همه چیز درباره حروف الفبا فارسی و قدیمی

همه چیز درباره حروف الفبا فارسی و قدیمی

حروف الفبا , حروف الفبا فارسی , حروف الفبا انگلیسی , حروف الفبا آلمانی

الفبای پارسی حروف الفبا گروه سی‌ودوگانهٔ حروف (اَشکال نوشتاری) در خط فارسی است که نمایندهٔ نگاشتن (همخوان‌ها یا صامت‌ها) در زبان فارسی است و حروف بی‌صدا نام  دارند. به این گروه از حروف (اَشکال)، حروف الفبا حروف الفبا یا حروف هجای فارسی می‌گویند.

همه چیز درباره حروف الفبا فارسی و قدیمی

این حروف۳۲گانه، دارای حالت‌های متفاوت نوشتاری‌اند. حروف الفبایک حرف یا یک شکلِ یکسان از یک حرف ممکن است نمایندهٔ چند واج متفاوت باشد (مانند شکل: «ا»، از گروه «الف» که

همه چیز درباره حروف الفبا فارسی و قدیمی

نمایندهٔ مصوت بلند ـا (مانند «باد» و «زاد») و هم صامتِ «همزه» (مانند «ابر» و «امروز» و «اردک») حروف الفباهر دو می‌تواند باشد)، و برعکس، ممکن است چند حرف متفاوت همگی اشاره به یک واج یکسان داشته باشند (مانند حروف متفاوت: س، ص، ث که همه مشترکاً نشانهٔ واج صامتِ «س» می‌باشند).

همه چیز درباره حروف الفبا فارسی و قدیمی

درضمن، برای نگاشتن واکه‌های بلندِ سه‌حروف الفباگانه (ا، ی، و) نیز از سه تا از حروف الفبا کمک گرفته می‌شود که با سه صامتِ «الف»، «واو» و «ی» هم‌شکل نوشته می‌شوند. واکه‌های کوتاه معمولاً

همه چیز درباره حروف الفبا فارسی و قدیمی

بدون علامت و در موارد ضروری با علامت‌های «زیر» (فتحه ـَ)، «زِبَـر» (کسره ـِ) و «پیش» (ضمه ـُ) مشخص می‌گردند. به علامت‌های به‌کاررفته برای واکه‌ها «حروف صدادار» (بلند و کوتاه) گفتهحروف الفبا می‌شود.

حروف الفبا , حروف الفبا فارسی , حروف الفبا انگلیسی , حروف الفبا آلمانی

اساس الفبای فارسی یا پارسی با الفبای عربی یکی است، اما الفبای فارسی دارای چهار حرف است که واجهای متناظر آنها در عربی استاندارد وجود ندارد. برخی از حروف فارسیحروف الفبا با حروف متناظر خود در عربی متفاوت هستند؛

همه چیز درباره حروف الفبا فارسی و قدیمی

مثلا حرف «ک» در فارسی در حالت پایانی یا تنها با سرکش نوشته می‌شود در حالی که حرف «ک» عربی در این دو حالت بدون سرکش است. برخی از حروف در فارسی دارای بیش از یک شکل هستند، مانند حرف «هـ» ساده و حرف «هٔ». همچنین «ی» آخحروف الفبار در فارسی بدون نقطه است، ام در عربی با دون نقطه نوشته می‌شود: «ی». الفبای فارسی شامل ۳۲ حرف است که در بخش پایین سایت آسمونی آنها را آورده ایم.

همه چیز درباره حروف الفبا فارسی و قدیمی

حرف همزه در واژگان وام گرفته شده از زبان عربی استفاده می‌شود. حرف «هـ» با همزه‌ای کوچک (هٔ) نیز در فارسی استفاده می‌شود، که البته گاهی حرف ی به جاحروف الفبای آن به‌کار می‌رود. حروف فارسیحروف الفبا به ترتیب حروف: الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

همه چیز درباره حروف الفبا فارسی و قدیمی

واژه‌ی عربی «ألفباء» مرکّب است از:  ألف + باء.  ألف نام نخستین حرف و باء نام دومین حرف است.  این دو واژه و نام بقیه‌ی حروف عربی از زبان عبری گرفته شده‌اند و عبری هم به نوبه‌ی خود آن‌ها را از زبان باستانی فینیقی گرفته است.  الف و باء، که با تلفظ آلفا (alpha) و بتا (beta) وارد زبان یونانی شدند، در زبان فینیقی به‌ترتیب به معنی «گاو نر» و «خانه» بوده‌اند.  (بتا با بیت عربی هم‌ریشه است.)  واژه‌ی انگلحروف الفبایسی alphabet مرکّب از همین دو جزء است.

حروف الفبا , حروف الفبا فارسی , حروف الفبا انگلیسی , حروف الفبا آلمانی

ترتیب حروف بیست‌وهشت‌گانه‌ی الفبا در عربی چنیحروف الفبان است:  أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن ه و ی

همه چیز درباره حروف الفبا فارسی و قدیمی

این حروف را به‌ترتیب چنین می‌خوانند:  ألف باء تاء ثاء جیم حاء خاء دال ذال راء زاء سین شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین فاء قاف کاف لام میم نون هاء واو یاء

همه چیز درباره حروف الفبا فارسی و قدیمی

در ترتیب الفبایی عربی، صورت‌های گوناگون الف و همزه، یعنی آ ا أ إ ء ؤ ئـ ئ، یک حرف محسوب می‌شوند؛  مثحروف الفبالاً راب و رأب و رؤب و رئب پشت‌سرهم می‌آیند.

حروف الفبا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.