تعبیر خواب پول مطیعی

چقدر درباره تعبیر خواب پول می دانید  تعبیر خواب پولپول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن  تعبیر خواب پولپول زیاد …

تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف

تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف تعبیر خواب برف محمد بن سيرين گويد: برف به خواب ديدن، غم …

تعبیر خواب گوشت آهو

آیا درباره تعبیر خواب آهو می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب آهواگر کسی در خواب آهویی را دید که ایستاده و به او می نگرد، کسی نگران اوست و اگر …

از تعبیر خواب جن بیشتر بدانید

تعبیر خواب جناگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگر جني در خانه خودتان ديديدتعبیر خواب جن او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد. چنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است تعبیر خواب جنکه اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند

از تعبیر خواب جن بیشتر بدانید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

از تعبیر خواب جن بیشتر بدانید

تعبیر خواب جندیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنیدتعبیر خواب جن و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود. اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید.تعبیر خواب جناگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک تعبیر خواب جندشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید.

از تعبیر خواب جن بیشتر بدانید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

از تعبیر خواب جن بیشتر بدانید

تعبیر خواب جناگر جن را در جائي ناآشنا ديديد دشمني بيگانه است که با او روبه رو مي شويدتعبیر خواب جناگر جن در خواب ديديد و آن جن خوشحال بود شما غمگين مي شويد و اگر اندوهگين بود شما شادي و سرور مي يابيد. مشاهده شادي اجنه و جشن و سرور آن ها شادي دشمنانتعبیر خواب جن تلقي مي گردد که تعبیر خواب جنمطلوب نيست چون شادي دشمن با غم و اندوه ما مرادف است.

از تعبیر خواب جن بیشتر بدانید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

از تعبیر خواب جن بیشتر بدانید

ابوهریره گوید:

از رسول خدا (ص) مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است تعبیر خواب جن   و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن،تعبیر خواب جن دلیل خرمی است.

تعبیر خواب جن

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 18 تیر 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.