خواص گردو در بارداری

درباره گردو و خواصش بدانید مغز گردو نوعی خشکبار مقوی است که با خارج کردن آن از پوسته سخت گردو قابل استفاده‌است. مغز گردو را با نام غذای مغز نیز بیان کرده‌اند، …

تعبیر خواب کشتن عقرب

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب عقربديدن كژدم به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است. اگر بيند كژدم او را بگزيد، دليل كه …

تعبیر خواب جن سیاه

آیا درباره تعبیر خواب جن می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب جناگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد.تعبیر خواب جن اگر …

از تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید

تعبیر خواب پروانهپروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب تعبیر خواب پروانهخود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شما از تعبیر خواب پروانهطلوع یک هوس در زندگیتان خبر می دهد و این که به پیروی از این هوس شان خویش را تخفیف می دهید

از تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

از تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید

تعبیر خواب پروانهحال اگر در خواب ديديد که پروانه اي را به عمد کشتيد خواب شما مي گويد که باطنا نمي خواهيد تعبیر خواب پروانههوس باز و متلون شناخته شويد ولي در زندگي شما پيش مي آيد که تعبیر خواب پروانهبايد با هوشياري و دانائي با آن برخورد کنيد.

از تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

از تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید: تتعبیر خواب پروانهپروانه درخواب ، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد.تعبیر خواب پروانه ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد….
اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او هلاک شد، تعبیر خواب پروانهدلیل که فرزندش هلاک شود. 

از تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

از تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید

لیلا برایت مى‏گوید:

تعبیر خواب پروانه مشاهده‏ى پروانه در خواب، بیانگر آشنایى با افراد غیرقابل اعتماد است. اگر در خواب ببیند که تعبیر خواب پروانهپروانه‏اى گرفته‏اید، به این معنا تعبیر خواب پروانهاست که دچار خیانت مى‏شوید.

تعبیر خواب پروانه

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 29 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.