گلچین زیباترین اشعار رسول یونان

گلچین زیباترین اشعار رسول یونان

اشعار رسول یونان اشعار رسول یونان,اشعار رسول یونان,شعر رسول یونان,شعر رسول یونان پاییز,نقد اشعار رسول یونان,اشعار جدید رسول یونان,بهترین اشعار رسول یونان,اشعار عاشقانه رسول یونان,اشعار کوتاه رسول یونان,اشعار ترکی رسول یونان,اشعار رسول …

مشاعره و شعر با ن از شاعران مختلف

مشاعره و شعر با ن از شاعران مختلف

شعر با ن شعر با ن ,شعر با ن شروع شه,شعر با نون شروع شه,شعر که با ن شروع شه,بیت شعر که با ن شروع شه,شعر که اولش با ن شروع شه,یه …

گلچین زیباترین شعر در مورد رنگ ها

گلچین زیباترین شعر در مورد رنگ ها

شعر در مورد رنگ ها شعر در مورد رنگ ها,شعری درباره رنگ ها,شعر انگلیسی درباره رنگ ها,شعر نو درباره رنگ ها,شعر کودکانه در مورد رنگ ها,شعر انگلیسی در مورد رنگ ها,شعر نو …

شعر در مورد شکوفه های بهاری

شعر در مورد شکوفه های بهاری,شعر در مورد شکوفه های بهاری,شعری در مورد شکوفه های بهاری,شعر در باره شکوفه های بهاری,شعر در مورد شکوفه های بهار,شعر نو در مورد شکوفه های بهاری,شعری درباره شکوفه های بهاری,شعر درباره شکوفه های بهار,شعر درمورد شکوفه های بهاری,شعر درباره شکوفه های بهاری,شعر شکوفه های بهاری,شعر شکوفه های بهاری,شعر شکوفه های بهار,شعر در مورد شکوفه های بهاری,شعر برای شکوفه های بهاری,شعر کوتاه شکوفه های بهاری,شعر نو شکوفه های بهاری,شعری درمورد شکوفه های بهاری,شعر راجع به شکوفه های بهاری,شعر در باره شکوفه های بهاری,شعر در مورد شکوفه های بهاری,شعر درباره شکوفه های بهاری,شعر درمورد شکوفه های بهاری,شعر درباره شکوفه های بهار,شعری در مورد شکوفه های بهاری,شعر در مورد شکوفه های بهار,شعر نو در مورد شکوفه های بهاری,شعری درباره شکوفه های بهاری,شعری راجع به شکوفه های بهاری,شعر شکوفه بهاری,شعر نو درباره شکوفه بهاری,شعر شکوفه بهاری,شعر شکوفه بهار,شعر شکوفه های بهاری,شعر درباره شکوفه بهاری,شعر در مورد شکوفه بهاری,شعر نو شکوفه بهاری,شعر شکوفه ی بهاری,شعر شکوفه,شعر شکوفه های بهاری,شعر شکوفه اندوه فروغ فرخزاد,شعر شکوفه های گیلاس,شعر شکوفه ها,شعر شکوفه بهاری,شعر شکوفه بهار,شعر شکوفه می رقصد,شعر شکوفه های بهار,شعر شکوفه انار,شعر شکوفه های بهاری,شعر در مورد شکوفه های بهاری,شعر برای شکوفه های بهاری,شعر کوتاه شکوفه های بهاری,شعر نو شکوفه های بهاری,شعری درمورد شکوفه های بهاری,شعر راجع به شکوفه های بهاری,شعر در باره شکوفه های بهاری,شعر شکوفه اندوه از فروغ فرخزاد,شعر شکوفه های گیلاس,شعر شکوفه های بادام,شعر شکوفه های سیب,شعر شکوفه های انار,شعر شکوفه های صورتی,شعر نو درباره شکوفه بهاری,شعر شکوفه بهاری,شعر درباره شکوفه بهاری,شعر در مورد شکوفه بهاری,شعر نو شکوفه بهاری,شعر شکوفه ی بهاری,شعر درباره شکوفه های بهاری,شعر شکوفه بهارنارنج,شعر درباره شکوفه بهار,شعر شکوفه و بهار,شعر شکوفه می رقصد از باد بهاری,شعر در مورد شکوفه های بهاری,شعر درباره شکوفه های بهار

شعر در مورد شکوفه های بهاری

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد شکوفه های بهاری برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

مستی و عاشقی و جوانی و یار ما

نوروز و نوبهار و حمل می‌زند صلا

هرگز ندیده چشم جهان این چنین بهار

می‌روید از زمین و ز کهسار کیمیا

پهلوی هر درخت یکی حور نیکبخت

دزدیده می‌نماید اگر محرمی لقا

اشکوفه می‌خورد ز می روح طاس طاس

بنگر بسوی او که صلا می‌زند ترا

می خوردنش ندیدی اشکوفه‌اش ببین

شاباش ای شکوفه و ای باده مرحبا

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد شکوفه های بهاری

با همین دیدگان اشک آلود
از همین روزن گشوده به دود
به پرستو به گل به سبزه درود
به شکوفه به صبحدم به نسیم
به بهاری که میرسد از راه
چند
روز دگر به ساز و سرود
ما که دلهایمان زمستان است
ما که خورشیدمان نمی خندد
ما که باغ و بهارمان پژمرد
ما که پای امیدمان فرسود

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد شکوفه های بهاری

با حوانه ها نوید زندگی است
زندگی شکفتن جوانه هاست
هر بهار
 از نثار ابرهای مهربان
ساقهها پر از جوانه میشود
هر جوانه ای شکوفه
میکند
شاخه چلچراغ می شود
هر درخت پر شکوفه باغ
کودکی که تازه دیده باز میکند
یک جوانه است
گونه های خوشتر از شکوفه اش
 چلچراغ تابناک خانه است
خنده اش بهار پر ترانه است
چون میان گاهواره ناز میکند

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعری در مورد شکوفه های بهاری

این هیولا که رفته تا افلاک
چتر وحشت گشوده بر سر خاک
نیست شاخ و گل و شکوفه و
برگ
دود و ابر است و خون و آتش و مرگ

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر در باره شکوفه های بهاری

روی چمن از شکوفه ها رنگین شد
وز عطر اقاقیا هوا سنگین شد
در نغمه هر چلچله پیغامی هست
کای خفته روزگار فروردین شد

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر در مورد شکوفه های بهار

یک کهکشان شکوفه گیلاس
نقشی کشیده بود بر آن نیلگون پرند
شعری نوشته بود بر آن آبی بلند
موسیقی بهار
چون موجی از لطافت شادی نشاط نور
در صحنه فضا مترنم بود

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر نو در مورد شکوفه های بهاری

دلی که غنچه
نشکفته ندامتهاست
بگو به دامن باد سحر نیاویزد
فدای دست نوازشگر نسیم شوم
که خوش به جام شرابم شکوفه میریزد
تو هم مرا به نگاهی شکوفه باران کن
در این چمن که گل از عاشقی نپرهیزد
لبی بزن به شراب من ای شکوفه بخت
که می خوش است که با بوی گل درآمیزد

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعری درباره شکوفه های بهاری

پر از شکوفه ی خون باغ مهربانی شد
 پر از کبوتر پیر
میان باغی بالی شکست و باد گریست
پرنده های اسیر
 میان رودی ماه اسیر می خشکید
 کبوتری در باد
میان دشتی رودی به ریگزار نشست

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر درباره شکوفه های بهار

آمده بود و میگریست
مثل ستاره های صبح
مثل پرنده های باغ آمده بود خسته بود
 روی چمن نشسته بود
 مثل شکوفه های سرخ
 آمده بود
 می
گریست

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر درمورد شکوفه های بهاری

شکوفه خوابم می پژمرد
تا دوزخ ها بشکافند
 تا سایه ها بی پایان شوند
 تا نگاهم رها گردد

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر درباره شکوفه های بهاری

خندید باغبان که سرانجام شد بهار
دیگر شکوفه کرده درختی که کاشتم

جان ما همچون سگان کوی او خون خوار شد

آفرین‌ها صد هزاران بر سگ خون خوار ما

در نوای عشق آن صد نوبهار سرمدی

صد هزاران بلبلان اندر گل و گلزار ما

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر شکوفه های بهاری

من ز شرم شکوفه لبریزم
یار من کیست ای بهار سپید ؟

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعر شکوفه های بهاری

دانه های قشنگ تگرگ عشق
من بودم و خیال تو و یک سبد بهار
یک آٍمان شکوفه زیبا و پاک یاس
از آن طلوع مانده برایم به یادگار

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر شکوفه های بهار

تو مثل لطف بهاری پر از شکوفه خواندن
تمام هستی من شد میان شعر تو ماندن
تو مثل هر چه که هستی مرا به نام صدا کن
برای این دل سرگشته وقت صبح دعا کن

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر در مورد شکوفه های بهاری

در بغض غریب آسمان یاد تو بود
 در دل غنچه مثل فریاد تو بود
در جشن شکوفه های گیلاس نیاز
حرف از گل بی خزان میلاد تو بود

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر برای شکوفه های بهاری

دست مرا بگیر که باغ نگاه تو
چندان شکوفه ریخت که هوش از سرم ربود
من جاودانیم که پرستوی بوسه ات
بر روی من دردی ز بهشت خدا گشود
اما چه میکنی
دل
را که در بهشت خدا هم غریب بود

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر کوتاه شکوفه های بهاری

شکوفه های کوه

حتم که در فکر این اند

بشر دیو است

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر نو شکوفه های بهاری

گیلاس های کوهی

با شاخه های ریش ریش

هنوز شکوفان

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعری درمورد شکوفه های بهاری

شکوفه های گیلاس

غوطه ور میان گرد و غبار

از آمد و شد جماعت

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر راجع به شکوفه های بهاری

فانوس های کاغذی

همه انگار که محو شده

میان ابر شکوفه

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر در باره شکوفه های بهاری

به مه پنهان شو

از جماعتی که گروه گروه می آیند

شکوفه ی وحشی

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر در مورد شکوفه های بهاری

این شکوفه ها

که تر و خشک شان می کنیم

آذین قلب ماست

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر درباره شکوفه های بهاری

شکوفه ی کوهی

شاخه هایت بگیر و فرو گذار

دشتی برهوت

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر درمورد شکوفه های بهاری

این زنی است

که حیف تباه شود

شکوفه ی کوهی

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعر درباره شکوفه های بهار

چه منظر زشتی

شاخه ها شکسته و مهجور

شکوفه ی کوهی

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعری در مورد شکوفه های بهاری

ماندن اینجا

انگار که آسودن چشم هاست

با شکوفه های یوشینو

*یوشینو منطقه ای کهوهستانی در ژاپن که کوه هایی پر از درخت گیلاس داشت

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر در مورد شکوفه های بهار

کجا؟

بگو کجا روزم را آغاز کنم

بر کوه شکوفان یوشینو

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

شعر نو در مورد شکوفه های بهاری

بی که بشکنی

بگذار آذین دلت باشد

شکوفه ی کوهی

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعری درباره شکوفه های بهاری

همه در یک خط

چقدر دلم برای فقط یک درخت

درخت شکوفان تنگ است

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

شعری راجع به شکوفه های بهاری

کی در این دنیا

پوست تن تو کند

شکوفه ی کوهی؟

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر شکوفه بهاری

به جای افسوس

برای باد، ترکه ای به من ده

نگاهبان شکوفه شوم

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

شعر نو درباره شکوفه بهاری

در روزگار ما

این چنین زجر می دهند با پیوند

شکوفه های وحشی

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر شکوفه بهاری

نشسته ایم

میان ابری گرد و غبار،

این است سیل شکوفه؟

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعر شکوفه بهار

در روز پیش

بر آن کوه گذشتم

تمام شکوفه

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعر شکوفه های بهاری

به بچه شان

والدین زیر شکوفه ها گفتند

«بهار همین است»

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شعر درباره شکوفه بهاری

سکوت
صدای آب
بوی شکوفه ها
بوی کاهگل نم خورده
ولی خودمانیم
آدم گاهی دلش بهار می خواهد …

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر در مورد شکوفه بهاری

دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین
شکوه جادوی رنگین کمان فروردین
شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود
سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

شعر نو شکوفه بهاری

شکوفه می رقصد از باد بهاری
شده سر تا سر دشت سبز و گلناری

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر شکوفه ی بهاری

شکوفه های بی قرار روز آفتابی
به صبا بوسه دهند با لب سرخابی

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شعر شکوفه

ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد
آن روی زیبا نظر سوی ما دارد

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر شکوفه های بهاری

شکوفه پرپر کندو لاله پریشان
بهر طرف دست صبا گشته گل افشان

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر شکوفه اندوه فروغ فرخزاد

ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد
آن روی زیبا نظر سوی ما دارد

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر شکوفه های گیلاس

سیب یا گندم ؟
همیشه بهانه‌ای هست
شکوفه‌ی بادام
غم چشم‌هات
خندیدن انار
و این‌همه بهانه
که باز خوانده شوم
به آغوش تو
و زمین را کشف کنم
با سرانگشت‌هام
زمین نه
نقطه نقطه‌ی تنت

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر شکوفه ها

سردی ولی‌ دوست دارمت
آه محبوبِ مغرورِ من
بر تابستانِ آغوشم بیاویز
بر شعله‌های این عشق
بر اتفاقی‌ که چنین بی‌ بهانه در نگاهم رخ می‌‌دهد
بر تکلمِ ساده ی من از احساسم
بر صداقتِ واژه ها
بر زایشِ گل و شکوفه و بهار
بر دست‌هایی‌ که رازِ قلبم را چنین عریان می‌‌نویسند
بر شانه‌های بی‌ دریغِ من ، بیاویز

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر شکوفه بهاری

ای دل به کوی او ز که پرسم که یار کو
در باغِ پر شکوفه که پرسد بهار کو

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر شکوفه بهار

کندویت کجاست
تا زنبورانم
از شکوفه گیلاست پر کنند
سوزن بارانت کجاست
تا زخم زمستانم را بدوزم
من به بوی تو برخاستم
و از حرارت بیداری دارم کور می شوم

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر شکوفه می رقصد

من آن درخت زمستانی ، بر آستان بهارانم
که جز به طعنه نمی خندد ،‌ شکوفه بر تن عریانم

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر شکوفه های بهار

دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت
ای دختر بهار حسد می برم به تو
 عطر و گل و ترانه و سر مستی ترا
با هر چه طالبی بخدا می خرم ز تو
 بر شاخ نوجوان درختی شکوفه ای
با ناز میگشود دو چشمان بسته را
 میشست کاکلی به لب آب تقره فام
آن بالهای نازک زیبای خسته را

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر شکوفه انار

چیزی بگو

مثل بهار

مثلا شکوفه کن

و یا ببار

مانند رحمتی بر درونم

یا رنگین کمان باش و

روحم را در آغوش بگیر

چیزی بگو

فراتر از حرف باشد

جانم را لمس کند

چیزی بگو

مثلا کنارت هستم

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر شکوفه های بهاری

حسد می ورزم
از غیرتم نسبت به تو
از تعلق خاطرم به تو
از آهنگ ها, شکوفه ها و پارچه ها
از انتظار روز برای دیدنت
از انتظار شب برایت
از مرگ
از برگی پاییزی که رویت می افتد
از آبی که می خواهی بنوشی آن را
از …

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر در مورد شکوفه های بهاری

دوست می دارم در تو
 بوی خوش را و نه شکوفه را
 نبض را و نه جسم را
 وزش آرام باد را
در میان شاخه هایت و نه شاخه های خشک را

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر برای شکوفه های بهاری

عشق روز اول
بستری می سازد ازشکوفه های سفید
برهنه تورا رها میان باغهای زیبا
برکه های آرام عبور می دهد از تنت
خواب را حرام می کند برچشمهایت
از روز بدش می آید
ستاره ها را پنهان می کند پشت پلکهایت
آسمان را تاریک می کند که چشمانت آرام باشد
به خفتگان آواز بیداری می دهد
به مرده گان نوای زندگی

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر کوتاه شکوفه های بهاری

برای آفریدن تو
شکوفه و تابستان و خاک را بهم آمیخته اند
و الماسهای کمیابی را درون چشمانت گذاشته اند

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر نو شکوفه های بهاری

وقتی که تو رفتی
شکوفه ها و برگها هم رفتند
و من تنها توانستم، به نقطه ای خیره شوم
و اندوهم را به شکل کلمات کوچک در آورم
نمی توانم به عشق التماس کنم
یا آرزو کنم
که اندوه تلخ مرا در خود غرق کند

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعری درمورد شکوفه های بهاری

تو باد و شکوفه و میوه ای
ای همه ی فصولِ من
ای آسمان و درخت
باغ من
گل و زنبور و کندوی من
با زمزمه ی تو
اکنون رخت به گستره ی خوابی خواهم کشید
که تنها رویای آن
تویی

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر راجع به شکوفه های بهاری

قرارمان
همین بهار
زیر شکوفه های شعر
آنجا که واژه ها
برای تو گل می کنند
آنجا که حرف های زمین افتاده ام
دوباره سبز می شوند
وَ دست های عاشقمان
گره در کارِ سبزه ها می اندازند
قرارمان زیرِ چشم های تو
آنجا که شعر
نم نم شروع می شود

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر در باره شکوفه های بهاری

در من ریشه کرده ای
اسمت که می آید
گونه هایم
گل می اندازند
خنده هایم
شکوفه می دهند

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر شکوفه اندوه از فروغ فرخزاد

تو را به ترانه‌ها بخشیدم
به صدای موسیقی
به سکوت شکوفه‌ها
که به میوه بدل می‌شوند
و از دستم می‌چینند
تو را به ترانه‌ها بخشیدم
با من نمان
عمر هیچ درختی ابدی نیست
باید به جدایی از زندگی عادت کرد

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر شکوفه های گیلاس

گل من ، پرنده ای باش و به باغ باد بگذر
مه من ، شکوفه ای باش و به دشت آب بنشین
گل باغ آشنائی ، گل من ، کجا شکفتی ؟

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعر شکوفه های بادام

می توانستم پابرهنه کوچه های باریک باغ را بدوم
می توانستم دامنم را پر از شکوفه های یاس کنم
و مست شوم ، مست مست مست
اما پشت این پنجره رو به دریا نشستم
و برای تو شعر نوشتم
مست شدم ، مست مست مست

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر شکوفه های سیب

یک عمر روبروی هم بودیم و
بهم نمی رسیدیم
اما نگاهمان عاشقانه در هم بود
ما دو شکوفه سیب بودیم
کاش هیچ وقت
به رسیدن فکر نمی کردیم

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر شکوفه های انار

بهار به بهار
در معبر اردیبهشت
سراغت را از بنفشه های وحشی گرفتم
و میان شکوفه های نارنج
در جستجویت بودم
در پائیز یافتمت
تنها شکوفه ی جهان
که در پائیز روییدی

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر شکوفه های صورتی

با یک بغل گل سرخ می‌آیم
زخم‌های قلبم شکوفه کرده است
اما افسوس
کسی گل‌های مرا نخواهد دید
بهار آمده
همه‌جا پر از گل و شکوفه است

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر نو درباره شکوفه بهاری

همانگونه که
نخستین نگاه چشمان یار
مانند دانه ای در دل آدمی کاشته می شود
و نخستین بوسه
شکوفه ای است بر شاخه درخت زندگی
پیوند عاشق و معشوق نیز نخستین گل آن دانه است

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر شکوفه بهاری

از جلوهٔ تو سینه چو گل چاک شد مرا

ای خرمن شکوفه ، بر و دوش کیستی؟

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر درباره شکوفه بهاری

هر کس زبان حال خودش را ترانه گفت :
گل با شکوفه ، خوشه‌ی گندم به دانه‌ها

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر در مورد شکوفه بهاری

حاصل بوسه های تو
اکنون منم
شعری
که از شکوفه های بهاری سنگین است
و سر به سجده بر آب فرود آورده
دعا می خواند

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر نو شکوفه بهاری

تو عطر کدام خوشبوترین گل جهانی
که هر کجا می نویسمت
شکوفه می دهی ؟ 

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر شکوفه ی بهاری

به پیرامون خود مینگرم
و درختان پر ازشکوفه را میبینم
غروب صورتی رنگ
و کودکان خندان وپرنشاط را

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعر درباره شکوفه های بهاری

اگر تو باز نگردی
بهار رفته در این دشت برنمی گردد
به روی شاخه گل غنچه ای نمی خندد
و آن درخت خزان دیده تور سبزش را به سر نمی بندد

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر شکوفه بهارنارنج

درختان پر شکوفه بادام را دیگر فراموش کن
اهمیتی ندارد
در این روزگار
آنچه را که نمی توانی بازیابی به خاطر نیاور
موهایت را در آفتاب خشک کن
عطر دیرپای میوه ها را بر آن بزن
عشق من ، عشق من
فصل پاییز است

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر درباره شکوفه بهار

هنگامه شکوفه نارنج بود و من
با یاد دستهای تو
سرمست
تن را به آن طبیعت عطرآگین
جان را به دست عشق سپردم
با یاد دستهای تو
ناگاه
مشتی شکوفه را بوسیدم
و به سینه فشردم

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعر شکوفه و بهار

تو ، ای شکوفه ی ایام آرزومندی
بمان که دیده ی من روشن از نظاره ی توست

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعر شکوفه می رقصد از باد بهاری

من بسیار گریسته ام
هنگام که آسمان ابری است
مرا نیت آن است
که از خانه بدون چتر بیرون باشم
من بسیار زیسته ام
اما اکنون مراد من است
که از این پنجره برای باری
جهان را آغشته به شکوفه های گیلاس بی هراس
بی محابا ببینم

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعر در مورد شکوفه های بهاری

شمعم شکفته بود که خندد به روی تو
افسوس ای شکوفه ئ خندان نیامدی

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر درباره شکوفه های بهار

گل و شکوفه همه هست و یار نیست ، چه سود ؟

بت شکر لب من در کنار نیست ، چه سود ؟

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعری در مورد شکوفه های بهاری

هر کس زبان حال خودش را ترانه گفت:
گل با شکوفه خوشه‌ی گندم به دانه‌ها

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعری در مورد شکوفه های بهاری

تو چون شکوفه خندان و من چو ابر بهاران
تو از گریستن ابر نو بهار چه دانی ؟

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعری درباره شکوفه های بهاری

آمدن مگر چطور می‌تواند باشد؟

غیر از این است که عطرت بپیچد و

من هزار بهار را

شاخه به شاخه

به پای آمدنت

شکوفه دهم…

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعری در مورد شکوفه های بهار

دستم را بگیر

مرا بگیر از خودم

مرا ببر با خودت.

یک جای امن…

من در سر رویایی دارم

تو درخت نارنج شوی،

من خاک…

در من ریشه بدوانی

به وقت بهار،

شکوفه‌ها‌مان را

بارور شویم

و خدا

مست شود از عطر باهارنارنجِ ما…

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعری نو در مورد شکوفه های بهاری

بهار که رفتن اسفند و

آمدن فروردین نیست!

بهار یعنی

جای بوسه‌های مردی

که تو باشی

روی گونه‌های زنی

که من باشم

شکوفه بدهد!

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

شعری درباره شکوفه های بهار

بهار؛

می تواند نام تو باشد 

وقتی

که در همهمه یِ سبزِ دلم

دوستت دارم هایت 

شکوفه می زنند.

شعری در مورد تولد پیامبر

ای مهربانترین مهربانان

ای بهترین بهترینها

در این خجسته روز

در این طلوع شاد

روزی که زندگی ب لبان تو بوسه داد

در سالگرد بهاران هستی ات

خواهم که تا همیشه بمانی تو سر فراز

خواهم که تا همیشه توباشی عزیز وشاد

شعر در مورد شکوفه های بهاری

آخرین بروز رسانی در : جمعه 15 شهریور 1398

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.