گلچین زیباترین شعر در مورد آموزش و پرورش

گلچین زیباترین شعر در مورد آموزش و پرورش

شعر در مورد آموزش و پرورش شعر در مورد آموزش و پرورش ,شعر درباره آموزش و پرورش,شعر برای آموزش و پرورش,شعر در باره آموزش و پرورش,شعر با آموزش و پرورش,شعر درمورد آموزش …

شعر آرزو | 77 شعر در مورد آرزو های بزرگ و آرزوی موفقیت

شعر آرزو | 77 شعر در مورد آرزو های بزرگ و آرزوی موفقیت

شعر در مورد آرزو در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آرزو برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

گلچین زیباترین شعر در مورد رشوه

گلچین زیباترین شعر در مورد رشوه

شعر در مورد رشوه شعر در مورد رشوه ،شعر در مورد رشوه گیری،شعر درباره رشوه،شعر رشوه،شعر عن رشوه،شعر طنز رشوه،شعر در مورد رشوه،شعر در مورد رشوه گیری،شعر درباره رشوه،شعر عن رشوه،شعر در …

شعر در مورد تربیت بدنی

شعر در مورد تربیت بدنی ،شعر در مورد هفته تربیت بدنی،شعر در مورد روز تربیت بدنی،شعر در مورد هفته ی تربیت بدنی،شعر درباره هفته تربیت بدنی،شعر درباره ی هفته ی تربیت بدنی،شعر تربیت بدنی،شعر تربیت بدنی و ورزش،شعر روز تربیت بدنی،شعر در مورد تربیت بدنی،شعر برای روز تربیت بدنی،شعر در مورد هفته تربیت بدنی،شعر هفته تربیت بدنی،شعر برای تربیت بدنی،شعر کودکانه تربیت بدنی،شعر ورزش تربیت بدنی،شعر کودکانه روز تربیت بدنی،شعر در مورد روز تربیت بدنی،شعر درباره هفته تربیت بدنی،شعر برای هفته تربیت بدنی،شعر در مورد هفته ی تربیت بدنی،شعر به مناسبت هفته تربیت بدنی،شعر درباره ی هفته ی تربیت بدنی،شعر برای درس تربیت بدنی،شعر درباره تربیت بدنی

شعر در مورد تربیت بدنی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تربیت بدنی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

تن زنده والا به ورزندگی است

که ورزندگی مایه ی زندگی است

به ورزش گرای و سرافراز باش

که فرجام سستی سرافکندگی است

ز ورزش میاسای و کوشنده باش

که بنیاد گیتی به کوشندگی است

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر در مورد تربیت بدنی

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

یک و دو و سه و چار

نی نی از خواب شد بیدار

صبح شد و وقت کوشش

بده نی نی رو ورزش

باز کن دستاشو ببند

به روی ماهش بخند

نکن نی نی رو خسته

بگو یک و دو و سه

نوبت پاهاست حالا

برند پایین و بالا

وای که چه خوبه ورزش

چه حالی داره نرمش

کاشکی مامان یا بابا

همه روزای خدا

با نی نی ورزش کنند

بازی و نرمش کنند

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر در مورد هفته تربیت بدنی

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

چون ژاله است و گل، مَثَل ورزش و بدن

تا رخنه کرد رخوت و سستی، به سینه ات

بر سینۀ غم خود دست رد بزن

ورزش تو را به اوج نشاط است رهنمون

بی ورزش آدمی به نسیمی است سرنگون

ورزش جلا و صیقل روح است و جسم تو

اینگونه هم برون تو زیباست هم درون

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعر در مورد روز تربیت بدنی

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

یک کــــه می گــم دستـا بـــالا ،۱ ، ۲، ۳، ۴

دو که می گم دست راست بالا ، ۱ ، ۲، ۳، ۴

سه که می گم دست چپ بـالا، ۱ ، ۲، ۳، ۴

چهار که می گـم بپـــــــر بالا ،۱ ، ۲، ۳، ۴

با شماره پنج به راست، باشماره شش به چپ

هفت که میگم کمر به راست ،هشت که می گم کمر به چپ

با شماره نه بشین ، بــــــا شماره ده پا شـــو

دستامونو می بریم بالا با هم دیگه می کنیم دعا

شکر خدای کریم ،‌ خدای خوب و رحـیـــــم

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر در مورد هفته ی تربیت بدنی

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

با یک , با دو بشین پاشو

با یک , با دو بشین پاشو

با یک , با دو دستها بالا

با یک , با دو دستها بالا

با یک , با دو ستها پائین

با یک , با دو دستها جلو

با یک , با دو زود باش بدو

با دو مثل پروانه

دست و پا باز و بسته

یک و دو سه و چهار

یک وقت نشی تو خسته

حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه

حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه

حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه

بچه ها خسته شدید ؟ نخیر

یک , دو, سه , چهار

با یک , با دو بشین پاشو

با یک , با دو بشین پاشو

با یک , با دو دستهاجلو

با یک , با دو دستها بقل

با یک , با دو ستها بالا

با یک , با دو دستها پائین

با یک , با دو زود باش بدو

با دو مثل پروانه

دست و پا باز و بسته

یک و دو سه و چهار

یک وقت نشی تو خسته

حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه

حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه

حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه

بچه ها خسته شدید ؟ نخیر

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر درباره هفته تربیت بدنی

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

ای بچه های با نظم

همه بیاین توی صف

پاشوپاشو ورزش کن

تنبلی رو ولش کن

نرمش بکن پویا باش

ازتنبلی جدا باش

حالا بزن تو در جا

با اون پاهای زیبا

حالا بشین وپاشو

درحرکات کوشاشو

حالا بایست توثابت

یک ایست خوب وجالب

درجابزن ببینم

افسردگی نبینم

یه گردش به راست

گردش بعدی به چپ

بپانیفتی عقب

حالا دوباره درجا

با اون پاهای زیبا

نرمش بکن پویا باش

از تنبلی جدا باش

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعر درباره ی هفته ی تربیت بدنی

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

بیاین با هم ورزش کنیم

یه روز دیگه شروع شده باز

بچه ها بیاین، ای گلهای ناز

بازم دوباره، وقتِ ورزشه

یک و دو و سه مثل همیشه

بشین و پاشو دستها به جلو

عقب نمونی زود باش بدو

ورزش بکنی شاداب میمونی

مریض نمی شی خواب نمی مونی

حالا بشین ، پا شو بخند

یک که می گم دستا جلو

دو که می گم دستا عقب

سه که می گم بشین پاشو

چهار که می گم کمر بچرخ

پنج که می گم تمرین گریه

شش که می گم تمرین خنده

هفت که می گم خنده و گریه

حالا بشین پاشو بخند

دستاتو وا کن و ببند

هشت که می گم یه قدم این ور

نه که می گم یه قدم اون ور

ده که می گم این ور و اون ور

حالا بشین پاشو بخند دستاتو وا کن و ببند

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر تربیت بدنی

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

ورزش

می خوام که سالم باشم

همیشه آدمِ سالم

تنبل نمیشه

ورزش می کنم

سالم بمونم

ورزش رو یک کارِ

خوب می دونم

یک و دو و سه

ازخواب بیدارشو

چار و پنج و شش

بشین و پاشو

هفت و هشت و نه

وانستا بدو

ورزش کن ورزش

سلامت باشی

توی زندگیت

موفق باشی

یه بچه ی خوب

ورزش میکنه

همیشه سعی و

کوشش می کنه

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر تربیت بدنی و ورزش

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

دستا بالا با خنده

انگشتا باز و بسته

نگاه کنین ببینیم

کی خوشحاله کی خسته

دستا پایین پاها باز

برو جلو با آواز

بپر عقب چپ و راست

جفت پاهاتو ببند باز

بشین و پاشو با یک پا

زودی بیا پیش ما

جست بزنیم بخندیم

همیشه ورزش کنیم

دست بزنیم بخندیم

آی خنده خنده خنده

هرکسی که می­خنده

همیشه می­شه برنده

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر روز تربیت بدنی

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

موشه ایستاده روی دو زانو

پاشنه ها ، پا ها پهلو به پهلو

بعدش می شینه روی پاشنه ها

دو تا دستاش هم به روی پا ها

آروم و آروم می یاره جلو

بالا تنه و سر خودشو

وقتی که سرش میره به پایین

دستاش به جلو به روی زمین

با هر نفسی میره پایین تر

زانوهاش به سینه اش میشه نزدیک تر

پیشونیش کجاس روی زمینه

حالا به فکر خوابی شیرینه

دستا به عقب کنار پاها

شانه هایش را می کنه رها

موشه خوابیده خواب خوش دیده

وقت بیداریش حالا رسیده

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر در مورد تربیت بدنی

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

روی زمین می شینی پاها باز و کشیده

پشتت باید صاف باشه نه دولا نه خمیده

ساق پاهاتو بگیر با هر دو دست محکم

حالا آروم و کم کم زانو ها تو بکن خم

باید به هم بچسبن کف هر دو تا پا ها

بگیر با هر دو دستت پنجه ی هر دو پا را

فکر کن یه پروانه ای میون پیله تنها

دلت می خواد رها شی پر بزنی تو هوا

زانو هاتو مثل بال بالا و پایین ببر

توی خیال خودت یه روی گل ها بپر

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر برای روز تربیت بدنی

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

صبح که از خواب پا میشم

خنده به لب دارم

راست میشم دولا میشم

چون که ورزشکارم

ورزش خیلی فایده داره

چون انسان را حال میاره

با ورزش شادم من

خوشحال وخندانم من

مثل گلها در چمن

سماور قلقل میکنه

صدای بلبل میکنه

میگه بیا پیش

با شماره۱ دستا به بالا

باشماره ۲ دستا به جلو

با شماره ۳ دستا به اطراف

با شماره ۴ همه خبردار

خوشگلا خم بشید به راست

خوشگلا خم بشید به چپ

حالا بدید سرو عقب

خوب مواظب باشید نیوفتید

دست راست روی پای چپ

دست چپ روی پای راست

حالا بدید سروعقب

خوب مواظب باشید نیوفتی

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر در مورد هفته تربیت بدنی

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

آنروزها کفش هایت پر شن ریزه عادت نبود

بوی سبزه تازه تربیت بدنی میدادى

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر هفته تربیت بدنی

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

پنگوئن های قطبی

نه سیالات پاس کردند

نه ترمودینامیک

نه تربیت بدنی

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر برای تربیت بدنی

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

سیاست و اقتصاد و ورزش را

به سرم می کوبد مجری…

شب…

سرما…

خوش به حال کبک ها!….

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر کودکانه تربیت بدنی

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

زشوق دل چو ورزش کار گشتی

ز خاموشی بدان بیدار گشتی

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر ورزش تربیت بدنی

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

کنار ورزشت مردانگی کن

تو زین سان جهل دل آزاد گشتی

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر کودکانه روز تربیت بدنی

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

چو ورزش می کنی یاد خدا باش

چو غافل مانده ای بیمار گشتی

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر در مورد روز تربیت بدنی

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

هر صبحگا هی عده ای بهر ورزش

روی آ رند بر این پارک با خوشحا لی

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر درباره هفته تربیت بدنی

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

عده ای ورزش نرمش میکنند درگوشه ای

عده ای خا نم و هم مرد میکنند یوگو تراپی

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر برای هفته تربیت بدنی

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

عده ای با امکا نا ت ورزشی در داخل پارک

هر روز صبح ورزش کنند با خوشدلی وشاد کامی

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر در مورد هفته ی تربیت بدنی

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

در بخش دیگر پارک عده ای بازی خاصی میکنند

ورزش بد مینتون است با هیجان و پر تحر کی

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر به مناسبت هفته تربیت بدنی

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

ورزش یاد خداوند و دل است

عشق او هست و به دل ، می ورزم

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر درباره ی هفته ی تربیت بدنی

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

وقت بارش او، نوازش می کند

ذهن ما اِنـگار، ورزش می کند

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر برای درس تربیت بدنی

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

فیلم و ورزش جنگ و سریال تعطیل

ساعت ده درس تعطیل کار تعطیل

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر درباره تربیت بدنی

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

چه راه بندان سنگینی

پیاده اگر می رفتم بهتر نبود؟

هم کرایه نمی دادم

هم ورزش بود

هم زود تر رسیده بودم

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر در مورد تربیت بدنی

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

یاد زنگ ورزش و انشا بخیر

یاد مشق فارسی، املا بخیر

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر در مورد هفته تربیت بدنی

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

می بباد ورزش و تفریح

شکل شعر خفن وزن و تلمیح

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر در مورد روز تربیت بدنی

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

ورزش آنگه در ســرای تنـدرستـــــــی بیــــگمان

بـا روانی شاد و بیـدار ِ سحر خیــزی خوش است

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در مورد هفته ی تربیت بدنی

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

درس

انشا بنویسید: ” خزر بخشی” چیست؟

زنگ ورزش بجهید از طمع خرس نه- روس!

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر درباره هفته تربیت بدنی

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

دوپینگی شده ورزش

هدفهای بی‏ارزش

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر درباره ی هفته ی تربیت بدنی

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

بر همه ما واجب است که ورزش را در تمام زمینه ها جدی بگیریم.

روز تربیت بدنی مبارک باد

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر تربیت بدنی

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

بدن تو بر تو حقی دارد. حق آنست که آنرا سالم نیرومند و مقاوم در برابر شداید و سختیها و در کمال نشاط نگهداری.

روز تربیت بدنی مبارک باد

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر تربیت بدنی و ورزش

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

روز تربیت بدنی روز اندیشیدن به روش های توسعه و رشد وجودی انسان و معرفی الگوهای انسانیت و پهلوانی است

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر روز تربیت بدنی

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی و سلامتی جسم و روح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی

و بنیادی دارد و برهمین اساس نه تنها یک روز، بلکه تمام روزها و 

ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار میدهد

روز تربیت بدنی مبارک باد

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر در مورد تربیت بدنی

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

انسان برای رسیدن به کمال انسانیت در مسیر الهی نیاز به تقویت و تربیت روح و وجود انسانی خود را دارد 

 و این امر میسر نمی شود مگر با تربیت بدن با ورزش ،که یکی از مکملهای غذایی بدن است

روز تربیت بدنی مبارک باد

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر برای روز تربیت بدنی

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

ورزش عرصه توقف ناپذیری است که برای آن حد و مرزی به لحاظ توسعه و پیشرفت وجود ندارد و باید دو چندان بکوشیم تا از قافله رشد عقب نمانیم.

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر در مورد هفته تربیت بدنی

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی و سلامتی جسم و روح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی

و بنیادی دارد و

برهمین اساس نه تنها یک روز، بلکه تمام روزها و 

ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار میدهد

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعر هفته تربیت بدنی

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

ورزش، همان طور که بر جسم آدمی تأثیر می گذارد، بر روح و روان او هم تأثیر دارد

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر برای تربیت بدنی

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

حقّ فرزند بر پدرش این است که به او شنا کردن بیاموزد

روز ورزش مبارک باد

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر کودکانه تربیت بدنی

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

ورزش در ایران باستان، با هدف سلامت، شادابی و آماده بودن برای دفاع از وطن پا گرفت و هدف اصلی آن، تربیت جوانان بود

روز تربیت بدنی مبارک باد

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعر ورزش تربیت بدنی

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

هی نمیره روی وزنش

جارو داره حکم ورزش

پول زیاد در نمی یاره

ولی داره واسش ارزش

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر کودکانه روز تربیت بدنی

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

زنگ انــــــشا که بود زنگ بچه ها

زنگ ورزش هم بود غـمـــــخوارما

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر در مورد روز تربیت بدنی

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

خشم خود را تا توانی دور کـــــــــن

ترس هم خاطره یِ نا قابلی اســـــت

کار را یک ورزشِ دیرینه پــــــــاک

طمع پوچ است و بکش از هر گلی است

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر درباره هفته تربیت بدنی

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

ریاضی، انشاء ، ورزش… فارسی

فریدون ِ مشیری ، باز باران با ترانه

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر برای هفته تربیت بدنی

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

یادش بخیرزنگ ریاضی و ترس ولرز

عشق هوای ورزش و بلوای مدرسه

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر در مورد هفته ی تربیت بدنی

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

زنگ زنگ فوتبال است .

نه ورزش.

و من نقش آن آخرین بچه ای که از یارکشی مانده را

خوب بازی می کنم.

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر به مناسبت هفته تربیت بدنی

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

زین بازی وزن و نوسان است

تشنه ز هنر بار گران است

او نیست جدا گردش دوران

زین چرخ هنر ورزش دوران

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر درباره ی هفته ی تربیت بدنی

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

جای ورزش ، دردبستان آتش است !

می کُشد، آخر، که آتش ، سرکش است

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر برای درس تربیت بدنی

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

گفتند به من ورزش بروای جانِ جانانم

باورنمیدارند که ازاین پیشه معذورم

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعر درباره تربیت بدنی

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

که برویم قدری ورزش کنیم،

سستی ار تن خویش بدر کنیم

شعر در مورد تربیت بدنی

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 22 فروردین 1397

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.