گلچین زیباترین شعر در مورد بدبینی

شعر در مورد بدبینی

شعر در مورد بدبینی ,شعر در مورد بدبینی,شعر درباره بدبینی,شعری در مورد بدبینی,شعر درمورد بدبینی,شعر درباره ی بدبینی,شعر بدبینی,شعر درباره بدبینی,شعر درمورد بدبینی,شعر عینک بدبینی,شعر راجبه بدبینی,شعر دروصف بدبینی,شعر درباره ی بدبینی,شعر در مورد بدبینی,شعری در مورد بدبینی,شعر در مورد بدبینی

شعر در مورد بدبینی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد بدبینی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ای روی این دو دیده بدبین من سیه!

تا بهر چه به دیدن روی نکو شود؟

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

شعر در مورد بدبینی

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد

مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

شعر در مورد بدبینی

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

سخاوت مال را از دیده بدبین نگه دارد

به از دلجویی موران سپندی نیست خرمن را

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

شعر درباره بدبینی

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

نرسد دیده بدبین به تو ای وادی عشق

که ز هر آبله پا نگرانیم ترا

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

شعری در مورد بدبینی

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

چشم بدبین به خط پشت لب او مرساد!

که به آن تنگ دهن راهنمون است مرا

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

شعر درمورد بدبینی

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

سرو آزاد ترا دیده بدبین مرساد

که به هر جلوه کند تازه گرفتار مرا

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

شعر درباره ی بدبینی

ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو

خاکساری شد حصار از دیده بدبین مرا

گوهر از گرد یتیمی پرده حال خودست

وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی

شعر بدبینی

محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی

چشم بدبین به نی کلک تو صائب مرساد!

خاک، گنجینه گوهر ز گهرباری توست

فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی

شعر درباره بدبینی

سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی

چه وقت توست که لب بر لب پیاله نهی؟

برای حسن تو آیینه چشم بدبین است

فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی

شعر درمورد بدبینی

ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار

سر به دنبالش گذارد چشم بدبین بیشتر

هرقدر بال و پر طاووس رنگین می شود

فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد

شعر عینک بدبینی

حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی

صفحه روی ترا دیده بدبین مرساد

که عجب آینه زنگ زدایی دارد

هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج

شعر راجبه بدبینی

هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی

تا به آن گنج گهر دیده بدبین نرسد

جغد، نیلی است که بر چهره ویرانه زدند

ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا

شعر دروصف بدبینی

قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست

دیده خفاش را میلی است هر خط شعاع

مهر عالمتاب را از دیده بدبین چه باک؟

مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر

شعر درباره ی بدبینی

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

چهره زرد سپند نظر بدبین است

ورنه در پرده دل لاله ستانی داریم

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

شعر در مورد بدبینی

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

در وقت خوش من نرسد دیده بدبین

پوشیده تر از خلوت در انجمنم من

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

شعری در مورد بدبینی

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

نداند سر عشق اینجای خود

بین کجا هرگز بداند مرد بدبین

حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق

شعر در مورد بدبینی

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

بخت بدبین که ز اندوه کسی جان دادم

کز پی کاهش غم روی نشاط افزا داشت

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

شعر در مورد بدبینی

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

بخت بدبین کز پیامی خاطر ما خوش نکرد

آرزوئی از نکویان بر نمی آید مرا

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

شعر در مورد بدبینی

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

دیده بدبین بپوشان ای کریم عیب پوش

زین دلیری ها که من در کنج خلوت می کنم

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

شعر درباره بدبینی

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

هر سر موی مرا در دیده بدبین او

گاه نوک خنجر و گه نیش نشتر کرده اند

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

شعری در مورد بدبینی

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

نه رخ از هم رهی اهل نظر خواهی تافت

نه ز بدبین و ز بد خواه حذر خواهی کرد

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

شعر درمورد بدبینی

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

دیده بانی رابه بلبل داد آخر باغبان

چشم بدبینی ببند و چشم صاحب خانه باش

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

شعر درباره ی بدبینی

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

برگرد و عکس دیگری از گنجه رو کن

گاهی مرا در خاطراتت جستجو کن

خود را پس از یک عمر دوری مثل سابق

با این پلنگ لنگ لنگان رو برو کن

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

شعر بدبینی

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

من روی تپه گیج و تنها می نشینم

اما تو هر شب برکه را بی تاب قو کن

در انجمادم گر بگیر از عشق رد شو

با خون سرد شعر من کمتر وضو کن

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

شعر درباره بدبینی

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

عادت ندارم با خودم درگیر باشم

شلیک کن من را بکش یا آرزو کن!

قانون جنگل ظاهرا رحمی ندارد

حرفی بزن یا سرب داغی در گلو کن

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

شعر درمورد بدبینی

مریم حیدرزاده , شعر مریم حیدرزاده , اشعار مریم حیدرزاده , آثار مریم حیدرزاده , اشعار عاشقانه مریم حیدرزاده

هی کینه، بدبینی، دورنگی؛ عشق مشروط

بوی تعفن می دهد این قصه… بو کن!

گروس عبدالملکیان , شعر گروس عبدالملکیان , اشعار گروس عبدالملکیان , آثار گروس عبدالملکیان , اشعار عاشقانه گروس عبدالملکیان

شعر عینک بدبینی

نادر نادرپور , شعر نادر نادرپور , اشعار نادر نادرپور , آثار نادر نادرپور , اشعار عاشقانه نادر نادرپور

من به همه ی شادی ها بدبینم

وقتی میان این ساحل کمی آن طرف تر از تولد ِ لاک پشت های کوچک

نهنگی دارد جان می کند.

حسین پناهی , شعر حسین پناهی , اشعار حسین پناهی , آثار حسین پناهی , اشعار عاشقانه حسین پناهی

شعر راجبه بدبینی

مسعود فردمنش , شعر مسعود فردمنش , اشعار مسعود فردمنش , آثار مسعود فردمنش , اشعار عاشقانه مسعود فردمنش

زندگی زیباست چشمی باز کن

گردشی در کوچه باغ راز کن

هر که عشقش در تماشا نقش بست

عینک بدبینی خود را شکست

شعر عمو , شعر در مورد عمو , شعر درباره عمو , شعر در وصف عمو

شعر دروصف بدبینی

ناهید عباسی , شعر ناهید عباسی , اشعار ناهید عباسی , آثار ناهید عباسی , اشعار عاشقانه ناهید عباسی

علت عاشق ز علت ها جداست

عشق اسطرلاب اسرار خداست

من میان جسم ها جان دیده ام

درد را افکنده درمان دیده ام

عطار نیشابوری , شعر عطار نیشابوری , اشعار عطار نیشابوری , آثار عطار نیشابوری , اشعار عاشقانه عطار نیشابوری

شعر درباره ی بدبینی

اردلان سرفراز , شعر اردلان سرفراز , اشعار اردلان سرفراز , آثار اردلان سرفراز , اشعار عاشقانه اردلان سرفراز

دیده ام بر شاخه احساس ها

می تپد دل در شمیم یاس ها

زندگی موسیقی گنجشک هاست

زندگی باغ تماشای خداست

نصرت رحمانی , شعر نصرت رحمانی , اشعار نصرت رحمانی , آثار نصرت رحمانی , اشعار عاشقانه نصرت رحمانی

شعر در مورد بدبینی

محمد علی بهمنی , شعر محمد علی بهمنی , اشعار محمد علی بهمنی , آثار محمد علی بهمنی , اشعار عاشقانه محمد علی بهمنی

گر تو را نور یقین پیدا شود

می تواند زشت هم زیبا شود

حال من در شهر احساسم گم است

حال من عشق تمام مردم است

مژگان عباسلو , شعر مژگان عباسلو , اشعار مژگان عباسلو , آثار مژگان عباسلو , اشعار عاشقانه مژگان عباسلو

شعری در مورد بدبینی

شهاب مقربین , شعر شهاب مقربین , اشعار شهاب مقربین , آثار شهاب مقربین , اشعار عاشقانه شهاب مقربین

زندگی یعنی همین پروازها

صبح ها، لبخندها، آوازها

ای خطوط چهره ات قرآن من

ای تو جان جان جان جان من

ناظم حکمت , شعر ناظم حکمت , اشعار ناظم حکمت , آثار ناظم حکمت , اشعار عاشقانه ناظم حکمت

شعر در مورد بدبینی

نزار قبانی , شعر نزار قبانی , اشعار نزار قبانی , آثار نزار قبانی , اشعار عاشقانه نزار قبانی

با تو اشعارم پر از تو می شود

مثنوی هایم همه نو می شود

حرف هایم مرده را جان می دهد

واژه هایم بوی باران می دهد.

فاضل نظری , شعر فاضل نظری , اشعار فاضل نظری , آثار فاضل نظری , اشعار عاشقانه فاضل نظری

شعر در مورد بدبینی

کیکاووس یاکیده , شعر کیکاووس یاکیده , اشعار کیکاووس یاکیده , آثار کیکاووس یاکیده , اشعار عاشقانه کیکاووس یاکیده

این همه حسود بودم و نمی دانستم؟!؟

به نسیمی که از کنارت موذیانه می گذرد به چشم های آشنا و پر آزار که بی حیا نگاهت میکنند

به آفتابی که فقط تلاش گرم کردن تو را دارد به همه شان حسادت میکنم من آنقدر عاشقم که به طبیعت بدبینم

لیلا کردبچه , شعر لیلا کردبچه , اشعار لیلا کردبچه , آثار لیلا کردبچه , اشعار عاشقانه لیلا کردبچه

شعر در مورد بدبینی

علی شریعتی , شعر علی شریعتی , اشعار علی شریعتی , آثار علی شریعتی , اشعار عاشقانه علی شریعتی

طبیعت پر از نفس های آدمهاست

که مرا وادار می‌کند حسادت کنم به تو و رویای نداشته ام…….

شعر خودم , شعر در مورد خودم , شعر درباره خودم , شعر در وصف خودم

شعر درباره بدبینی

شعر حق الناس , شعر در مورد حق الناس , شعر درباره حق الناس , شعر در وصف حق الناس

امام حسین(ع):

همنشینی با سفلگان و افراد پست ناپسند است

و همدمی گناهکاران موجب بدبینی مردم و از دست دادن اعتماد و اعتبار است

شعر بی خوابی , شعر در مورد بی خوابی , شعر درباره بی خوابی , شعر در وصف بی خوابی

شعری در مورد بدبینی

شعر کابل , شعر در مورد کابل , شعر درباره کابل , شعر در وصف کابل

عذاب بیشتر از این که از تو دور شدم ؟

به جای حس تو با غصه جفت و جور شدم

منی که حرف دلم را کسی نمی دانست

ببین چگونه در این شعرها مرور شدم

شعر عدالت , شعر در مورد عدالت , شعر درباره عدالت , شعر در وصف عدالت

شعر درمورد بدبینی

شعر ازدواج , شعر در مورد ازدواج , شعر درباره ازدواج , شعر در وصف ازدواج

پناه شعله ی عشق تو تکیه گاهم بود

که مثل پیکر پروانه ها ، جسور شدم

پس از تو در دل من خانه کرد بدبینی

کنار دلهره ماندم وَ بی عبور شدم

شعر غیرت , شعر در مورد غیرت , شعر درباره غیرت , شعر در وصف غیرت

شعر درباره ی بدبینی

شعر تعصب , شعر در مورد تعصب , شعر درباره تعصب , شعر در وصف تعصب

نیامدی و دلم را هوای چشمت برد

به بی کرانه ی دریای غصه، تور شدم …

شعر بیشعوری , شعر در مورد بیشعوری , شعر درباره بیشعوری , شعر در وصف بیشعوری

شعر بدبینی

شعر جوانی و پیری , شعر در مورد جوانی و پیری , شعر درباره جوانی و پیری , شعر در وصف جوانی و پیری

خوش بین ها و بدبین ها هر دو به بشر خدمت کرده اند؛

اولی با آفریدن هواپیما و دومی با آفریدن چتر نجات

شعر خزان , شعر در مورد خزان , شعر درباره خزان , شعر در وصف خزان

شعر درباره بدبینی

شعر آبرو , شعر در مورد آبرو , شعر درباره آبرو , شعر در وصف آبرو

یک بطری که تا نیمه آب داشته باشد، از نظر یک فرد خوشبین نیمه پر است،

اما از نظر یک فرد بدبین نیمه خالی به شمار می رود

شعر دل , شعر در مورد دل , شعر درباره دل , شعر در وصف دل

شعر درمورد بدبینی

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر درباره آرزو , شعر در وصف آرزو

حقیقت این است که هر اندازه هم مثبت و خوش‌بین باشیم،

شرایطی در زندگی وجود دارد که طرح‌ها، روش‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی شده‌ی ما کارساز نخواهد بود

شعر ذوق , شعر در مورد ذوق , شعر درباره ذوق , شعر در وصف ذوق

شعر عینک بدبینی

شعر خورشید , شعر در مورد خورشید , شعر درباره خورشید , شعر در وصف خورشید

چنانچه شکاک و بدبین باشید،

هرگز نمی‌توانید پیشه‌ای را راه‌اندازی کنید

شعر داعش , شعر در مورد داعش , شعر درباره داعش , شعر در وصف داعش

شعر راجبه بدبینی

شعر زخم زبان , شعر در مورد زخم زبان , شعر درباره زخم زبان , شعر در وصف زخم زبان

وقتی به دنیا نگاه می کنم، بدبینم،

اما وقتی به مردم نگاه می کنم، خوشبین هستم

شعر رخ یار , شعر در مورد رخ یار , شعر درباره رخ یار , شعر در وصف رخ یار

شعر دروصف بدبینی

شعر رودخانه , شعر در مورد رودخانه , شعر درباره رودخانه , شعر در وصف رودخانه

من به استادهایی که حتا نمی توانند

ناظم مدرسه شوند بدبین هستم

شعر زندان , شعر در مورد زندان , شعر درباره زندان , شعر در وصف زندان

شعر درباره ی بدبینی

شعر ذاکر امام حسین , شعر در مورد ذاکر امام حسین , شعر درباره ذاکر امام حسین , شعر در وصف ذاکر امام حسین

در زمانه ی ما

نسبت به کسی که به خود باور دارد، بدگمان می شوند

شعر والیبال , شعر در مورد والیبال , شعر درباره والیبال , شعر در وصف والیبال

شعر در مورد بدبینی

شعر کشتی , شعر در مورد کشتی , شعر درباره کشتی , شعر در وصف کشتی

دنیا آنگونه که خیال کرده ایم نمی ارزد؛ این تقریباً مطمئن ترین حقیقتی است

که بدگمانی ما در نهایت به دست آورده است

شعر یکشنبه , شعر در مورد یکشنبه , شعر درباره یکشنبه , شعر در وصف یکشنبه

شعری در مورد بدبینی

شعر شنبه , شعر در مورد شنبه , شعر درباره شنبه , شعر در وصف شنبه

آدم مغرور حتی نسبت به موجوداتی که او را به پیش می برند آزرده خاطر می شود؛

او اسبهای ارابه خود را با بدبینی می نگرد

شعر با د , شعر با د شروع شه , شعر با دال شروع شه , شعر که با د شروع شه , بیت شعر که با د شروع شه

شعر در مورد بدبینی

شعر امام جعفر صادق , شعر در مورد امام جعفر صادق , شعر درباره امام جعفر صادق , شعر در وصف امام جعفر صادق

هر بار که انسان های بس هوشمند دستخوش پریشانی می شوند،

بدبینی دیگران به سخن آنان آغاز می شود

پل الوار , شعر پل الوار , اشعار پل الوار , آثار پل الوار , اشعار عاشقانه پل الوار

شعر در مورد بدبینی

مهدیه لطیفی , شعر مهدیه لطیفی , اشعار مهدیه لطیفی , آثار مهدیه لطیفی , اشعار عاشقانه مهدیه لطیفی

آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند،

آدم خوش بین فرصت را در هر سختی

شعر سه شنبه , شعر در مورد سه شنبه , شعر درباره سه شنبه , شعر در وصف سه شنبه

شعر در مورد بدبینی

رضا کاظمی , شعر رضا کاظمی , اشعار رضا کاظمی , آثار رضا کاظمی , اشعار عاشقانه رضا کاظمی

مرا جان در وفاداری برآمد

هنوز اندر حق من بدگمانی

شعر دوشنبه , شعر در مورد دوشنبه , شعر درباره دوشنبه , شعر در وصف دوشنبه

شعر درباره بدبینی

پابلو نرودا , شعر پابلو نرودا , اشعار پابلو نرودا , آثار پابلو نرودا , اشعار عاشقانه پابلو نرودا

دلت بر من نماید مهربانی

نجوید سرکشی و بدگمانی

شمس لنگرودی , شعر شمس لنگرودی , اشعار شمس لنگرودی , آثار شمس لنگرودی , اشعار عاشقانه شمس لنگرودی

شعری در مورد بدبینی

عباس معروفی , شعر عباس معروفی , اشعار عباس معروفی , آثار عباس معروفی , اشعار عاشقانه عباس معروفی

از مرده دلان حی جوانی

در شیوه عشق بدگمانی

شعر شراب , شعر در مورد شراب , شعر درباره شراب , شعر در وصف شراب

شعر درمورد بدبینی

شعر شمع , شعر در مورد شمع , شعر درباره شمع , شعر در وصف شمع

گواهی می ده، ای شب، زاریم را

که از من بدگمانی دور مانده ست

شعر سیگار , شعر در مورد سیگار , شعر درباره سیگار , شعر در وصف سیگار

شعر درباره ی بدبینی

شعر جمعه , شعر در مورد جمعه , شعر درباره جمعه , شعر در وصف جمعه

من از صبا و چمن بدگمان نمیگشتم

زمانه در دلم افکند بدگمانی را

شعر پنجشنبه , شعر در مورد پنجشنبه , شعر درباره پنجشنبه , شعر در وصف پنجشنبه

شعر بدبینی

شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

چنین است و این بر دلم شد درست

همین بدگمانی مرا از نخست

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

شعر درباره بدبینی

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

اگر بد گمان گشتی ای دوست بر من

نیازارم از تو بدین بدگمانی

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

شعر درمورد بدبینی

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

حزم چه بود بدگمانی بر جهان

دم بدم بیند بلای ناگهان

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

شعر عینک بدبینی

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

من ازین تقلیب بویی می برم

بدگمانی می دود اندر سرم

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

شعر راجبه بدبینی

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

جان عزیزان گشته خون تا عاقبت چون است چون

از بدگمانی سرنگون در انتها آویخته

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

شعر دروصف بدبینی

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

من ز تو محروم و خلقی در گمان این هم خوش است

باد یارب، روز نیکو بدگمانی چند را

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

شعر درباره ی بدبینی

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

در کار من نظر کن بر حال من ببخشای

تا چند بی وفایی تا کی ز بدگمانی

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

شعر در مورد بدبینی

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

به من چندان گناه از بدگمانی می کند نسبت

که منهم در گمان افتاده پندارم گنه کارم

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شعری در مورد بدبینی

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

به هر که خواه نشین گر چه این نه شیوه تست

که از تو در دل ما راه بدگمانی نیست

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

شعر در مورد بدبینی

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

رنج بردن در طریق عاشقی بیهوده نیست

در نکویان بدگمانی گر چنین ظن می بری

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعر در مورد بدبینی

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

بدگمانی لازم بدباطنان افتاده است

گوشه از خلق جهان کردم کمین پنداشتند

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعر در مورد بدبینی

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

چو ناز او به میان تیغ دلستانی بست

سر نیاز به فتراک بدگمانی بست

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعر درباره بدبینی

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

مردن خویش ز تو بود گمان خسرو را

شد یقین اینک هر آنچه بدگمان می دیدم

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعری در مورد بدبینی

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

زهی حلاوت تیغ از کف نکورویان

اگر به دست رقیبان بدگمان ندهند

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعر درمورد بدبینی

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

منظور بود کوری اغیار بدگمان

چشم عنایتی اگر از یار داشتم

شعر در مورد بدبینی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.