خواص به و بارداری

خواص به را بشناسید

به سرشار از ویتامین‌های A و B و C و همچنین قند و پپتین است. به رسیده، دارای طبیعتی معتدل است، در حالی که دانه آن یا همان به‌دانه طبیعتی سرد و تر دارد.

خواص به , خواص به در بارداری , به , فواید به

خواص به را بشناسید

به تقویت کنده قلب است .

نرم کننده سینه است .

خونریزی را بند می آرود .

به ترش مسهل است .

به ترش برای تنگی نفس مفید است .

خواص به را بشناسید

خواص به , خواص به در بارداری , به , فواید به

خواص به را بشناسید

بهبراي درمان بسياري از بيماري‌ها از جمله عفونت‌هاي روده‌اي و ورم حاد روده، اسهال مخصوصا از نوع خوني، سوزش مجاري ادرار، بهتنگي نفس، سردردهاي مزمن و التهاب‌هاي مختلف مفيد است.

مي‌گويند با خوردن به، عرق بدن خوشبو مي‌شود.

خانم‌هاي باردار براي جلوگيري از سقط جنين به مصرف مي‌كنند.

خواص به را بشناسید

خواص به , خواص به در بارداری , به , فواید به

خواص به را بشناسید

به براي درمان بسياري از بيماري‌ها از جمله عفونت‌هاي روده‌اي و ورم حاد روده، اسهال مخصوصا از نوع خوني، سوزش مجاري ادرار، تنگي نفس، سردردهاي مزمن و بهالتهاب‌هاي مختلف مفيد است.

مي‌گويند با خوردن به، عرق بدن خوشبو مي‌شود.

بهخانم‌هاي باردار براي جلوگيري از سقط جنين به مصرف مي‌كنند.

به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.