همه چیز در مورد شهرام حقیقت دوست و همسر واقعیش

همه چیز در مورد شهرام حقیقت دوست و همسر واقعیش بازی روان او در مجموعه خط قرمز (۱۳۷۹) نشان از توانایی‌های او داشت و باعث شد که اصغر فرهادی برای بازی در …

تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید تعبیر خواب کلید داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در …

تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر

تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب پلنگ ببر جانوری است درنده و از جمله …

می دانید تعبیر خواب فیل از نظر علمای تعبیر خواب چیست

تعبیر خواب فیلايراني بر بيننده خواب چيره و مساط مي شود.) مي بينيد که فيل هيچ ارتباطي با زن ايراني ندارد همين طور در موارد ديگر که تعبیر خواب فیلپادشاه عجمي نمي تواند باشد. اما امروز با وجود کتاب ها و راديو و تلوزيون شناخت ما از فيل بيشتر شده. فيل در روياهاي ما نشان عظمت تعبیر خواب فیلدر نعمت و قدرت است و در عين حال نرمش و ملايمت.

می دانید تعبیر خواب فیل از نظر علمای تعبیر خواب چیست

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

می دانید تعبیر خواب فیل از نظر علمای تعبیر خواب چیست

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب فیل معبران مي گويند كه فرق نيست هيج ميان خواب شب و خواب روز، الا در فيل. تعبیر خواب فیل اگر كسي در خواب بيند كه بر فيل نشسته است، دليل كه زني بخواهد نابكار. اگر اين خواب را به روز بيند، دليل كه زن را طلاق دهد يا كنيزك را بفروشد. اگر بيند كه فيل را بكشت، تعبیر خواب فیل دليل كه پادشاهي بر دست او كشته شود يا حصاري محكم بگشايد.

می دانید تعبیر خواب فیل از نظر علمای تعبیر خواب چیست

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

می دانید تعبیر خواب فیل از نظر علمای تعبیر خواب چیست

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب فیل ديدن فيل درخواب بر شش وجه است. اول: پادشاه عجمي. دوم: مرد غلام. سوم: تعبیر خواب فیل مردمكاري. چهارم: مردباقوت و هيبت. پنجم: مرد حسود. ششم: ستمكاري خونخواره.  

می دانید تعبیر خواب فیل از نظر علمای تعبیر خواب چیست

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

می دانید تعبیر خواب فیل از نظر علمای تعبیر خواب چیست

تعبیر خواب فیل  فيل دشمن نمي تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر ديديد که فيلي سر به دنبال شما گذاشته تعبیر خواب فیلدر جريان حادثه اي بزرگ قرار مي گيريد که عظمت آن شما را مي ترساند.

تعبیر خواب فیل

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 23 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.