تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه جابر مغربی گوید : تعبیر خواب میمون اگر دید بوزینه را بكشت، دلیل كه …

نشانه های ایدز در مردان

درباره راههای درمان ایدز بدانید  ایدز علایم و نشانه های بیماری ایدز در مردان بطرق مختلفی مشخص می شه که از بیماریی شبیه به انفلوانزا گرفته  ایدز تا زوال عقل ، کاهش …

ایران رکوردار استفاده از گیره کوچک کننده بینی در جهان

ایران رکوردار استفاده از گیره کوچک کننده بینی در جهان انجمن تحقیقات راینولوژی ایران نیز به تازگی اعلام کرده است که براساس تحقیق گیره کوچک کننده بینی مشترکی که با همکاری دانشگاه جان …

از تعبیر خواب لاک پشت بیشتر بدانید

تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می دهد و تعبیر خواب لاک پشتخیر و صلاح انسان ها را می خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست، مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کندتعبیر خواب لاک پشت نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید.ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری تعبیر خواب لاک پشتدعوت می کند و این دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما می رساند.

از تعبیر خواب لاک پشت بیشتر بدانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

از تعبیر خواب لاک پشت بیشتر بدانید

تعبیر خواب لاک پشتاگر در خواب بيند لاك پشت داشت يا در خانه آمد، دليل است او را با زاهدي صحبت افتد.تعبیر خواب لاک پشت اگر بيند گوشت لاك پشت خورد، دليل است به قدر آن علم آموزد.

از تعبیر خواب لاک پشت بیشتر بدانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

از تعبیر خواب لاک پشت بیشتر بدانید

تعبیر خواب لاک پشتاگر درخواب لاک پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فائده به مردم رسد. محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب لاک پشت اگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد.تعبیر خواب لاک پشت اگر بیند گوشت لاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد.

از تعبیر خواب لاک پشت بیشتر بدانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

از تعبیر خواب لاک پشت بیشتر بدانید

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دیدن لاك پشت در خواب تعبیر خواب لاک پشت، علامت آن است كه واقعه ای باعث می گردد شرایط كار شما بهبود یابد .

۲ـ خوردن سوپ لاك پشت در خواب ، تعبیر خواب لاک پشت علامت آن است كه از اتحادی مصالحه آمیز خرسند خواهید شد

تعبیر خواب لاک پشت

آخرین بروز رسانی در : جمعه 23 تیر 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.