تره در جدول

درباره تره و خواصش بدانید اسم من ((تره )) است !  املاح معدنى ، کلسیم و آهن به وفور در من موجود است . ترهرنگ چهره را باز مى کنم . درباره …

چگونه می توانیم براحتی خوروش سیب درختی درست کنیم

چگونه می توانیم براحتی خوروش سیب درختی درست کنیم *. گوشت را به قطعات 2×2برش داده در روغن مایع تفت دهید. *. سپس آن را با برگ بو، پیاز و آب به …

مارچوبه مزه

درباره مارچوبه بدانید و بخوانید مارچوبهگیاهی علفی چندساله و دوپایه از راسته مارچوبه، تیرهٔ مارچوبگان (Asparagaceae) و سردهٔ مارچوبه (Asparagus) است. گل‌های بسیار کوچک آن در روی پایه‌های نر و ماده قرار …

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده

تعبیر خواب چاقو , تعبیر خواب چاقو زدن , تعبیر خواب چاقو خوردن , تعبیر خواب چاقو خوردن به شکم

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده

تعبیر خواب چاقو منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه تعبیر خواب چاقوخودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده

و می گوید که از آینده و ستعبیر خواب چاقوعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می زنند تا عمل می کنند بیمناک هستید. اگر در خواب ببینید که چاقوئی از دیگری می گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می کند گویای این است که کسی به شما کمک می کند یا خوتعبیر خواب چاقودتان از دیگری کمک می گیرید.

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده

چنانچه چاقوئتعبیر خواب چاقوی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می گوید و بد شما را می خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می یابید. چون این نوع تهدیدهاتعبیر خواب چاقو در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم. چاقو بستتعبیر خواب چاقوه و بی خطر نعمت است و چاقوی کوچک نعمت مختصری است که به شما می رسد.

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده

چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانتعبیر خواب چاقووی خانه است و چنانچه ببینید چاقوئی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می شود.

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده

تعبیر خواب چاقو , تعبیر خواب چاقو زدن , تعبیر خواب چاقو خوردن , تعبیر خواب چاقو خوردن به شکم

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدتعبیر خواب چاقون چاقو در خواب ، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به تعبیر خواب چاقوزیانهای مالی نیز دلالت دارد .

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده

۲ـ دیدن چاقوهای زنگ زده دتعبیر خواب چاقور خواب ، نشانة اختلاف میان اعضای خانواده و جدایی بین افرادی است که همدیگر را دوست می دارند .

۳ـ دیدن چاقوی تیز و براق در خواب ، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراتعبیر خواب چاقوف شما خواهند بود .

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده

۴ـ دیدن چاقتعبیر خواب چاقووی شکسیه در خواب ، نشانة آن است که هم در امور عاطفی و هم دتعبیر خواب چاقور شغل خود شکست خواهید خورد .

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده

۵ـ اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده اید ، نشانة آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد . مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می زنند .

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده

۶ـ اگر خواب ببینید کسی را با چاقوتعبیر خواب چاقو زخمی می کنید ، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید تعبیر خواب چاقوسعی کنید به سمت راه راست گام بردارید .

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده

تعبیر خواب چاقو , تعبیر خواب چاقو زدن , تعبیر خواب چاقو خوردن , تعبیر خواب چاقو خوردن به شکم

تعبیر خواب چاقو

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.