تعبیر خواب تخم مرغ | 77 تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب

تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ ، تعبیر خواب تخم مرغ شکسته ، تعبیر خواب تخم مرغ خانگی

دیدن تخم مرغ در خواب یکی از خواهای معمول است.اگر شما هم خواب تخم مرغ دیده اید و دنبال تعبیر خواب تخم مرغ هستید این مطلب از سایت جسارت را تا انتها بخوانید.

تعبیر خواب تخم مرغ از دید محمد بن سیرین

دیدن تخم مرغ در خواب دلیل بر قدرتمندی و نیرو است

تعبیر خواب تخم مرغ از دید حضرت دانیال ع

دیدن تخم مرغ در خواب کنیز است.چنانچه خداوند در آیه 48 سوره صافات می فرماید  گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند

اگر در خواب ببیند مرغ جلوی او تخم بگذارد تعبیر خواب این است که از زنی فرومایه با کنیز صاحب بچه می شود

اگر در خواب تخم ناشناسی را ببیند بطوریکه نداند تخم برای کیست با زنی با ارزش و موقر ازدواج می کند

دیدن تخم پخته در خواب این است که به زحمت مال به دست می آورد

دیدن خوردن تخم نیمه پخته این است که زنی می گیرد و مدت طولانی با او زندگی می کند

خوردن تخم با پوست این است که مال مردم را می خورد

اگر در خواب ببیند پوست تخم مرغ را می خورد ولی سفیده و زرده را نمی خورد تعبیرش این است که مال مرده می خورد با کفن مرده میدزدد.

اگر برای تعبیر خواب خود نیاز به تعبیر خواب خروس و تعبیر خواب مرغ دارید می توانید با کلیک روی کلینک آبی خود به خود به صفحه مورد نظر منتقل می شوید.

تعبیر خواب تخم مرغ ، تعبیر خواب شکستن تخم مرغ ، تعبیر خواب تخمه مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ از دید کرمانی

اگر کسی ببیند که تخم می کند با زنهای بسیاری ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است

اگر در خواب ببیند که روی تخم مرغ خوابیده مانند مرغ تعبیر خواب این است که با زنها زیاد اختلاط دارد

اگر ببیند از ان تخم ها جوجه به بار آورد از فرزندان آن زنها فایده می برد

اگر در خواب ببیند که به جای فرزند تخم زایید صاحب فرزندی کافر می شود

تعبیر خواب تخم زیر مرغ گذاشتن و جوجه شدن این است که کار و بارت رونق می گیرد

اگر معلمی که به کودکان قرآن می آموزد این خواب را ببیند صاحب فرزند می شود

اگر در خواب ببیند تخمی را شکست تعبیر خواب این است که بکارت و دوشیزگی دختری را برمی دارد

اگر در خواب ببیند که نمیتواند تخم را بشکند تعبیر خواب این است که نمی تواند بکارت را بر دارد

اگر در خواب ببیند تخم زیادی دارد تعبیر خواب این است که صاحب فرزندان زیادی می شود

تخم اردک دیدن فرزند فقیر است

تخم گنجشک در خواب شادمانی است

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر تخم پرندگان ابی در خواب بر 4 وجه است : 1. به مراد رسیدن 2. زن گرفتن 3. کنیز 4. فرزند دار شدن .

لوک اویتنهاو

گرفتن تخم مرغ این است که سود به شما می رسد

پختن تخم مرغ این است که بدگویی می کنید

خریدن تخم مرغ این است که ضرری به شما خواهد رسید

دیدن تخم پرندگان دیگر این است که مورد آمرزش قرار می گیرید

خوردن تخم پرندگان دیگر این است که ناراحتی به شما می رسد

دیدن تخم مرغ این است که دعوا در راه است

تخم را از آشیانه برداشتن این است که شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد

تخم مرغ گندیده این است که موانع جلوی شما خواهد بود

شکستن یا له کردن تخم مرغ ،ناراحتی و نارضایتی است

ممکن است در خواب خود جوجه و تخم مرغ را همراه هم دیده باشید برای تعبیر این خواب روی لینک تعبیر خواب جوجه کلیک نمایید.

تعبیر خواب تخمه مرغ بزرگ ، تعبیر خواب تخمه مرغ از امام صادق ، تعبیر خواب تخمه مرغ شکسته

آنلی بیتون

دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

دید لیلا برایت

خریدن تخم مرغ در خواب سود و منفعت مالی است

اگر در خواب ببیند که مرغی روی تخم های خود خوابیده تعبیرش شنیدن خبرهای خوب است

دیدن تخم مرغ پخته این است که روزهای خوبی در پیش است

دیدن تخم مرغ رنگ شده بیانگر روزهای سخت و مشکلات است

اگر کسی در خواب به شما تخم مرغ رنگی داد تعبیر خواب این است که شما به کسی علاقه مند می شوید

ممکن است در خواب شما املت هم باشد اگر علاقه دارید تعبیر خواب املت را مشاهده نمایید ، کافیست روی لینک آبی کلیک نمایید.

تعبیر خواب تخمه مرغ شکستن ، تعبیر خواب تخمه مرغ اب پز ، تعبیر خواب تخمه مرغ سفید ، تعبیر خواب تخمه مرغ گندیده

خواب های معمول و تعابیر ما

خواب دیدم مادرم (فوت شده) برایم دو دسته گل مصنوعی و یک تخم مرغ جوشانده داد . تعبیر این خواب چه چیزی می شود ؟

تعبیر این خواب خوب است و نشان از قدرت گرفتن در آینده دارد.

140 comments

 1. مادرم خواب دیده ک من تخم مرع برداشتم این چ تعبیری داره لطفا ایمیل کنید

 2. لوک اويتنهاو مي گويد :

  تخم مرغ

  گرفتن آن : سود

  پختن آن : بدگويي

  خريدن آن : ضرري به شما خواهد رسيد

  تخم پرندگان ديگر : آمرزش

  خوردن تخم پرندگان ديگر: ناراحتي

  ديدن آن : دعوا

  تخم را از آشيانه برداشتن : شما با يک بيوه ازدواج خواهيد کرد

  تخم مرغ گنديده : موانع

  شکستن يا له کردن آن : ناراحتي ، نارضايتي

  • تعبیر خواب تخم را از آشیانه برداشتن این است که شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد

   • سلام.من تو خواب دوتا تخم غازو ازاشیانش برداشتم اولی تو دستم له شد دومی اام همون لحظه جوجه شد

   • اگر دیدم در خواب زنی تخم مرغ پخته به من داد

   • من خواب دیدم چند تا تخم مرغ را از آشیانه مرغ برداشتم و یه سریا کوچیک و یه سری از اونا بزرگ و چند تا از آنها توی دستم شکستن و مادرم هم کنارم بود و چند تا تخم مرغ هم دست مادرم شکست اونایی ک شکستن کوچیک و اکثرا خالی بودن

 3. ديدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است كه ثروتي قابل ملاحظه به دست مي آوريد . تعبير اين خواب براي افراد متأهل وجود شادماني ميان افراد خانواده است .

 4. خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است كه آشفتگي هاي غير عادي در خانه شما را تهديد مي كند .

 5. ديدن تخم مرغ هايي كه تازه شكسته اند در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال مساعد آرزوهاي شما را برآورده مي سازد و همت عالي و انصاف شما را نزد ديگران محبوب مي كند .

 6. ديدن تخم مرغ گنديده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است

 7. ديدن يك جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

 8. اگر خواب ببينيد تخم مرغ به سر و روي شما پاشيده مي شود ، نشانة آن است كه جواهراتي به خود مي آويزيد تا به ديگران فخر بفروشد .

 9. ديدن تخم ديگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است كه از خوشاوند دوري به شما ارث خواهد رسيد و شما در كار خود پيشرفتي چشم گير خواهيد داشت

 10. خواب دیدم کنار ضریح مطهر حضرت عباس مشغول گریه بودم وحاجت خودرا می خواستم

 11. تو خواب دیدم از پسری که دوستش دارم تخم مرغ گرفتم یا بهتر بگم بهم تخم مرغ داد تعبیرش چی میتونه باشه؟

 12. سلام من خواب دیدم که از یک مغازه دار تخم مرغ خریدم تخم مرغها 5 یا 6 تا بودند توی پلاستیک فروشنده گذاشته بود بهم داد منم پولشو دادم اما انگار زیادتر دادم از پولش 😯

 13. ایشالا خدا شفات بده خوابای آدمیزادی ببینی

 14. شما با او ازدواج می کنید وصاحب فرزند می شوید

 15. خواب دیدم دارم با خالم یک عالمه تخم مرغ را از روی زمین جمع می کردیم خالم می گفت ولیش کن اما می گفتم که گناه داره زیر دست و پا می آید و همشون رو توی کارتون می گذاشتیم و تخم مرغ هااکثرا شکسته بود.

 16. تخم مرغ را همیشه خواب میبینم تخم اوردک در خواب چیست وتخم مرغ شکسته که جا داری جمع میکن چیست

 17. خواب دیدم یک کارتن بزرگ تخم مرغ خواستم جابجا کنم از دستم افتاد تمامش شکست تعبیرش چیه

 18. خواب دیدم یکی برایم یک تخم مرغ میدهد که در آب جوش داده شده من تخم را باز میکنم بعد کمی از او میخورم :-?:

 19. در خواب سه تا تخم مرغ ديدم يكيش در لانه دوتاي ديگر روي زمين بودند و من يكيش رو از زمين در حالي كه مي ترسم برميدارم تعبير خواب من چي ميشه؟

 20. درخواب دیدم داشتم ران مرغ می خوردم.تعبیر خواب این چیست؟

 21. خواب دیدم دوتا تخم مرغ شکستم توی ماهیتابه، یه لحظه برگشتم روی یکیش یه لکه ی بزرگ خون بود

 22. من خواب دیدم یک عالمه جوجه دارم یکیشون تخم گذاشت دو تا تخم گذاشت یکی سالم دومی خراب.

 23. سلام . ما توي خونه يه جوجه سياه داريم خواب ديدم بزرگ شده دور چشماش هم پر سبزداشت ، ازش پرهاي بزرگ سياه ريخت رو زمين بعد زور زديه دونه تخم ريز وکثيف گذاشت بعد پرواز کردعين عقاب تيز و سريع .

 24. سلام من دیشب که شب اول ماه بود خواب دیدم تو لونه مرغ هستم و سه تا تخم از تو جعبه ای که مرغ توش میخوابید برداشتم

 25. خواب دیدم توحیاطمون چندتخم مرغ بود رفتم حیاط مرغی نشسته بود تخم هاروجمع کردم البته مرغ مال مانبود

 26. خواب دیدم که یه مرغ خریدم تا تخم بزاره جاش یه عالمه مدفوع کرده

 27. دیدم یک نفر یک تخم مرغ دو زرده بزرگ در دست دارد

 28. خواب۳ تخم مرغ دیدم که دو تخم مرغ به حالت ایستاده و سومی گندیده بود،تعبیرش چی میشه،لطفا راهنمایی کنید

 29. سلام من خواب دیدم پدرم که فوت شده بهم تخم بلدرچین داد

 30. خواب ديدم تخم مرغ تو دستم شكست لطفا بگين تعبيرش چيه؟

 31. همکارم خواب دیده بود که من در داخل شکمم تخم زیادی نگه داشته ام و بیرون می آورم و نشانش میدهم تعبیرش چیست؟

 32. سلام من خواب دیدم که کلی تخم مرغ رو با دست شکوندم لطفا تعبیرش رو بگین با تشکر

 33. سلام خواب دیدم دارم تخم مرغهای محلی جمع میکنم ۵-۶بودن بعدش گوشیم زنگ زد بیدارشدم هنوز اذان صبح نگفته بود

 34. سلام من دیشب خواب دیدم دوتا تخم مرغ دو زرده از بازار خریدم البته حامله هم هستم

 35. سلام من دیشب خواب دیدم دو کیسه برنج و ی پلاستیک بزرگ پر تخم مرغ ی نفر جلو درخونه بهم داد تعبیرش چیه؟

 36. من خواب چندتا تخم مرغ شکسته تو یه کاسه بزرگ دیدم ولی هرچی آرد بهش اضافه میکروم بازم شل بود تعبیرش چی میتونه باشه؟!

 37. خواب دیدم داداشم رفت از زیر چند تا مرغ که کنارهم بودن4تاتخم مرغ گرفت

 38. ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ‘ تخم مرغ ‘ در خواب قوت و نیرومندی است .

 39. دانیال (ع) می گوید : تخم مرغ در خواب کنیز است . خدای متعال می فرماید : گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند –سوره صافات ایه 48 .

 40. اگر ببیند مرغ جلوی او تخم گذاشت از زنی فرومایه یا از کنیزی صاحب فرزند می شود و اگر در خواب تخم ناشناسی ببیند با زنی که ارزش و منزلتش به اندازه سفیدی و خوبی ان تخم است ازدواج می کند . اگر ببیند تخم پخته می خورد با زحمت مال بدست می اورد . اگر ببیند تخم نیم پخته می خورد زنی می گیرد و مدتی طولانی با او زندگی می کند . اگر ببیند تخم را پوست می خورد مال مردم را می خورد اگر ببیند پوست تخم را می خورد و سفیده و زرده ان را باقی می گذاشت و نمی خورد مال مرده ها را می خورد یا کفن مرده ها را بر می دارد .

 41. کرمانی می گوید : اگر کسی ببیند که تخم می کند با زنهای زیادی ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است . اگر ببیند مثل مرغ روی تخم خوابیده است با زنها اختلاط دارد و اگر ببیند از تخم جوجه بیرون اورد از فرزندان ان زنها به او فایده می رسد و اگر ببیند به جای فرزند تخم زائید صاحب فرزندی می شود که کافر است . اگر ببیند تخم زیر مرغ گذاشت و جوجه بیرون اورد کار راکد او دوباره احیا می شود و به جریان می افتد و گروهی گفته اند اگر این خواب را معلمی که به کودکان قران می اموزد ببیند صاحب فرزندی می شود . اگر ببیند تخم را شکست دوشیزگی و بکارت دختری را بر می دارد و اگر ببیند نتوانست تخم مرغ را بشکند نمی تواند بکارت را بردارد و اگر ببیند تخم زیادی دارد به اندازه انها فرزند پیدا می کند و تخم اردک فرزند فقیر است و دیدن تخم گنجشک در خواب شادمانی است و تعبیر تخم سایر پرندگان در جای خود ذکر می شود .

 42. حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر تخم پرندگان ابی در خواب بر 4 وجه است : 1. به مراد رسیدن 2. زن گرفتن 3. کنیز 4. فرزند دار شدن .

 43. آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ دیدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

  ۲ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

  ۳ـ دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

  ۴ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

  ۵ـ دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

  ۶ـ اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانة آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

  ۷ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

 44. خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‏ی سود مالی است. اگر در خواب ببینید که مرغی بر روی تخم‏های خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است. دیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‏ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید.

 45. دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بیانگر بروز سختی‏ها و مشکلات است. اگر در خواب کسی به شما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنی به کسی علاقه‏مند می‏شوید.

 46. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند كه زبانش بریده و ناقص گردید، بی آن كه با كسی خصومت داشت، دلیل است كه به وقت حجت زبانش شود. اگر بیند كه زبانش در طول یا درعرض زیاد شد، دلیل كه به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر یابد.

 47. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه او را دو زبان است، دلیل است كه حق تعالی او را علم و دانش روزی كند. اگر بیند كه از دست خود زبان را ببرید تا سخن نگوید، دلیل كه از باطل گوئی توبه كند و خاموشی اختیار كند. اگر بیند كه بر سخنش خطائی زشت رفت، دلیل است سخنی گوید كه رضای خدا باشد. اگر بیند كسی زبان دردهان او نهاد، دلیل كه او را قوتی و حجتی بود از كسی در سخن. اگر بیند كه زبان كسی می مكید، دلیل كه از آنكس علم و دانش حاصل كند.

 48. جابر مغربی گوید: اگر كسی بیند كه زبانش گنگ شده بود، دلیل بر فساد دین و دنیای او كند. اگر بیند كه درویشی را زبان ببرید، دلیل كه چیزی به درویش دهد و زبانش از خود كوتاه نماید. اگر بیند زنان را زبان ببرید، دلیل كه پرده و ستر او دریده شود. اگر بیند زبانش با كام گرفته بود، دلیل كه حقی یا وامی را منكر گردد.

 49. حضرت دانیال گوید: اگر بیند زبان او قوی و ستبر بود، دلیل است مناظر و سخنور بود و بر خصم غلبه كند. اگر بیند زبان او درازند، دلیل كه درشت سخن و بدگوی بود و مردمان را به زبان رنجاند. اگر بیند زبانش گردیده بود، دلیل است بیچاره و بیمار شود. اگر بیند كه زبانش ریش بود، دلیل كه بر كسی بهتان گوید، یا بر كسی گواهی به دروغ گوید. اگر بیند زبان او موی برآورده بود، دلیل كه از بان خویش، در رنج و بلا افتد. اگر بیند زبان او آماس كرده بود، دلیل است به سبب گفتارش اومال حاصل شود، بر قدر آماس زبان.

 50. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر كسی بیند زبان او دراز شده بود، دلیل كه كسی او را غمز كند یا دشنام دهد. اگر كسی بیند زبان او آویخته بود و به دو شاخ گشته بود، دلیل كه درمیان مردم منافقی كند. اگر بیند كه در اصل زبان هیچ نداشت، دلیل كه از شغل همه فرو ماند و دشمن بر او چیره شود. اگر بیند سر زبانش بریده بود، چنانكه هیچ سخن نتوانست گفت، دلیل كه شغل او بیشتر بر دست وكیلش برآید.

 51. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زبان به خواب بر شش وجه است. اول: حكمت. دوم: ریاست. سوم: ترجمان. چهارم: حاجت. پنجم: دلیل. ششم: سخن گفتن به زبان های مختلف.

 52. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زبان در خواب بی هیچ تاویل و تعبیر ی اشاره به خود است و هر حالتی که زبان ما در خواب داشته باشد می توانیم وضع و موقعیت خویش را در بیداری قیاس و مجسم کنیم. در این مورد تمام موبران اتفاق نظر دارند که زبان در خواب اشاره به خود زبان است. اگر در خواب ببینیم که زبانمان دراز شده چیزهائی می گوئیم که نفع ما در گفتن آن سخنان نیست. یا گستاخی می کنیم یا فضولی و خلاصه زبان درازی از ما سر می زند. چنانچه ببینیم زبان ما پهن شده خواب ما می گوید که به وقت لزوم نمی توانیم از حق خویش دفاع کنیم. ابن سیرین از دانیال نبی نقل می کند که اگر ببینید که زبانتان آماس کرده و بزرگ شده به قدر همان آماس سود می برید و نعمت می یا بید .اگر ببینید که زبانتان موی در آورده به سبب زبان خود گرفتار محنت و اندوه می شوید. اگر ببینید که زبانتان بیش از حد دراز شده با سخنان خود موجبات رنجش دیگران را فراهم می آورید و چنانچه ببینید زبانتان شرحه شرحه و قاش قاش شده است نشان آن است که به کسی تهمت و افترا می زنید بی آن که دلیلی داشته باشید. اگر در خواب ببینید که زبانتان دو شاخه شده در میان مردم به نفاق و دوروئی حرف می زنید و آن چه بر زبان می آورید در دل ندارید و آن چه خیر دیگران در آن است نمی گوئید و اگر ببینید که اصلا زبان در دهان ندارید جائی که باید از خویشتن دفاع کنید عاجز می مانید و سکوتی زیان بار انتخاب می کنید.

 53. من تو خواب دیدم که داشتم تخم مرغ میشکستم ک خون توش بود لطفا تعبیرشو برام ایمیل کنید… لطفا

 54. من خواب دیدیم دست خانومم یه سطل تخم مرغ محلیدهستش
  از این سطل ماستها

 55. سلام من خواب دیدم با شوهرم رفتیم بیرون یه تخم مرغ برداشت یه کم از پوست آهکیش کنده شده بود بعد یه دفعه ازش یه جوجه درومد و رشدشم زیاد بود یه لحظه خیلی بزرگ شد اوردیمش خونه شد یه پسر بچه خیلی زیبا،میشه لطف کنید تعبیرش خیلی زود بهم بگید ممنون میشم

 56. خواب دیدم که دارم دو تخم مرغ نیم
  پخته بطوری که زرده هایش هنوز خوام
  بود میخوردم

 57. ناشناس

  خواب دیدم دوتا تخم مرغ روشکستم داشتم بهم میزدم که دیدم تو یکیش جنین تشکیل شده جنین هم سرش شکل گرفته بود…..میخواستم جتین رو جدا کنم از تخم مرغ….
  بعدش نگاه کردم سر جنین تخم اردک هستش….تعبیرش چی هست

 58. ناشناس

  سلام من خواب دیدم که یک تخم مرغ برزگی تودستم دارم که روش شکسته وبازه یه ذره هم ریخت ولی بیشترش توش مونده بود ومحکم تودستم گرفاته بودم

 59. دیدن خواب تخم مرغ های زیاد و درشت درخانه ای متروکه

 60. سلام من دیشب خواب دیدم ی سبد پر تخم مرغ آبپز میذاشتم وسط سفره

 61. مهیار افشار

  با سلام
  من خواب دیدم که یه مرغ جوجه بزرگی زایید.
  یعنی با داداش بزرگم شاهد بچه زایی اون هم بودم
  بی زحمت تعبیرشو برام
  بفرستید

 62. فراهانی

  با سلام من خواب دیدم تخم مرغ عشقی که تو خونه از ش نگه داری میکنم رو خودش شکسته و من نگاهش مسکنم بی زحمت تعبیرش رو برام بگید

 63. فراهانی

  باسلام من خواب دیدم مرغ عشقی که تو خونم ازش نگهداری میکنم تخم خودشو شکسته ومن بهش داشتم نگاه میکردم تعبیرش را برام بگید ممنون

 64. سلام من خواب دیدم تخم مرغ های زیادی در خانه زن بابام گذاشته شده اگه می شه تعبیرش رو بگید

 65. زهرا باقریان

  باسلام
  من خواب دیدم که دوتا تخم مرغ تو دستم بود شکستمشون و خام خوردمشون اگر ممکنه تعبیرش رو بهم بگین
  با تشکر

 66. سلام
  خواب دیدم خانمی دو تا تخم آب پز که نمیدونم برای مرغ بود یا اردک رو یکیشو خودش خورد و اون یکی رو هم کامل داد به یه اردک سفید قورت داد
  تعبیری داره؟

 67. سلام من خواب دیدم ۳تا تخم مرغ داشتم یکیشو بصورت پخته خوردم دوتای دیگشو بدون اینکه بپزم توی ظرفی شکستم و جدا گذاشتم.لطفا تعبیرشو بگید البته من باردارم

 68. نجمه هراتی

  سلام من خواب دیدم داخل تخم مرغ پخته درش رو باز کردم یه نوزاد دختر بود تعبیرش چیه؟

 69. خواب دیدم خواهرم تخم مرغی می‌شکند برای برادرم ولی طبیعی کوچک بیرون میاد

 70. با سلام خواب دیدم تعداد زیادی تخم مرغ این طرف برای مرغ و تعداد زیادی ان طرف برای پرنده ای دیگر…قراربود پرنده ها هرکدام دوتاتخم زیر بال خود نگهداری کنند تاتبدیل به جوجه شود

 71. عجیبه واقعا ی تخم مرغ چ تعبیر هایی داره

 72. خواب دیدم پدرم و شوهرم و دخترم تخم مرغ نیمرو کردن می خورند زرده های زردی هم داشت تعبیرش چیه

 73. خواب دیدم یک شانه تخم مرغ تمیز را به یکی از دوستان پدرم که زنده است دادم تعبیرش چی میشود

 74. سلام درخواب دیدم تخم مرغهایه کوچک‌وبزرگ و رنگی داخل یک جعبه هستن و خواستم بردارم ولی دباره انداختم سرجایش تعبیرش چیست

 75. سلام من در خواب چند تا تخم مرغ دیدم که از لانه مرغها برداشتم تعبیرش چیه؟

 76. سلام من در خواب دیدم چند تا تخم مرغ از لانه مرغها برداشتم تعبیرش چیه؟

 77. سلام من درخواب دیدم چندتا تخم مرغ از لانه مرغها برداشتم تعبیرش چیه؟

 78. من مبینا هستم یک شب خواب دیدم که یک مرغ مرده یکیش زنده است خیلی خواب بدی بود

 79. میمون روی تخم بخوابد چه میشود

 80. من خواب دیدم ک سه یا چهار تا تخم مرغ توی دستم بود و دوسه تاش شکسته بود و منم داشتمزده و سفیده داخلشو خالی میکردم این چه معنی داره لطفا جواب بدید

 81. تو خواب دیدیم یه تخم مرغ آب پز رو پوست کندم و میخوردم که زرده تخم مرغ خونی بود و وقتی خوردم دهنم خونی شد تعبیرش چیه ؟

 82. خاب دیدم داشتم تونافمونگامیکردم احساس کردم توش یچیزی هس بعدباانگشتم خاستم برش دارم دیدم تخم مرغ اومددستم ٧-٨تااومد کنارپام روزمین یه ظرف بودهمروزاشتم تواون فقط یکیشوگزاشتم توکیفم
  یکی تواون خونه بودکه ازاون خجالت میکشیدم ک بقیه شوبزارم توکیفم
  بعددیدم علی اومدبه علی گفتم علی نگاکناشکمم بخاطراینابزرگ شده بودا تخم مرغاروکه دراوردم شکمم کوچیک شد

 83. مهر افرین

  خواب دیدم سه تا تخم مرغ در یک لانه هست اولی را یک پلنگ خورد دوتای دیگر را نجات دادم.که مال یک گربه بود امد و رویش خوابید.تعبیرش چیست

 84. مهر افرین

  خواب دیدم سه تا تخم در لانه ای هست یکی از انها را پلنگ خورد.دوتای انهارا نجات دادم.انها مال گربه ای بود که امد و رویشان خوابید.تعبیرش چیست

 85. سلام. من خواب دیدم که کلی تحم مرغ داریم و هر کدام را که میشکنم از داخلش انگشتر برلیان و طلا بیرون میاد به نظرتون تعبیرش چیه؟

 86. سلام خواب دیدم یک سطل تخم مرغ زیادی در ان شکسته شده سطل به زمین میخورد تمام زرده ها خالی میشود اما سفیده هاش خالی نمیشود تعبیر این خواب من چیست؟

 87. سلام من خواب دیدم که ازمغازدار تخمرغ می گیرم اما مغازدار چندتا ازتخمرغ ها راشکست مغازدار همسایه قدیمان بود

 88. سلام من خواب دیدم که رفتم مغازی همسای قدیم مان تخم مرغ بخرم چندعددتخم مرغ شکست وچندعددتخم مرغ سالم بمن داد تخم مرغ شکستهاسفیده وزردی کم داشت من ناراحت شدم وتخم مرغهاراگرفتم وامد بخانه

 89. سلام من خواب دیدم با خانواده رفتیم باغ به طور اتفاقی تخم مرغ های طلا پیدا کردیم که مثل تلن بار کردن میوه های سیب جمع شده بودن اما فرداش دوباره اومدیم تخم مرغ هارو برده بودن تعبیر خواب تخم مرغ های طلایی نبود لطفا راهنمایی کنید??

 90. سلام من خواب دیدم جایزه یه تخم مرغ گرفتم که سکه طلا داخلش بود تعبیرش چی میشه

 91. من تو خواب دیدم تخم مرغ تو دستم جوجه ش یعنی چی

 92. سلیمان رستم زاده

  سلام من خواب دیدم دراز کشیده ام و زنی ناشناس روی سرم پنج تا تخم مرغ میشکند و میخواد روی سرم بپزه بعد مهمونی میاد تعبیرش چیه

 93. سلیمان رستم زاده

  سلام من خواب دیدم زنی پنج عدد تخم مرغ روی سرم میشکند و زرده تخم مرغ رو روی سرم میریزد میخواهد بپزه و بعد میهمان میاد

 94. سلام.
  من خواب دیدم زرده های تخم مرغ سیاه هستند خب این یعنی چی ؟؟؟ نتونستم چیزی پیدا کنم.

 95. سلام
  من خواب دیدم زرده ی تخم مرغ سیاه است یعنی چی؟؟؟

 96. عرض سلام و احترام
  ببخشید من درخواب دیدم هنگام نماز ظهر بود و برای وضو گرفتن به سمت شیر آب رفتم که فرد به ظاهر نیازمندی سمت شیر آب آمد و کمی آب خورد من در کاسه ای در دستم سه عدد تخم مرغ و سه عدد سیب زمینی کوچک داشتم که به اون فرد دادم و گفتم من به اینها احتیاجی ندارم شما ببر، همچنین گفتم که نپخته اند آنها را بپز
  اگر تعبیر دارد ممنون میشم بگید
  سپاسگزارم.

 97. سلام‌ من ۴عدد‌ تخم‌ مرغ‌ در‌ دست‌ داشتم‌ یعنی‌ چیه

 98. سلام…
  من تخم های کوچک و بزرگ داشتم ولی نمیدونم متعلق به کدوم حیوون بود..
  تشگر.

 99. سلام.
  من خواب دیدم تخم های زیادی دارم کوچک متوسط بزرگ…حتی بعضی هشت ضلعی بود.

 100. سلام.
  من خواب دیدم تخم های زیادی دارم کوچک متوسط بزرگ…حتی بعضی هشت ضلعی بود.
  در ضمن نمیدونم تخم چی بود.

 101. سلام من خواب دیدم بمن گفتن پنیر و تخم مرغ نخور کسی میتونه راهنمایی کنه تعبیرش چیه توی گوگل چیزی پیدا نکردم

 102. سلام من خواب دیدم ۳تا تخم مرغ خام رو با پوست خوردم بعدش حالم بد شد و همشونو بالا آوردم
  تعبیرشو کسی اگه میدونه بگه لطفا?‍♀️

 103. سلام خوب هستید خواب دیدم تخم مرغ در دهان دارمداخل دهان شکستم مقداری خوردم بعد در دست با پوست گرفتم مقداری با سفیده بر زمین ریخت

 104. سلام ، من خواب دیدم سه تا اردک داریم اول تو لانه اشون تخم مرغ کم بود ولی هر چی برمیداشتم تخم مرغ زبادتر میشد حتی بینشون تخم مرغای بزرگ هم بود که برمیداشتم از لانه اشون ممنون میشم تعبیرشو بگین.

 105. محمد رضا

  سلام من خواب دیدم یک عدد تخم مرغ کف دستم آتش گرفت ممنون میشم اگه تعبیرش و بگید .

 106. محمد رضا

  تعبیر آتش گرفتن تخم مرغ رو میخواستم بدونم سپاسگزارم

 107. سلام من خواب دیدم چندتا تخم مرغ شکوندم اخریش جوجه مرده ازتوش دراومد من تا دیدم انداختم بغل یکی دیگه معنیش چی میشه

 108. سلام من خواب دیدم چندتا تخم مرغ رو میشکنم که از داخلش جوجه میاد بیرون. و به بقیه میدادمشون تعبیرش چیه ؟؟؟

 109. سلام من خواب دیدم دو عدد تخم اردک که در یه مکان سرسبزی بود ور داشتم

 110. سلام من خواب دیدم که ۲ تا تخم مرغ سفید داشتم یکی رو شکستم ولی توش یک جوجه نارس ا زرده وسفیده وجود داشت

 111. من دیدم که یک پلاستیکی پر از تخم مرغ در دستم است که یکی از ان ها میشکنه من هم ولش کردم و رفتم

 112. من یه خواب دیدم که مرغی چند تا تخم گذاشت ویکی از تخم ها شکست ولی بقیه اش سالم بودتعبیرش چی می شود.
  لطفا تعبیر خواب ام را بگوید.
  باتشکر.

 113. سلام من خواب دیدم در جایی شبیه جنگل دورم پر از مرغ بود که انگار مرغها روی درختای بلتد زندگی میکردن شاید صدها مرغ که همشون تخم گذاشته بود یک فرد ناشناس از اون تخم مرغا به من هدیه داد و گفت با خودت ببر

 114. سلام،من خواب دیدم دخترعموم از تو یه ظرفی تخم مرغ ها رو زمین غلت میده تا به من برسه ،من هم از ترس اینکه نشکنن میدوم که بگیرمشون ولی همین که تو دستم میگرم میبینم پوسته شون انقدر نازک بوده که شکستن ،ولی زرده و سفیدشون بسیارتازه و خوش رنگه،اونارو تودستم میارم و تو همون ظرفی که دست دختر عمومه میندازم،عاجزانه خواهش میکنم سریع تعبیرخوابمو بفرمایید چون دوسال پیش خواب تخم مرغ گندیده دیدم و همون روز پدرم فوت کرد،امروز هم از وقتی بیدار شدم بسیار نگرانم

 115. خواب دیدم صاحب کارم به من دوتا تخم مرغ طبیعی از اونها که رنگی هست داد رنگ شده نبک ها خود تخم مرغ رنگی بود بهش میگن تخم مرغ طبیعی…مممنون میشم تعبیرش را بگین

 116. زحل هستم، در تخم مرغ را جمع اوری مینمایم ، تعبیر

 117. عزت ایزدی

  سلام خسته نباشید من برادرم در خواب دیده بود در بالای کوهی بلند یک عدد تخم مرغی را میشکند که از داخلش سه تا زرده درمیاید لطفا بگویید تعبیرش چیه ممنون هستم از همتون

 118. سلام‌
  من خواب دیدم که برای ناها سر سفره هستم ومادرم میگوید ناهار تخم مرغ نذری است ک باید بروی از همسایه بگیری و درنهایت خودش میرود و نذری مرا میگیرد و یک لحظه دیگر میبینم ک در حال خوردن پوست تخم مرغ هستم.تعبیر چیست

 119. سلام تعبیر خواب گوشت مرغ خام فاسده شده ک بو میداد چی هسش. ممنون میشم جواب بدید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.