تعبیر خواب یاقوت

تعبیر خواب یاقوت | تعبیرخواب یاقوت | tabire khab

تعبیر خواب یاقوت,تعبیر خواب یاقوت کبود,تعبیر خواب یاقوت بنفش,تعبیر خواب یاقوت سیاه,تعبير خواب ياقوت قرمز,تعبير خواب ياقوت كبود,تعبير خواب ياقوت زرد,تعبیر خواب انگور یاقوتی,تعبیر خواب گردنبند یاقوت,تعبیر خواب سنگ یاقوت,تعبیر خواب یاقوت قرمز,تعبیر خواب گوشواره یاقوت قرمز,تعبیر خواب انگشتر یاقوت سرخ,تعبیر خواب گردنبند یاقوت قرمز,تعبیر خواب گردنبند یاقوت سرخ,تعبير خواب گردنبند ياقوت قرمز,تعبیر خواب سنگ یاقوت قرمز,تعبیر خواب انگشتر یاقوت بنفش,تعبیر خواب انگشتر یاقوت قرمز,تعبیر خواب دیدن گردنبند یاقوت قرمز,تعبیر یاقوت قرمز در خواب,تعبیر خواب انگور یاقوتی قرمز,تعبیر خواب انگشتر با یاقوت قرمز,تعبیر خواب انگشتر یاقوت زرد,تعبير خواب انگور ياقوتي,تعبیر خواب خوردن انگور یاقوتی,تعبیر خواب چیدن انگور یاقوتی,تعبیر دیدن انگور یاقوتی در خواب,تعبیر خواب گردنبند یاقوت سبز,تعبیر خواب گوشواره یاقوت,تعبير خواب گوشواره ياقوت,تعبیر خواب گردنبند با نگین یاقوت,تعبير خواب سنگ ياقوت

تعبیر خواب یاقوت , تعبیر خواب یاقوت کبود , تعبیر خواب یاقوت بنفش

خواب یاقوت یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم یاقوت در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب یاقوت می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب یاقوت را مطالعه نمایید و متوجه شوید یاقوت چه تعبیری دارد

تعبیر خواب یاقوت از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب یاقوت ، زن است

تعبیر خواب یاقوت سرخ یا سبز ، زنی خوب است

تعبیر خواب پیدا کردن یاقوت ، بر آورده شدن حاجت اسن

تعبیر خواب یاقوت های زیاد داشتن ، مال بسیار است

تعبیر خواب یاقوت از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب دیدن یاقوت ، پول و ثروت است

تعبیر خواب پسری که انگشتر یاقوت در دست دارد ، ازدواج با زنی زیبا و مومن است

تعبیر خواب یاقوت از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب یاقوت سرخ و کبود ، زیبایی زن است

تعبیر خواب یاقوت با رنگ نامشخص ، مال است

تعبیر خواب یاقوت زیاد و بزرگ ، مال بسیار است

تعبیر خواب یاقوت از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب یاقوت ، خوشبختی برای شما و خانواده اتان است

تعبیر خواب یاقوت از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن یاقوت ، اقبال در عشق و ثروت است

تعبیر خواب زنی که یاقوت خود را گم کرده ، بی تفاوتی همسر است

تعبیر خواب یاقوت ارغوانی ، رسیدن به هدف است

تعبیر خواب یاقوت زرد ، اوقات خوب و شاد است

تعبیر خواب هدیه گرفتن یاقوت زرد ، دلبستگی به جنس مخالف است

تعبیر خواب دیدن یاقوت کبود ، کسب مال و ثروت است

تعبیر خواب گم کردن یاقوت ، مشکل در کارها است

تعبیر خواب یاقوت از دید لیلا برایت

تعبیر خواب پیدا کردن یاقوت کبود ، مراقبت از خود است

تعبیر خواب یاقوت | یاقوت در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 34 عدد

 • ياقوت درخواب زن بود يا كنيزك

 • اگر ياقوت سرخ بيند يا سبز زني بود خوب منظر

 • اگر زنش حامله باشد دختر زايد با جمال. اگر ياقوت يافت حاجتش روا شود.

 • اگر بيند ياقوت بي حد داشت مال بسيار يابد

 • ديدن ياقوت در خواب به زن تعبير مي شود

 • ياقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زيبايي زني است که سر راه شما قرار مي گيرد

 • چنانچه بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببيند ياقوت دارد با زني صاحب جمال ازدواج مي کند و اگر مردي که ازدواج کرده ببيند، همسرش باردار مي شود و اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختري صاحب جمال به دنيا مي آورد.

 • اصولا ديدن ياقوت در خواب به عقيده معبران نيک است و چنانچه ياقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارايي است

 • چنانچه ياقوت زياد يا بزرگ ببيند، کام بيننده خواب روا مي شود و مال بسيار حاصل مي کند.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  ياقوت : خوشبختي براي شما و خانواده اتان

 • ديدن ياقوت در خواب ، علامت آن است كه در امور كار و تجارت و همين طور در امور عاشقانه اقبال مي آوريد .

 • اگر زني خواب ببيند ياقوت خود را گم كرده است ، علامت آن است كه نامزدش نسبت به او بي تفاوت مي گردد .

 • اگر در خواب ياقوتى ببينيد، نشانه‏ى آن است كه بخت و اقبال به شما روى خواهد كرد.

 • اگر در خواب ياقوت ارغوانى ببينيد، علامت آن است كه به هدف خود مى‏رسيد

 • مشاهده‏ى ياقوت زرد در خواب، علامت اوقات لذتبخش است.

 • اگر در خواب ياقوت زردى هديه بگيريد، به اين معنا است كه دل بسته‏ى جنس مخالف خواهيد شد.

 • مشاهده‏ى ياقوت كبود در خواب، به معناى كسب ثروت است

 • اگر در خواب ياقوتى را گم كنيد، به اين معنا است كه در انجام كارى دچار مشكل مى‏شويد.

 • ديدن ياقوت كبود در خواب ، علامت آن است كه به ثروتي دست خواهيد يافت .

 • تعبير اين خواب براي زنان ، علامت آن است كه عاقلانه مردي را براي زندگي انتخاب خواهند كرد .

 • ليلا برايت مى‏گويد:
  پيداكردن ياقوت كبود در خواب، بيانگر آن است كه بايد مراقب خود باشيد.

 • دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می شود. یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی زنی است که سر راه شما قرار می گیرد. چنانچه بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند یاقوت دارد با زنی صاحب جمال ازدواج می کند و اگر مردی که ازدواج کرده ببیند، همسرش باردار می شود و اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختری صاحب جمال به دنیا می آورد. اصولا دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران نیک است و چنانچه یاقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارایی است و چنانچه یاقوت زیاد یا بزرگ ببیند، کام بیننده خواب روا می شود و مال بسیار حاصل می کند.

 • دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می‌شود. یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبائی زنی است که سر راه شما قرار می‌گیرد. چنانچه بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند یاقوت دارد با زنی صاحب جمال ازدواج می‌کند و اگر مردی که ازدواج کرده ببیند، همسرش باردار می‌شود و اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختری صاحب جمال به دنیا می‌آورد. اصولاً دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران نیک است و چنانچه یاقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارائی است و چنانچه یاقوت زیاد یا بزرگ ببیند، کام بیننده خواب‌روا می‌شود و مال بسیار حاصل می‌کند.

 • یاقوت درخواب زن بود یا كنیزك.

 • اگر یاقوت سرخ بیند یا سبز زنی بود خوب منظر.

 • اگر زنش حامله باشد دختر زاید با جمال.

 • اگر یاقوت یافت حاجتش روا شود.

 • خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

  دیدن یاقوت در خواب، بر پول و ثروت و خوشگذرانی دلالت دارد. اگر کسی که هنوز ازدواج نکرده است در خواب ببیند که انگشتری یاقوت در دست دارد، با زنی زیباروی و دیندار ازدواج میکند؛ زیرا خداوند حوریان بهشت را به یاقوت و مرجان تشبیه نموده است: «کانهن الیاقوت و المرجان»

 • ديدن ياقوت در خواب به زن تعبير مي شود. ياقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زيبايي زني است که سر راه شما قرار مي گيرد. چنانچه بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببيند ياقوت دارد با زني صاحب جمال ازدواج مي کند و اگر مردي که ازدواج کرده ببيند، همسرش باردار مي شود و اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختري صاحب جمال به دنيا مي آورد. اصولا ديدن ياقوت در خواب به عقيده معبران نيک است و چنانچه ياقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارايي است و چنانچه ياقوت زياد يا بزرگ ببيند، کام بيننده خواب روا مي شود و مال بسيار حاصل مي کند.

 • ديدن ياقوت كبود در خواب ، علامت آن است كه به ثروتي دست خواهيد يافت . تعبير اين خواب براي زنان ، علامت آن است كه عاقلانه مردي را براي زندگي انتخاب خواهند كرد .

 • دیدن یاقوت بنفش که یکی شکست وخورد شو ودیگری سالم بود تعبیرش چیست

 • سلام دیدن خواب یاقوت سفيد آن هم دو گوشواره و یک پلاک و بعد زنجيره نقره که هدیه باشد تعبیرش چیست؟

 • تعبير خواب هدیه گرفتن یاقوت سفيد که یک جفت گوشواره به همراه گردنبند بوده چیست؟

 • خوا. دو تا نگین یاقوت که متقارن به هم بودند و همو کامل میکردن رو دیدم که ب صورت دستبند بود تعبیرش چیه؟؟؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.