تعبیر خواب پستچی

تعبیر خواب پستچی | تعبیرخواب پستچی | tabire khab

تعبیر خواب پستچی,تعبير خواب پستچي,تعبیر خواب دیدن پستچی,تعبیر خواب نامه گرفتن از پستچی,تعبیر خواب نامه دادن به پستچی,تعبیر خواب بسته پستی دادن به پستچی,تعبیر خواب رفتن به اداره پست

تعبیر خواب پستچی , تعبير خواب پستچي , تعبیر خواب دیدن پستچی

خواب پستچی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پستچی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پستچی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پستچی را مطالعه نمایید و متوجه شوید پستچی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پستچی از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن پستچی ، شادی و خوشحالی است

تعبیر خواب برخورد با یک پستچی ، شنیدن اخبار مهم است

تعبیر خواب پستچی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب نامه گرفتن از پستچی ، شنیدن اخبار شادی بخش است

تعبیر خواب شنیدن سوت پستچی ، مهمان ناخوانده است

تعبیر خواب گذشتن پستچی از کنار خانه شما ، اندوه و ناامیدی است

تعبیر خواب دادن نامه به پستچی ، حسادت است

تعبیر خواب گفتگو با پستچی ، وارد شدن به ماجراهای رسوایی آور است

تعبیر خواب پستچی | پستچی در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 12 عدد

 • دیدن پستچی در خواب، نشانه‏ی شادی و خوشحالی است.

 • اگر خواب ببینید که با یک پستچی برخورد می‏کنید، بیانگر شنیدن اخبار مهم و شادی بخش است.

 • اگر خواب ببینید پستچی نامه هایی به شما می دهد ، نشانة آن است که به زودی اخباری شادی بخش خواهید شنید .

 • شنیدن صدای سوت پسیتچی در خواب ، علامت مهمان ناخوانده است .

 • اگر خواب ببینید پستچی ب آنکه نامه ای به شما بدهد از کنار خانة تان می گذرد ، نشانة آن است که دچار اندوه و نومیدی خواهید شد

 • اگر خواب ببینید به پستچی نامه ای می دهید تا برایتان پست کند ، نشانة آن است که در اثر حسادت به دیگران رنج خواهید برد .

 • گفتگو با پستچی در خواب ، علامت آن است که وارد ماجراهای رسوایی آور می شوید .

 • لیلا برایت می گوید:

  دیدن پستچی در خواب، نشانه شادی و خوشحالی است.

  اگر خواب ببینید که با یک پستچی برخورد می کنید، بیانگر شنیدن اخبار مهم و شادی بخش است.

 • پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کلا خبر است و امید. انتظاراتی که در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت یا باجه پست ویا پست خانه یا پست چی ظاهر می شوند. همه این ها گویای برخورد ماست در آینده با غیر منتظره ها و حوادثی که پیش می آیند در حالی که ما انتظارشان را نداریم یا منتظر و چشم به راه چیزی هستیم که رسیدن آن دیر پائیده. اگر پاکتی سر بسته و تمبر دار یامهر شده به دست شما دادند رازی می شنوید و خواب شما می گوید در روزهای آینده رازی پنهان نزد شما فاش می شود که کسی دیگر از آن خبر ندارد یا مصلحت نیست دیگران بدانند. اگر پاکتی داشتید که مهر و تمبر نداشت و سر آن باز بود خبری می شنوید که گفتن آن به دیگران بلامانع است. اگر در خواب دیدید که پاکت سربسته و مهر شده را گشودید از غصه و غمی فراغت می یابید.

 • ابن سیرین می گوید اگر کسی که سواد ندارد پاکت و نامه ای را دریافت کند خبری است از زمان مرگ او، اما این درست نیست چرا که در زمان ما نامه و پاکت را برای اشخاص باسواد نمی فرستند چه بسا برای بی سوادان هم پاکت هائی می رسد. پست چی مبشر خبر است. اگر از باجه پست بسته یا پاکتی دریافت داشتید سودی می برید و پولی به دست می آورید وا گر پاکتی به باجه پست دادید یا در صندوق افکندید به کسی اعتماد می کنید.

 • محمدبن سیرین گوید: پشت در خواب دیدن، مردی بود که از او قوت و یاری و پناه طلبد. اگر بیند پشت او بشکست، دلیل است آن کس که پشت و پناه او بود، از دنیا رحلت کند. اگر بیند که زخمی به پشت او رسیده، دلیل است که رنجی و آفتی بر کسی رسد که پشت و استظهار او بود. ابراهیم کرمانی گوید: مهره های پشت او، قوت و فرزند بود و هر صلاح و فساد که در مهره های پشت بود، تاویلش بر قوه و فرزندان بیننده خواب رسد. اگر بیند که پشت او درشت و با قوت بود، دلیل است که او را فرزندی به تن قوی و دانا و عاقل بود. اگر بیند چیزی بر پشت گرفت،

 • 1ـ اگر خواب ببينيد پستچي نامه هايي به شما مي دهد ، نشانة آن است كه به زودي اخباري شادي بخش خواهيد شنيد .

  2ـ شنيدن صداي سوت پسيتچي در خواب ، علامت مهمان ناخوانده است .

  3ـ اگر خواب ببينيد پستچي ب آنكه نامه اي به شما بدهد از كنار خانة تان مي گذرد ، نشانة آن است كه دچار اندوه و نوميدي خواهيد شد .

  4ـ اگر خواب ببينيد به پستچي نامه اي مي دهيد تا برايتان پست كند ، نشانة آن است كه در اثر حسادت به ديگران رنج خواهيد برد .

  5ـ گفتگو با پستچي در خواب ، علامت آن است كه وارد ماجراهاي رسوايي آور مي شويد .

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.