تعبیر خواب جادو و جادوگر

تعبیر خواب جادو | تعبیر خواب جادوگر | tabire khab

تعبیر خواب جادو,تعبیر خواب جادوگر,تعبير خواب جادوگر,تعبير خواب جادو,تعبير خواب جادو كردن,تعبیر خواب جادوگری,تعبير خواب جادو شدن,تعبیر خواب جادوگر شدن,تعبير خواب جادوگري,تعبیر خواب جادو جنبل,تعبیر خواب دیدن جادوگر,تعبیر خواب مرد جادوگر,تعبیر خواب کشتن جادوگر,تعبير خواب زن جادوگر,تعبير خواب ديدن جادوگر,تعبیر خواب سحر شدن,تعبیر خواب باطل شدن جادو,تعبیر جادو شدن در خواب

تعبیر خواب جادو , تعبیر خواب جادوگری , تعبير خواب جادو كردن

خواب جادو کردن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم جادوگری در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب جادوگر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب جادو شدن را مطالعه نمایید و متوجه شوید جادو و جادوگری چه تعبیری دارد

تعبیر خواب جادو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب جادو کردن 6 چیز است

فتنه – فریب – حیله – توطئه – دروغ – کاری که در آن اصلی نبود.

تعبیر خواب جادو ، فتنه و دروغ است

تعبیر خواب جادو از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب جادویی کردن ، کار باطل است

تعبیر خواب جادو از دید جابر مغربی

تعبیر خواب جادو کردن ، تعهد به دروغ است که بوسیله آن مردم را گول بزنند

تعبیر خواب جادویی کردن ، دشمن مکار است

تعبیر خواب جادو از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب جادو و جادوگر میمون و خوب نیست و بهتر است صدقه دهید

تعبیر خواب جادو از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب جادوگر ، زندگی نا معلوم و کارو کوششی سخت است

تعبیر خواب جادو از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب جادوگر شدن ، باید مراقب اعمالتان باشید تا متضرر نشوید

تعبیر خواب مقاومت در برابر جادو شدن ، عاقل هستید و دیگران جذبتان می شوند

تعبیر خواب جادو کردن دیگران ، دردسر و پریشانی است

تعبیر خواب جادو | تعبیر خواب جادوگری | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 40 عدد

 • چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید تعبیر آن را بیابید.

 • ما به طور کلی برای جادو گران قیافه ای زشت و کریه قائلیم.

 • این جماعت چون فعل باطل دارند نمی توانند چهره ای روحانی و آسمانی و فرشته سان داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست و بیننده خواب در فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  جادوگر: زندگی نا معلوم ، کارو کوششی سخت

 • جادوئی کردن در خواب، کار باطل است

 • اگر خواب بیند که جادوئی می کرد، دلیل که کاری کند بیهوده و باطل وبعضی از معبران گفته اند: جادوئی فتنه بود آن کس را که بهر او جادوئی کنند.

 • جابر مغربی گوید:

  جادوئی کردن در خواب از بهر کسی، تعهد بود به دروغ، که مردمان را بدو فریبد و جادوئی در خواب، دشمن فریبنده است.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  جادوئی کردن در خواب بر شش وجه است.

  اول: فتنه.

  دوم: فریب.

  سوم: مکروحیله.

  چهارم: توطئه و بد خواهی.

  پنجم: باطل و دروغ.

  ششم: کاری که در آن اصلی نبود.

 • اگر خواب ببینید جادو شده اید ، علامت آن است که اگر نسبت به اعمال خود دقت بیشتری به خرج ندهید در معرض آلوده شدن به گناهی قرار خواهید گرفت ، باید به پند بزرگترها گوش فرا دهید .

 • اگر خواب ببینید در مقابل جادو شدن مقاومت می کنید ، علامت آن است که بخاطر نیروی تعقل و بصیرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد .

 • اگر خواب ببینید می کوشید دیگران را جادو کنید ، نشانة آن است که دچار دردسر و پریشانی خواهید شد .

 • آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ اگر خواب ببینید جادو شده اید ، علامت آن است که اگر نسبت به اعمال خود دقت بیشتری به خرج ندهید در معرض آلوده شدن به گناهی قرار خواهید گرفت ، باید به پند بزرگترها گوش فرا دهید .

  ۲ـ اگر خواب ببینید در مقابل جادو شدن مقاومت می کنید ، علامت آن است که بخاطر نیروی تعقل و بصیرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد .

  ۳ـ اگر خواب ببینید می کوشید دیگران را جادو کنید ، نشانة آن است که دچار دردسر و پریشانی خواهید شد .

 • حضرت امام صادق _ ع _ نیز روایت شده که جادو در خواب فتنه و دروغ است

 • ما به طور کلی برای جادو گران قیافه ای زشت و کریه قائلیم. این جماعت چون فعل باطل دارند نمی توانند چهره ای روحانی و آسمانی و فرشته سان داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست و بیننده خواب در فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد.

 • محمدبن سیرین گوید: جادوئی کردن در خواب ، کار باطل است. اگر خواب بیند که جادوئی می کرد، دلیل که کاری کند بیهوده و باطل وبعضی از معبران گفته اند: جادوئی فتنه بود آن کس را که بهر او جادوئی کنند.

 • ممنون ازسايت خوبتون

 • سلام من خواب دیدم در خانه ای جدید وارد شدم بسیار بزرگ و قدیمیه اثاثیمونم بردیم و جادوگری زشت اونجاست البته خودش رو عارف معرفی میکنه من میکشمش اما پیش بینی کرده جنگ میشه وتو یا پدرت به اسارت میرید که جنگ شد و من کلی ترسیدم

 • سلام، من خواب دیدم یه برادر هم سن دارم. هر دو تامون خیلی زیبا شدیم. من و برادرم جادو گر شدیم.برادرم بدس جادو گرای دیگه میوفته
  من هم میگیرن. برادرم با چوب دستی نجاتمون میده.
  هر دو تا مون جادو گر خوبی بودیم

 • من خواب دیدم یکی میخواد طلسمم کنه منم دنبال راهی ام ک نتونه اینکارو کنه ….. من خیلی میترسم

 • من دیدم جادوگر اومده خونه قدیمیمون منم میگفتم چرا اینو راه دادین این جادوگره 😥 من فک میکردم میخواد خواهر و دختر خالمو جادو کنه ❗ خیلی بد بود

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جادو کردن، انجام کار باطل می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر جادوگر، دشمن فریبنده است.
  اگر در خواب ببینی کسی را جادو می‌کنی، تعبیرش این است که مردم را با وعده‌های دروغ فریب می‌دهی .

  • سلام من خوا ب دیدم داخل حرم بودم که همه شبیه دیو شدن بعد از ترس فرار کردم دیدم پیرزنی روبه روم برگه میریزه میگه بخون باطل شه از ترس فرار کردم یکی از پشت سرم گفت تو جادو سیاه شدی الان اشفته ام تعبیر

  • سلام من خوا ب دیدم داخل حرم بودم که همه شبیه دیو شدن بعد از ترس فرار کردم دیدم پیرزنی روبه روم برگه میریزه میگه بخون باطل شه از ترس فرار کردم یکی از پشت سرم گفت تو جادو سیاه شدی الان اشفته ام تعبیر

 • بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی تو را جادو می‌کنند، یـعـنـی دچار فتنه می‌شوی.

 • من خواب دیدم رفتم سینما بد ی جادوگری اومد فقط می خواست منو جادو کنه ولی نتونست بعدشم من اون جادوگرو کشتم

 • من خواب دیدم یکی میخواد طلسمم کنه منم دنبال راهی ام ک نتونه اینکارو کنه ….. من خیلی میترسم

 • سلام، من خواب دیدم یه برادر هم سن دارم. هر دو تامون خیلی زیبا شدیم. من و برادرم جادو گر شدیم.برادرم بدس جادو گرای دیگه میوفته

 • اگر خواب ببينيد مي كوشيد ديگران را جادو كنيد ، نشانة آن است كه دچار دردسر و پريشاني خواهيد شد

 • اگر خواب ببينيد در مقابل جادو شدن مقاومت مي كنيد ، علامت آن است كه بخاطر نيروي تعقل و بصيرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد .

 • اگر خواب ببينيد جادو شده ايد ، علامت آن است كه اگر نسبت به اعمال خود دقت بيشتري به خرج ندهيد در معرض آلوده شدن به گناهي قرار خواهيد گرفت ، بايد به پند بزرگترها گوش فرا دهيد .

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد :چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببينيد با توجه به باور و ناباوري خودتان مي توانيد تعبير آن را بيابيد. ما به طور کلي براي جادو گران قيافه اي زشت و کريه قائليم. اين جماعت چون فعل باطل دارند نمي توانند چهره اي روحاني و آسماني و فرشته سان داشته باشند پس ديدن جادوگران در خواب ميمون نيست و بيننده خواب در فرداي بيداري بهتر است صدقه بدهد.

 • حضرت امام صادق مي فرمايد : که جادو در خواب فتنه و دروغ است.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :

  جادوگر: زندگي نا معلوم ، کارو کوششي سخت

 • من ۳ شب خواب جادوگر دیدم اما جادوگرهایی که میدیدم جادوگر های خوبی بودن به نظر میرسید من هم یکی از اونا هستم من هم یه جادوگر بودم اما کاری انجام نمیدادیم که بد باشه شب اخر یه دختر بهم گفت تو هم باید چوب دستی خودت و پیدا کنی به من یه ورد نشان داد و من از خواب پریدم اما اون ورد کاملا یادم نمونده بود نصفه و نیمه خوابهام به نظرم خیلی عجیب هستن اما نتونستم تعبیرش و پیدا کنم.

 • من خواب دیدم پسرم در خانه روی یک قفل نوشته بود باطل سحر پیدا کرد و به من داد

 • من خواب دیدم پسرم در خانه روی یک قفل نوشته بود باطل سحر پیدا کرد و به من داد چند روزی که فکر میکنم کسی ما را جادو کرده

 • من دیشب خواب دیدم که به قدرت های ناخوداگاه و ذهنی و روحیم به طور مستقیم دست پیدا کردم و قدرت های ماورالطبیعه بدست اوردم و اجسام رو به راحتی با اشاره دست و قدرت ذهن جابه جا یا نابود میکنم و توی خواب حس کاملا واقعی از این قدر ت داشتم ،تعبیرش چیه؟؟؟ دانشمندانم تایید کردن که اگر ناخوداگاه رو برنامه ریزی کنیم میتونیم به یه ابر انسان تبدیل بشیم ،امواج ذهنی رو تغییر بدیم

  • من خواب دیدم داخل مدرسه هستم و کسی اومده که همه ی دوستانم رو
   جادو کرده و به خودش جذب کرده و من هم عصبانی شدم هم سعی می کردم دوستانم رو نجات بدم. تعبیرش چیه ؟؟؟؟

 • من خواب دیدم داخل مدرسه هستم و کسی اومده که همه ی دوستانم رو
  جادو کرده و به خودش جذب کرده و من هم عصبانی شدم هم سعی می کردم دوستانم رو نجات بدم. تعبیرش چیه ؟؟؟؟

 • سلام بنظر من که خواب فقط یک رویاست و اتفاقی توی زندگی واقعی نداره

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.