تعبیر خواب پالتو

تعبیر خواب پالتو | تعبیرخواب پالتو | tabire khab

تعبیر خواب پالتو,تعبیر خواب پالتو سفید,تعبیر خواب پالتو قرمز,تعبیر خواب پالتو پوست,تعبیر خواب پالتو قهوه ای,تعبیر خواب پالتو مردانه,تعبیر خواب پالتو سبز,تعبیر خواب پالتو خریدن,تعبیر خواب پالتو مشکی,تعبیر خواب پالتوی قرمز,تعبیر خواب پالتوی سفید,تعبير خواب پالتو قرمز,تعبير خواب پالتو پوست,تعبیر خواب مانتو قهوه ای,تعبیر خواب خرید پالتو,تعبیر خریدن پالتو در خواب,تعبیر خواب پالتو سیاه,تعبیر خواب پالتوی مشکی

تعبیر خواب پالتو , تعبیر خواب پالتو سفید , تعبیر خواب پالتو قرمز

خواب پالتو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پالتو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پالتو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پالتو را مطالعه نمایید و متوجه شوید پالتو چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پالتو از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب پالتو برای مردان متاهل ، همسر است

تعبیر خواب پالتو برای جوانان ، خانواده است

تعبیر خواب پالتو برای دختران جوان ، شوهر است

تعبیر خواب پوشیدن یک پالتو نو و خوب ، آسودگی و فراغت خاطر است

تعبیر خواب پالتو پوشیدن در گرما ، ضرر است

تعبیر خواب پالتو دادن به کسی ، حمایت کردن دیگران است

تعبیر خواب پالتوی پاره ، غم و غصه است

تعبیر خواب پالتوی کثیف ، آزردگی یا بیماری همسر است

تعبیر خواب پالتو از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دیدن پالتو ، رنج از مخالفت دیگران است

تعبیر خواب قرض دادن پالتو به دیگران ، ضرر و زیان است

تعبیر خواب دیدن پالتو زیبا ، رسیدن به آرزو است

تعبیر خواب پالتو | پالتو در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 23 عدد

 • پالتو براي مردان متاهل همسر است و براي جوانان خانواده و براي دختران جوان نويد شوهر و تشکيل کانون گرم خانوادگي.

 • اگر ديديد پالتوي نو و خوبي پوشيده ايد از جانب خانواده آسودگي و فراغت خاطر تحصيل مي کنيد و اگر دختر جواني در خواب خود ببينيد که پالتوي شيکي پوشيده نويد اينست که در آينده نزديک شوهر مي کند.

 • اگر در خواب ديديد که در تابستان و گرما پالتو پوشيده ايد نشان آنست که در روزهاي آينده زيان مي بينيد.

 • اگر زني ببيند که پالتوي شيکي پوشيده نزد شوهرش معزز و محترم خواهد شد

 • اگر پالتويي به کسي داديد او را حمايت مي کنيد و چنانچه او به شما پالتو داد مورد حمايت قرار مي گيريد و خوب است.

 • پالتوي پاره غم و غصه و ناراحتي خيال از جانب خانواده است و شغل.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: پالتو براي مردان متاهل همسر است و براي جوانان خانواده و براي دختران جوان نويد شوهر و تشکيل کانون گرم خانوادگي. اگر ديديد پالتوي نو و خوبي پوشيده ايد از جانب خانواده آسودگي و فراغت خاطر تحصيل مي کنيد و اگر دختر جواني در خواب خود ببينيد که پالتوي شيکي پوشيده نويد اينست که در آينده نزديک شوهر مي کند. اگر در خواب ديديد که در تابستان و گرما پالتو پوشيده ايد نشان آنست که در روزهاي آينده زيان مي بينيد. اگر زني ببيند که پالتوي شيکي پوشيده نزد شوهرش معزز و محترم خواهد شد. اگر پالتويي به کسي داديد او را حمايت مي کنيد و چنانچه او به شما پالتو داد مورد حمايت قرار مي گيريد و خوب است. پالتوي پاره غم و غصه و ناراحتي خيال از جانب خانواده است و شغل. اگر ديديد پالتوي شما چرک و کثيف و آلوده است احتمالا همسرتان بيمار مي شود يا از شما آزردگي دارد که در دل نگه داشته و افشا نمي کند.

 • ديدن پالتو در خواب علامت آن است كه از مخالفت ديگران با آراي شما رنج خواهيد كشيد .

 • قرض دادن پالتو خود به ديگران در خواب ، نشانة آن است كه اشتباهات افراد ناشناس به زندگي شما زيان خواهد زد .

 • ديدن يا پوشيدن پالتوي زيبا در خواب ، نشانة رسيدن به آرزوهاست .

 • تو خواب دیدم پالتو منو دوستم رو دزدیدن میشه بهم بگین تعبیرش چیه فقط اگه میشه همین امروز بگین آخه قراره امروز تعبیر بشه

 • سلام من خواب دیدم فروشنده ی بوتیک هستم(البته در بیداری هم بوتیک دارم)در حال فروش پالتویی به فروشنده هستم.آیا مربوط به ازدواج میشود یا این تعبیر خاص دیگری دارد :-?:

 • خيلي ممنون اگه تو آيندۀ نزديك ازدواج كنم ميام بهتون سر ميزنم.

 • جامه هاي خز به خواب ديدن، كسي را كه سزاي خز بود، بر پنج وجه است.

  اول: مال. دوم: خير و بركت.سوم: عز و جاه. چهارم: مرتبت با اندازه قيمت جامه. پنچم: ولايت و بزرگي.

 • ديدن خز به خواب ازجامه و دستار و قبا و كلاً آن چه بدين نمايد، جمله مردان را پسنديده بود ولو اين جامه ها مضرت و منفعت نباشد. چون بر وي صورت نباشد، دليل بر غم و سختي كند ولكن رنگ سبز به جامه ها ديدن، بد نبود.

 • پوشيدن جامه خز در خواب، دليل بر مال حرام كند. اگر بيند جامه خز پوشيده، دليل است كه بر قدر بزرگي و كوچكي مال حرام يابد و بيم بود كه دين او بد است و زنان را نيكو است، و مرد خز فروش در خواب، كسي بود كه دنيا را بدين اختيار كند.

 • خز پوستي است که در بيداري کمتر کسي مي تواند داشته باشد و بپوشد. در خواب ديدن پوشيدن خز و داشتن خز وجوه مختلف دارد. از امام صادق عليه السلام روايت است که اگر کسي که خواب خز مي بيند در بيداري شايسته پوشيدن خز باشد بد نيست. به اين معني که مالدار باشد و در بيداري توانايي اين را داشته باشد که پوست خز بخرد و بپوشد و يا به سر دست و يقه لباس خود بزند. براي اين آدم خواب ديدن خز بد نيست اما براي کسي که شان پوشيدن خز را ندارد خوب نمي تواند باشد. براي اولي کامروايي و شادي است و جهت دومي غم و اندوه و گرفتاري و آشفتگي همراه مي آورد. خود خز حيواني است که در علم خواب تعبيري چون راسو دارد. در طبيعت زيان کار است لذا پوستش نمي تواند شان و ارزش پوست گوسفند را در خواب داشته باشد. خز با همه زيبايي و ارزندگي در خواب خوب نيست و از غم و اندوه و گرفتاري و شوريدگي امور خبر مي دهد. چنانچه در خواب ببينيد که کسي براي شما پوست خز آورده يا پالتويي از خز به شما هديه مي کند غمي براي شما مي آورد و کارتان را از نظام بيرون مي برد. همين تعبير هست اگر شما به کسي خز بدهيد. اثر پوستي که به سر دست و يقه مي دوزيد البته کمتر از پالتو و کلاه است. با اين وجود براي زنان داشتن و پوشيدن خز بد نيست و به هر شکلي که باشد نيکو است.

 • دیدن پالتو در خواب علامت آن است که از مخالفت دیگران با آرای شما رنج خواهید کشید .

 • آنلی بیتون مى ‏گوید:

  ۱ـ دیدن پالتو در خواب علامت آن است که از مخالفت دیگران با آرای شما رنج خواهید کشید .

  ۲ـ قرض دادن پالتو خود به دیگران در خواب ، نشانه آن است که اشتباهات افراد ناشناس به زندگی شما زیان خواهد زد .

  ۳ـ دیدن یا پوشیدن پالتوی زیبا در خواب ، نشانه رسیدن به آرزوهاست .

 • ببخشید تعبیر خواب پالتو پوست بسیار زیبا که از پوست حیوان حلال گوشت مثل گاو درست شده ولی بسیار زیبا بود و قهوه ای رنگ. چیست؟

 • ببخشید تعبیر خواب پالتو پوست بسیار زیبا که از پوست حیوان حلال گوشت مثل گاو درست شده ولی بسیار زیبا بود و قهوه ای رنگ. چیست؟

 • من فقط پالتو رو توی خوابم دیدم نپوشیدم تعبیرش چیه

 • سلام
  من تو خواب دیدم شوهرم یه پالتو برام خرید و افراد فامیل این پالتو رو پسند کردن و من اونو فروختم به یکی با منفعت و بعدا شوهرم دید منفعتش خوبه تو شهر دیگه ای برای خرید و فروشش رفت و منفعت خوبی بدست آورد
  لطف کنین تعبیرشو بگین

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.