تعبیر خواب تخمه | 31 تعبیر دیدن تخمه در خواب

تعبیر خواب تخمه

تعبیر خواب تخمه , تعبیر خواب تخمه سیاه , تعبیر خواب تخمه مرغ

خواب تخمه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تخمه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب تخمه می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب تخمه را مطالعه نمایید و متوجه شوید تخمه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب تخمه از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن تخمه در خواب تنها چهار معنی می تواند داشته باشد که در زیر به انها اشاره شده است.

اول مال ربا است- دوم فساد در دین و زندگی فرد است – سوم مال حرامی است که وارد زندگی اش می شود – چهارم پیروی کردن از هوای نفس است.

محمد بن سیرین

تخمه در خواب دیدن ، فساد است و باید توبه کند تا نجات پیدا کنند

دیدن تخمه در خواب خوردن مال زن است و فساد است و گناهی است که باید از آن توبه کنید تا از عقوبت گناه نجات پیدا کنید و معبران بزرگ در دین تخمه در خواب خیری نمی بینند.

https://img.bisms.ir//2016/08/tabire-gol

منوچهر مطیعی تهرانی

تخمه خواستن در خواب ، سرگرم شدن به کاری که پسندیده نیست

تعارف کردن تخمه در خواب ، دعوت به کارهای خلاف است

داشتن مقدار زیاد تخمه در خواب ، پول حرام و مشکوک است

تخمه بو نداده در خواب دیدن ، خیر و برکت است و این به معنای دیدن تخمه کدو و تخمه هندوانه و تخمه افتابگردان بو نداده هم می تواند باشد.

خواب های متداول به همراه تعابیر ما

سلام خواب دیدم با همسرم و پسر کوچکم مشغول تخمه خوردن هستیم و فیلم تماشا میکنیم.چیز دیگری یادم نمی آید معنی این خواب چیست؟

به طور کلی دیدن همسر و فرزندان در خواب اشاره به مسئولیت های شما و اهدافتان دارد.معنای خواب این است که شما دنبال هدفی برای رسیدن به موفقیت و رو به راه کردن کارهایتان هستید.

One comment

  1. درخواب دیدم که نام زدم روبه روی در بود باعمویم وقتی درو باز کردم به من تخمک سیاه داد ومن بردم عموی من انگار ترسیده یاعجله داشت ونام زدم زود میخواست تخمک رابه من بدهد من تخمک رابردم تخمک در کیسه فریزر سفید بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.