قاصدک

تعبیر خواب اظهار عشق

تعبیر خواب اظهار عشق | تعبیر خواب ابراز علاقه | tabire khab

تعبير خواب اظهار عشق,تعبیر خواب ابراز عشق,تعبیر خواب ابراز علاقه,تعبير خواب ابراز علاقه كردن,تعبیر ابراز عشق در خواب,تعبیر خواب ابراز علاقه همسر,تعبیر خواب ابراز احساسات

تعبير خواب اظهار عشق , تعبیر خواب ابراز عشق , تعبیر خواب ابراز علاقه

خواب اظهار عشق یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اظهار عشق در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اظهار عشق می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب اظهار عشق را مطالعه نمایید و متوجه شوید اظهار عشق چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اظهار عشق از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب زنی که مردی به او اظهار عشق کند ، ناامیدی است

تعبیر خواب مردی که زنی به او اظهار عشق می کند ، بی لیاقتی در دوستی است

تعبیر خواب ابراز علاقه کردن یکی از اقوام ، رنج است

تعبیر خواب نامه عاشقانه نوشتن برای یکی از اقوام ، اختلاف بین اقوام است

تعبیر خواب اظهار عشق | اظهار عشق در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 20 عدد

 • اگر زنی خواب ببیند كسی به او اظهار عشق می كند ، نشانة آن است كه آنطور كه انتظار می رود كسی حاضر به خواستگاری او نیست ، و به دنبال كسب لذتهای واهی ناامیدی خواهد بود

 • اگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می كند ، دلالت بر آن دارد كه او در خور دوستی و رفاقت نیست .

 • اگر خواب ببینید یكی از اقوام به شما اظهار عشق می كند ، نشانة رنح و ناامیدی است .

 • اگر خواب ببینید با یكی از اقوام مكاتبة عاشقانه دارید ، نشانة آن است كه بین اقوام و بستگان اختلاف بوجود می آید

 • یک زن متشخص به شما ابراز علاقه میکند: حقارت و شرمساری

 • یک سیاستمدار یا تاجر به شما ابراز علاقه میکند: نتایج عالی در کارها

 • یک شخصیت مهم به شما ابراز علاقه میکند: احترام و امتیاز

 • دوستان به شما ابراز علاقه میکند: ناراحتی

 • آنلي بيتون میگويد:

  ۱ـ اگر زني خواب ببيند كسي به او اظهار عشق مي كند ، نشانة آن است كه آنطور كه انتظار مي رود كسي حاضر به خواستگاري او نيست ، و به دنبال كسب لذتهاي واهي نااميدي خواهد بود .

  ۲ـ اگر مردي خواب ببيند به زني اظهار عشق مي كند ، دلالت بر آن دارد كه او در خور دوستي و رفاقت نيست .

  ۳ـ اگر خواب ببينيد يكي از اقوام به شما اظهار عشق مي كند ، نشانة رنح و نااميدي است .

  ۴ـ اگر خواب ببينيد با يكي از اقوام مكاتبة عاشقانه داريد ، نشانة آن است كه بين اقوام و بستگان اختلاف بوجود مي آيد .

 • ابراز علاقه و اظهار عشق کردن در خواب بسته به آنچه که شما به کسی ابراز علاقه کردید یا کسی نسبت به شما این عمل را انجام داد متفاوت است.

 • بیتون می‌گوید: اگر مردی خواب ببیند به زنی ابراز علاقه می‌کند، دلالت بر آن دارد که او در خور دوستی و رفاقت نیست.

 • سلام من خواب دیدم کسی را که دوست دارم به من نگاه کرد و از دیدنم خوشحال شد

 • ممنونم

 • تعبیر خواب خواستگاری رفتن 4 چیز است

  بزرگی و ثروت و سلامت و شادی

 • تعبیر خواب خواستگاری از دید محمد بن سیرین

  تعبیر خواب زن خواستن و خواستگاری زایل شدن بزرگی است

  تعبیر خواب خواستگاری کردن از مرده و مجامعت با او ، رسیدن مالی از ان مرده به بیننده خواب است

  تعبیر خواب زنی که مرده از او خواستگاری کند و با مرده جماع کند ، مال زن کم می شود

  تعبیر خواب به خواستگاری رفتن زن ناشناس ، نزدیکی اجل است

 • تعبیر خواب زن شوهر داری که خواستگاری می شود شرف و مال است

 • تعبیر خواب خواستگاری از دوشیزه خیر و نیکی است

 • تعبیر خواب خواستگاری کردن از دختر و قبل عقد با او مجامعت کردن ، مال حرام است

 • سلام من خواب دیدم پسری که یواشکی دوسش دارم بهش ابراز علاقه کرد و در آخر منو بوسید ..تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم دختری آشنا مدام بهم میگه دوست دارم و مدام دوستانش مانعش میشن

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.