گلچین زیباترین شعر در مورد آشفتگی

گلچین زیباترین شعر در مورد آشفتگی

شعر در مورد آشفتگی شعر در مورد آشفتگی ,شعر درباره آشفتگی,شعر برای آشفتگی,شعر در باره آشفتگی,شعر با آشفتگی,شعر درمورد آشفتگی,شعر با کلمه آشفتگی,شعر با کلمه ی آشفتگی,شعری در مورد آشفتگی,شعری درباره آشفتگی,شعر …

شعر در مورد مرگ دوست ؛ 68 شعر غمگین و کوتاه

شعر در مورد مرگ دوست ؛ 68 شعر غمگین و کوتاه

شعر در مورد مرگ دوست در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد مرگ دوست برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار …

شعر در مورد حق همسایه ؛ 19 شعر در مورد همسایه

شعر در مورد حق همسایه ؛ 19 شعر در مورد همسایه

شعر در مورد حق همسایه در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد حق همسایه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار …

شعر در مورد مقاومت

شعر در مورد مقاومت ,شعر در مورد مقاومت در برابر مشکلات,شعر درباره مقاومت,شعر در مورد اقتصاد مقاومتی,شعر زیبا در مورد مقاومت,در مورد شعر مقاومت,شعری در مورد اقتصاد مقاومتی,شعر درباره مقاومت فلسطین,شعر درباره اقتصاد مقاومتی,شعر در مورد اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال,شعر در باره اقتصاد مقاومتی,شعر مقاومت,شعر مقاومت فلسطین,شعر مقاومت افغانستان,شعر مقاومت در افغانستان,شعر مقاومت ایران,شعر مقاومه عراق,شعر اقتصاد مقاومتی,شعر رنگ مقاومت ها,شعر رنگهای مقاومت,شعر در مورد مقاومت,شعر درباره مقاومت فلسطین,کتاب شعر مقاومت افغانستان,شعر المقاومه العراقیه,شعر للمقاومه العراقیه,شعر اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال,شعر اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل,شعر درباره اقتصاد مقاومتی,شعر سال اقتصاد مقاومتی,شعر برای اقتصاد مقاومتی,شعر درمورد اقتصاد مقاومتی,شعر در رابطه با اقتصاد مقاومتی,شعر رنگ مقاومت,شعر در مورد مقاومت در برابر مشکلات,شعر درباره مقاومت,شعر در مورد اقتصاد مقاومتی,شعر زیبا در مورد مقاومت,در مورد شعر مقاومت,شعری در مورد اقتصاد مقاومتی

شعر در مورد مقاومت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد مقاومت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

صبر به طاقت آمد از بار کشیدن غمت

چند مقاومت کند حبه و سنگ صدمنی

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعر در مورد مقاومت

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

دشنام تو سر به سر شنیدم

امکان مقاومت ندیدم

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعر در مورد مقاومت در برابر مشکلات

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

بجان رنجور و از حضرت شوی دور

مقاومت نار باشد خالی از نور

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر درباره مقاومت

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

اختر مقاومت نکند با من

چون زو نیم به قدر و محل کمتر

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر در مورد اقتصاد مقاومتی

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

ملت ما را

ملتی سرخپوست نپندارید!

ما اینجا ماندگاریم…

در این خاک که دستبندی از گل با اوست…

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر زیبا در مورد مقاومت

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

اینجا سرزمین ماست،

از سپیده دم عمر اینجا بوده ایم،

اینجا بازی کرده ایم…

عاشق شده ایم…

و شعر نوشته ایم…

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

در مورد شعر مقاومت

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

ما ریشه داریم در آبراهش

چون گیاهان دریا،

ریشه داریم در تاریخش،

در نان نازکش،

در زیتونش،

در گندم زردگونش…

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعری در مورد اقتصاد مقاومتی

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

ریشه داریم در وجدانش،

ماندگاریم در آذار و نیسانش،

ماندگاریم چون نقش بر فولا دش،

ماندگاریم در پیامبر والا یش،

در قرآنش

و ده فرمانش…

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر درباره مقاومت فلسطین

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

بر پیروزی سرمست نباشید!

خالد را بکشید،

عمرو خواهد آمد،

گلی را نابود کنید،

عطر خواهد ماند.

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعر درباره اقتصاد مقاومتی

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

از نی بیشه ها

چون جن بر شما یورش می آوریم،

از بسته های پستی،

از صندلی های اتوبوس ها،

از جعبه های سیگار،

از حلبی های بنزین،

از سنگ گور مردگان،

از گچ ها… از تخته ها…

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعر در مورد اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

از گیسوان دخترکان…

از تیرآهن ها…

از دیگ های بخار…

از چادرهای نماز

از برگ های قرآن،

بر شما وارد می شویم

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر در باره اقتصاد مقاومتی

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

از سطرها و آیات

از چنگ ما گریزتان نیست

که ما پراکنده ایم در باد…

و در آب

و در گیاه،

و ما تنیده ایم در رنگ ها و صداها

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر مقاومت

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

گریزتان نیست

گریزتان نیست

که در هر بیتی تفنگی است

از کرانه ی نیل

تا فرات…

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر مقاومت فلسطین

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

هرگز با ما نخواهید آسود…

هر کشته ای نزد ما

هزار بار خواهد مرد.

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر مقاومت افغانستان

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

همیشه در انتظار ما باشید،

در هر آنچه ناگهانی است

ما در همه ی فرودگاه ها هستیم…

و در همه ی بلیت های سفر…

در روم… و در زوریخ

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

شعر مقاومت در افغانستان

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

از زیر سنگ می روییم

از پشت مجسمه ها سر برمی کشیم

و حوضچه های گل…

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

شعر مقاومت ایران

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

مردان ما بی گاه سر می رسند،

در خشم آذرخش و در رگبار باران

در عبای پیامبر می آیند…

یا در شمشیر اصحاب…

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

شعر مقاومه عراق

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

زنان ما…

رنج های فلسطین را بر اشک درخت نقش می زنند

کودکان فلسطین را در وجدان بشر دفن می کنند

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

شعر اقتصاد مقاومتی

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

زنان ما…

سنگ های فلسطین را به سرزمین ماه می برند

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

شعر رنگ مقاومت ها

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

در یاد بسپارید…

همیشه در یاد بسپارید…

که آمریکا با همه ی توش و توانش

خدای عزیز توانا نیست،

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

شعر رنگهای مقاومت

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

و آمریکا با همه ی آزارگری اش

هرگز پرندگان را از پرواز باز نتواند داشت،

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

شعر در مورد مقاومت

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

گاهی باروتی کوچک

در دست کودکی خرد

انسانی بزرگ را به خاک و خون خواهد کشید.

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

شعر درباره مقاومت فلسطین

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

آنچه میان ما و شماست،

به یک سال به سر نمی رسد،

به پنج سال به سر نمی رسد،

یا به ده سال، یا هزار سال

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

کتاب شعر مقاومت افغانستان

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

نبردهای رهایی بخش

مانند روزه دیرپایند،

و ما بر سینه هاتان می مانیم

چونان نقش بر سنگ،

می مانیم در آوای ناودان ها، در بال های کبوتران

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

شعر المقاومه العراقیه

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

می مانیم در خاطره ی خورشید، و در دفتر روزگاران

می مانیم در بازیگوشی کودکان، در خط خطی کردن دفترها

می مانیم در لبان آنان که دوست شان داریم

می مانیم در مخارج کلا م…

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

شعر للمقاومه العراقیه

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

اندوه را فرزندانی است که بزرگ خواهند شد…

درد دیرپا را فرزندانی است که بزرگ خواهند شد…

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

شعر اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

آنان را که در فلسطین کشته اید،

کودکانی است که بزرگ

خواهند شد…

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

شعر اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

خاک را… محلّه ها را…

دروازه ها را فرزندانی است که بزرگ

خواهند شد

و همه ی اینان که از سی سال پیش جمع شده اند

در اتاق های بازجویی… در مراکز پلیس… در زندان ها

اینان که چون اشک در چشم ها جمع شده اند،

همه ی اینان

هر لحظه و هر لحظه

از همه ی دروازه های فلسطین وارد خواهند شد…

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

شعر درباره اقتصاد مقاومتی

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

من فلسطینی ام،

پس از سفر گمگشتگی و سراب

چون گیاه از ویرانی سر بر می کشم،

چون آذرخش چهره هاتان را روشن می کنم

چون ابر سیل آسا می بارم،

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

شعر سال اقتصاد مقاومتی

ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو

شب همه شب سر برمی کشم

از حیاط خانه… و از دستگیره ی درها

از برگ توت… و از بوته های پیچک…

از برکه ی آب…

و از همهمه ی ناودان…

وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی

شعر برای اقتصاد مقاومتی

محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی

از صدای پدرم سر برمی کشم

و از رخساره ی مادرم؛ خوش و جذّاب

از همه ی چشمان سیاه و مژه ها سر بر می کشم

و از پنجره های دلداران

و از نامه های عاشقان،

از رایحه ی خاک سر برمی کشم

فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی

شعر درمورد اقتصاد مقاومتی

سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی

دروازه خانه ام را می گشایم،

وارد خانه می شوم

بی آنکه منتظر جواب بمانم،

زیرا سوال و جواب

خود من هستم!

فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی

شعر در رابطه با اقتصاد مقاومتی

ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار

می آییم

با چفیه های سپید و سیاه مان،

بر پوست تان داغ خونبها می زنیم،

فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد

شعر رنگ مقاومت

حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی

از زهدان روزگار می آییم

چونان سرریز شدن آب،

از خیمه حقارتی که به هوا جویده می شود،

هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج

شعر در مورد مقاومت در برابر مشکلات

هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی

از رنج حسین می آییم…

از اندوه فاطمه زهرا…

از احد، می آییم، و از بدر…

و از غم های کربلا …

ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا

شعر درباره مقاومت

قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست

می آییم برای تصحیح تاریخ و اشیا

و برای پاک کردن حروف

از خیابان هایی که نام های عبری دارند!

مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر

شعر در مورد اقتصاد مقاومتی

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

بیرون زدند از پیله های زخم پروانه های شعله ور ناگاه

ای عطرهای منتشر در شهر آغاز شد صبح سفر ناگاه!!

هی داغ پشت داغ  می آمد،خرماپزان ماه شهریور!

در خواب نخلستان چه ها کردند کبیریت های شعله ور ناگاه!

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

شعر زیبا در مورد مقاومت

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

سال هزار و سیصد و موشک …سال هزار و سیصد و ترکش..

باران آتش آمد و بارید شرجی ترین بغض خبر ناگاه

با چادر گلدار خود بستند زخم تو را ای سرزمین صبر

اردیبهشتی بر تنت گل کرد با مادران خون جگر ناگاه

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

در مورد شعر مقاومت

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

دست تو در خطاطی صبر است ، یک دست در تمرین گلدوزی 

می جوشد از هر پنجه ی دستت ، آوازه ی چندین هنر ناگاه

تو ایستادی چون درختی سبز در چار فصل آتش و موشک

تا زخمهای قامتت گل کرد، شد شاخه هایت پرثمر ناگاه

حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق

شعری در مورد اقتصاد مقاومتی

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

از رود دز تا سینه ی کارون ، رازی بزرگ و تازه در جریان

چون مرغ دریایی که واکرده است در آسمانت بال و پر ناگاه 

از هفت خان غم گذر کردی این قصه پایانش چه شیرین است 

در خاطرات پهلوانانت ، روییده دشت نیشکر ناگاه

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

شعر در مورد مقاومت

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

پیداست از خرمای سوزانت،  

یک زاگرس داغ است در جانت

بر جلگه های سبز  خوزستان،

شد باغ صبرت پرثمر ناگاه 

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

شعر در مورد مقاومت در برابر مشکلات

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

پر از طراوت پرواز بوده نیّتشان

و ما چه ساده گذشتیم از شهادتشان

بهشت جایزه مردمان آن شهری ست

که بیست بوده فقط نمره های طاقتشان

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

شعر درباره مقاومت

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

بهار سهم همان ها که بادهای خزان

به روزهای زمستان نکرد دعوتشان

چقدر پنجره خشکید پشت گلدان ها

چقدر چشمه شد آواره از روایتشان

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

شعر در مورد اقتصاد مقاومتی

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

چه نخل ها و رطب های نارسی که نکرد

دهان پر طمع تانک ها، رعایتشان

چقدرسفره که شد میزبان موشکها

چقدرسفره که مهمان نداشت وسعتشان

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

شعر زیبا در مورد مقاومت

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

چه خانه ها که مبدّل به کوچه ها شده بود

چه کوچه ها که نیامد کسی عیادتشان

چه سوره های بلندی زمین نخواند و  گذاشت

که آیه آیه کند آسمان تلاوتشان

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

در مورد شعر مقاومت

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

درود بر شهدایی که درشهیدآباد

شده ست قطعه به قطعه، بهشت قسمتشان

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

شعری در مورد اقتصاد مقاومتی

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

شهر من باغی پر از آلاله های پرپرست

نوبهارش چند سال است آخر شهریورست

از توافق کردن رگبار بمب و سیل غم

دامن سرخش مزار یاس های پرپرست

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

شعر درباره مقاومت فلسطین

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

رتبه اول گرفته در الفبای جنون

در کلاس عاشقی از هم کلاسی ها سرست

بارها او ضربه پشت ضربه خورد و جا نزد

گرچه درد زخم روی زخم زجرآورترست

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

شعر درباره اقتصاد مقاومتی

مریم حیدرزاده , شعر مریم حیدرزاده , اشعار مریم حیدرزاده , آثار مریم حیدرزاده , اشعار عاشقانه مریم حیدرزاده

واژه ها گریان شدند انگار محشر آمده 

آه که وصف شهید آباد آنجا محشرست

راه عباس دلاور ..قصه دست قلم

شهر من دزفول ..آری ..کربلایی دیگرست

گروس عبدالملکیان , شعر گروس عبدالملکیان , اشعار گروس عبدالملکیان , آثار گروس عبدالملکیان , اشعار عاشقانه گروس عبدالملکیان

شعر در مورد اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

نادر نادرپور , شعر نادر نادرپور , اشعار نادر نادرپور , آثار نادر نادرپور , اشعار عاشقانه نادر نادرپور

از او می پرسم: پدرت؟

دشمن گلوله باران کرد

از او می پرسم: مادرت؟

دشمن سرش را برید

حسین پناهی , شعر حسین پناهی , اشعار حسین پناهی , آثار حسین پناهی , اشعار عاشقانه حسین پناهی

شعر در باره اقتصاد مقاومتی

مسعود فردمنش , شعر مسعود فردمنش , اشعار مسعود فردمنش , آثار مسعود فردمنش , اشعار عاشقانه مسعود فردمنش

از او می پرسم: زنت؟

خمپاره ها خوردش کردند

و کودکان در شکم او بود.

از او می پرسم: خانه ات؟

دشمن آن را سوزاند

شعر عمو , شعر در مورد عمو , شعر درباره عمو , شعر در وصف عمو

شعر مقاومت

ناهید عباسی , شعر ناهید عباسی , اشعار ناهید عباسی , آثار ناهید عباسی , اشعار عاشقانه ناهید عباسی

از اومی پرسم : دهکده ات؟

دیگر جز زمین بایر نیست

دشمن آن را ویران کرده

سا کنانش را

به سوی دهکده های استراتژیک رانده

عطار نیشابوری , شعر عطار نیشابوری , اشعار عطار نیشابوری , آثار عطار نیشابوری , اشعار عاشقانه عطار نیشابوری

شعر مقاومت فلسطین

اردلان سرفراز , شعر اردلان سرفراز , اشعار اردلان سرفراز , آثار اردلان سرفراز , اشعار عاشقانه اردلان سرفراز

از او می پرسم: به کجا می روی؟

آن گاه اشک هایش را پاک می کند

آن گاه خنده اش طنین می افگند

فقط یک راه دارم

راه تمامی ملتم

نابود کردن دشمن

نصرت رحمانی , شعر نصرت رحمانی , اشعار نصرت رحمانی , آثار نصرت رحمانی , اشعار عاشقانه نصرت رحمانی

شعر مقاومت افغانستان

محمد علی بهمنی , شعر محمد علی بهمنی , اشعار محمد علی بهمنی , آثار محمد علی بهمنی , اشعار عاشقانه محمد علی بهمنی

شهیدان ظلم فرنگیم ما

به خون  وطن لاله رنگیم ما

مژگان عباسلو , شعر مژگان عباسلو , اشعار مژگان عباسلو , آثار مژگان عباسلو , اشعار عاشقانه مژگان عباسلو

شعر مقاومت در افغانستان

شهاب مقربین , شعر شهاب مقربین , اشعار شهاب مقربین , آثار شهاب مقربین , اشعار عاشقانه شهاب مقربین

اگر کام در کام نهنگست

وگر در زیر دندان پلنگ است

بر آوردست بر زن آستین را

که ناکامی برای مرد ننگست

ناظم حکمت , شعر ناظم حکمت , اشعار ناظم حکمت , آثار ناظم حکمت , اشعار عاشقانه ناظم حکمت

شعر مقاومت ایران

نزار قبانی , شعر نزار قبانی , اشعار نزار قبانی , آثار نزار قبانی , اشعار عاشقانه نزار قبانی

نازم آن مشتی که مغز زورمندان بشکند

تف به آن دستی که دل های ضعیفان بشکند

شیشه بشکستن نباشد افتخار سنگ سخت

سنگ اگر مرد است جای شیشه سندان بشکند

فاضل نظری , شعر فاضل نظری , اشعار فاضل نظری , آثار فاضل نظری , اشعار عاشقانه فاضل نظری

شعر مقاومه عراق

کیکاووس یاکیده , شعر کیکاووس یاکیده , اشعار کیکاووس یاکیده , آثار کیکاووس یاکیده , اشعار عاشقانه کیکاووس یاکیده

کلبه درویش را هر کس می توان سازد خراب

خادم آنم که درب کاخ سلطان بشکند

من بلا گردان نیروی جوانانی شوم

که استخوان گردن گردن فروزان بشکند

لیلا کردبچه , شعر لیلا کردبچه , اشعار لیلا کردبچه , آثار لیلا کردبچه , اشعار عاشقانه لیلا کردبچه

شعر اقتصاد مقاومتی

علی شریعتی , شعر علی شریعتی , اشعار علی شریعتی , آثار علی شریعتی , اشعار عاشقانه علی شریعتی

بسمل از خنجر بیداد نگردم سیراب

نگه تیز اگر بر رخ جلاد کنم

شعر خودم , شعر در مورد خودم , شعر درباره خودم , شعر در وصف خودم

شعر رنگ مقاومت ها

شعر حق الناس , شعر در مورد حق الناس , شعر درباره حق الناس , شعر در وصف حق الناس

من لاله آزادم

خود رویم و خود بویم 

در دشت مکان دارم

هم فطرت آهویم

شعر بی خوابی , شعر در مورد بی خوابی , شعر درباره بی خوابی , شعر در وصف بی خوابی

شعر رنگهای مقاومت

شعر کابل , شعر در مورد کابل , شعر درباره کابل , شعر در وصف کابل

زندگی بی تاب و تب سودای خامی بیش نیست

شعله بی خاصیت، پرواز نامی بیش نیست

خون نسازی دل اگر ای غنچه در گلشن ترا

گل شدن یک آرزوی ناتمامی بیشن نیست

شعر عدالت , شعر در مورد عدالت , شعر درباره عدالت , شعر در وصف عدالت

شعر در مورد مقاومت

شعر ازدواج , شعر در مورد ازدواج , شعر درباره ازدواج , شعر در وصف ازدواج

پیمانه را به دست هوس باز داده اند

دیوانه را وظیفه ممتاز داده اند

شعر غیرت , شعر در مورد غیرت , شعر درباره غیرت , شعر در وصف غیرت

شعر درباره مقاومت فلسطین

شعر تعصب , شعر در مورد تعصب , شعر درباره تعصب , شعر در وصف تعصب

دین و آزادی است در ذرات خون ما نهان

ما و این پیمان ما تا جان شود از تن برون

گر غلامی طوق الماس است بند بندگی است

بشکنش در زیر پا چون کردی از گردن برون

شعر بیشعوری , شعر در مورد بیشعوری , شعر درباره بیشعوری , شعر در وصف بیشعوری

کتاب شعر مقاومت افغانستان

شعر جوانی و پیری , شعر در مورد جوانی و پیری , شعر درباره جوانی و پیری , شعر در وصف جوانی و پیری

زنده باد آن کوهسار سربلند و چرخ سای

که آید از دامان آن مردان شیر افگن برون

در سپاس جنگجوی پا برهنه تا به حشر

می کند تاریخ ما فریاد صد احسن برون

شعر خزان , شعر در مورد خزان , شعر درباره خزان , شعر در وصف خزان

شعر المقاومه العراقیه

شعر آبرو , شعر در مورد آبرو , شعر درباره آبرو , شعر در وصف آبرو

هر دم زند به رگ رگ جان نیشتر مرا

آوارگی از این چه کند بیشتر مرا

این چرخ سفله خو که بهر در نشسته است

آخر نشاند همچو خودش در به در مرا

شعر دل , شعر در مورد دل , شعر درباره دل , شعر در وصف دل

شعر للمقاومه العراقیه

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر درباره آرزو , شعر در وصف آرزو

هنگام مصاف است ولی هم نفسی نیست

فریاد که در معرکه فریاد رسی نیست

دزد آمد، در خانه و بیم عسس نیست

جز برهنه پایان تو در جنگ کسی نیست

بس گشته به خون خفته و کس نیست مددگار 

شعر ذوق , شعر در مورد ذوق , شعر درباره ذوق , شعر در وصف ذوق

شعر اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

شعر خورشید , شعر در مورد خورشید , شعر درباره خورشید , شعر در وصف خورشید

مرده باد این تشنگان خون ما

مرده باد این صاحبان زور و زر

شعر داعش , شعر در مورد داعش , شعر درباره داعش , شعر در وصف داعش

شعر اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل

شعر زخم زبان , شعر در مورد زخم زبان , شعر درباره زخم زبان , شعر در وصف زخم زبان

شهر من دزفول، ای شهر شهید

شهر مردان غیور و روسفید

شهر دزفول، ای امام شهرها

ای نمونه در تمام شهرها

شعر رخ یار , شعر در مورد رخ یار , شعر درباره رخ یار , شعر در وصف رخ یار

شعر درباره اقتصاد مقاومتی

شعر زندان , شعر در مورد زندان , شعر درباره زندان , شعر در وصف زندان

مردمانت تشنه پیغمبرند

تشنه یک جرعه آب از کوثرند

مردمانت در چراغ چشم من

مردمی هستند هر یک بت­شکن

شعر ذاکر امام حسین , شعر در مورد ذاکر امام حسین , شعر درباره ذاکر امام حسین , شعر در وصف ذاکر امام حسین

شعر سال اقتصاد مقاومتی

شعر والیبال , شعر در مورد والیبال , شعر درباره والیبال , شعر در وصف والیبال

شهر من ای سرزمین عاشقان !

سرزمین لاله­ های بی­نشان !

سرزمین عالمان سخت­کوش!

خانقاه عارفان باده­نوش!

شعر کشتی , شعر در مورد کشتی , شعر درباره کشتی , شعر در وصف کشتی

شعر برای اقتصاد مقاومتی

شعر یکشنبه , شعر در مورد یکشنبه , شعر درباره یکشنبه , شعر در وصف یکشنبه

باده­ نوشانی که می­نوشند نور

هر یکی مست­اند از جام طهور

باده­ نوشانی که عاشق زیستند

جز شهیدان، باده ­نوشان کیستند؟

شعر شنبه , شعر در مورد شنبه , شعر درباره شنبه , شعر در وصف شنبه

شعر درمورد اقتصاد مقاومتی

شعر با د , شعر با د شروع شه , شعر با دال شروع شه , شعر که با د شروع شه , بیت شعر که با د شروع شه

شهر من عطر خدایی می­دهی

بوی عرفان « ضیایی» می­دهی

کهکشانی در دلت جاری شده

نوری از آن «شیخ انصاری»  شده

شعر امام جعفر صادق , شعر در مورد امام جعفر صادق , شعر درباره امام جعفر صادق , شعر در وصف امام جعفر صادق

شعر در رابطه با اقتصاد مقاومتی

پل الوار , شعر پل الوار , اشعار پل الوار , آثار پل الوار , اشعار عاشقانه پل الوار

دل که با عشق تو راضی می­شود

همچو «مجدالدین قاضی» می­شود

تو بزرگی ای بزرگ سر به زیر

جنت از قلب تو دارد یک مسیر

شعر در مورد مقاومت

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 27 دی 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.