خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

ترنجبین , ترنجبین برای زردی نوزاد , ترنجبین و خاکشیر , ترنجبین چیست

خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

ترنجبین  گیاهان دارویی همواره مورد توجه طب سنتی قرار دارند و کاربرد فراوانی هم دارند. یکی از این گیاهان ترنجبین است که خواص دارویی فراوانی دارد و به دلیل این خاصیت ها استفاده از آن در کارخانجات قندگیری متوقف شدترنجبین و فروش دارویی پیدا کرد.

خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

ترنجبین به فارسی “ترانگبین” یا “ترنگبین” است. آن را به فرانسوی Manne d”hedysarum و Manna d”alhagi و Manne de perse و به انگلیسی Manna of hedysarum و به عربترنجبینی “ترنجبین” می نامند.

خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

ترنجبین ماده ای است شیرین که به صورت شبنم روی گیاه حاج یا خارشتر یا خاربز می نشیند. در یک بررسی که توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان انجام شد، مشاهده شد کترنجبینه این شیرابه های قندی در نتیجه عمل حشره ای به طور طبیعی و با ایجاد شکاف به خارج تراوش می شود.

خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

گیاه خارشتر درختچه یا بوته خاری است که در بیابان ها و دشت های کم ارتفاع ایران مانند خراسان، ترنجبینیزد، تبریز، زرند، اطراف قم و بوشهر به طور خودرو فراوان دیده می شود.

خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

ترنجبین , ترنجبین برای زردی نوزاد , ترنجبین و خاکشیر , ترنجبین چیست

خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

در فصل گرمای زیاد و در اواخر تابسترنجبینتان روی برگها و شاخه های این گیاه قطرات ترنجبین شبها ظاهر می شود و روستاییان محل صبحهای خیلی زود قبل از طلوع آفتاب آن را جمع آوری می نمایند. معمولاً در مناطقی که این گیاه ترنجبین نمی دهد به مصرف تعلیف دام، شتر ترنجبینو بز می رسد. به همین جهت این گیاه به خارشتر و یا خاربز معروف شده است. البته در مناطقی که این گیاه ترنجبین می دهد نیز شتر و بز خیلی دوست دارند از آن تعلیف شوند و پروار هم می شوند

خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

 ترنجبین حاوی ترکیبات قندی مختلفی چون گلوکز و فروکتوز، ساکاروز و تری ساکارید استرنجبینت که به راحتی در آب حل می شود. سابقا از ترنجبین در کارخانجات ساده قندگیری به طور سنتی قند می گرفتند، ولی بعدها چون فروش ترنجبین از نظر دارویی بازار بهتری پیدا کرد، آن را فقط به عنوان دارو می فروشند.

خواص ترنجبین

خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

* ترنجبین ملین و مسهل است. دوز مصرفترنجبینى ترنجبین به عنوان ملین بر حسب سن بیمار بین 10 تا 70 گرم است كه با كمى آب مصرف مى‌شود. گیاه ترنجبین اگر در مقدار کم خورده شود، ملین و اگر به مقدار زیاد مصرف شود، مسهل است.

* ترنجبین طبق نظر حكمای طب سنتی گرم، ولی در عترنجبینین حال تر است.

* برای تسكین عطش و تب ترنجبین مفید است.

خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

* ترنجبین در تسکین سرفه و درد سینه موثر است.

* اگر ترنجبین با ترنجبینآب زیره خورده شود، برای دفع صدای شكم كه با تب خفیفی توام باشد، نافع است.

* خوردن ترنجبین با آب پنیر برای اخراج اخلاط سوخته، با ماءالشعیر برای دفع اخلاط گرم، با كره برای باز كردن ادرار ترنجبین(در مواردی كه ترشح ادرار بند مي‌آید) مفید است.

* جوشانده ترنجبین معرق است.

خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

* گل‌های ترنجبین برای بواسیر مفید است.

* مالیدن روغن برگ‌هایترنجبین ترنجبین برای روماتیسم خیلی نافع است.

* عرق گیاه ترنجبین اگر مدتی کم کم خورده شود، برای دفع سنگ كلیترنجبینه و مثانه تا حدودی مؤثر است.

خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

ترنجبین , ترنجبین برای زردی نوزاد , ترنجبین و خاکشیر , ترنجبین چیست

خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

برای تهیه آب ترنجبین، مقداری ترنجبینترنجبین را در آب جوش حل می کنند. سپس مایع صاف روی آن را بر می دارند و می گذارند قدری بماند تا مواد خارجی آن ته نشین شود. حالا مایع صاف شده روی آن، آترنجبینماده خوردن است.

خواص دارویی و گیاهی ترنجبین برای نوزادان و خردسالان

آب ترنجبین اگر صبح ناشتا خورده شود، موثرتر است.ترنجبین مقدار خوراكی معمول آن 12 تا 35 گرم است.

* بیماران مبتلترنجبینا به حصبه، اسهال خونی، بواسیر، خون ادراری و آبله از خوردن ترنجبین خودداری کنند.

ترنجبین

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.