تعبیر خواب اردوگاه

تعبیر خواب اردوگاه | تعبیرخواب اردوگاه | tabire khab

تعبیر خواب اردوگاه,تعبیر خواب در اردوگاه بودن,تعبیر خواب زندگی کردن در اردوگاه,تعبیر خواب دیدن اردوگاه,تعبیر خواب اردوگاه دیدن,اردوگاه در خواب دیدن,تعبیر خواب زندانی بودن در اردوگاه

تعبیر خواب اردوگاه , تعبیر خواب در اردوگاه بودن , تعبیر خواب زندگی کردن در اردوگاه

خواب اردوگاه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اردوگاه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اردوگاه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب اردوگاه را مطالعه نمایید و متوجه شوید اردوگاه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اردوگاه از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب يك اردوگاه ، يك زندگي سالم و طولاني است

تعبیر خواب شما در يك اردوگاه هستيد ، دردسرهاي بزرگ در آينده است

تعبیر خواب مانع آن ميشويد كه شما را به اردوگاه ببرند ، مراقب سلامتي خود باشيد.

تعبیر خواب يك دختر جوان ببيند كه او را به اردوگاه برده اند ، ازدواج است

تعبیر خواب اردوگاه مخصوص فقرا ، ثروت در نزديكي شماست

تعبیر خواب شما در اردوگاه فقرا هستيد ، شانس و شادي است

تعبیر خواب اعضا خانواده در اردوگاه هستند ، پول بدون مشكل ميرسد.

تعبیر خواب ديگران در اردوگاه هستند ، اشياءقيمتي را كه فكر ميكرديد گم شده پيدا مي كنيد.

تعبیر خواب اردوگاه | اردوگاه در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 20 عدد

 • خواب یک اردوگاه : یک زندگی سالم و طولانی

 • شما در یک اردوگاه هستید : دردسرهای بزرگ در آینده

 • مانع آن میشوید که شما را به اردوگاه ببرند : مراقب سلامتی خود باشید.

 • یک دختر جوان خواب ببیند که او را به اردوگاه برده اند : ازدواج

 • اردوگاه مخصوص فقرا : ثروت در نزدیکی شماست

 • شما در اردوگاه فقرا هستید : شانس و شادی

 • اعضا خانواده در اردوگاه هستند : پول بدون مشکل میرسد.

 • دیگران در اردوگاه هستند : اشیاءقیمتی را که فکر میکردید گم شده پیدا می کنید.

 • درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب یک اردوگاه : یک زندگی سالم و طولانی

  شما در یک اردوگاه هستید : دردسرهای بزرگ در آینده

  مانع آن میشوید که شما را به اردوگاه ببرند : مراقب سلامتی خود باشید.

  یک دختر جوان خواب ببیند که او را به اردوگاه برده اند : ازدواج

  اردوگاه مخصوص فقرا : ثروت در نزدیکی شماست

  شما در اردوگاه فقرا هستید : شانس و شادی

  اعضا خانواده در اردوگاه هستند : پول بدون مشکل میرسد.

  دیگران در اردوگاه هستند : اشیاءقیمتی را که فکر میکردید گم شده پیدا می کنید.

 • خواب‌های‌ مرتبط با اردو و اردوگاه‌، خوش‌ یمن‌ هستند.

 • به‌ این‌ معنا که‌ احتمالا در ارتباط با محل‌زندگی‌، کار یا تحصیل‌ تان‌ تغییر و تحول‌ مثبتی‌ صورت‌ می‌گیرد

 • اگر اردوگاهی‌ نظامی‌ را مشاهده‌ نمایید،یعنی‌ در کارهای‌ پرمخاطره‌ و بزرگ‌ تجاری‌ در آینده‌، موفقیت‌ از آن‌ شما خواهد شد.

 • البته‌، اگر در زندگی‌واقعی‌تان‌ در اردو به‌ سر می‌برید یا قصد دارید به‌ اردو بروید، چنین‌ خوابی‌، صرفا به‌ منزله‌ بازتاب‌ وانعکاسی‌ از شور و شوق‌، هیجان‌ و یا نگرانی‌ شما در آن‌ رابطه‌ است‌.

 • لیلا برایت می‌گوید: دیدن پادگان در خواب، نشانه‌ی آن است که محل زندگیان را تغییر خواهید داد.

 • لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را در حیاط پادگان دیدید، نشانه‌ی آن است در یکی از کارهایتان دچار شک می‌شوید.

 • لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که پادگان را ترک می‌کنید، بیانگر داشتن اوقات خوش است.

 • اگر درخواب اردوگاهی ببینید، نشانه آن است که دوستان به موقعیت‌های بهتری در زندگی دست می‌یابید و شما به آینده ای تاریک خواهید رسید.

 • اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می‌برد، نشانه آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.

 • اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردو و پادگان سربازان به سر می‌برد، نشانه آن است که دامنش لکه دار می‌شود و شوهرش او را طلاق می‌دهد.

 • آنلی بیتون:

  اگر درخواب اردوگاهی ببینید، نشانه آن است که دوستان به موقعیت‌های بهتری در زندگی دست می‌یابید و شما به آینده ای تاریک خواهید رسید.
  اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می‌برد، نشانه آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.
  اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردو و پادگان سربازان به سر می‌برد، نشانه آن است که دامنش لکه دار می‌شود و شوهرش او را طلاق می‌دهد.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.