تعبیر خواب تابوت

تعبیر خواب تابوت

تعبیر خواب تابوت | تعبیرخواب تابوت | tabire khab تعبیر خواب تابوت,تعبیر خواب تابوت خالی,تعبير خواب تابوت سبز,تعبیر خواب تابوت شهید,تعبیر خواب تابوت جنازه,تعبیر خواب تابوت شهدا,تعبیر خواب تابوت سفید,تعبیر خواب تابوت …

تعبیر خواب ژاله

تعبیر خواب ژاله

تعبیر خواب ژاله | تعبیرخواب ژاله | tabire khab تعبیر خواب ژاله,تعبير خواب دیدن ژاله,تعبیر خواب گل ژاله,تعبیر خواب کاشتن ژاله,تعبیر خواب خریدن گل ژاله,تعبیر خواب چیدن گل ژاله,تعبیر خواب ژاله دیدن,تعبیر …

تعبیر خواب دندان نداشتن

تعبیر خواب دندان نداشتن

تعبیر خواب دندان نداشتن | تعبیرخواب دندان نداشتن | tabire khab تعبیر خواب دندان نداشتن,تعبیر خواب دندان نداشتن مرده,تعبیر خواب نداشتن دندان جلو,تعبیر دندان نداشتن در خواب,تعبیر خواب نداشتن یک دندان,تعبیر خواب …

تعبیر خواب تخمه

تعبیر خواب تخمه , تعبیر خواب تخمه سیاه , تعبیر خواب تخمه مرغ

خواب تخمه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تخمه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب تخمه می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب تخمه را مطالعه نمایید و متوجه شوید تخمه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب تخمه از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن تخمه در خواب تنها چهار معنی می تواند داشته باشد که در زیر به انها اشاره شده است.

اول مال ربا است- دوم فساد در دین و زندگی فرد است – سوم مال حرامی است که وارد زندگی اش می شود – چهارم پیروی کردن از هوای نفس است.

محمد بن سیرین

تخمه در خواب دیدن ، فساد است و باید توبه کند تا نجات پیدا کنند

دیدن تخمه در خواب خوردن مال زن است و فساد است و گناهی است که باید از آن توبه کنید تا از عقوبت گناه نجات پیدا کنید و معبران بزرگ در دین تخمه در خواب خیری نمی بینند.

منوچهر مطیعی تهرانی

تخمه خواستن در خواب ، سرگرم شدن به کاری که پسندیده نیست

تعارف کردن تخمه در خواب ، دعوت به کارهای خلاف است

داشتن مقدار زیاد تخمه در خواب ، پول حرام و مشکوک است

تخمه بو نداده در خواب دیدن ، خیر و برکت است و این به معنای دیدن تخمه کدو و تخمه هندوانه و تخمه افتابگردان بو نداده هم می تواند باشد.

خواب های متداول به همراه تعابیر ما

سلام خواب دیدم با همسرم و پسر کوچکم مشغول تخمه خوردن هستیم و فیلم تماشا میکنیم.چیز دیگری یادم نمی آید معنی این خواب چیست؟

به طور کلی دیدن همسر و فرزندان در خواب اشاره به مسئولیت های شما و اهدافتان دارد.معنای خواب این است که شما دنبال هدفی برای رسیدن به موفقیت و رو به راه کردن کارهایتان هستید.

آخرین بروز رسانی در : جمعه 15 شهریور 1398
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.