تعبیر خواب تخم مرغ | 77 تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب

تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ ، تعبیر خواب تخم مرغ شکسته ، تعبیر خواب تخم مرغ خانگی

دیدن تخم مرغ در خواب یکی از خواهای معمول است.اگر شما هم خواب تخم مرغ دیده اید و دنبال تعبیر خواب تخم مرغ هستید این مطلب از سایت جسارت را تا انتها بخوانید.

تعبیر خواب تخم مرغ از دید محمد بن سیرین

دیدن تخم مرغ در خواب دلیل بر قدرتمندی و نیرو است

تعبیر خواب تخم مرغ از دید حضرت دانیال ع

دیدن تخم مرغ در خواب کنیز است.چنانچه خداوند در آیه 48 سوره صافات می فرماید  گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند

اگر در خواب ببیند مرغ جلوی او تخم بگذارد تعبیر خواب این است که از زنی فرومایه با کنیز صاحب بچه می شود

اگر در خواب تخم ناشناسی را ببیند بطوریکه نداند تخم برای کیست با زنی با ارزش و موقر ازدواج می کند

دیدن تخم پخته در خواب این است که به زحمت مال به دست می آورد

دیدن خوردن تخم نیمه پخته این است که زنی می گیرد و مدت طولانی با او زندگی می کند

خوردن تخم با پوست این است که مال مردم را می خورد

اگر در خواب ببیند پوست تخم مرغ را می خورد ولی سفیده و زرده را نمی خورد تعبیرش این است که مال مرده می خورد با کفن مرده میدزدد.

اگر برای تعبیر خواب خود نیاز به تعبیر خواب خروس و تعبیر خواب مرغ دارید می توانید با کلیک روی کلینک آبی خود به خود به صفحه مورد نظر منتقل می شوید.

تعبیر خواب تخم مرغ ، تعبیر خواب شکستن تخم مرغ ، تعبیر خواب تخمه مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ از دید کرمانی

اگر کسی ببیند که تخم می کند با زنهای بسیاری ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است

اگر در خواب ببیند که روی تخم مرغ خوابیده مانند مرغ تعبیر خواب این است که با زنها زیاد اختلاط دارد

اگر ببیند از ان تخم ها جوجه به بار آورد از فرزندان آن زنها فایده می برد

اگر در خواب ببیند که به جای فرزند تخم زایید صاحب فرزندی کافر می شود

تعبیر خواب تخم زیر مرغ گذاشتن و جوجه شدن این است که کار و بارت رونق می گیرد

اگر معلمی که به کودکان قرآن می آموزد این خواب را ببیند صاحب فرزند می شود

اگر در خواب ببیند تخمی را شکست تعبیر خواب این است که بکارت و دوشیزگی دختری را برمی دارد

اگر در خواب ببیند که نمیتواند تخم را بشکند تعبیر خواب این است که نمی تواند بکارت را بر دارد

اگر در خواب ببیند تخم زیادی دارد تعبیر خواب این است که صاحب فرزندان زیادی می شود

تخم اردک دیدن فرزند فقیر است

تخم گنجشک در خواب شادمانی است

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر تخم پرندگان ابی در خواب بر 4 وجه است : 1. به مراد رسیدن 2. زن گرفتن 3. کنیز 4. فرزند دار شدن .

لوک اویتنهاو

گرفتن تخم مرغ این است که سود به شما می رسد

پختن تخم مرغ این است که بدگویی می کنید

خریدن تخم مرغ این است که ضرری به شما خواهد رسید

دیدن تخم پرندگان دیگر این است که مورد آمرزش قرار می گیرید

خوردن تخم پرندگان دیگر این است که ناراحتی به شما می رسد

دیدن تخم مرغ این است که دعوا در راه است

تخم را از آشیانه برداشتن این است که شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد

تخم مرغ گندیده این است که موانع جلوی شما خواهد بود

شکستن یا له کردن تخم مرغ ،ناراحتی و نارضایتی است

ممکن است در خواب خود جوجه و تخم مرغ را همراه هم دیده باشید برای تعبیر این خواب روی لینک تعبیر خواب جوجه کلیک نمایید.

تعبیر خواب تخمه مرغ بزرگ ، تعبیر خواب تخمه مرغ از امام صادق ، تعبیر خواب تخمه مرغ شکسته

آنلی بیتون

دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

دید لیلا برایت

خریدن تخم مرغ در خواب سود و منفعت مالی است

اگر در خواب ببیند که مرغی روی تخم های خود خوابیده تعبیرش شنیدن خبرهای خوب است

دیدن تخم مرغ پخته این است که روزهای خوبی در پیش است

دیدن تخم مرغ رنگ شده بیانگر روزهای سخت و مشکلات است

اگر کسی در خواب به شما تخم مرغ رنگی داد تعبیر خواب این است که شما به کسی علاقه مند می شوید

ممکن است در خواب شما املت هم باشد اگر علاقه دارید تعبیر خواب املت را مشاهده نمایید ، کافیست روی لینک آبی کلیک نمایید.

تعبیر خواب تخمه مرغ شکستن ، تعبیر خواب تخمه مرغ اب پز ، تعبیر خواب تخمه مرغ سفید ، تعبیر خواب تخمه مرغ گندیده

خواب های معمول و تعابیر ما

خواب دیدم مادرم (فوت شده) برایم دو دسته گل مصنوعی و یک تخم مرغ جوشانده داد . تعبیر این خواب چه چیزی می شود ؟

تعبیر این خواب خوب است و نشان از قدرت گرفتن در آینده دارد.

کامنت های تایید شده : 2 عدد

  • سلام.خواب دیدم داخل حمام نمره(خصوصی) هستم کسی آمد وظرفی پراز تخم مرغ آب پز به من داد که پوست تخم مرغها هم گرفته شده بود البته یادم نمیاد که خوردم یا نه.لطف کنین وتعبیر کنین.ممنون ویاعلی

  • سلام
    خواب دیدم با خواهرم داشتیم میرفتیم کوه برا پیاده روی برف هم باریده بود زمین لیز و لغزنده بود از یه جایی رد میشدیم تقریبا مثل یک بازارچه بود که همه اونجا نذری میدادن ما هم یه چنتایی گرفتیم و خواهرم خودش شکلات میداد به چنتا بچه یکم جلوتر که رفتیم یه آقایی بهم یه تخم مرغ رنگی داد یکم از پوستشو کندم دیدم کامل نپخته دادم به خواهرم همینجوری داشتیم میرفتیم تو خیابون رو زمین یه موش خاکستری در حال جان دادن بود یکم جلوتر یک موش خاکستری مرده افتاده بود و یکم جلوتر باز یه موش خاکستری انگار داشت با بچش بازی میکرد که بچشو قورت داد ولی دمش از دهنش بیرون بود

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.