خواص کدو حلوایی در لاغری

نقش کدوحلوایی در سلامتی افراد کدو حلواییاز دوران مدرسه آموخته‌ايم، كدوها در ميان صيفي‌جات جاي دارند. آنها به دو دسته كدوهاي تابستاني و زمستاني تقسيم مي‌شوند. نوع تابستاني آن، همان “كدو سبز” …

خواص کرفس برای لاغری

از خواص بی نظیر کرفس بیشتر بدانید  آشنایی با خواص و مضرات کرفس فرانسوی‌ها یک ضرب‌المثل جالب به کرفسنسبت داده‌اند که می‌گوید، اگر مردم خاصیت کرفس را می‌دانستند تمام مزارع را به …

تعبیر خواب آینه شکسته

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید تعبیر خواب آیینه آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده …

درباره تعبیر خواب پلنگ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب پلنگهر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خواب های ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می شود. خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرندتعبیر خواب پلنگ از جمله پدر که به او احترام می گذاریم و تا کوچک هستیم از او می ترسیم و درتعبیر خواب پلنگ نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم.

درباره تعبیر خواب پلنگ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب پلنگ , تعبیر خواب پلنگ در خانه , تعبیر خواب پلنگ سیاه , تعبیر خواب پلنگ و شیر

درباره تعبیر خواب پلنگ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب پلنگ پلنگ در خواب، دشمن قوي و توانا بود. اگر بيند كه با پلنگ جنگ مي كرد، تعبیر خواب پلنگدليل كه با دشمن خود خصومت كند و خصم را ظفر و غلبه بود، يعني اگر پلنگ بر وي غالب شد، تعبیر خواب پلنگدشمن بر وي غالب گردد

درباره تعبیر خواب پلنگ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب پلنگ , تعبیر خواب پلنگ در خانه , تعبیر خواب پلنگ سیاه , تعبیر خواب پلنگ و شیر

درباره تعبیر خواب پلنگ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب پلنگاگر خواب ببينيد در جنگل ، پلنگها از شما مي گريزند ، نشانة آن است كه تعبیر خواب پلنگدر امور عاطفي يا شغلي خود با دردسرهايي مواجه خواهيد شد ، اما با تلاش و پشتكار بر مشكلات فايق خواهيد شد .ديدن پلنگي در قفس ،تعبیر خواب پلنگ علامت آن است كه دشمنان شما را محاصره مي كنند اما نمي توانند زياني به شما برسانند

درباره تعبیر خواب پلنگ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب پلنگ , تعبیر خواب پلنگ در خانه , تعبیر خواب پلنگ سیاه , تعبیر خواب پلنگ و شیر

درباره تعبیر خواب پلنگ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب پلنگ ديدن پلنگ در خواب بر سه وجه است. اول:تعبیر خواب پلنگ دشمن قوي. دوم: مال يافتن از دشمن، سوم: ترس از پادشاه.  

تعبیر خواب پلنگ

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 24 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.