شعرهای زیبا

شعرهای زیبا Sherhaye Ziba • • • گر به بالینم نیامد بر مزار آمد مرا جانسپاری در رهش آخر به کار آمد مرا (یغمای جندقی) • • • شعرهای زیبا Sherhaye Ziba …

گلچین زیباترین شعر در مورد ظهور حضرت مهدی

گلچین زیباترین شعر در مورد ظهور حضرت مهدی

شعر در مورد ظهور حضرت مهدی شعر در مورد ظهور حضرت مهدی ,شعر درباره ظهور حضرت مهدی,شعر درباره ی ظهور حضرت مهدی,شعر ظهور حضرت مهدی,اشعار ظهور حضرت مهدی,شعر درباره ظهور حضرت مهدی,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد عجم

گلچین زیباترین شعر در مورد عجم

شعر در مورد عجم در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد عجم برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید …

شعر در مورد طاق بستان

شعر در مورد طاق بستان,شعری در مورد طاق بستان,شعر کردی در مورد طاق بستان,شعر درباره طاق بستان,شعری درباره طاق بستان,شعر درباره ی طاق بستان,شعر طاق بستان,شعر در مورد طاق بستان,متن شعر طاق بستان,شعر در وصف طاق بستان,شعر برای طاق بستان,شعر کردی در مورد طاق بستان,شعر درباره طاق بستان,شعر کردی طاق بستان,شعر درباره ی طاق بستان,شعری در مورد طاق بستان,شعر تاق بستان,شعری درباره طاق بستان

شعر در مورد طاق بستان

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد طاق بستان برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

تو ای کرمانشهان،ای شهر شیرین

تو گویای تمدن های دیرین

توشهری جاودان و لاله گونی

سرافرازی و همچون تیسفونی

شعر اسم دریا , شعر در مورد اسم دریا , شعر درباره اسم دریا , شعر در وصف اسم دریا

شعر در مورد طاق بستان

شعر ایل بختیاری , شعر در مورد ایل بختیاری , شعر درباره ایل بختیاری , شعر در وصف ایل بختیاری

هزاران ساله آثار فراوان

نموده چرخ گردون در تو پنهان

زگوتی و ز کاسیها و لولا

ز کردوخی و مانایی و اولا

شعر با ب , مشاعره با ب , شعر با حرف ب , شعر با ب شروع شه

شعری در مورد طاق بستان

شعر هفت سین , شعر در مورد هفت سین , شعر درباره هفت سین , شعر در وصف هفت سین

ز تاهید و پرستشگاه آذر

ز آثار کهن آن مهر پرور

ز دوران کهن تا عصر حاضر

هزاران ساله تاریخت به خاطر

شعر با پ , مشاعره با پ , شعر با حرف پ , شعر با پ شروع شه

شعر کردی در مورد طاق بستان

شعر با ا , مشاعره با ا , شعر با حرف الف , شعر با الف شروع شه

همه آثارشان کرمانشهان است

که خود گویای تاریخ جهان است

گواهم مندرج در بیستون است

که نام داریوش در آن ستون است

شعر افتادگی , شعر در مورد افتادگی , شعر درباره افتادگی , شعر در وصف افتادگی

شعر درباره طاق بستان

شعر اسم سحر , شعر در مورد اسم سحر , شعر درباره اسم سحر , شعر در وصف اسم سحر

زگهواره ز گوران قلعه شاهین

ز سر میل کرند و قصر شیرین

ز پاطاق و ز ریجاب و ز سرپل

بروید در بهاران لاله و گل

شعر اسم سوگند , شعر در مورد اسم سوگند , شعر درباره اسم سوگند , شعر در وصف اسم سوگند

شعری درباره طاق بستان

شعر اسم شیدا , شعر در مورد اسم شیدا , شعر درباره اسم شیدا , شعر در وصف اسم شیدا

ز کوه بیستون و طاق بستان

شده کرمانشهان چون باغ و بستان

به طاق بوستان و طاق گرا

به ایوان مداین طاق کسری

شعر اسم شیرین , شعر در مورد اسم شیرین , شعر درباره اسم شیرین , شعر در وصف اسم شیرین

شعر درباره ی طاق بستان

شعر اسم شبنم , شعر در مورد اسم شبنم , شعر درباره اسم شبنم , شعر در وصف اسم شبنم

به آن رود خروشان دالاهو

به ذکر یا علی گویان خداجو

به آن مرصاد و آن رزمندگانش

که جاوید بماند نام و نشانش

شعر اسم زینب , شعر در مورد اسم زینب , شعر درباره اسم زینب , شعر در وصف اسم زینب

شعر طاق بستان

شعر اسم سایه , شعر در مورد اسم سایه , شعر درباره اسم سایه , شعر در وصف اسم سایه

دلیرانت چو شیرانند به بیشه

همه آریایی کُردند ز ریشه

اگر دشتت سراسر گشته سنبل

به خون آن شهیدان غرقه در گل

شعر اسم زهره , شعر در مورد اسم زهره , شعر درباره اسم زهره , شعر در وصف اسم زهره

شعر در مورد طاق بستان

شعر اسم ریحانه , شعر در مورد اسم ریحانه , شعر درباره اسم ریحانه , شعر در وصف اسم ریحانه

که هست کرمانشهان تاریخ بیدار

ز بهر حفظ ایران کرده پیکار

همیشه سر فراز و استوار است

که خاک این وطن را پاسدار است

شعر اسم ستاره , شعر در مورد اسم ستاره , شعر درباره اسم ستاره , شعر در وصف اسم ستاره

متن شعر طاق بستان

شعر اسم سیما , شعر در مورد اسم سیما , شعر درباره اسم سیما , شعر در وصف اسم سیما

فدای ذره ذره خاک پاکت

که در غرب وطن شد جایگاهت

شعر اردبیل , شعر در مورد اردبیل , شعر درباره اردبیل , شعر در وصف اردبیل

شعر در وصف طاق بستان

شعر اسم سعید , شعر در مورد اسم سعید , شعر درباره اسم سعید , شعر در وصف اسم سعید

عضد را پسر سخت رنجور بود

شکیب از نهاد پدر دور بود

یکی پارسا گفتش از روی پند

که بگذار مرغان وحشی ز بند

شعر اسم زهرا , شعر در مورد اسم زهرا , شعر درباره اسم زهرا , شعر در وصف اسم زهرا

شعر برای طاق بستان

شعر اسم رها , شعر در مورد اسم رها , شعر درباره اسم رها , شعر در وصف اسم رها

قفسهای مرغ سحر خوان شکست

که در بند ماند چو زندان شکست؟

نگه داشت بر طاق بستان سرای

یکی نامور بلبل خوش سرای

شعر اسم رعنا , شعر در مورد اسم رعنا , شعر درباره اسم رعنا , شعر در وصف اسم رعنا

شعر کردی در مورد طاق بستان

شعر اسم زری , شعر در مورد اسم زری , شعر درباره اسم زری , شعر در وصف اسم زری

پسر صبحدم سوی بستان شتافت

جز آن مرغ بر طاق ایوان نیافت

بخندید کای بلبل خوش نفس

تو از گفت خود مانده ای در قفس

شعر اسم رضا , شعر در مورد اسم رضا , شعر درباره اسم رضا , شعر در وصف اسم رضا

شعر درباره طاق بستان

شعر هفته بسیج , شعر در مورد هفته بسیج , شعر درباره هفته بسیج , شعر در وصف هفته بسیج

ندارد کسی با تو ناگفته کار

ولیکن چو گفتی دلیلش بیار

چو سعدی که چندی زبان بسته بود

ز طعن زبان آوران رسته بود

شعر اجل , شعر در مورد اجل , شعر درباره اجل , شعر در وصف اجل

شعر کردی طاق بستان

شعر اسم رامین , شعر در مورد اسم رامین , شعر درباره اسم رامین , شعر در وصف اسم رامین

کسی گیرد آرام دل در کنار

که از صحبت خلق گیرد کنار

مکن عیب خلق، ای خردمند، فاش

به عیب خود از خلق مشغول باش

شعر ایمان , شعر در مورد ایمان , شعر درباره ایمان , شعر در وصف ایمان

شعر درباره ی طاق بستان

شعر اسم رضوان , شعر در مورد اسم رضوان , شعر درباره اسم رضوان , شعر در وصف اسم رضوان

چو باطل سرایند مگمار گوش

چو بی ستر بینی بصیرت بپوش

شعر اسم ژاله , شعر در مورد اسم ژاله , شعر درباره اسم ژاله , شعر در وصف اسم ژاله

شعری در مورد طاق بستان

حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ , اشعار عاشقانه حافظ , اشعار دیوان حافظ شیرازی

بگذار زهد بی نمک، هل تا فرود آید فلک

هر رخنه کآید یک به یک، بر طاق ویران آیدت

نیما یوشیج , شعر نیما یوشیج , اشعار نیما یوشیج , شعر نو نیما یوشیج

شعر تاق بستان

سهراب سپهری , اشعار سهراب سپهری , شعر سهراب سپهری , شعر نو سهراب سپهری

طاق ابروی تو طاق است بخوبی زانرو

تا در آن طاق چو زاهد بنماز آمده ایم

اشعار عاشقانه شاملو , شعر شاملو , شعر عاشقانه شاملو , شعر های عاشقانه شاملو

شعری درباره طاق بستان

جملات عاشقانه برای همسر , جملات عاشقانه به همسر , جملات عاشقانه برای همسرم , جملات عاشقانه به همسرم

صدق نگر بی نفاق وصل نگر بی فراق

طاق طرنبین و طاق طاق شوم کان رسید

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

شعر در مورد طاق بستان

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

ای سمن نامه وفا بستان

نسخه زان روی دلربا بستان

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعری در مورد طاق بستان

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

بی طاق ابروی تو که طاق است در جهان

چندان گریست دیده که این طاق نم گرفت

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر کردی در مورد طاق بستان

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

رو قرار از دل مستان بستان

رو خراج از گل بستان بستان

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر درباره طاق بستان

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

آسمان طاق درگه جاهش

کهکشان آستان درگاهش

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعری درباره طاق بستان

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

جفت این طاق زمرد شد از آنروی چو گیسو

طاق فیروزه ابروی تو پیوسته خمیدست

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر درباره ی طاق بستان

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

طاق پذیر است عشق جفت نخواهد حریف

بر نمط عشق اگر پای نهی طاق نه

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر طاق بستان

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

جفت مقوس او چون جفت طاق ابرو

طاق مقرنس او چون خم طوق پیکر

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر در مورد طاق بستان

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

طاق فلک ز زلزله صور درشکست

زین طاق در شکسته سبک تر گذشتنی است

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

متن شعر طاق بستان

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

چنان افکنده است ازطاق دلها کعبه راکویش

که پهلو می زند با طاق نیسان طاق ابرویش

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر در وصف طاق بستان

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

چشم دارم که مرا از دو جهان طاق کند

طاق مردانه ابروی دلارای کسی

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعر برای طاق بستان

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

دست زنان جمله و گویان بلاغ

طاق و طرنبین و طرنبین و طاق

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعر کردی در مورد طاق بستان

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

در قبله طاق ابروانش

حاجت که بخواستم روا بود

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر درباره طاق بستان

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

طوق داران چشم آن ماهند

هر کجا بسته طاق ابروییست

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر کردی طاق بستان

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

مینای حبابی زدم گرم بیندیش

بر طاق بلندیست تماشای غرورت

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

شعر درباره ی طاق بستان

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شمس مشرق فروز عالمتاب

شمسه طاق تا بخانه ماست

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعری در مورد طاق بستان

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

پیش گیسویت شبستانی نکوست

طاق ابروی تو محرابی خوشست

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر تاق بستان

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

وی طاق آسمانی محراب ابرویت

پیوسته گشته خوابگه جادوان مست

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعری درباره طاق بستان

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

عندلیب زبان گویا را

گل بستان فروز ذکرت کام

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر در مورد طاق بستان

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

عین سحرست که پیوسته پریرویانرا

طاق محراب بود خوابگه جادوئی

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعری در مورد طاق بستان

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

کی کند یاد از فراموشان ؟

طاق نسیان شده است محرابش

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر کردی در مورد طاق بستان

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شیشه نازک دل ما را

طاق ابروی یار بایستی

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعر درباره طاق بستان

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

کعبه وصل تو پناه منست

طاق ابروت قبله گاه منست

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعری درباره طاق بستان

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

طاق ابروت قبله اسلام

کفر گیسوت رهبر ایمان

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر درباره ی طاق بستان

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

امروز نیم ملول شادم

غم را همه طاق برنهادم

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

شعر طاق بستان

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

طاقتم طاق شد ز جفتی خویش

درمیفکن دگر به تأخیرم

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر در مورد طاق بستان

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

آن ماه که شمسه جلالش

آرایش طاق آسمان است

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

متن شعر طاق بستان

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

رقمی پیش طاق وحدت او

لیس فی الدار غیره دیار

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر در وصف طاق بستان

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

تا ببینی بلند درگاهی

شمسه اش طاق چرخ را زیور

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعر برای طاق بستان

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعر کردی در مورد طاق بستان

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

خواجگی در خانه نه پس آب را در خاک بند

مهتری بر طاق نه پس آتش اندر طاق زن

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر درباره طاق بستان

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

طاق بر طاق تو از بهر سنایی چو پیاز

من ثناگوی تو و مانده درین حجره چو سیر

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر کردی طاق بستان

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

طاق کرد از هر دو عالم طاق آن ابرو مرا

ساخت وحشی از جهان آن نرگس جادو مرا

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر درباره ی طاق بستان

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شیشه ای کز طاق افتد بشکند، چون آسمان

از هزاران طاق دل افتاد و بر حال خودست؟

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعری در مورد طاق بستان

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

طاق ابرویی که من دیدم ازین سنگین دلان

قبله را در گوشه گیری طاق نسیان می کنند

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر تاق بستان

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

به خواب کن همه را طاق شو از این جفتان

به سوی طاق و رواقش مرو به شب جفته

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعری درباره طاق بستان

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

ز جهان گریز و وابر تو ز طاق و از طرنبش

چو ز خویش طاق گشتی ز چه بسته طرنبی

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر در مورد طاق بستان

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

نبینم ماه نو را در خم طاق فلک هرگز

اگر روزی نظر بر طاق ابروی تو اندازم

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر کردی در مورد طاق بستان

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

کودکی را سوی بستان خواند عم کودک چه گفت؟

گفت: رو بستان ما پستان مادر ساختند

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعری در مورد طاق بستان

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

نیست بستان خراسان را چو من مرغی

مرغم آوخ سوی بستان شدنم نگذارند

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر درباره طاق بستان

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

بستان دولت کشورش در دست صلت گسترش

شمشیر صولت پرورش ابری که بستان پرورد

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعری درباره طاق بستان

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

بستان دگر امروز بهشتست ولیکن

هرجا که توئی گلشن و بستان من آنجاست

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر درباره ی طاق بستان

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

اگر بلبل برون آید ز بستان

ز سرمستی ره بستان نداند

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر طاق بستان

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

در نظرها طاق نسیان می کند محراب را

طاق ابروی تو در هر جا نمایان می شود

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر در مورد طاق بستان

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

مست شد نقاش تا آن چشم جادو را کشید

طاقتش شد طاق تا آن طاق ابرو را کشید

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

متن شعر طاق بستان

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

هرکه را چشم بر آن طاق دو ابرو افتاد

دو جهان یکقلم از طاق دل او افتاد

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر در وصف طاق بستان

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

دو عالم طاق نسیان شد مرا در دیده بینش

از آن روزی که من طاق دو ابروی ترا دیدم

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر برای طاق بستان

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

ای سرو دو صد بستان آرام دل مستان

بردی دل و جان بستان زنهار مخسب امشب

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر کردی در مورد طاق بستان

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

اصلشان لطفست و هم واگشت لطف

هم ز بستان سوی بستان می رسند

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر درباره طاق بستان

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

نعره آن بلبلان از سوی بستان رسید

صورت بستان نهان بوی گلستان بدید

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر کردی طاق بستان

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

گفتی که به بستان بر من چاشت بیایید

رفتی تو سحرگاه و ببستی در بستان

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعر درباره ی طاق بستان

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

دل خون خواره را یک باره بستان

ز غم صدپاره شد یک پاره بستان

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعری در مورد طاق بستان

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

زردی رخ بستان کز فرقت آن خوبان

بستان شده گورستان زندان شده کاشانه

شعر در مورد طاق بستان

آخرین بروز رسانی در : جمعه 22 دی 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.