همه چیز درباره تعبیر خواب “چاقو” خوردن به شکم

تعبیر خواب چاقو | تعبیرخواب چاقو | tabire khab

تعبیر خواب چاقو,تعبیر خواب چاقو خوردن,تعبیر خواب چاقو خوردن به شکم,تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن,تعبیر خواب چاقو زدن,تعبیر خواب چاقو زدن به شکم,تعبير خواب چاقو زدن,تعبیر خواب چاقوی بزرگ,تعبیر خواب چاقو خریدن,تعبير خواب چاقو خوردن از پشت,تعبیر خواب چاقو خوردن از پشت,تعبیر خواب چاقو خوردن به دست,تعبیر خواب چاقو خوردن در شکم,تعبیر خواب چاقو خوردن از دوست,تعبیر خواب چاقو خوردن به قلب,تعبیر خواب چاقو خوردن شکم,تعبیر خواب چاقو زدن به خود,تعبیر خواب چاقو زدن به دست,تعبیر خواب چاقو زدن از پشت,تعبیر خواب چاقو زدن به دیگری,تعبیر خواب چاقو زدن به همسر,تعبیر خواب چاقو زدن به قلب,تعبیر خواب با چاقو زدن,تعبیر خواب چاقو بزرگ,تعبیر خواب کارد بزرگ,تعبير خواب چاقو بزرگ,تعبیر خواب خرید چاقو,تعبیر خریدن چاقو در خواب

تعبیر خواب چاقو , تعبیرخواب چاقو , چاقو در خواب دیدن , jufdv o,hf ]hr,

خواب چاقو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم چاقو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب چاقو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب چاقو را مطالعه نمایید و متوجه شوید چاقو چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چاقو از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب چاقو زبان بدگویان است

تعبیر خواب چاقوی تیز و بران ،زبان تیز بدگویان است

تعبیر خواب چاقو داشتن،عدم امنیت است

تعبیر خواب چاقو گرفتن یا دادن به کسی این است کسی به شما کمک می کند یا شما کمک می کنید

تعبیر خواب چاقو , تعبیرخواب چاقو , چاقو در خواب دیدن , jufdv o,hf ]hr,

تعبیر خواب چاقو در جیب یا کشو داشتن برای دفاع از خود این است که کسی به شما نزدیک می شود که بد شما را می خواهد

تعبیر خواب چاقو کشیدن،امنیت یافتن است

تعبیر خواب چاقوی بسته نعمت است

تعبیر خواب چاقوی کوچک نعمت مختصری است

تعبیر خواب چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانو است

تعبیر خواب داشتن چاقوی نو در آشپزخانه زنی خانه دار است

تعبیر خواب چاقو , تعبیرخواب چاقو , چاقو در خواب دیدن , jufdv o,hf ]hr,

تعبیر خواب چاقو از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب چاقو،دعوا و جدایی و ضرر مالی است

تعبیر خواب چاقوهای زنگ زده جدایی میان اعضای خانواده است

تعبیر خواب چاقوی تیز و بران این است که دشمنان همیشه اطراف شمایند

تعبیر خواب چاقوی شکسته این است که در امور عاطفی و کاری شکست می خورید

تعبیر خواب چاقو خوردن این است که مشکلات خانوادگی دارید

تعبیر خواب چاقو زدن کسی این است که صاحب شخصیتی بدی می شوید

تعبیر خواب چاقو , تعبیرخواب چاقو , چاقو در خواب دیدن , jufdv o,hf ]hr,

چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد و می گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می زنند تا عمل می کنند بیمناک هستید. اگر در خواب ببینید که چاقوئی از دیگری می گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می کند گویای این است که کسی به شما کمک می کند یا خودتان از دیگری کمک می گیرید. چنانچه چاقوئی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می گوید و بد شما را می خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم. چاقو بسته و بی خطر نعمت است و چاقوی کوچک نعمت مختصری است که به شما می رسد. چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقوئی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می شود.

تعبیر خواب چاقو مانند تعبیر خواب سگ می تواند ضرر و زیان مالی باشد

تعبیر خواب چاقو | چاقو در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 82 عدد

 • تعبیر خواب خوردن چاقو از پشت

  • به کسی از پشت چاقو زدم

 • سلام مطالب جدید تعبیر خواب را بگذارید مرسی

  • من خواب دیدیدم یکی از پشت چاقو زد بهم من مردم درد وحشتناکی داشت انگار واقعی مردم

   • من خواب دیدم که کیف پولم رو جا گذاشتم بعد شوهرم اومد او را با ساطور پشت گردنش و مچ دستش رو پاره کردن ولی خونی نبود ففط دردد داشت

    • کار خوبی کرده شوهرت ههههه

    • خیره

 • من كتاب ابن سيرين رو دارم
  خيلي جالبه

 • عالی بود- خسته نباشی

 • چاقو زبان بدگويان است و چنانچه تيز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگويان در مورد شما تيز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشيد احساس عدم امنيت شما را نشان مي دهد و مي گويد که از آينده و سعايت و بدخواهي کساني که بيشتر حرف مي زنند تا عمل مي کنند بيمناک هستيد.

  • سلام دوستان تعبیرخواب قمه کشیدن رویه نفرچیه؟؟؟؟؟؟

   • خودت کشیدی

 • اگر در خواب ببينيد که چاقوئي از ديگري مي گيريد يا کسي به شما چاقو هديه مي کند گوياي اين است که کسي به شما کمک مي کند يا خودتان از ديگري کمک مي گيريد.

 • چون اين نوع تهديدها در خواب امنيت است و ناشي از بيمي است که در بيداري داريم. چاقو بسته و بي خطر نعمت است و چاقوي کوچک نعمت مختصري است که به شما مي رسد.

 • چاقوي آشپزخانه خدمتکار و کدبانوي خانه است و چنانچه ببينيد چاقوئي نو در آشپزخانه داريد زني خانه دار نصيب شما مي شود.

 • چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد و می گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می زنند تا عمل می کنند بیمناک هستید.

 • اگر در خواب ببینید که چاقوئی از دیگری می گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می کند گویای این است که کسی به شما کمک می کند یا خودتان از دیگری کمک می گیرید. چنانچه چاقوئی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می گوید و بد شما را می خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می یابید.

 • چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم.

 • محمدبن سیرین گوید: چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل که زن خواد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می کرد،دلیل که میان او و آن زن کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است و در مثال گویند: فلان کس چاه برای فلان کس می کند، یعنی با وی بدی و مکر خواهد کرد، و آب چاه در خواب مال زن است

 • اگر کسی بیند که ازچاهی آب خورد، دلیل که مال زن بخورد. اگر از چاهی آب خورد که از خشت پخته برآورده بود هم، دلیل بر مال زن کند.

 • چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد و می گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می زنند تا عمل می کنند بیمناک هستید. اگر در خواب ببینید که چاقوئی از دیگری می گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می کند گویای این است که کسی به شما کمک می کند یا خودتان از دیگری کمک می گیرید. چنانچه چاقوئی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می گوید و بد شما را می خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم. چاقو بسته و بی خطر نعمت است و چاقوی کوچک نعمت مختصری است که به شما می رسد. چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقوئی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می شود.

 • دیدن چاقو در خواب ، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیانهای مالی نیز دلالت دارد

 • دیدن چاقوهای زنگ زده در خواب ، نشانة اختلاف میان اعضای خانواده و جدایی بین افرادی است که همدیگر را دوست می دارند .

 • دیدن چاقوی شکسیه در خواب ، نشانة آن است که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد .

 • اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده اید ، نشانة آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد . مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می زنند .

 • اگر خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می کنید ، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید .

 • اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده اید ، نشانة آن است كه درگیر مشكلات خانوادگی خواھید شد . مشكلاتی كه بیشتر فرزندان به آن دامن می زنند

  • من خواب دیدم جاقو خورد ب شکمم و داشتک فاتحه. خودمو میخوندم خونم می اومد از شکمم بعد بیدارشدم

   • یعنی پول دار میشی

 • چند شب پیش خواب دیدم که یکی از اقواممون اومد و خونه مون روبا پتک خراب کرد و به پهلو و پایین ستون مهرهام چاقو زد دردش رو کامل احساس کردم وقتی هم که بیدار شدم دقیقا پهلو و کمرم کبود شده بود

 • اگر کسی در خواب دید که کارد تیز و برنده ای در دست دارد، در کارهایش موفق خواهد شد ولی داشتن کارد کند، نشانه توفیقات و موفقیت های کمتر است. کارد به تعبیری دیگر، به داشتن فرزند پسر بر می گردد و اگر کسی ببیند که کارد تیزی دارد، صاحب فرزند پسرخواهد شد و اگر به جز کارد اسلحه دیگری هم داشت، شخص معروفی خواهد شد.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کارد در خواب بر شش وجه است:
  صحبت،
  فرزند،
  ظفر،
  پناه،
  توانایی،
  ولایت.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند کارد در دست داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که او را پسری آید. اگر ببیند با کارد سلاحی دیگر داشت، دلیل بزرگی باشد.

 • جابر مغربی می گوید: اگر در خواب ببیند که کارد از غلاف بکشید، دلیل که زنش پسری آورد. اگر ببیند کارد در غلاف بشکست، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد. اگر ببیند بر کاردِ وی زنگ یا عیبی پیدا شد، دلیل بر نقصان مال است.

 • خواب دیدم فرزندم را با چاقو زدند و چاقو به قفسه سینه برخورد کرد.

 • اگه تو خواب ببینی برادرت چاقو خورده جلو چشت تعبیرش چیه

 • خواب دیدم داداشم رو با چاقو زدن

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد : چاقو زبان بدگويان است و چنانچه تيز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگويان در مورد شما تيز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشيد احساس عدم امنيت شما را نشان مي دهد و مي گويد که از آينده و سعايت و بدخواهي کساني که بيشتر حرف مي زنند تا عمل مي کنند بيمناک هستيد. اگر در خواب ببينيد که چاقوئي از ديگري مي گيريد يا کسي به شما چاقو هديه مي کند گوياي اين است که کسي به شما کمک مي کند يا خودتان از ديگري کمک مي گيريد. چنانچه چاقوئي در جيب يا کشوي ميز خود داشتيد که بوسيله آن خواستيد از خود دفاع کنيد کسي هست که به شما نزديک است و از شما بد مي گويد و بد شما را مي خواهد و اگر ديگري براي شما چاقو کشيد امنيت مي يابيد. چون اين نوع تهديدها در خواب امنيت است و ناشي از بيمي است که در بيداري داريم. چاقو بسته و بي خطر نعمت است و چاقوي کوچک نعمت مختصري است که به شما مي رسد. چاقوي آشپزخانه خدمتکار و کدبانوي خانه است و چنانچه ببينيد چاقوئي نو در آشپزخانه داريد زني خانه دار نصيب شما مي شود.

 • 1ـ ديدن چاقو در خواب ، علامت دعوا و جدايي است و همچنين به زيانهاي مالي نيز دلالت دارد .

  2ـ ديدن چاقوهاي زنگ زده در خواب ، نشانة اختلاف ميان اعضاي خانواده و جدايي بين افرادي است كه همديگر را دوست مي دارند .

  3ـ ديدن چاقوي تيز و براق در خواب ، علامت آن است كه دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود .

  4ـ ديدن چاقوي شكسيه در خواب ، نشانة آن است كه هم در امور عاطفي و هم در شغل خود شكست خواهيد خورد .

  5ـ اگر خواب ببينيد با چاقويي زخمي شده ايد ، نشانة آن است كه درگير مشكلات خانوادگي خواهيد شد . مشكلاتي كه بيشتر فرزندان به آن دامن مي زنند .

  6ـ اگر خواب ببينيد كسي را با چاقو زخمي مي كنيد ، علامت آن است كه صاحب شخصيتي ناپسند خواهيد شد. بايد سعي كنيد به سمت راه راست گام برداريد

 • خيلي عاليه سايتتون

 • سلام مامانم خواب دیده یه نفر خواسته به برادرم اسیب برسونه ماهم اومدیم فرار کنیم که طرف به شکم من چاقو زده وشکمم رو بدجور زخمی کرده وازش خون اومده وهمه هم اومدن زخمو نگاه کردن.خواهش میکنم سریع جوابشو بگین

 • سلام . دیشب خواب دیدم تو راه دونفر روم چاقو کشیدن گوشیمو دزدیدن و پشت گردن و روی سینمو هم زخمی کردن . ولی بعد از چند دقیقه پلیس اومد من گوشیمو پس گرفتم و چاقوی اونارو هم دادن ب من و من گزاشتم تو جیبم و رفتم . میخاستم بدونم تعبیر خاصی داره؟؟؟

  • دیدن خون خواب را باطل میکند

 • همسرم خواب دیده برادرم با چاقو دنبالم افتاده است

  • برادرت کمک کرده

 • سلام … احتمالا موضوعی بوده که برادرتون با شما مخالف بوده البته نزدیک دو سال گذشته ووو

 • من ديشب خواب ديدم ميخواستم موهاي فرج يا همون الت تناسليمو با چاقو بكنم اما چاقو خيلي كند بود نميشد جندين بار ميكشيدم روي موها اما كنده نميشد ببخشيد به وضوح توضيح دادم ميتونين خوابم و تعبير كنين ممنون ميشم

 • حالا من خواب دیدم که دو نفر دنبالمن و با چاقو از خودم دفاع کردم و زخمیشون کردم یه چاقو زدم به ران دستش اون یه نفر هم چاقو زدم به سینه شو خون اومد اونم نه زیاد که کل زمینو بگیره البته ناگفته نمونه بااینکه چاقو خورده بودن دوباره دنبالم بودن ولی ایندفعه با سرعت کم

 • اگر کسی در خواب دید که کارد تیز و برنده ای در دست دارد، در کارهایش موفق خواهد شد ولی داشتن کارد کند، نشانه توفیقات و موفقیت های کمتر است. کارد به تعبیری دیگر، به داشتن فرزند پسر بر می گردد و اگر کسی ببیند که کارد تیزی دارد، صاحب فرزند پسرخواهد شد و اگر به جز کارد اسلحه دیگری هم داشت، شخص معروفی خواهد شد

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کارد در خواب بر شش وجه است:
  صحبت،
  فرزند،
  ظفر،
  پناه،
  توانایی،
  ولایت.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند کارد در دست داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که او را پسری آید. اگر ببیند با کارد سلاحی دیگر داشت، دلیل بزرگی باشد.

 • جابر مغربی می گوید: اگر در خواب ببیند که کارد از غلاف بکشید، دلیل که زنش پسری آورد. اگر ببیند کارد در غلاف بشکست، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد. اگر ببیند بر کاردِ وی زنگ یا عیبی پیدا شد، دلیل بر نقصان مال است.

 • خواب ديدم چاقو تا ته رفته تو پام و خودم اونو در آوردم به نظرتون تعبيرش چي ميتونه باشه

 • خواب ديدم چاقو تا ته رفته تو پام و خودم اونو در آوردم به نظرتون تعبيرش چي ميتونه باشه و ي مقدار سوزش داشت كه حسش كردم

 • خواب دیدم ی نفر با چاقو زد ب عشقم
  خون هم اومد ولی بعد ک تمیزش کردم بهترشد .
  تعبیرش چیه؟!

 • خواب دیدم ک ی نفر با چاقو چندبار کشید ب بدن شوهرم خون هم اومد اما بعد ک خونارو از بدنش پاک کردم بهترشده بود .
  خیلی خواب بدی بود
  تعبیرش چیه؟؟؟؟؟

 • اصلابدردنمیخوره هیچی متوجه نمیشی ازبس بدتوضیح دادن

  • باسلام من یه خوابی دیدم خواستم تعبیرشو بدونم خیلی ممنونم جواب بدین
   خواب دیدم با برادرم در جایی ایستاده ام که دونفر غریبه به من نزدیک شدن و یه لحظه از پشت یکی شون بهم چاقو زد در حالی که یکی شون به زمین افتاد
   من با برادرم در حال فرار بودم که برادرم ازپشت به حالت کمک هول میداد که من بتونم بدوم بعد کاپشن شو دراورد که من بپوشم و منم رفتم در یه بن بست ای وایسادم که یه دفعه چند نفر غریبه ظاهر شدن انگار در تعقیب من بودن و من به حالت دفاع به دوتاشون از پشت چاقو زدم و از خواب پریدم

 • من خواب دیدم یکی چاقو رو تو شکمم فرو کرد خیلی درد بدی داشت واقعا داشتم میمردم

 • سلام دوستان،من دیشب خواب دیدم تو خیابون دارم راه میرم یه شخص ناشناس یه چیزی شبیه قمه یا چاقوی خیلی بزرگ کرد تو شکمم نزدیک پهلوم و رفت تعبیرش چیه?

 • من خواب دیدم خودم چاقو رو تو پهلوم فرو کردم تعبیرش چیه؟

 • سلام من خواب دیدم تو یه مهمونی هستیم و اخرس دعوا میشه و من میخوام از کسی دفاع کنم. که چاقو میخوره به دستم و درد وحشتناکی داشت

 • سلام خواب ديدم پسر داييم با يه فاميلمون جروبحث ميكنه بعد من جداشون ميكنم ميرم پيش پسر داييم ميگم چته ناراحته ازم ميگه بايد ميزديش منم با چاقو افتادم ب جونش بعد بي جون ميشد فرار ميكرد دوباره جون ميگرفت سنگ پرتاب ميكرد ?تعبيرش رو بديد لطفا

 • سلام خواب دیدم با پسرعموم شب بود قدم میزدیم یه موتوری تو پیاده رو زدم بهم گفتم بهش اینجا پیاده رو هستا مثلا منو با چاقو زد بعدکه خواستم فرار کنم یه موتور دیگه اومد منو با چاقو زد ازونور هم یکی دیگه چاقو پرت کرد به طرفم که گرمای خون رو احاس کردم و از خواب بیدار شدم

 • سلام من خواب دیدم دونفر بچه بودند اومدند خونمون دزدی
  بعد با داداشم درگیر شدند داداشم با چاقو
  به گردنش زدو زخمی شدند و داداشم خیلی ترسیدیم که
  دست پلیس نیفته و در آخرما از دزدها شکایت نکردیم اونها
  هم داداشم را بخشیدند و رفتند .
  تعبیرش چیه؟؟

 • سلام .. من خواب دیدم تو سینه ک ندیدمش چاقو فرو کردم البته اولش با ترسو احتیاط ولی چشامو بستم چاقو رو فرو کردم تو سینش .. از وقتی بیدار شدم خیلی اعصابم بهم ریخته .. تعبیرشو میگید؟

 • سلام خواب دیدم در یه جنگی بودم و دشمن چاقوها زیادی به طرفم پرت میکرد اما من جا خالی میزدم و هیچ کدوم بهم نخورد

 • سلام …من حدود چند ساله خواب میبینم یه بچه اذیتم میکنه همش میخواهد من را با چیزی بزنه بکشه خسته میشم تو خواب از دستشم نمیشه فرار کرد چون هرجا برم پیدا میکنه منم میزنمش با هرچی گیرم میاد با چاقو با هرچیز دیگه ولی نمیمیره اگه میشه تعبیرش کنید

 • می کر شیمی دهن

 • دیدمکه دوستمب یکی چاقومیزنه -ازطرفی برادرمازناحیه سرشانه ازدوستمون چاقو خورده!!تعبیرش چیست؟

 • خواب دیدم که یه آقا ناشناسو تند و تند با چاقو میزنم خون همه جا رو برداشته بود

 • سلام من در خواب شاهد یک دعوا بودم که یک شخص با کسی که اورا دوست دارم داشت دعوا میکرد.اون شخص چاقو از جیبش دراورد و به پهلوی کسی که دوستش داشتم زد.ولی میخندید و از پهلوش خون میومد.تعبیر این خواب چیه؟

 • خواب دیدم یک نفر داره میاد بهم حمله کنه که نامزدم بهم میگه فرار کن و خودش با اون درگیر میشه و کتفش چاقو میخوره تعبیرش چی میشه؟

 • خواب دیدم چاقوخورده به رانم طرفی که ضارب بوده هم الان چندساله مرده

  • شوهرم خواب دیده که دم مسجد یک مرد باچاقو زخمی میکنه وبعدش پدرای این زوتا پسر شوهرمو تعقیب میکنن وسرشون اصلحه میکشن وبعدش شوهرم اصلحه رو از اونامیقاپه وهردوتارومیکشه

 • شوهرم خواب دیده که دم مسجد یک مرد باچاقو زخمی میکنه وبعدش پدرای این زوتا پسر شوهرمو تعقیب میکنن وسرشون اصلحه میکشن وبعدش شوهرم اصلحه رو از اونامیقاپه وهردوتارومیکشه

 • خواب مرده دیده ام ک چاقویی را لیس میزند لطفأ تعبیر

 • سلام .خواب دیدم چاقوی تیز اشمزخونه ام رو دادم به خاله ام…لطفا بهم بگین تعبیرش چیه؟ ممنون از سایت خوبتون

 • سلام.پدر من تازه فوت شده خاب دیدم با چاقو شکم من را پاره پاره میکند و میخندد ولی خونی نیامد فقط درد زیاد داشتم و یکی از نزدیکان ان را بخیه زد

 • سلام.پدر من تازه فوت شده خاب دیدم با چاقو شکم من را پاره پاره میکند و میخندد ولی خونی نیامد فقط درد زیاد داشتم و یکی از نزدیکان ان را بخیه زد
  لطفا تعبیر ان را بگویید.سپاسگذارم

 • سلام عه داداشم خواب دیده برام دمه مدرسه به من چاقو میزنن همه جامو همش صورتمو شکمو همه جاهام خونی میشه الانم تو ماه صفر خواب دیده یعنی چی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.