مضرات سبزی شاهی

سبزی شاهی را بیشتر بشناسید – از گیاه شاهی در موارد آسم و سرفه و بواسیر استفاده می‌شود و بسیار رافع است. – ضد کمبود ویتامین C است و برای بیماری‌های ناشی …

تعبیر خواب ساعت دیواری

درباره تعبیر خواب ساعت بدانید تعبیر خواب ساعتدر رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه کند. اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی خویش را …

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن  تعبیر خواب پیاز ابراهيم كرماني گويد: پياز در خواب مال حرام است …

از تعبیر خواب کبوتر چقدر می دانید

از امام صادق نقل است که تعبیر خواب کبوترچنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند. این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند. اگر کسی در خواب ببیند  تعبیر خواب کبوترگوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند. اگر کسی ببیند بر بام یا در  تعبیر خواب کبوترحیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود. دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است

از تعبیر خواب کبوتر چقدر می دانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

از تعبیر خواب کبوتر چقدر می دانید

 تعبیر خواب کبوتر اگر زني كبوتر بيند، دليل كه شوهري كند و دختران آورد و ديدن كبوتر بازي در خواب، تعبیر خواب کبوتر دليل است بر كاري باطل و كبوتر خانه، دليل بر ناحق است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كبوتر بر پنج وجه است. اول: زن. دوم:كنيزك. سوم: مال. چهارم: نامه كه از غائب رسد. پنجم: رياست و گويند ديدن هر كبوتري در خواب، دليل بر صد درم است كه به وي رسد.   تعبیر خواب کبوتر

از تعبیر خواب کبوتر چقدر می دانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

از تعبیر خواب کبوتر چقدر می دانید

 تعبیر خواب کبوترکبوتر بين تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستي شناخته مي شود.  تعبیر خواب کبوترکبوتر در وفاداري نسبت به جفت، بعد از قو بي نظير و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده اي است آرام اهلي و بي آزار آن قدر که دست آموز مي شود تعبیر خواب کبوتر و از کف دست صاحب خويش دانه مي گيرد. اگر محبوسي  تعبیر خواب کبوتردر خواب کبوتري سفيد ببيند از زندان خلاص مي شود و آزادي خود را باز مي يابد.

از تعبیر خواب کبوتر چقدر می دانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

از تعبیر خواب کبوتر چقدر می دانید

 تعبیر خواب کبوتر اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد.  تعبیر خواب کبوتراگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد. معبران نوشته اند کبوتر  تعبیر خواب کبوتردر خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی اس تعبیر خواب کبوترچنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود

تعبیر خواب کبوتر

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 29 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.