گلچین زیباترین شعر در مورد تحقیر شدن

شعر در مورد تحقیر شدن

شعر در مورد تحقیر شدن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تحقیر شدن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

تو جا زدی

من جا خوردم

اون جا گرفت

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر در مورد تحقیر شدن

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

ما ندانستیم راز عقل و سرّ عشق چیست

عقل مُرد و عاشقی تحقیر شد ما را ببخش

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر تحقیر شدن

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

با رفتنت هیچ اتفاقی نمی افتد

من به تعداد تک تک آدم های دنیا انگیزه دارم

که دیگر نخواهمت

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعر در مورد تحقیر شدن

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

دیگر…

از تحقیر شدن.

ناشناخته ماندن اش در احساس هائی بی ثبات از سوی تو

رها شده است . هنگامی که.

هنگامی که خود را به خواب زده باشد

و من به عشقم که هست اما نیست حسودی میکنم

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر در مورد تحقیر دیگران

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

درست مثل سرمایی که تورو از روی لباسای کهنه ت بغل کرده

احساسش کنی

و به خودت لعنت بفرستی

وقتی داری اضافی بودن و

تحقیر شدن و

با ردپات روی اسفالت بالا شهر جا میذاری

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر در مورد تحقیر

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

من پر از دردم ، پرِاز ناخوشی ام

خوش به حالت سهراب ! تو نبودی در اسارت به همه نمره ی بیست …

تو نخوردی شاید ، غم تحقیر شدن

غم تحقیر شدن

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعری در مورد تحقیر

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

مرا دیگر تاب و توان ماندن نیست

اینچنین تحقیر شدن در باورم نیست

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر درمورد تحقیر شدن

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

برای تو

زجرکشیدن

دشوار نیست

نازکشیدن

تحقیر شدن

ودر اخر

له شدنت

هیچکدام..

توازجنس دیگری

واین

چه معجزه خوبی است

برای من

که نداشتنش

محال نیست

برای تو

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر درباره تحقیر

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

تحقیر شدن را حتی گدا هم

دوست ندارد

چه برسد به من…

که دستانم را

در جیب های خالی ام فرو کرده ام

اما هیچگاه آنها را دراز نکرده ام

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر در مورد تحقیر شدن

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

سئوال سختی نیست …..زندگی سخت است

نگاه سنگین تحقیر شدن ، گرسنگی ، همیشه سخت است

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر تحقیر

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

بر سر هر ثانیه از تحقیر مشتی سنگین

و همه من ها ، تو ها ، ما ها

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر تحقیر کننده

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

تنها و بی‏فروغ

در حسرت دو سه حرفی که در نهان

همراهشان غمی ز حقیقت نهفته بود

تحقیر گشته‏ام!

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر تحقیر آمیز

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

با ضربه های زنگش تحقیر می کند

با هر تکان عقربه ، خطی در آینه

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر تحقیر شدن

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

در چنبره‌ی خوف ِ سیاهی به زهدان ماننده

در ظلماتی از غلظت ِ سُرخ ِ کینه یا تحقیر.

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر تحقیر عرب

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

ونه زادن انسان بر دار

و نه سوختن انسان در سرب

تحقیر خداست

آنگاه که انسان به دار آویزد

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر تحقیر را باور نکن

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

هر که من بود غزلخوان غزلهای تو بود

وای!خط خورده و تحقیر شدم.سخت.عجیب

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر تحقیر زن

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

یا گلوله

که در سینه بشکوفد

تحقیر خداست

تحقیر خداست

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر تحقیرامیز

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

عکس چشمانش، دل از دریا ربود

با تبسم، آب را تحقیر کرد

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر تحقیر شخص

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

کی بودم بدل به چی شدم

به دست همه تحقیر شدم

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر تحقیر

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

در مسیر طوفان تحقیر ارباب است،

و هیچ نمیتوانی سخن براوردن،

آنگاه که تمام هستیت

زیر چکش بی رحم جماعتی لعین

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر های تحقیر کننده

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

دهن به تحقیر و توهین چاک داده

شرم را در مسلخ ترسهایشان فرو کشته اند

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر در مورد تحقیر شدن

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

سکوت بیابان را تحقیر می کند

و این اغاز هر پایان است

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر تحقیر شدن

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

می خواهم اوج بلند خیزشهای روحی ام

کوتو له های افکار منفی بعضی ها را تحقیر کند

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر در مورد تحقیر شدن

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

زسوی پرتقال و موز و کیوی

شدیم تحقیر تا حد عجیبی

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر در مورد تحقیر دیگران

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

طنین شعر در نالیدن قربانی یک شمع

عروج عشق با سرمایه‌های طعنه و تحقیر

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در مورد تحقیر

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

تحقیر فلک و چرخ گردان،

در شان من و شما نباشد.

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعری در مورد تحقیر

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

عاشق نشده بریدی،

چه فرق می کند

بخندم یا بگریم

تو که لبخند هایم

را با سکوت پیوند می دهی

و اشکهایم

را تحقیر می کنی،

وقتی

با نگاهی ناتمام

تمامم می کنی.

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر درمورد تحقیر شدن

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

پرده هایی که

پنجره ها را

تحقیر میکنند

کنار بزنید

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر درباره تحقیر

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

تا دست در دستش نهم

ما هر دو زاده می شویم و کودکان قبیله را به دنیا می آوریم

کودکانی که به زودی

تحقیر ما را به آنان خواهند آموخت

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در مورد تحقیر شدن

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

اجرام را لمس نکرده

تحقیر نکنم

یاد گرفته ام

سایه ی دم غروب را

بزرگتر از اصل ندانم

و یاد گرفته ام

حجم اشیا را

به کوچکی سایه ی نیمروز نه انگارم

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر تحقیر

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

هر چه می خواهی تحقیر کن

سرانجام

زوزه آتشفشان ذلتت را جشن خواهد گرفت

و کوهها

بر لاشه ات خواهند رقصید

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر تحقیر کننده

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

عشق اینهمه محبت و لبخند و اشتیاق بود

یا آنهمه اخم و تحقیر و بی اعتنایی

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر تحقیر آمیز

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

مثل برگ های ِخشک ِ پاییز

در زیر پای عابران تحقیر ها را

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر تحقیر شدن

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

چشمان ما در لحظه تحقیر گشتن

نورش رود، مه گیرد و خود تار باشد!

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر تحقیر عرب

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

زمستان پروازکرد

ولک لک

پابرهنه

به دنبال ترانس برق میگشت

چراکه دود کش ها همه تحقیر شده بودند

وسکوت فاصله ای مبهم بود

درتمنای نگاه ابدی.

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر تحقیر را باور نکن

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

مشتاق گریه های منی

وقتی که زیر پای سکوتت تحقیر می شوم

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر تحقیر زن

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

کرده ام هرچه بر خود شکوه ای نیست

زخم زبانش می شود: “او لایق تحقیر است”

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر تحقیرامیز

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

و غل و زنجیر بدوش؟

و بر روح پرِ زخمِ تحقیر؟

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعر تحقیر شخص

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

ذهنم ـ غزلسرای تو ـ بی ذوق می نوشت

کاغذ سپید بود و قلم تحقیر می شد و

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر تحقیر

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

حالم گرفت از اینهمه توهین و تحقیر

اینجا کسی انگار شخصیت ندارد

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر های تحقیر کننده

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

ما غریبان تو دلتنگ و تو داری سر جنگ

با اسیران غمت اینهمه تحقیر چراست؟

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعر در مورد تحقیر شدن

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

راز وحشت علف های هرز

در ابدیت یک بیهودگی است
و

درد تحقیر آینه

بر موجودی کریه و زشت منظر

افکار موهوم پیکره ای است

که تیرگی را

بر آفتاب ترجیح می دهد…

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر تحقیر شدن

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

سقوط می کنم آخر از این همه تحقیر

قدم زدم گله ها را ، عبور بی تاثیر

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر در مورد تحقیر شدن

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

تا به کی تحقیر؟

تا کجا تزویر؟

خسته ام از خویش

مرک می آیی؟

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر در مورد تحقیر دیگران

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

گاهی برای اینکه خودی هم نشان دهند

دیوانه را به معرض تحقیر میکشند

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر در مورد تحقیر

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

من و این ساز و ابیاتم

درون تو به زندان و

هر آن زنده به گور عشق

ببین تحقیر انسانو!

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعری در مورد تحقیر

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

می توان تا این مبانی ها بجاست نور را از لوح هستی پاک کرد

آسمان را تا ابد مشکی کشید عاشقان را بی سبب تحقیر کرد

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر درمورد تحقیر شدن

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

حالا بعد از این همه تحقیر

تو دیگه آزاد آزادی

چرا برگشتی نمی خوامت

دیگه از چشمم افتادی

دیگه حتی یه ترانه

بینمون باقی نمونده

من در قلبمو بستم

واسه تو جایی نمونده

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر درباره تحقیر

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

تصمیم دارم مدتی با فکر تو تحقیر شم

از دست دنیا و تو و … حتی خودم دلگیر شم

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر در مورد تحقیر شدن

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

اگر باران نبارد خاک زیرِ پای زیباروی ِ من

با این که خوشگل تر شود، تحقیر خواهد شد

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعر تحقیر

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

از تو بیزارم

شاید به اندازه واژه نفرت

از تو گریزانم شاید برسم به کوچه باغ سعادت

تو به دنبال من می گشتی

در واژه های تحقیر آمیز

ولی من در رو به روی تو

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر تحقیر کننده

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

یقین دارم که می دانی

دلم سیر است

و این تصویر ز زخم سخت صحبت های پر تزویر،

ز لمس نبض دستان پر از تحقیر،

چه دلگیر است و می دانی؛

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر تحقیر آمیز

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

باز هم تراژدی در قصه

رخ نموده سایه تلخ ناکامی

احساس حقارت موج می زند در کلامم

تحقیر شدنم بهر چه بود

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

شعر تحقیر شدن

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

از بوکفسکی برج می سازم

اولین سطرهای غزل منزوی پیداست

که گوشه ای تنها نشسته و تحقیر می شوند

آخرین سطرها پیدا نیست

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعر تحقیر عرب

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

به سان کیسه بوکسم ، به زیر مشت عابر ها

به پای چوبه تحقیر ، بدی دیدم از آدم ها

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعر تحقیر را باور نکن

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

با عاشقانه از تن خود کوچ کرد و رفت

مردی که از زمانه ی تحقیر خسته بود!

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر تحقیر زن

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

کاف رحمت گفتمش تصغیر نیست

جد گود فرزندکم تحقیر نیست

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر تحقیرامیز

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

کار آن وا رفته ی ملک و نسب

ذکر شاپور است و تحقیر عرب

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر تحقیر شخص

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

ای گمرهان خود سر تحقیر عاجزان چند

از خس عصا گرفته آتش برهنمونی

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعر تحقیر

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

دید موری طاسک لغزنده ای

از سر تحقیر، زد لبخنده ای

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعر های تحقیر کننده

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

گمان مبر که جلال تو زو زیادترست

اگر چه مایه تعظیم تست این تحقیر

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر در مورد تحقیر شدن

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

خسروا تا چند تحقیرم نماید روزگار

دفع تحقیر جهان در عهده توقیر تست

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعر تحقیر شدن

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

به گردابی انداخته است اسم خود را

با مرگ قمار کرده بسیار،تحقیر می کنم

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعر در مورد تحقیر شدن

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

از آسمانها گویشت

آفت زنی تحقیر خود

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر در مورد تحقیر دیگران

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

در عصر دود و صنعت پر ادعای ما

ابراز عشق باعث تحقیر می شود

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر در مورد تحقیر

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

طلوعی تازه میخواهم از این شبهای ِ بی رنگی

و زن باشم در آن دنیای ِ بی تحقیر ِ آدمها

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعری در مورد تحقیر

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

میخوام برم بمیرم بعد از اون عاشق بشم

میخوام برم بمیرم تا دیگه تحقیر نشم

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر درمورد تحقیر شدن

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

بس که تحقیر شد این ذات وفادار به عهد

دست پیمان شکن و پست زمان خواهم شد

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

شعر درباره تحقیر

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

از افعی زخم ِ زبان ِ تو نمی رنجم

دردآشنای کهنه ی تحقیر تبریزم !

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

شعر در مورد تحقیر شدن

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

بیا بگذر از جرم و تقصیر من

بگو آخرین شعر تحقیر من

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

شعر تحقیر

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

قامــــت جانم در این عاشـــق کشی

خرد و ویران و چنین تحقیـــــر شد

همچنین ببینید : شعر در مورد نامردی • شعر در مورد سختی • شعر در مورد بزرگی • شعر در مورد مردانگیشعر در مورد سگ

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.