار سرش بود با چتد تا خانم چادر مشکی دورش حلقه کرده بود هرجا میرفت اینها هم همراش بودن میشه جواب بدید ممنون

 96. سلام ببخشید من خواب دیدم خواهرشوهرم که فوت کرده بود چادر سفید گلدار سرش بود با چتد تا خانم چادر مشکی دورش حلقه کرده بود هرجا میرفت اینها هم همراش بودن میشه جواب بدید ممنون

 97. سلام من خواب ميبينم كه چند نَفَر با چادر مشكي دارن نماز ميخونن و بعد اينكه نمازشون تموم ميشه من و خانوادم ميرسيم اونجا .لطفا جواب بدين

 98. یکی از اقوام خواب دیده منی که چادر سر نمیکردم چادر پوشیدم و به خونش رفتم گفت بعد از کلی تعریف که چقدر چادر بهت میاد یهو از آسمان ندایی اومد گفت بار دوم تذکر دادیم چادر سر کن بار سوم بلایی دیگه سرت میاد حتی چادر عربی هم نپوش

 99. خواب دیدم که کسی مرا در زیر چادر بزرگ می گایید کیر اون هم خیلی کلفت و بزرگ است خیلی بهم حال داد تعبیر ان چه است لطفا برام بگین

 100. چرا خواب من ارسال نمیشه

  • سلام .خواب شما می تونه خدای ناکرده نتیجه افکار واحتمالا اعمال روزانتون باشه
   چون خیلی بالذت از خوابت صحبت کردی.

 101. باسلام.در خواب مادر بزرگم رو دیدم که چادر مشکی و کثیفی به سر داشت که من براش شستم.تعبیرش چیه دوستان؟

 102. باسلام.در خواب مادر بزرگم رو دیدم با چادر مشکی و کثیف که من براش شستم.تعبیرش چیه دوستان؟

 103. کسی چادر مشکی تا شده دو دستش گرفته می خواد بگیری

 104. دیشب خواب دیدم چادر مشکی ام گم سده من دنبال چادرم می چرخیدم تعبیر اش چی هست

 105. خواب دیدم چادر مشکیم گمشده و من دنبالش میگردم

 106. سلام خواهرم خواب دیده من چادر سفید پوشیدم و جمعیت زیادی دورم هستند تعبیرش چیه

 107. سلام دوستم خواب دیده من چادر سفید رو سرمه و یه پسر چشم ابرو مشکی تو بغلمه و تازه فارغ شدم.معنیش خوبه؟

 108. سلام
  پوشیدن چادر مشکی نو یک آشنا یا دوست ک نامزد است

 109. چادر سرمه اي گلدار مادرمو پوشيدم و رفتم تعقيب همسر سابقم و اون ميخواست با كس ديگري ازدواج كند كه من خيلي ناراحت بودم

 110. سلام .خواب دیدم دو زن دو چادر یکی مشکی و دیگری چادر نماز به من هدیه دادن.من هم در خواب از انها تشکر کردم و گفتم واقعا بهش نیاز داشتم ولی کاش چیز دیگری از خدا می خواستم .لطفاً تعبیر کنید.مرسی

  • یعنی خواسته هاتون بر آورده میشه ب شرطی که دینتون و چادرتون رو حفظ کنید .
   اگر چادرتون رو حفظ کنین خواستتون بر آورده میشه

 111. سلام .مادر من خواب دیده که من با چادر سفید رنگی همراه پدر شوهرم از همه خداحافظی میکنم و میروم (پدر شوهرم فوت شده است )خواهش میکنم تعبیر بشه

 112. سلام مادرم خواب دیده است که من با یک چادر سفید که در سر دارم به همراه پدر شوهرم میروم (پدر شوهرم فوت کرده است و در قید حیات نیست )

 113. سلام
  معذرت میخوام میگم
  یعنی فوت شدن و اون چادر سفید همون پارچه سفید کفن هست .
  یعنی شما فوت میشین و پدر شوهر شما
  شما را ب بهشت دعوت کرده

 114. یا اینکه دوباره ازدواج میکنی و ازدواج مجدد انجام میدی

  یا اینکه پدر شوهرتون شما رادب یک مهمونی دعوتتون کرده چند ساعتی تو کما هستین

  ب هر حال در مجموع یا فوت شما یا یکی از اطرفیانه یا ازدواج مجدد شماست

 115. خواب دیدم سواربرموتوربودم بادبودچادرمن را باد برد ویک کودک ناشناس درکناربودتوروخداتعبیرشوبگیدنگرانم

 116. سلام مادرمن خواب دیده باپدرموتوربرسوارداشتن میرفتن که بادچادرمادررامیبردبه سمت روستایی که امامزاده داردومیخوادچادرش رابگیرنمیتواند وهمزمان یک کودک ناشناس درکنارمادرایستاده است

 117. سلام مادربنده خواب دیده با پدر موتورسواربودن وبادچادرمادررابه سمت روستایی که امامزاده داردمیبردویک پسرناشناس بچه درکنارمادراست

 118. سلام مادرم خواب دیده باموتورباپدرم دارن میرن که بادچادرمشکی مادرراازسرش میکندومیبردبه سمت یه روستایی که داخلش امامزاده اس ویک پسربچه ناشناس درکنارش ایستاده است که اورانمیشناسد

 119. سلام ببخشید من خواب دیدم آخوند محلمون به من یه چادرهدیه داد تعبیرش چیه؟؟

 120. سلام خواب دیدم آخوند محلمون به من یه چادر هدیه داد تعبیرش چیه؟؟

 121. سلام خواب دیدم دریک اتوبوس نشسته ام پشت سرم مرد جوانی بود یک چادرسفید بهم هدیه داد چادر درکمد گذاشتم ولی هرچه گشتم پیداش نکردم ولی بجاش توی کمد پرازکفش بود

 122. لطفاجواب خوابم بگویید تشکر

 123. سلام وخسته نباشید درخواب دیدم چادرنمازهدیه کردم به مزاراقاسیدنالحسین منطقه خودمون ممنون میشم تعبیرشوبگید

 124. سلام وخسته نباشیدخواب دیدم چادرنمازگرفتم وبه امامزاده اقاسیدنالحسین که درمحل زنگی پدرم هست هدیه کردم ممنون میشم تعبیرش کنیدحق نگهدارتون التماس دعا

 125. سلام پیامم پاک کردیدحداقل جواب میدادیدبعدپاکش میکردید

 126. سوالم پاک شده میشه هرکی میدونه چراپاک کردن جواب بده ممنون میشم

بستن تبلیغ