تعبیر خواب ترشی

تعبیر خواب ترشی | تعبیرخواب ترشی | tabire khab

تعبیر خواب ترشی,تعبیر خواب ترشی انداختن,تعبیر خواب ترشی سیر,تعبیر خواب ترشی بادمجان,تعبیر خواب ترشی گل کلم,تعبیر خواب ترشی کلم,تعبیر خواب ترشی فلفل,تعبیر خواب ترشی گرفتن,تعبیر خواب ترشی هویج,تعبیر خواب ترشی خریدن,تعبير خواب ترشي انداختن,تعبير خواب ترشي سير,تعبیر خواب خوردن سیر ترشی,تعبیر ترشی سیر در خواب,تعبیر ترشی بادمجان در خواب,تعبیر خواب ترشی هدیه گرفتن,تعبیر خواب خرید ترشی,تعبیر خریدن ترشی در خواب

تعبیر خواب ترشی , تعبیر خواب ترشی انداختن , تعبیر خواب ترشی سیر

خواب ترشی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ترشی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ترشی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب ترشی را مطالعه نمایید و متوجه شوید ترشی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ترشی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن ظرف ترشی ، دست زدن به کارهای بیهوده است

تعبیر خواب ترشی خوردن ، انجام کاری دشوار است

تعبیر خواب دیدن ترشی های مختلف ، مشکل در امور عاطفی است

تعبیر خواب ترشی | ترشی در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 31 عدد

 • دیدن ترشی ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند.

 • ترشی در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است و این غم و رنج خانگی است.

 • ترشی در خواب غمی است که هم ممکن است کهنه و ریشه دار باشد و هم کهنه می شود و باقی می ماند بی آن که بتوانیم در رفع آن بکوشیم ترشی سیر بدنامی و رسوایی است.

 • محمدبن سیرین گوید: ترشی ها خوردن در خواب ، اندیشه و غم است

 • اگر بیند کسی چیزی ترش به وی داد، که از او به وی رنج و غم و اندوه رسد،

 • اگر بیند کسی چیزی ترش به وی داد، که از او به وی رنج و غم و اندوه رسد

 • اگر بیند او چیزی ترش به کسی داد، دلیل که به سبب او به کسی غم و اندوه رسد، فی الجمله درخوردنی ترش هیچ خیر نباشد. 

 • انواع ترشی ها در خواب، چه میوه ترش باشد و چه ترشیجات، غم و اندوه است و ترشی سیر بدنامی و رسوایی است. دور ریختن ترشی در خواب رهایی از غم و اندوه است.

 • تعبیر خواب ترشی ابن سیرین :
  خوردن ترشی ها در خواب، اندیشه و غم است؛ خصوصا میوه های ترش. اگر ببیند کسی چیزی ترش به وی داد، از او به وی رنج و غم و اندوه رسد. اگر ببیند او چیزی ترش به کسی داد، دلیل که به سبب او به کسی غم و اندوه رسد.

 • تعبیر خواب ترشی درست كردن (ترشی انداختن)

  اگر خواب ببینید که ترشی درست می کنید، دست به انجام کاری می زنید که برای خود شما و همچنین دیگران موجب فتنه و شر می شود.

 • ترشی مخلوط خبر از درهم و برهم بودن حرف ها و اخباری است که ذهن را آشفته کرده و هر کسی نظر بیجایی در مورد موضوع خاصی که ذهن شما را آشفته کرده است می دهد و این باعث می شود تا گیج تر شوید. پس بهتر است افکار خود را متمرکز کرده و از مطرح کردن حرف دل خود برای هر کسی خودداری کنید.

 • تعبیر خواب ترشی کلم

  کلم در خواب به ثروت و منعفت تعبیر می شود. ترشی کلم یعنی از بین بردن ثروت و منفعت. پس اگر خواب دیدید که ترشی کلم درست کرده اید، با اقدام به عملی ثروتی را که به شما رسیده است، ضایع می کنید و اگر کسی به شما ترشی کلم داد، قصد دارد ثروت شما را از شما گرفته و به ورشکستگی بکشاند.

 • تعبیر خواب ترشی بادمجان

  بادمجان در خواب به اندیشه و تفکر تعبیر می شود. اگر خواب دیدید ترشی بادمجان درست می کنید، نسبت به چیزی یا کسی بدبین شده و فکر خود را آلوده کرده و به این وسیله موجب ایجاد ناراحتی برای خود و دیگران خواهید شد.

 • اگر کسی به شما ترشی بادمجان داد، آن شخص نسبت به شما بدبین بوده و افکاری که دارد موجب تیرگی روابط بین شما و او و یا دیگران خواهد شد.

 • تعبیر خواب ترشی پیاز

  امام صادق (ع) می فرماید: پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است:
  مال حرام،
  غیبت و سخن زشت،
  پشیمانی در کارها.

 • ترشی پیاز هم به این سه مورد مال حرام غیبت و یا پشیمانی در کارها بر می گردد. و ترشی پیاز انداختن یعنی به شدت حرام خواری یا به شدت غیبت کردن راجع به کسی که در نهایت افتضاح به بار بیاید و کار به خصومت و مشاجره منجر شود.

 • اگر خود شما ترشی پیاز بیاندازید، باعث و بانی این کار زشت شما هستید و اگر کسی به شما ترشی پیاز بدهد، او موجب این اختلافات و اعمال گناه آلود خواهد شد.

 • تهیه سیر ترشی در خواب یا خوردن یا گرفتن آن به معنای غیبت کردن از دیگران به حدی است که آبروی کسی می رود. سیر ترشی در خواب به بدنامی تعبیر می شود و اگر سیر ترشی به کسی دادید، آبروی او به خطر افتاده و با غیبت و حرف های ناشایسته او را بد نام می کنید.

 • اگر از کسی سیر ترشی گرفتید، خود شما بد نام شده یا تحت تاثیر حرف های زشت کسی راجع به دیگران قرار خواهید گرفت.

 • دیدن ترشی در خواب، بیانگر آن است که سرانجام سختی‏ها را پشت سر خواهید گذاشت.

 • خوردن ترشی در خواب، بیانگر انجام کارهای مشکل است.

 • ديدن ظرفي ترشي در خواب ، نشانة آن است كه اگر عقيدة محكمي در زندگي پيدا نكنيد به كارهايي بيهوده دست خواهيد زد .

 • ديدن ظرفي ترشي در خواب ، نشانة آن است كه اگر عقيدة محكمي در زندگي پيدا نكنيد به كارهايي بيهوده دست خواهيد زد .

 • اگر دختري خواب ببيند ترشي مي خورد ، علامت آن است كه به شغلي دشوار اشتغال خواهد يافت .

 • ديدن ترشي هاي مختلف در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاطفي به مشكلي دچار خواهيد شد ، اما سرانجام مشكل شما حل خواهد شد .

 • در خواب دیدم به ان خانواده اول ترشی دادم بعد شیرینی تعبیر خواب

 • خواب دیدم همه ترشی ها رو ریختم دور
  تعبیر چی هست؟

 • سلام.خواب دیدم از ۲جا ترشی خریدم ولی نبردم گفتم بعدا میام حساب کنم .میشناختم اونا رو اشنا بودن.

  • تعبیر خواب ترشی غم و کارهای بیهوده است و نبردن آن خیلی خوب است که نشان می دهد که شما در آخرین لحظه پشیمان می شوید.

 • سلام خواب دیدم یکی از من خواست براش سیر ترشی درست کنم رفتم سیر بگیرم دیدم زیر پام ابه وداخل اب پر از سیر اون سیر ها رو برداشتم اوردم سیر ترشی درست کردم

 • سلام خواب دیدم یکی از من خواست براش سیر ترشی درست کنم رفتم سیر بگیرم دیدم زیر پام ابه وداخل اب پر از سیر اون سیر ها رو برداشتم اوردم سیر ترشی درست کردم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.